Sunteți pe pagina 1din 5

Şcoala Gimnazială ”Înv.

Clemența Beșchea” Căpățânești


Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

PROIECTAREA UNITĂŢII TEMATICE


URSULETUL RASFATAT
SĂPTĂMÂNA VI 19.10 - 23.10.2020
ACTIVITĂŢI INTEGRATE/PE DISCIPLINE DETALII DE
ZIUA C. S. RESURSE MATERIALE EVALUARE
ORGANIZAREA COLECTIVULUI DE ELEVI CONȚINUT
LUNI D.P. - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Comunicare materiale: Observare
12.10 2.2 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, şcolară eficientă fișe de lucru, caiete de lucru sistematică
3.1 mesajul zilei, dialoguri Regulile clasei procedurale:
3.2 Uțu a mâncat toată mura singur. Frații lui s-au conversația, exercițiul, jocul
supărat... didactic,
Discuții despre comportamente nepotrivite. forme de organizare:
individual, frontal,
MM 2.1 Joc de rol cu marionete ursuleți ilustrând modalităţi
pozitive/ negative de interacţiune verbală sau fizică: se
ajută unii cu ceilalţi, se exprimă politicos (te rog,
mulţumesc), se întrerup, se lovesc, se împing etc.

Audierea cântecului Un copil politicos


ED FIZICĂ

Audierea unei poveşti înregistrate ,,Ursulețul răsfățat" Sunetul [u] materiale:


C.L.R. Formularea de întrebări şi răspunsuri despre conţinutul caiete de lucru, imagini, - observarea
1.1 poveştii audiate smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.1 procedurale: metoda fonetico- elevilor
Identificarea sunetului cu care începe numele ursulețului
1.2 analitico-sintetică
Numirea altor cuvinte care încep cu sunetul [u] conversația euristică, jocul de -evaluare orală
1.3
Identificarea obiectelor ale căror denumiri încep cu rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
2.2
2.4 sunetul [u], ascunse de ursuleț imagini
3.1 Reprezentarea grafică a acestora forme de organizare:
3.2 Alcătuirea unor propoziții cu fiecare cuvânt descoperit individual, frontal,
4.1 Jocuri de identificare a poziției sunetului [u] în cuvinte-
AVAP 2.3 la început, în interior, la sfârșit.

CLR 1.1 -Realizarea unei planșe prin reconstituirea unui puzzle cu Tehica picturii materiale:
ursuleți Amprentare – mapa elevului, -Observare
A.V.A.P. -Realizarea unui ursuleț pin amprentare UrsuețulUțu acuarele, pensulă, sistematică
2.3 - Crearea unei povești despre cei trei ursuleți Brun, Panda procedurale:
2.5 și Polar, menționând asemănările și deosebirile dintre ei- conversația, activitate practică -expoziție
MM 2.1 activitate pe grupe forme de organizare:
individual, frontal
1
Ursuletul rasfatat
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

D.P. - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Cântarea vocală materiale: Evaluare orală
1.1 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, - cântarea în CD, CD- player, ilustrații Observare
M.M. mesajul zilei, dialoguri colectiv procedurale: demonstrația, sistematică
1.1 - Audierea cântecului Suntem școlari acum redat cu audiția muzicală, exercițiul,
2.1 ajutorul mijloacelor tehnice forme de organizare:
2.2 - Observarea unor ilustraţii pe textul cântecului care frontal, individual
2.3 uşurează receptarea
D.P 1.1 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea
sugerată de text
- Repetăm Regulile clasei
DP 1.1 - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Literele U și u de materiale:
identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, tipar caiete de lucru, imagini, - observarea
mesajul zilei, dialoguri smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
- Citirea cuvintelor cunoscute din povestea Ursulețului procedurale: metoda fonetico- elevilor
C.L.R. răsfățat analitico-sintetică
- Sunetul u şi literele U, u- prezentarea literelor conversația euristică, jocul de -evaluare orală
1.1
- Asocierea unor litere şi sunete rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
1.1
- Identificarea și încercuirea în text a literelor U și u imagini
1.2
MARȚI folosind culori diefrite forme de organizare:
1.3
13.10 - Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1- individual, frontal,
2.2
2 silabe mure, cui cu imagini potrivite
2.4
- Desenarea literelor de tipar
3.1
- Exersarea poziţiei corecte la scris
3.2
- Utilizarea corectă a instrumentelor de trasare/ de scris
4.1
- Trasarea literei U de tipar pe spații diferite
AVAP 2.3
- Decuparea unor litere și lipirea lor lângă animalele în
a căror denumire apar
M.E.M. Uțu are trei frați. Câți ursuleți sunt în total? Numărul și cifra materiale: - observarea
1.1 Joc didactic- Ajută-l pe Uțu să formeze mulțimi de câte 4- recunoaștere , fișe de lucru, caiete de lucru, sistematică a
1.2 4 peștișori pentru frații lui. formare jetoane elevilor
1.4 Exerciții de construire a unor mulțimi având drept procedurale:
3.1 explicația, demonstrația,
cardinal cifra 1,2,3 sau 4
5.1 exercițiul, jocul didactic,
Cardinalul mulțimii cu patru elemente forme de organizare:
AVAP 2.3 Colorarea celui de al patrulea animal din șir individual, frontal
Exerciții de memorizare- Poezia cifrei 4
RELIGIE
MIERCURI D.P. - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Mişcarea pe materiale: Evaluare orală
14.10 1.1 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, muzică CD, CD- player, ilustrații Observare
M.M. mesajul zilei, dialoguri procedurale: demonstrația, sistematică

2
Ursuletul rasfatat
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

1.1 - Cântarea în colectiv a cântecelor, asociind mişcarea „Prietenii mei” audiția muzicală, exercițiul,
2.1 sugerată de text forme de organizare:
2.2 - Cântare instrumentală - percuţia corporal (bătăi din frontal, individual
2.3 palme, cu degetul pe bancă)
- Jocuri de recunoaştere auditivă a unor sonorităţi din
AVAP 2.1 mediul înconjurător şi imitarea lor folosind onomatopee

Desenăm ursulețul Uțu


C.L.R. Acte de vorbire- materiale:
1.1 - Formularea de întrebări și răspunsuri despre animalul animalul sălbatic caiete de lucru, imagini, - observarea
1.1 sălbatic preferat preferat smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.2 -Povestirea după imagini –despre animale sălbatice din procedurale: metoda fonetico- elevilor
1.3 analitico-sintetică
povești
2.2 conversația euristică, jocul de -evaluare orală
-Exerciții de asociere a animalului din imagine cu rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
2.4
3.1 povestea din care face parte imagini
3.2 - Punerea în corespondență a unor cuvinte formate din 1- forme de organizare:
4.1 2 silabe cu imagini potrivite – animale sălbatice individual, frontal,
AVAP
2.3
M.E.M. -Unde locuiește Uțu și frații săi? Animale sălbatice materiale:
1.1 - Identificarea și numirea unor animale sălbatice-ppt fișe de lucru, caiete de lucru,
1.2 - Alcătuirea unor propoziții despre animalul sălbatic jetoane
1.4 preferat procedurale: - observarea
3.1 - Observarea părţilor componente ale animalelor explicația, demonstrația, sistematică a
5.1 sălbatice pentru identificarea structurii lor comune exercițiul, jocul didactic, elevilor
CLR - Clasificarea animalelor sălbatice în funcţie de numărul forme de organizare:
1.1 de picioare, de mediul de viaţă, de modul de hrănire individual, frontal
1.2 - Joc didactic Ghicește animalul!
A.V.A.P. - Uțu se plictisește atunci când rămâne singur Tehnici materiale:
AVAP - vrea să învețe să lege șireturile combinate mapa elevului, -Observare
2.3 - Decuparea pantofului lui Uțu Șireturile lui Uțu acuarele, pensulă, foarfecă, sistematică
2.5 - Perforarea găurilor marcate lipici, șablon,
- Exersarea modului de legare a șireturilor procedurale: -expoziție
CLR 1.1 -Descoperirea utilităţii obiectelor realizate prin efort conversația, activitate practică
propriu- discuții forme de organizare:
individual, frontal
JOI - Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența, Comunicare materiale: Observare
15.10 identificarea zilei, precizarea datei, meteo, noutăți, şcolară eficientă fișe de lucru, CD, sistematică
D.P. mesajul zilei Regulile clasei videoproiector, calculator
procedurale:

3
Ursuletul rasfatat
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

2.2 - Stabilrea regulilor clasei conversația, exercițiul, jocul


3.1 - Discutarea regulilor clasei didactic,
3.2 -Mimarea unor reguli de comportament la școală forme de organizare:
A.V.A.P. -Completarea unui ciorchine cu comportamente în cadrul individual, frontal,
2.3 clasei
-Compleatra unui desen cu obiectele de care au nevoie
animăluțele pentru a fi buni școlari

- Identificarea literelor U în imaginea cu Uțu și scrierea Sunetul [u] şi materiale:


C.L.R. nr lor pe balon literele U, u de caiete de lucru, imagini, - observarea
1.1 - Colorarea literelor învățate din careu tipar smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.1 - Notarea nr de silabe descoperite în careu procedurale: metoda fonetico- elevilor
1.2 – De câte ori se aude sunetul u în cuvintele din imagini? analitico-sintetică
1.3 - Alcăturiea unor enunțuri despre Uțu, după schemele conversația euristică, jocul de -evaluare orală
2.2 date rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
2.4 -Punerea în corespondențș a numelui cu personajul imagini
3.1 potrivit forme de organizare:
3.2 -Eerciții de citire a literelor silabelor, cuvintelor individual, frontal,
4.1 - Personajul ASCUNS- colorăm respectând codul
AVAP culorilor
2.3
M.E.M. - Citirea și scrierea numerelor de la 1 la 4 Numărul şi cifra materiale:
1.1 - Colorăm fiecare al patrulea animal sălbatic din șir 4 fișe de lucru, CD,
1.2 - Adăugarea sau extragerea de elemente dintr-o mulţime videoproiector, calculator,
1.4 dată, pentru a obţine mulţimi „cu tot atâtea elemente”- 4 figurine de plastic - observarea
3.1 elemente procedurale: sistematică a
5.1 Exerciții de numărare a animalelor sălbatice din pădure explicația, demonstrația, elevilor
- Grupare animalelor sălbatice în funcție de numărul exercițiul, jocul didactic,
picioarelor forme de organizare:
- Identificarea „vecinilor” numărului 4 individual, frontal
- Completarea unor serii numerice
AVAP 2.3 - Compunerea şi descompunerea unor mulţimi de obiecte
având drept cardinal un număr de elemente mai mic sau
egal cu 4
Labirint – Animalul și mâncarea preferată
ED. FIZICĂ
VINERI DP Audierea unei poveşti înregistrate ,,Ursul păcălit de Numărul și cifra materiale:
16.101 1.1 vulpe", de Ion Creangă 4. Animalele fișe de lucru, jetoanecu numere
- Oferirea de răspunsuri la întrebarea: „Despre ce este sălbatice și animale
M.E.M. vorba (în acest fragment de poveste)?” procedurale: - observarea
1.1 - Completarea broșurii Numărul și cifra 4 explicația, demonstrația, sistematică a
4
Ursuletul rasfatat
Şcoala Gimnazială ”Înv. Clemența Beșchea” Căpățânești
Clasa pregătitoare Prof. înv. pr. Popa Mihaela

1.2 - Exerciții de identificare a animalelor sălbatice pe exercițiul, jocul didactic, elevilor


1.4 jetoane cu animale și clasificarea lor după diferite criterii forme de organizare:
3.1 individual, frontal
6.2
AVAP 2.3

- Formularea unor răspunsuri la întrebări despre Povestirea după materiale:


C.L.R. conținutul poveștii audiate imagini/ benzi caiete de lucru, imagini, - observarea
1.1 - Repovestirea unor secvenţe preferate din povestea desenate smartfone, boxa wifi portabilă sistematică a
1.1 audiată procedurale: metoda fonetico- elevilor
1.2 - Numirea personajelor din fragmentul de poveste audiat analitico-sintetică
1.3 - Oferirea unor răspunsuri la cererea elementară de conversația euristică, jocul de -evaluare orală
2.2 informaţii: „Cine? C? eUnde? Cum?” rol, povestirea, lectura după -autoevaluare
2.4 - Ordonarea întâmplărilor prezentate imagini
3.1 - Colorarea imaginilor din poveste forme de organizare:
3.2 individual, frontal,
4.1 Joc de rol "Judecătorul pădurii"- sfaturi pentru vulpe și
urs
AVAP 2.3

LB. ENGLEZĂ

5
Ursuletul rasfatat

S-ar putea să vă placă și