Sunteți pe pagina 1din 1

RESTAURĂRI DIRECTE CU CIMENTURI IONOMERE DE

STICLA
Inventate m 1969 de Wilson şi Kent, cimenturile ionomere de sticlă au o compoziţie
complexă şi variată, fiind defmite ca cimenturi a câror mecanism de întărire presupune o
reacţie acid-bază, produsul de reacţie fiind o sare sub formă de hidrogel. lonomerele de sticlă se
clasificăîn trei categorii:

- tipul 1 - pentru cimentare


- tipul II - materiale de restaurare fizionomică
- materiale restauratoare + Ag (cermet-uri)

- tipul III — materiale pentru obturaţii de bază


- materiale pentru sigilarea şanţurilor şi fosetelor
Tipul 11 de CIS se indică în cazul leziunilor mici, când necesitatea de a asigura extcnsia
şi retenţia este minimă (în special cavităţile de clasa a V-a). Leziunile incipiente ale zonei
proximale pot fi restaurate cu ajutorul CIS, realizându-se aşa numitele preparări tunelizate,
care lasă intactă creasta marginală.
CIS sunt materiale de elecţie în tratamentul cariilor radiculare, la pacienţii cu
parodontopatii şi milolize. Având m vedere economia de ţesuturi dure, utilizarea lor se preferă în
anumite situaţii m locul obturaţiilor de amalgam. Un alt avantaj este că sunt uşor de aplicat, şi
eliberează fluor, prevenind astfel apariţia leziunilor de carie secundară.
In ultimii ani a existat o confuzie considerabilâ cu privire la terminologia CIS.
Termenul strict de cimenturi ionomere de sticlă ar trebui utilizat doar pentru materialele
a căror întărire implică o reacţie acid -bază (acidul fiind un polimer solubil m apă, iar baza o
sticlă specială).
Cimenturile ionomere de sticlă care au incluse răşini pentru a le face parţial
fotopolimerizabile este recomandabil să se denumească „cimenturi ionomere de sticlă
modificate cu răşini" (CIMR). Acestea sunt derivate din CIS, prin înglobarea în catena
acidului poliacrilic a unor grupâri conţinând duble legâturi (de exemplu grupâri metacrilice).
Dintre CIMR utilizate în reconstituirile coronare amintim: Fuji II LC Improved (GC), Photac Fil
(Espe), Vitremer Tri-Cure (3M). Aceastâ clasă de materiale reprezintă mai bine conceptul de
hibrid decât compomerii.
0 altă categorie de materiale, dm gmpa cărora fac parte: Dyract (Dentsply), Compoglass
(Ivoclar), Hytac (Espe), sunt răşini modifîcate ce conţin grupări funcţionale acide şi sticle
bazice. Producătorii le-au atribuit denumirea de compomeri. Acestea sunt materiale hibride
între RDC şi CIS, din punct de vedere chimic fiind răşini compozite modificate cu poliacizi
(polyacid modified resin composites). Compomerii au devenit mai populari faţă de CIMR, fiind
mai uşor de manipulat.
Atât compomerii, cât şi CIMR prezintă calităţi superioare cimenturilor ionomere
convenţionale, ceea ce le include în categoria materialelor moderne de reconstituire coronară .