Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială ”Înv.

Clemența Beșchea” Căpățânești


Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE NR. 3

Aventura Aligatorului
SĂPTĂMÂNA III 28.09-02.10.2020
ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE DETALII DE
ZIUA C. S. RESURSE MATERIALE EVALUARE
ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
LUNI DP- Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul Autocunoaştere materiale: - observarea
28.09 2.3;3.3 naturii, noutatea zilei şi atitudine fișe de lucru, imagini cu sistematică a
●discuții de explorare a intereselor și a experiențelor pozitivă faţă de meserii elevilor
anterioare ale copiilor sine procedurale: -evaluare orală
●prezentarea unor obiecte care exprimă cel mai bine ce-i Despre meserii conversația, exercițiul, -aprecieri verbale
CLR- place fiecăruia să facă pentru valorizarea abilităților joc de rol
2.1 fiecărui copil forme de organizare:
●ghicitori, colaje, jocuri de tipul „Ce îmi place să fac” individual, frontal,
● Jocuri/ activități/ concursuri de identificare a unor
abilități, a predispozițiilor native/ talentelor copiilor în
diferite domenii
● simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor
trăiri diferite
● jocuri de rol
ED. FIZICĂ
C.L.R. -Audierea discursului lui Ali aligatorul Aventura materiale:
1.2, 1.3 -Formularea de întrebări și răspunsuri pe baza discursului aligatorului- fișe de lucru, caiete, variant - observarea
2.1 audiat sunetul a digitală a auxiliarului sistematică a
2.2 - Numirea unor cuvinte care încep cu sunetul a procedurale: metoda fonetico- elevilor
2.4 analitico-sintetică
3.1 conversația, jocul de rol, -evaluare orală
4.1 - Colorarea imaginilor în a căror denumire se aude memorizarea
AVAP sunetul a forme de organizare:
2.3 individual, frontal
A.V.A.P. - Analiza cuvântului aligator Tehnici simple: materiale:
2.3 - Prezentarea materialelor de lucru și a modelului îndoire, mapa elevului, -Observare

1
Aventura Aligatorului
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

2.4 - explicarea pașilor de realizare a lucrării decupare, pliere, creioane colorate, foarfecă, sistematică
CLR 1.1 - Realizarea jucăriilor lipire lipici, șablon, hârtie colorată
- Joc de rol "De vorbă cu Ali și prietenii lui" Ali aligatorul- procedurale: -interevaluare
jucărie din hârtie conversația, activitate practică
forme de organizare:
individual, frontal
M.M. - Interpretarea în grup a unor cântece învățate Cântare vocală în materiale: Evaluare orală
1.1 -Audierea cântecului “Săptămâna” grup CD, CD- player, ilustrații
2.1 -Memorizare Săptămâna procedurale: demonstrația, Observare
-Interpretare audiția muzicală, exercițiul, sistematică
CLR "Numirea unor meserii care încep cu sunetul a pentru forme de organizare:
2.1 sâmbătă și duminică, pentru Ali " frontal, individual
DP 1.1 - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Literele A și a materiale:
C.L.R. identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, fișe de lucru, planșe cu imagini
1.3 mesajul zilei, dialoguri din povești, - observarea
2.1 - Ali aligatorul a înghițit un aeroplan A procedurale: metoda fonetico- sistematică a
2.2 - Prezentarea literelor A și a analitico-sintetică elevilor
2.4 - Încercuirea literelor A și a în textul dat / recunoaștere conversația, jocul de rol,
3.1 - Scrierea elementelor grafice pentru litera A memorizarea -evaluare orală
4.1 - Scrierea literei A forme de organizare:
MARȚI
2.3 - Memorizarea poeziei literei A individual, frontal
29.09
AVAP
2.3 - Animalele au nevoie de litera a / colorarea literei a
MEM
1.4 - Scrierea pe râu a tot atâtea litere A câte litere a am
colorat.
M.E.M. - Îl ajutăm pe Ali să numere materiale:
1.1 - Adăugarea/ extragerea de elemente dintr-o mulţime Numerele caiete de lucru, , jetoane
1.2 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente” naturale 0-10 procedurale:
1.4 - Grupare de obiecte. Sortare şi clasificare explicația, demonstrația, - observarea
6.2 - Clasificarea obiectelor după criterii date exercițiul, jocul didactic, sistematică a
AVAP forme de organizare: elevilor
2.3 Desen- “Aligatorul” individual, frontal

RELIGIE
MIERCURI M.M. - Interpretarea în grup a unor cântece învățate Cântare vocală în materiale: Evaluare orală
30.09 1.1 -Audierea cântecului “Săptămâna” grup CD, CD- player, ilustrații

2
Aventura Aligatorului
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

2.1 -Memorizare Săptămâna procedurale: demonstrația, Observare


-Interpretare audiția muzicală, exercițiul, sistematică
CLR "Numirea unor meserii care încep cu sunetul a pentru forme de organizare:
2.1 sâmbătă și duminică, pentru Ali " frontal, individual

DP 1.1 - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Prima zi de materiale: caiete de lucru,


C.L.R. identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, școală, imagini din poveste - observarea
1.2 mesajul zilei de Vali Slavu procedurale: metoda fonetico- sistematică a
1.3 - Dialog- Cum te-ai pregătit pentru prima zi de școală? analitico-sintetică elevilor
2.1 -Povestirea unor întâmplări din prima zi de școală conversația, jocul de rol,
2.2 - Citirea de către înv. a poeziei Prima zi de școală, de V. memorizarea -evaluare orală
2.4 Slavu forme de organizare:
3.1 -Identificarea animăluțelor din poezie și aobiectelor individual, frontal
4.1 căutate
AVAP - Analizarea și reprezenatrea grafică a unor cuvinte care
2.3 conțin sunetul și litera a
- Colorarea obiectelor școlarului din poezie
M.E.M. -Ali caută un obiect care începe cu sunetul a. Numărul și cifra materiale:
1.1 Identificarea acestuia în imaginea dată 1 fișe de lucru, CD,
1.2 -Discuții despre ancoră videoproiector , calculator, - observarea
1.4 - Observarea asemănării ancorei cu cifra 1 jetoane sistematică a
6.2 - exerciții de scriere a cifrei 1 pe linii punctate și spații procedurale: elevilor
libere explicația, demonstrația,
AVAP -Colorarea cifrelor 1, cu verde , din imaginea dată exercițiul, jocul didactic,
2.3 - Identificarea pașilor pentru desenarea unui aligator forme de organizare:
- Completarea fiecărei mulțimi care are cifra 1 cu un individual, frontal
aligator
- Colorarea elementelor mulțimilor formate dintr-un
singur element
Tehnici simple: materiale:
A.V.A.P. - Analiza cuvântului aligator îndoire, mapa elevului, -Observare
1.2 - Prezentarea materialelor de lucru și a modelului decupare, pliere, creioane colorate, foarfecă, sistematică
- explicarea pașilor de realizare a lucrării lipire lipici, șablon, hârtie colorată
- Realizarea jucăriilor Ali aligatorul- procedurale: -interevaluare
CLR - Joc de rol "De vorbă cu Ali și prietenii lui" jucărie din hârtie conversația, activitate practică
1.1 forme de organizare:
individual, frontal

3
Aventura Aligatorului
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

DP- Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, calendarul Autocunoaştere materiale: - observarea


2.3;3.3 naturii, noutatea zilei şi atitudine fișe de lucru, imagini cu sistematică a
●discuții de explorare a intereselor și a experiențelor pozitivă faţă de meserii elevilor
anterioare ale copiilor sine procedurale: -evaluare orală
●prezentarea unor obiecte care exprimă cel mai bine ce-i Despre meserii conversația, exercițiul, -aprecieri verbale
CLR- place fiecăruia să facă pentru valorizarea abilităților joc de rol
2.1 fiecărui copil forme de organizare:
●ghicitori, colaje, jocuri de tipul „Ce îmi place să fac” individual, frontal,
● Jocuri/ activități/ concursuri de identificare a unor
abilități, a predispozițiilor native/ talentelor copiilor în
diferite domenii
● simularea unor situaţii care presupun verbalizarea unor
trăiri diferite
● jocuri de rol

DP - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Sunetul a și materiale:


1.1 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, literele A și a variant digitală a auxiliarului, - observarea
C.L.R. mesajul zilei caiete de lucru sistematică a
JOI
1.2 - Ali vrea să devină altceva în fiecare zi procedurale: metoda fonetico- elevilor
01.10
1.3 - Exerciții de identificare a literei A pe diverse suporturi analitico-sintetică
2.1 - Identificarea în imagini a obiectelor a căror denimiri conversația, jocul de rol, -evaluare orală
2.2 încep cu sunetul a memorizarea
2.4 - Exerciții de despărțire în silabe a denumirilor unor forme de organizare:
3.1 animale care trăiesc în apă individual, frontal
4.1
AVAP - Realizarea unui tablou folosind litera A și cifra 1
2.3
M.E.M. - Care sunt zilele săptâmânii în care mergem la școală? Zilele săptămânii materiale: evaluare inițială
1.1 - Ali alege o meserie în fiecare zi a săptămânii/ meserii fișe de lucru, CD,
1.2 care încep cu sunetul a videoproiector , calculator,
1.4 -Identificarea zilei în care ne aflăm azi este.....ieri a jetoane - observarea
6.2 fost...mâine va fi... procedurale: sistematică a
CLR - Completarea câte unui jeton pentru fiecare zi a explicația, demonstrația, elevilor
1.1, 1.2 săptămânii cu elemente specifice pentru meseria aleasă exercițiul, jocul didactic,
AVAP de Ali aligatorul forme de organizare:
2.3 individual, frontal
EDFIZICĂ

4
Aventura Aligatorului
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

M.E.M. - Numirea zilelor săptămânii Plante, animale materiale:


1.1 -Interpretarea cântecelului "Săptămâna" caiete de lucru, jetoane
1.2 - Ali este asistentul animalelor-Gruparea/ sortarea unor procedurale: - observarea
1.4 jetoane cu animale și plante explicația, demonstrația, sistematică a
6.2 -Realizare unor mulțimi cu un singur element exercițiul, jocul didactic, elevilor
MM - Observarea părților componente ale viețuitoarelor forme de organizare:
1.1 individual, frontal
2.1
AVAP 2.3
VINERI C.L.R. materiale:
02.10 1.2 - Ce meserie au părinții tăi? Dialog – despre fișe de lucru, planșe planșe cu - observarea
1.3 - Ce obiecte/ instrumente folosesc? meserii litere sistematică a
2.1 - Identificarea sunetului a perceput prin bătăi din palme procedurale: metoda fonetico- elevilor
2.2 în denumirea unor obiecte / instrumente prezentate în analitico-sintetică
2.4 imagini conversația, jocul de rol, -evaluare orală
3.1 - Exerciții de despărțire în silabe a unor cuvinte memorizarea
4.1 - Citirea literelor, silabelor, cuvintelor forme de organizare:
AVAP - Desen LITERA A individual, frontal
2.3
LB. ENGLEZĂ

5
Aventura Aligatorului

S-ar putea să vă placă și