Sunteți pe pagina 1din 6

Şcoala Gimnazială ”Înv.

Clemența Beșchea” Căpățânești


Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE NR. 3

IEPURICA CEA ISTEATA


SĂPTĂMÂNA IV 12.10 - 16.10.2020
ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE DETALII DE
ZIUA C. S. RESURSE MATERIALE EVALUARE
ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
LUNI - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Interacţiuni materiale: Observare
12.10 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, simple cu fiinţe şi fișe de lucru, caiete de lucru sistematică
dialoguri obiecte familiar procedurale:
D.P. Despre prietenie conversația, exercițiul, jocul
"Petrecerea Icăi Iepurica"
2.3 didactic,
3.3 Ica Iepurica își prezintă prietenii din grădină forme de organizare:
- Jocuri decunoaştere/intercunoaştere de tipul „Pot să te individual, frontal,
prezint eu?”în care fiecare copil îşi prezintă
prietena/prietenul secret
- Realizarea unui jurnal în imagini „Eu şi
prietenul/prietenii mei” în care copilul desenează
MM 2.1
prietenul/prietenii, activităţile preferate desfăşurate
împreună, obiectele/ fiinţele de care se simt ataşaţi;
Audierea cântecului Prieteni

C.L.R. Audierea unei poveşti înregistrate ,,Iepurica cea isteață" Povestirea după materiale:
1.1 Formularea de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul imagini. caiete de lucru, imagini, - observarea
1.2 poveştii audiate smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.3 Sunetul [i] procedurale: metoda fonetico- elevilor
Identificarea personajului din poveste
2.4 analitico-sintetică
Formularea unor enunțuri formate din trei cuvinte despre conversația euristică, jocul de -evaluare orală
3.2
4.1 Ica cu ajutorul imaginilor rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
Identificarea sunetului inițial pentru ICA imagini
AVAP 2.3 Numirea unor cuvinte care încep cu sunetul [i] forme de organizare:
Jocuri de identificare a poziției sunetului [i] în cuvinte- la individual, frontal,
început, în interior, la sfârșit.

1
Motanelul Miaunel
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

Colorarea tabloului ca în poveste

A.V.A.P. Pata de culoare; materiale:


1.2 -Precizarea culorilor din povestea Icăi tehnici simple mapa elevului, -Observare
2.2 - Realizarea unei compoziții individuale folosind culorile acuarele, pensulă, sistematică
2.3 potrivite, conform poveștii audiate, prin trasarea liniilor procedurale:
CLR 1.1 cu pensula conversația, activitate practică -expoziție
- Prezentarea desenelor forme de organizare:
individual, frontal
MARȚI M.M. - Audierea cântecului redat cu ajutorul mijloacelor Cântare vocală în materiale: Evaluare orală
13.10 1.1 tehnice grup CD, CD- player, ilustrații Observare
2.1 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care „Prietenii mei” procedurale: demonstrația, sistematică
2.3 ușurează receptarea audiția muzicală, exercițiul,
- Cântarea în colectiv a cântecului, asociind mişcarea forme de organizare:
sugerată de text frontal, individual
- Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din
palme, cu degetul pe bancă)
MEM 2.1 - Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorităţi din
mediul înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee
- "Cine a mers la petrecerea Icăi?"
C.L.R. Forme ale discursului oral - povestirea pe baza Sunetul [i] şi materiale:
1.1 conţinutului unui text audiat; literele I, i de caiete de lucru, imagini, - observarea
1.2 Indicarea sunetelor/ silabelor/ cuvintelor percepute prin tipar smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.3 procedurale: metoda fonetico- elevilor
diferite semne: bătăi din palme, ridicarea unui deget, a
2.4 analitico-sintetică
unui obiect; conversația euristică, jocul de -evaluare orală
3.2
4.1 Formularea de propoziții din două, trei cuvinte după rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
imagini din povestea audiată. imagini
Exerciții de analizare a propozițiilor alcătuite: nr. de forme de organizare:
cuvinte, poziția în prop. a cuvintelor, despărțire în silabe, individual, frontal,
nr. de silabe
Asocierea sunetului cu litera.
Exerciții de identificare a literei I şi i de tipar pe planșa
AVAP 2.3 model
Exerciții de trasare a literei I mare de tipar după contur
dat sau prin unirea punctelor, de scriere pe caiet dictando
2
Motanelul Miaunel
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

sau de recunoaștere prin încercuire sau colorare


M.E.M. Joc didactic- Ajut-o pe Ica să formeze mulțimi de trei Numărul şi cifra materiale: - observarea
1.1 elemente- morcovi 3 fișe de lucru, caiete de lucru, sistematică a
1.2 Exerciții de construire a unor mulțimi având drept jetoane elevilor
1.4 procedurale:
cardinal cifra 1,2 sau 3
explicația, demonstrația,
3.1 Cardinalul mulțimii cu trei elemente exercițiul, jocul didactic,
6.2 Exerciții de memorizare- Poezia cifrei 3 forme de organizare:
AVAP 2.3 Exerciții de scriere a cifrei 3 pe caiet și pe o fișă individual, frontal
Colorarea a câte trei fructe în pomii din livadă
RELIGIE
MIERCURI DP 1.1 - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Cântare vocală în materiale: Evaluare orală
14.10 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, grup CD, CD- player, ilustrații Observare
M.M. mesajul zilei „Prietenii mei” procedurale: demonstrația, sistematică
1.1 - Cântarea în colectiv a cântecului, asociind mişcarea audiția muzicală, exercițiul,
2.1 sugerată de text forme de organizare:
2.3 - Cântare instrumentală - percuţia corporală (bătăi din frontal, individual
palme, cu degetul pe bancă)
- Jocuri de recunoaștere auditivă a unor sonorităţi din
mediul înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee
C.L.R. Identificarea anotimpului prezentat în tabloul Icăi Sunetul [i] şi materiale:
1.1 Recunoașterea şi numirea literei I mare şi mic de tipar în literele I, i de caiete de lucru, imagini, - observarea
1.2 tabloul prezentat tipar smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.3 procedurale: metoda fonetico- elevilor
Asocierea literei cu sunetul
2.4 analitico-sintetică
Exersarea poziției corecte la scris conversația euristică, jocul de -evaluare orală
3.2
4.1 Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
Observarea scrierii literei I: elemente grafice imagini
componente, aşezarea pe liniatura specifică forme de organizare:
Trasarea literei I pe contur punctat, cu încadrare în individual, frontal,
spaţiul dat
Reprezentarea grafică a cuvintelor: inimă, inel, pui,
AVAP 2.3 vineteși iarbă şi stabilirea poziţiei sunetului [i] în fiecare
cuvânt.

3
Motanelul Miaunel
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

M.E.M. "Ica numără elemente din grădină " Numărul şi cifra materiale:
1.1 Exerciții de formare la tablă a unor mulțimi cu 1-3 3- recunoaștere, fișe de lucru, CD,
1.2 elemente, de completare cu nr. de elemente cerut de cifră comparare, videoproiector, calculator,
1.4 figurine de plastic - observarea
Exerciții de identificare a cardinalului unei mulțimi date, ordonare,
procedurale: sistematică a
3.1 de completare a unei mulț. cu nr. de elem. cerut de descompunere explicația, demonstrația, elevilor
6.2 cardinalul mulțimii, de scriere crescătoare și exercițiul, jocul didactic,
descrescătoare a cifrelor 1-3 forme de organizare:
Așezarea în mai multe moduri a fructelor pentru invitați – individual, frontal
descompunere
Pregătirea unui șirag de mărgele pentru prietena ei
AVAP 2.3
găinușa, colorarea conform codului de culori
CLR 1.1 - Purcelușii au fost invitați la petrecerea Icăi Iepurica Tehnici simple: materiale:
A.V.A.P. - Vor confecționa măști de iepurași tăiere, decupare mapa elevului, -Observare
1.2 - Se decupează șablonul după contur, acuarele, pensulă, sistematică
2.2 - Se lipește vată pe suprafța măștii răsucire, lipire procedurale:
- Se leagă elasticul Masca de conversația, activitate practică -expoziție
2.3
- Interpreatrea cântecului Prieteni carnaval forme de organizare:
MM 2.1
individual, frontal
JOI D.P. - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Autocunoaştere materiale: Observare
15.10 2.3 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, şi atitudine fișe de lucru, CD, sistematică
3.3 mesajul zilei pozitivă faţă de videoproiector, calculator
procedurale:
sine
conversația, exercițiul, jocul
CLR 1.1 Care este culoarea preferată a Icăi? Culoarea didactic,
Care este culoarea ta preferată? preferată forme de organizare:
- Discuții de explorare a culorilor preferate individual, frontal,
Joc Culoarea ..... semnifică
C.L.R. Audierea unei poveşti înregistrate ,,Cei trei purceluși", de Povestirea după materiale:
1.1 Serghei Mihailov imagini caiete de lucru, imagini, - observarea
1.2 - Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.3 vorba (în acest fragment de poveste)?” procedurale: metoda fonetico- elevilor
2.4 - Formularea unor răspunsuri la întrebări despre analitico-sintetică
3.2 conținutul poveștii audiate conversația euristică, jocul de -evaluare orală
4.1 - Repovestirea unor secvenţe preferate din povestea rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
audiată imagini
- Numirea personajelor din fragmentul de poveste audiat forme de organizare:
4
Motanelul Miaunel
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

- Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de individual, frontal,


informaţii: „Cine? Ce? Unde? Cum?”
- Lectură după una sau mai multe ilustraţii/ benzi
desenate
- Colorarea literelor învățate din cuvintele prezentate pe
planșele poveștii
AVAP 2.3
- Lipirea cășuțelor peste imaginile potrivite.
M.E.M. - Care sunt semnele toamnei din tabloul Icăi? Anotimpurile materiale:
1.1 -Numirea lunilor de toamnă, a numărului acestora fișe de lucru, CD,
1.2 -Numirea celorlalte anotimpuri și identificarea unor videoproiector, calculator,
1.4 figurine de plastic - observarea
elemente caracteristice fiecăruia
procedurale: sistematică a
3.1 - Completarea unui calendar al naturii pe trei zile explicația, demonstrația, elevilor
6.2 - Observarea unui calendar întocmit de Ica și completarea exercițiul, jocul didactic,
datelor într-un tabel forme de organizare:
AVAP 1.1 - Colorarea cerculețelor corespunzătoarea fiecărui individual, frontal
CLR 1.1, 1.2 anotimp respectând codul de culori
ED. FIZICĂ
VINERI M.E.M. - Jocuri de tipul: „Ce anotimp este?” pentru Anotimpurile materiale:
16.101 1.1 recunoașterea fenomenelor naturii în situaţii reale sau în fișe de lucru, CD,
1.2 imagini (ploaie, ninsoare, vânt etc.) videoproiector, calculator,
1.4 figurine de plastic - observarea
- Diferențierea anotimpurilor, două câte două, în funcţie
procedurale: sistematică a
3.1 de caracteristicile specifice observate explicația, demonstrația, elevilor
6.2 - Ordonarea cronologică a anotimpurilor exercițiul, jocul didactic,
AVAP 2.3 - Identificarea în imaginile anotimpurilor a celor trei forme de organizare:
intruși individual, frontal

5
Motanelul Miaunel
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

C.L.R. - Formularea de întrebări și răspunsuri despre anotumpul Acte de vorbire- materiale:


1.1 preferat anotimpul caiete de lucru, imagini, - observarea
1.2 -Povestirea după imagini – despre anotimpuri preferat smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.3 procedurale: metoda fonetico- elevilor
-Exerciții de asociere a culorilor potrivite fiecărui
2.4 analitico-sintetică
3.2 anotimp conversația euristică, jocul de -evaluare orală
4.1 - Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1- rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
AVAP 2.3 3 silabe cu imagini potrivite anotimpurilor imagini
- Tablourile anotimpurilor forme de organizare:
individual, frontal,
LB. ENGLEZĂ

6
Motanelul Miaunel

S-ar putea să vă placă și