Sunteți pe pagina 1din 4

Activitate 3.1.

Dezbatere online (240 min)

“Învăţăturile date cu forţa nu pot dăinui în suflete, pe când învăţăturile primite în suflet cu plăcere şi cu
bucurie rămân de-a pururi." -Anonim

Dezvoltarea personală este disciplina care urmărește :


* formarea și dezvoltarea capacității de autoînțelegere, autocunoaștere autodezvăluire a copiilor;
* crearea unui mediu stimulativ pentru dezvoltarea cognitivă, emoțională și socială;
* descoperirea prin joc a încrederii în sine, a relaționări i cu familia și prietenii, a diferitelor
cunoștințe despre meserii, formarea atitudinii față de muncă;
* explorarea de situații noi;
* provocarea unor comportamente și emoții pentru diagnosticarea unor probleme;
Aceasta oferă cadrul propice stimulării flexibilității cognitive și creativității elevului și să
ofere oportunitatea explorării intereselor elevilor, exersării abiltăților de învățare, identificării experiențelor
anterioare, exprimării emoțiilor .
Acordă posibilitatea valorizării produselor create , contribuie la dezvoltarea coeziunii grupului.
Învățarea “ împreună” și a feedback –ului pozitiv determină optimizarea imaginii de sine și dezvoltarea
încrederii în sine, solicită implicarea elevilor în actul didactic.
Metodele active sunt acele metode care :
* permit copilului satisfacerea trebuințelor sale de activitate, de cercetare, de comparare și de
înțelegere a cunoștințelor prin el însuși sau în colaborare cu alți copii.
* mobilizează energiile elevului;
* concentrează atenția elevului;
* trezesc interesul și curiozitatea elevului pe parcursul lecției;
* câștigă adeziunea elevului față de cele învățate, îl mobilizează;
* solicită puterea de creație, imaginația, memoria, gândirea logică, rapiditatea gândirii;
* transformă elevul în participant activ la procesul învățării, a l propriei formări;
* activează motivația intrinsecă a elevilor;

Ce sunt metodele active?

* formează la elevi deprinderi de muncă în echipă și pun accent pe învățarea prin cooperare;
* oferă posibilitatea alternării activităților individuale și de grup;
* determină creșterea gradlui de partcipare-implicare a elevilor în actul didactic;
* determină dezvoltarea structurilor cognitiv- motrice și practic - aplicative;
* determină formarea capacității de a emite opinii, aprecieri asupra fenomenelor studiate;
* determină realizarea pasului de la “ a învăța “ la “a învăța să fii și să devii “;
* determină dezvoltarea gândirii circumscrise abilităților de tip superior - a gândirii critice;
condiții ale succesului învățării prin cooperare:
- climat pozitiv în sala de clasă
- explicații complete și corecte asupra sarcinii de lucru

Metode activ-participative specifice disciplinei DEZVOLTARE PERSONALĂ

 Jocul de rol

 Dramatizarea
 Problematizarea

 Braistrormingul

 Conversația euristică

 Dezbaterea

 Exercițiul creator

 Discuțiile de grup

 Tehnici ale gândirii critice:

* turul galeriei

* ciorchinele

* jurnalul cu dublă intrare

* pălăriile gânditoare

* cubul

* explozia stelară etc.

Aspecte practice - CLASA I

Domeniul : Dezvoltare emoțională și socială

Subdomeniul: Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare

Subiectul lecției: Prietenia

 Braistormingul :

Ce idei vă vin în minte când auziți cuvântul PRIETENIE?

“Povestea celor doi prieteni “

Lectura predictivă:

Ce credeți că a făcut prietenul care a fost lovit?... Ce credeți că s-a întâmplat după ce prietenul lovit și-a revenit din
spaimă?.... Ce credeți că l-a întrebat prietenul care a lovit pe celălalt prieten?

 Problematizarea:

Tu cum ai fi procedat dacă prietenul tău cel mai bun te-ar fi lovit , în timp ce te certai cu el?

• De ce credeți că prietenul salvat a dăltuit în piatră cuvintele: “ Astăzi prietenul meu cel mai bun mi-a salvat
viața!”

 Exercițiu –joc- “Lanțul ideilor”

 Dacă aș fi o furnică, m-aș împrieteni cu....

 Dacă aș fi o albină , m-aș împrieteni cu....

 Dacă aș fi o pisică, m-aș împrieteni cu....

 Dacă aș fi un câine, m-aș împrieteni cu....

Domeniul:Dezvoltare emoțională și socială


Subdomeniul: Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
Subiectul lecției: Caracteristicile unui bun prieten

 Turul galeriei ( Desen- “Obiectul preferat al prietenului meu”)

*Examinați lucrările realizate de colegii voștri, scrieți comentariile și observațiile pe posterele acestora.

 Exercițiul creator: “Povestea mea” – Creați o poveste în imagini cu titlul “Prietena mea”/ “Prietenul meu”.
Pentru aceasta, folosiți cele 6 fețe ale unui cub desfășurat.

 Joc de rol : Realizați un joc de rol cu titlul “ Ziua de naștere “ în care să folosiți gesturi, mimică , mișcări și
diferite obiecte necesare sărbătoririi zilei de naștere cu prietenii

 Cubul: Vizonează un episod de desene animate “Tom și Jerry” . Analizează apoi relația dintre cei doi,
răspunzând la întrebările de pe fețele cubului.

* Descrie cele două personaje. * Analizează comportamentul lui Tom. * Compară comportamentul celor doi:
Tom și Jerry. * Argumentează ce schimbări ar trebui să aibă loc în comportamentul celor doi pentru a avea o
relație de prietenie. * Asociază comportamentul celor doi cu al altor personaje din desene animate sau din
poveștile citite de tine. * Aplică : Imaginează-ți o întâmplare în care cei doi se comportă ca doi prieteni adevărați.
Domeniul: Dezvoltare emoțională și socială
Subdomeniul: Interacțiuni simple cu ființe și obiecte familiare
Subiectul lecției: Ce este un bun prieten?

Povestea șoricelului ( https://www.youtube.com/watch?v=m9zuUJUutW8 )-


poveste terapeutică

Problematizarea:

*De ce credeți că animalele din curte nu au sărit în ajutorul șoricelului?

• Ciorchinele : *Realizați un ciorchine în care să notați calitățile prietenului adevărat.

• Joc de rol: *Realizați un joc de rol cu titlul “Eu și prietenul meu în Cosmos” din care să reiasă calitățile celor
doi prieteni .

• Dramatizarea : *Interpretați - povestea populară “Prietenia, comoara cea mai de preț”. ( Fiecare personaj
va purta câte un însemn –o imagine reprezentativă a personajului(animalului) colorată în timpul orei de
arte vizuale și abilități practice)

 Joc didactic: “Adevărat sau fals?” * Aplaudati dacă enunțul este adevărat și “ fiți supărați” (mimica feței-
tristă), dacă enunțul este fals.

 Prietenul îţi cunoaşte atât calităţile cât şi defectele.

 Prietenul nu îţi spune întotdeauna adevărul.

 Prietenul te ascultă atunci când vrei să - i vorbeşti.

 Prietenul nu te susţine şi nu te încurajează în tot ceea ce faci.

 Prietenul are încredere în tine.

 Prietenul nu îţi cere scuze dacă a greşit.

 Distanţa dintre oameni nu poate distruge relaţia de prietenie.

“Învățarea în grup exersează capacitatea de decizie și inițiativă, dă o notă mai personală


muncii, dar și o complexitate mai mare aptitudinilor și talentelor, ceea ce asigură participarea mai vibe,
mai activă, susținută de foarte multe elemente de emulație, de stimulare reciprocă, de cooperare
fructuoasă.“
( Cerghit, Ioan, 1997, p.54)

Copiii învață ceea ce trăiesc.

“Dacă sunt încurajați, copiii învață să fie încrezători;

Dacă sunt acceptați, ei învață să iubească;

Dacă sunt apreciați, ei învață să aibă un țel;

Dacă trăiesc împărțind cu ceilați, învață generozitatea;

Dacă trăiesc în bunăvoință și considerație, ei învață respectul;

Dacă trăiesc în prietenie, învață că este plăcut să trăiești pe lume.”

Activități... în imagini

BIBLIOGRAFIE

 MEN,Programa școlară pentru disciplina Dezvoltare personală- clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II-a,
aprobată prin O.M. 3418/19.03.2013 București;

S-ar putea să vă placă și