Sunteți pe pagina 1din 1

Adresă de reziliere unilaterală a contractului de custodie,

Subsemnatul/Subsemnata................................................................, cu domiciliul
în....................................................................... având calitatea de custode conform contractului
nr. .................................... din data de........................................., întocmit
între ..........................................................................................
și ..........................................................., prin prezenta adresă aduc la cunoștința Proprietarului
că prezentul contract încetează fără preavizul stabilit în contract la punctul 6.6, în temeiul
următoarelor considerente:

De asemenea, prin prezenta adresă se înștiințează Proprietarul că bunurile deținute în


custodie pot fi remise în maxim 7 zile conform pct. 6.5 din contract, iar procedura de remitere
se va face conform art. 2116 Cod civ., alin. (1) și (2).

S-ar putea să vă placă și