Sunteți pe pagina 1din 1

Activitate 2.3.b.

Practicistereotipeșiclișeedidactice (120 min)

Cliseee intalnite în predarea Istoriei:


- Utilizarea manualului ca unic mijloc didactic;
- Desfasurarea lectiilor exclusiv in sala de clasa;
- Teoretizarea excesiva;
- Evaluarea ;
- Procedeul copy-paste.
Solutii :
În afara şcolii, lecţiile pot fi desfăşurate în  muzee, expoziţii, elevii putând lua, astfel, contact direct cu
problemele caracteristice diferitelor domenii de activităţi. În acest context, se realizează variante ale lecţiilor
de dobândire de cunoştinţe sau de recapitulare şi sistematizare.
Aceste lecţii sunt adevarate provocari, ridicand o serie de probleme specifice, cum ar fi:
- organizarea elevilor (gruparea lor, distribuirea sarcinilor etc.);
- alegerea celor mai adecvate strategii didactice, care valorifică metode precum: observaţia sistematică,
conversaţia, studiul de caz etc.);
- integrarea lecţiei într-un sistem de lecţii, prin stabilirea corelaţiilor cu lecţiile anterioare (care o pregătesc)
şi lecţiile următoare (care o valorifică).

 Printre  clișeele de la Geografie intâlnim :

-       schema lecției scrisă de profesor pe tablă și pe caiete, fără lucru cu harta – predarea bazată pe
prelegere/ expunerea informațiilor;
-        rolul și locul privilegiat al manualului în activitatea didactică.
Pentru depășirea acestor clișee, propun:

 predarea noului conținut, de la informațiile pe care le dețin elevii din experiența anterioară,
schimbând informații cu colegii de clasă, căutând informații din alte surse;
 lucrul cu resurse, instrumente și materiale didactice specifice disciplinei (inclusiv aplicații digitale).
 Cadrul didactic trebuie sa se raporteaze la programă – competențele și conținuturile acesteia au
caracter obligatoriu și sunt urmărite în activitatea zilnică la clasă. Este foarte important de menționat
faptul că elementele de conținut care depășesc programa, identificate în manual sau alte auxiliare, ar
trebui excluse din activitatea de predare-învățare. Acestea contribuie la încărcarea nejustificată a
conținuturilor învățării, aglomerează și, pentru că sunt consumatoare din timpul la dispoziția
disciplinei, conduc la scăderea randamentului în învățarea conținuturilor nucleu. Soluție – studierea
în detaliu a programei școlare.

De cele mai multe ori, profesorul ar trebui să fie doar ghidul pentru aceste activități, un „facilitator” și un
ajutor în caz de nevoie.