Sunteți pe pagina 1din 2

Test de evaluare la istorie

I. Alegeţi litera corespunzătoare răspunsului corect: 5p


1. Congresul de la Paris din 1856 a stabilit pentru Principatele Române:
a. protectoratul ţarist ; c. suzeranitatea otomană;
b. independenţa ; d. garanţia colectivă a marilor puteri.
2. Congresul de la Paris din 1856 a înlăturat din Principate:
a. suzeranitatea otomană ; c. garanţia colectivă a marilor puteri;
b. protectoratul ţarist; d. regimul politic fanariot.
3.:
a. Regulamentul Organic; c. Constituţia;
b. Convenţia de la Paris; d. Statutul Dezvoltător al Convenţiei de la Paris.
4. Legea rurală din 1864 a prevăzut:
a. emanciparea ţăranilor clăcaşi; c. împroprietărirea cu despăgubire;
b. desfiinţarea iobăgiei; d. împroprietărirea fără despăgubire.
5.
a. Adunare Constintuantă; c. Adunare ad-hoc;
b. Adunare electivă; d. Adunare legislativă.

II. Datează următoarele evenimente istorice . 2p


A. Convenția de la Paris -
B. Reforma agrară -

III.
IV. Formează perechi logice. 5p

Coloana A Coloana B

1. Înlăturarea de la domnie a lui Cuza. a. 1863;


2. Alegerea lui Cuza ca domnitor al Moldovei. b. 1866;
3. Alegerea lui Cuza ca domnitor în Ţara Românească. c. 1862;
4. Legea secularizării averilor mănăstireşti. d. 24 ianuarie 1859
5. Principatele Unite adoptă oficial numele de România. e. 5 ianuarie 1859

V. Notaţi cu Adevărat (A) sau Fals (F) enunţurile următoare: 4p


a) Conform Convenției de la Paris noul stat se numea Principatele Unite ale Moldovei și Valahiei.
b) Cuza a început unificarea aparatului de stat cu permisiunea Marilor Puteri europene.
c) Scopul principal a monstruasei coaliții era înlăturarea de la domnie a lui A.I.Cuza.
d) Legea electorală oferea dreptul de vot tuturor cetățenilor.

VI. Numiți două cauze și două consecință a evenimentului istoric: Reforma agrară. 8p

Barem de corectare

I. 1.d, 2.b, 3.d, 4.c, 5.c.


II. 1 punct pentru fiecare eveniment datat corect.
A.Convenția de la Paris - 1858.
B.Reforma agrară - 1864.
III. 1 punct pentru fiecare eveniment plasat corect pe axă.
3 puncte pentru construcția corectă a axei.
IV. 1b, 2e, 3d, 4a, 5c.
V. a-A, b-F, c-A, d-F.
VI. 2 puncte pentru fiecare cauză numită corect.
2 puncte pentru fiecare consecință numită corect.

Barem de notare

Nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Puncte 0 -1 2-3 4-6 7-9 10-14 15-18 19-21 22-24 25-27 28-29