Sunteți pe pagina 1din 7

TEST ANTRENAMENT CLASA 6 – ALGEBRA

CAPITOL 2 - UNGHIURI

Anul şcolar 2020 – 2021

Matematică

Model propus de Prof. Daniel PRUTESCU

 Toate subiectele sunt obligatorii.


 Se acordă 10 puncte din oficiu.
 Timpul de lucru efectiv este de 45 minute.

1
SUBIECTUL I
Rezolvă exercițiul și încercuieşte litera corespunzătoare răspunsului corect. (60 de puncte)
10 
1. Dacă unghiul AOB are măsura de 56 , iar
o  OC este bisectoarea unghiului AOB , atunci măsura
p

BOC este de:
o
a) 90 .
o
b) 28 .
o
c) 112 .
o
d) 56 .

10 2. Mirela dorește să se pregătească pentru testul la geometrie și îi întreabă pe colegi ce sunt


p unghiurile în jurul unui punct. Primește următoarele răspunsuri:
Rareș: Un număr finit de unghiuri care au un vârf comun, oricare doua dintre ele au
o
interioarele disjuncte și suma măsurilor este egală cu 180 .
Sergiu Un număr finit de unghiuri care au un vârf comun, oricare doua dintre ele au
o
interioarele disjuncte și suma măsurilor este egală cu 360 .
Sara Un număr finit de unghiuri care au un vârf comun, și suma măsurilor este egală cu
360o .
Marc Un număr finit de unghiuri care au un vârf comun, oricare doua dintre ele au o
o
latură comună și suma măsurilor este egală cu 360 .
Cine a dat răspunsul correct și complet?
a) Rares
b) Sergiu
c) Sara
d) Marc

10 3. Rezultatul calculului 12º15’·6 este:


p o
a) 73,5
o
b) 72 80 '
o
c) 72 30 '
o
d) 73 30 '

2
10
4. Măsura unui unghi BAC determinat de trei puncte coliniare A, B, C în această ordine este:

p o
a) 0 .
o
b) 90 .
o
c) 180 .
o
d) 360 .

10 5. Două unghiuri x și 4 x  5 sunt adiacente suplementare. Mirela calculează valoarea lui x și


o

p
afirmă că x  35 . Stabilește dacă afirmația Mirelei este:
o

a) ADEVARATĂ
b) FALSĂ

10 6. Studiați figura 1 și asociați fiecărei litere aflată în coloana din stânga, cifra corespunzătoare aflată
p în coloana din dreapta astfel încât afirmația să fie corectă.

figura 1

a) AOB 1. … este unghi nul


b)  2. … este unghi drept .
BOC 3. 
c)  … este opus la varf cu DOE
COD
4. 
… complementul lui AOB
Corelarea corectă este:
a) a1; b 2; c3
3
b) a3; b 4; c 2
c) a 4; b1; c2
d) a3; b4; c1

SUBIECTUL AL II-lea
Scrieţi rezolvările complete. (30 de puncte)
10 1. Calculați:
p
(4p) a) 23 45' 12 34 '
0 0

(6p) b) 89 15' 30 30 '15''


o o

10   
2. Fie AOB, BOC , COD şi DOA , situate în jurul punctului O , astfel încât BOC  2  AOB ,
  
p

COD  3  AOB şi DOA
 
 2  BOC .

(4p) a) Demonstraţi că punctele B, O și D sunt coliniare.

4
 
(6p) b) Calculaţi măsura unghiului dintre bisectoarele unghiurilor AOB şi AOD .

10
p 3. În figura 2 se consideră două drepte concurente
AC  BD   O
astfel încat
 
m AOB  65o
. De
asemenea se știe că
 OM este bisetoarea unghiului AOB ,  ON bisectoarea unghiului BOC

și
 
m AOP  90 o

figura 2

(4p) a) Aflați măsura unghiului



m DOC .

(6p) b) Calculati

m MOP .
5
SUPLIMENTAR

Ajută-o pe Mirela să știe:

0,2 p 1. Ce sunt UNGHIURILE ÎN JURUL UNUI PUNCT?


0,2 p 2. Ce PROPRIETATE AU UNGHIURILE OPUSE LA VARF?
0,2 p 3. Ce este SUPLEMENTUL UNUI UNGHI?
0,2 p 4. Ce sunt UNGHIURILE ADIACENTE?
0,2 p 5. Cât este SUMA MĂSURILOR UNGHIURILOR COMPLEMENTARE?

1.

2.

3.

4.

6
5.