Sunteți pe pagina 1din 2

5H Ber narsidFelicity

Michael Cr onan
$caladeita[0naIitatG[GnIruc0ili$iado|
GASI
Maijosveiputea
Instructiuni: citiunsetdeafirmatii
cedescriucumpotgandi persoane
anumite
fiecare
Citeste afrrmatiecuatentiesidecide
catdemultestideacord
cuea.

Nuexista saugresite.
rdspunsuricorecte Terogsardspunzilafiecare Marcheaz
afrrmatie.
cu,,X"pe foaiade rdspuns
varianta
care
ti se potriveste
celmai bine, urmbtoare
utilizand
scald:
Puternicimpotrivd
impotrivi
Nesigur
Deacord
Puternicdeacord

1. Cand incepsdobosesc fbcdnd tema,md 1 2 .N up o ts u p o r tcao l e gdi iec l a s b c a r es e


gandesc cdnuartrebui s-omarfacdeloc ^^-^^,+X h^^+^n+
uur rpur Ld Irud LUiil..

2. 0amenii s-arc0mp0rta maicorect cumine 13.Celmaigroaznic lucruin viatbestesd


dacdnuasfi o persoand atatdedisperata. trebuiascd sdfacilucruri plictisitoare.
3. Nupotsuporta sErespect regulile si sb 14.Cred cdsuntfdrdvaloare dacdcineva nu
trebuiascd sdmdcomport bine. maaprobd saumdrespinge.
4. Eingrozitor sdfiiinvinovdtit(5) penedrept 1 5 .N ua rt r e b usidm ds u p urne g u l i lsoirs d
decdtreprofesor (invdtdtor). mbportbine.
5. Cand devin frustrat (a)cdamdefdcuto 16.Profesorii ar trebuisb fie corectitot
temdgreamagandesc cdnue corect sicdnu timpul.
artrebui s-omaifacdeloc. 1 7 .Eg r o a z nsibca im u l ttee m ed ef d c u t .
6. Suntunratatcdndnuamsucces. 1 8 .D a c na ua sf i a s ad es l a b ( 5l u) ,c r u r idl e
in
7. Nusuportcolegii declasd careintotdeaunaviatameaarf i maiusoare.
respectd regulile sisecomportd bine. 19. Colegiicare intotdeauna se supun
B. Unprofesor carepenedreptinvinovdteste regulilor sisepoartd binesuntt6mpiti.
unelev, estetotalrdu. 20.Unpdrinte caresecomportd negativ sau
9. Cdnd seapropie timpul sdincepsdlucrez isicriticd copilul estetotalmente rdu.
la teme,mdgdndesc cd amnevoie de mai 2 1 .i m ie s t ei m p o s isbdiiln t e l edgec et r e b u i e
multtimppentru a aveadispozitia necesarS. sdfactreburile casnice cdndasputea sdmd
1 0 .C d n dl u c r u r i lseu n t p l i c t i s i t o a r
mae , distrez.
gandesc cd sunto persoand proastdsi 22.CAndsunt emotionat, tensionat sau
neinteresantS. mi-eteamd, mbgandesc cd tocmai ardtce
11. Cred cdeoribil sdtrebuiascE sEfiicuminte persoanb disperatb sunt
t o tt r m p u l .
sdte compo(i
sdtrebuiascd
23.Eingrozitor 26.Oamenii nu ar trebuisi se supund
binetottimpul. intotdeauna sisEsepoarte
regulilor bine.
24.E groaznic
sdai defdcutmultdtreabb
si 27.Amnevoie gi relaxat{6
sEfiu odihnit(5)
sdo termini.
si nuaitimpsuficient deaincepe
inainte dingreu.
sdlucrez
25.Credcd suntprost(proast6) c6ndnu 28.Cred cdndcineva
cbsuntfiri speranti
reusescsbfacbineunlucruimportant' mdrespinge.