Sunteți pe pagina 1din 3

Test de evaluare sumativă

Numele: Data:
Clasa:a VII a
Alege răspunsul corect
1.Tunica mijlocie a globului ocular este :
a.retina b.sclerotica c.coroida
2. Lanțul de oscioare se află în urechea: a.externă b.medie c.internă
Alege răspunsurile corecte
3.Receptorul olfactiv este : a. un neuron b.stimulat de substanțe odorante c.formează nervul olfactiv
d.este situat în mucoasa olfactivă
4.Mugurii gustativi sunt: a.situați în papilele dermice b.alcătuiți din celule receptoare ciliate și de
susținere c.receptorii gustativi d.stimulați de substanțele sapide
Completează spațiile libere cu noțiunile corespunzătoare
5.Pielea este alcătuită din trei.........: .............,...........,.....................și .................
6.Asociază corect noțiunile din cele două coloane:
a.sclerotica amfibienilor A.acuitate olfactivă redusă
b.linia laterală B.cartilaginoasă
c.urechea internă a șerpilor C.sensibili la calitatea chimică a apei
d.animale microsmatice D.conține receptorii auditivi reduși
7. Încercuiește litera A dacă apreciezi că afirmația este adevărată, iar dacă apreciezi că afirmația
este falsă, încercuiește F, transformând-o în afrimație adevărată, fără a folosi negația:
A F In procesul acomodarii un rol important il are cristalinul care-si poate modifica curburile.
A F Hipodermul este format din țesut epitelial pluristratificat keratinizat, avascular.
8.Rezolvă următoarele sarcini
a.Explică o funcție a pielii.
b.Precizează rolul gustului și al mirosului.
9.Reprezintă schematic un glob ocular, completându-l

Punctaj: 1-2 =0,25 x 2=0,50 p 3-5=0,50 x 3=1,5p 6-8=1x5=5p 9=2p Un punct se acordă din

oficiu.Succes ! Timp de lucru-40 minute


Barem de corectare și notare
1.c =0,25 p 2.b-0,25p 3.a,b,d-0,50p 4.b,c,d-0,50 p 5-epidermul,dermul,hipodermul,anexe-0,50p
6. aB bC cD dA -1p 7-A, F-Hipodermul este un țesut conjunctiv lax,bogat în grăsime-2p
8.a.o funcție explicată corect primește 1p b-ajută la perceperea calității alimentelor, declanșează
secrețiile digestive -1p
9-desen-0,50p completarea legendei-1,50: 0,1153 x13

Un punct se acordă din oficiu !


Felicitări !

Pentru această temă am realizat un test de evaluare sumativă la clasa a VII-a A cu un număr de
26 de elevi, fără nici un absent, folosind itemi obiectivi, semiobiectivi, subiectivi, de complexitate
diferită.
Ce am vizat?
1.1. Sistematizarea informațiilor din texte, filme, tabele, desene, scheme, utilizate ca surse pentru
explorarea unor sisteme biologice, a unor procese și fenomene
1.2. Realizarea independentă a unor activități de investigare pe baza unor fișe de lucru elaborate de elev
2.1. Interpretarea contextuală a informațiilor științifice
2.2 Expunerea, în cadrul unui grup, a informațiilor prezentate sub formă de modele, grafice, texte,
produse artistice, cu mijloace TIC, utilizând adecvat terminologia specifică biologiei - elaborarea și
prezentarea unor referate pe o temă dată, a unei comunicări științifice, pornind
3.1. Realizarea unor modele ale sistemelor biologice
4.2. Interpretarea relațiilor dintre propriul comportament și starea de sănătate
Ce rezultat am obținut ?
Note Sub 5 5 6 7 8 9 10
obținute
Nr.elevilor 1 3 2 2 5 4 9
evaluați
Total=26
Media clasei 8,03
Interpretarea rezultatelor
Competențele 1.1 1.2 4.2 au fost atinse însă restul doar partial.
La alegere simplă și multiplă copii s-au descurcat bine, la asociere un număr de 6 copii au rezolvat doar
partial, iar la identificrea afirmațiilor adevărate sau false majoritatea le-au identificat corect, însă 7 copii
nu le-au transfomat corect în afirmație adevărată. În ceea ce privește desenul, majoritatea știu
componentele dar unii au dificultăți în reprezentarea lui.
Ce decid mai departe, pe baza a ceea ce am aflat la evaluare ?
-fișe de lucru
-utilizarea învățării differentiate
-exersarea desenului