Sunteți pe pagina 1din 27

Lb.

si literatura română cls a IV-a

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ: 5


SEMESTRUL I

Aria curriculara : Limba si comunicare


Disciplina : Limba si literatura romana
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 5
Semestrul I- 85 ore
Manual : Limba si literatura romana, Editura Intuitext
Autori : Mirela Mihaescu, Stefan Pacearca, Anita Dulman, Crenguta Alexe, Otilia Brebenel

UNITATEA DE INVATARE: DIN CARTEA VACANȚEI


PERIOADA: 14.09-24.09.2020
Data Competenț Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare
1
Lb. si literatura română cls a IV-a

e procedurale
14.09 Deschiderea anului școlar
15.09 1.1; Să ne reamintim -ne reamintim lecțiile care ne-au captat atenția/ne-au Resurse materiale: manualul Observarea
2.3; fascinate în anul anterior Resurse procedurale: sistematică
4.4; -facem cunoștință cu noul manual și purtăm discuții legate ascultarea activă, conversaţia,
4.5. de ceea ce descoperim explicaţia, exercițiul
Forme de organizare: frontal,
individual
15.09 Cuvantul propozitia- -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text suport, Tema de lucru in clasa
1.1; recapitulare -formulare de intrebari pe baza textului-alcatuiri de pix/stilou, fisa de lucru,
2.5; propozitii pe baza unor cerinte date manualul digital
4.2; -despartirea cuvintelor in silabe  Resurse procedurale:
4.4; -identificarea sinonimeleor/antonimelor unor cuvinte conversatia, exercitiul,
4.5 procedee de citire

1.1. Ascultarea activă. - audierea unor dialoguri amuzante/ interesante şi Resurse materiale: Observarea
16.09 2.3. Formularea de mesaje identificarea persoanelor care comunică (numărul şi Calculatorul, internetul sistematică
2.4. orale - recapitulare statutul lor, vârsta, preocupările) Resurse procedurale: Lista de verificare
- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor imagini ascultarea activă, conversaţia,
care corespund momentelor întâmplărilor din textul audiat explicaţia, exercițiul
precizarea unor formule de iniţiere, menţinere şi încheiere Forme de organizare: frontal,
a unui schimb verbal, adecvate situației date individual
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu
respectarea regulilor stabilite (elevii interpretează, în
perechi, roluri diferite)
- scrierea de comunicări în care se folosesc diferite
formule de adresare, în situații specificate
17.09 -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text suport, Tema de lucru in clasa
1.1;2.5; -formulare de intrebari pe baza textului--alcatuiri de pix/stilou, fisa de lucru,
4.2; 4.4; Textul-recapitulare propozitii pe baza unor cerinte date manualul digital Observarea
4.5 - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea  Resurse procedurale: comportamentului
textului conversatia, exercitiul, comunicativ
-alcatuirea planului de idei al textului procedee de citire
-formularea in scris a unor enunturi pe baza textului citit

2
Lb. si literatura română cls a IV-a

21.09 1.1; -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text suport, Tema de lucru in clasa
2.5; Parti de vorbire- -scrierea , dupa dictare a unui scurt text pix/sitlou, fisa de lucru,
4.2; recapitulare -formulare de intrebari pe baza textului manualul digital Observarea
4.4; -identificarea partilor de vorbire studiate  Resurse procedurale: comportamentului
4.5 -analizarea partilor de vorbire conversatia, exercitiul, comunicativ
procedee de citire
22.09 1.1; -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text suport, Tema de lucru in clasa
2.5; Ortograme-recapitulare -scrierea , dupa dictare a unui scurt text pix/stilou, fisa de lucru,
4.2; -reactualizarea cunostintelor despre folosirea ortogramelor manualul digital Observarea
4.4; -alcatuiri de propozitii cu ortogramele date  Resurse procedurale: comportamentului
4.5 conversatia, exercitiul, comunicativ
procedee de citire

22.09 1.1; Evaluare inițiala Itemii de evaluare vizeaza:  Resurse materiale: Proba scrisa
2.5; -citirea cu atentie a unui text fişe de evaluare
4.2; -formulare de întrebări corecte  Resurse procedurale:
4.4; -identificarea si analizarea partilor de vorbire conversaţia, exerciţiul
4.5 -găsirea de sinonime și antonime potrivite
-realizarea unui text literar, respectând cerințele
23.09 3.1. Remediere/ameliorare Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
3.2. ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fişe de ameliorare şi rezolvarea sarcinilor
3.4. vor stabili în funcţie de problemele (individuale sau dezvoltare, de ameliorare şi
4.5. ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după  Resurse procedurale: dezvoltare
evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat exerciţiul, jocul didactic Observația
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor  Forme de organizare: sistematică
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de individual
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
24.09 3.1. Remediere/ameliorare Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
3.2. ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fişe de ameliorare şi rezolvarea sarcinilor
3.4. vor stabili în funcţie de problemele (individuale sau dezvoltare, de ameliorare şi
4.5. ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după  Resurse procedurale: dezvoltare
evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat exerciţiul, jocul didactic Observația
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor  Forme de organizare: sistematică
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de individual
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.

3
Lb. si literatura română cls a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : O CARTE,


UN PRIETEN IN PLUS
PERIOADA: 28.09. 2020- 15.10.2020

Data Competențe Detalieri de conținut Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare
28.09 2.3. Textul literar - lectura - citirea individuală, în gând, a textului suport ●Resurse materiale: text suport  Tema de lucru în
3.1. textului - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri Povestea fără sfârşit, după clasă:
3.2. proprii Michael Ende, dicționar, manual
3.4. 4.5. - citirea în forme variate a unor enunţuri din text: digital  Observarea

4
Lb. si literatura română cls a IV-a

în lanţ, ştafetă ●Resurse procedurale: comportamentului


- joc: Găseşte şi citeşte! - citirea selectivă a exercițiul, conversaţia, explicaţia, comunicativ
textului pe baza unor repere date de învățător procedee de citire activă
- formularea de răspunsuri la întrebări pe baza  Forma de organizare: frontal,
textului citit individual in perechi
- elaborarea, în grup, a unor reguli pentru
păstrarea cărţilor
- prezentarea în ordine logică, cronologică a unor
imagini care corespund momentelor unei
întâmplări
- folosirea metodelor gândirii critice pentru
explorarea textelor
29.09 3.1. Textul literar –lectura - folosirea metodelor gândirii critice pentru ● Resurse materiale: text suport  Tema pentru acasă
3.2. aprofundată a textului explorarea textelor Povestea fără sfârşit, după  Observarea
3.4. - citirea selectivă a textului în funcţie de repere Michael Ende, manual digital sistematică :
4.5. date de învățător, colegi ●Resurse procedurale: exercițiul,  Lista de control/
- citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea conversaţia, explicaţia verificare:
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie  Forme de organizare: pe
- stabilirea de similitudini între experienţele perechi, frontal, individual
proprii şi elementele descoperite în textul citit
- exerciţii de creaţie, elaborarea unui chestionar cu
privire la comportamentul de lector
-folosirea metodelor gândirii critice pentru
3.1. Textul literar- explorarea textelor ● Resurse materiale: text suport  Tema pentru acasă
29.09 3.2. alcatuirea planului de - citirea selectivă a textului în funcţie de repere Povestea fără sfârşit, după  Observarea
3.4. idei date de învățător, colegi Michael Ende, manual digital sistematică :
4.5. citirea în ritm propriu a textului, cu adaptarea ●Resurse procedurale: exercițiul,
intonaţiei impuse de semnele de punctuaţie conversaţia, explicaţia
- impartirea textului pe fragmente  Forme de organizare: pe
- -alcatuirea planului de idei al textului perechi, frontal, individual
- identificarea de sinonime. antonime/omonime
- exprimarea propriilor pareri/desprinderea
mesajului textului

5
Lb. si literatura română cls a IV-a

30.09  Resurse materiale: text suport


3.1. - citirea selectivă a textului în funcţie de repere Povestea fără sfârşit, după
3.2. Cartea. Tipuri de date: cuvintele scrise cu anumite tipuri de litere,… Michael Ende, cărți de la
4.5. litere de tipar - stabilirea unor similitudini între elementele biblioteca clasei, creioane
descoperite în observarea tipăriturilor şi propriile colorate, coli albe și colorate,
lucrări realizate alte materiale pentru realizarea
- participarea, alături de colegi şi de învățător, la unor coperti
realizarea unor coperte de carte  Resurse procedurale:  Tema pentru acasă
exercițiul, conversaţia, explicaţia
 Forma de organizare:  Observarea
frontal, individual in perechi sistematică:

1.10 2.3. Proiect - Cartea - realizarea unei cărţi uriaşe pentru colegii de la ● Resurse materiale: coli mari  Observarea
4.5. clasa pregătitoare pe o temă propusă de cei mici, albe sau colorate, markere sau sistematică:
de profesori sau de clasă creioane colorate, grila de evaluare
- discutarea unor criterii pentru aprecierea a produsului realizat
prezentării unor proiecte sau teme ●Resurse procedurale: exercițiul,
demonstrația, explicaţia,
activitatea în grup
 Forme de organizare: in
perechi

6.10 3.1. Jurnalul de lectură - citirea selectivă a textului în funcţie de repere ● Resurse materiale: jurnale de  Temă de lucru în
3.2. date lectură, manual digital clasă
4.5. - stabilirea unor similitudini între elementele ● Tema de lucru
descoperite în observarea tipăriturilor şi propriile ● Resurse procedurale: pentru acasă:
lucrări realizate observaţia dirijată, exercițiul,  Autoevaluarea
- exerciţii de scriere creativă pe baza textului citit conversaţia, explicaţia, lectura
- redactarea, în scris, a unor mesaje personale pe explicativă, ciorchinele
baza conţinutului textului citit  Forme de organizare: frontal,
- exerciţii de reformulare a unui mesaj, din individual, in perechi
perspectiva personală a elevului

6.10 3.1. Jurnalul de lectură -citirea selectivă a textului în funcţie de repere ● Resurse materiale: jurnale de  Temă de lucru în
3.2. date lectură, manual digital clasă
4.5. - stabilirea unor similitudini între elementele ● Tema de lucru
descoperite în observarea tipăriturilor şi propriile ● Resurse procedurale: pentru acasă:

6
Lb. si literatura română cls a IV-a

lucrări realizate observaţia dirijată, exercițiul,  Autoevaluarea


- exerciţii de scriere creativă pe baza textului citit conversaţia, explicaţia, lectura
- redactarea, în scris, a unor mesaje personale pe explicativă, ciorchinele
baza conţinutului textului citit  Forme de organizare: frontal,
exerciţii de reformulare a unui mesaj, din individual, in perechi
perspectiva personală a elevului

7.10 3.1. Textul literar –lectura - citirea textului cu voce tare cu respectarea  Resurse materiale: text suport  Observarea
3.2. textului regulilor precizate de învăţător sau scrise în Povestea, de Nichita Stănescu, sistematică
4.5. manual manual digital;
- stabilirea unor similitudini între elementele  Resurse procedurale:
descoperite în observarea tipăriturilor şi propriile conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
lucrări realizate tehnici de gândire critică
- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza  Forme de organizare: frontal,
textului citit individual

8.10 3.1. Textul literar – - citirea selectivă a textului în funcţie de repere  Resurse materiale: text suport ●Tema pentru acasă
3.2 interpretarea textului date de învățător sau colegi (Citește enunțul sau Povestea, de Nichita Stănescu,  Tema de lucru în
4.5. pasajul din care … manua digital , cvintet model clasă
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi elaborat de cadrul didactic
volumului vocii precum şi a ritmului vorbirii,  Resurse procedurale: lectura
corespunzător încărcăturii afective a mesajului explicativă, citirea selectivă,
- realizarea în scris a unei poezii cu formă fixă – lectura creativă, conversaţia,
cvintetul explicaţia
- raportarea propriei experiențe la contextul literar  Forme de organizare: frontal,
individual
12.10 2.3. ● Scrierea unui text - prezentarea în ordine logică, cronologică a unor ● Resurse materiale: manual  Tema pentru acasă
4.4. după un șir de imagini care corespund momentelor unei digital, imagini care ilustrează  Observarea
4.5. ilustrații întâmplări momente ale acțiunii din povestea sistematică
- relatări pe baza ilustraţiilor date ilustrată
- scrierea creativă pe baza unor ilustrații care ● Resurse procedurale:
sugerează începutul, continuarea și sfârșitul exercițiul, conversaţia euristică,
acțiunii explicaţia
 Forme de organizare: frontal,
individual

7
Lb. si literatura română cls a IV-a

13.10 1.1. Realizarea de - formularea unor predicţii, pe baza unor  Resurse materiale: (manual ● Observarea
2.3. predicţii, ascultare şi fragmente de text audiate digital),ilustraţii corespunzătoare sistematică
4.5. comunicare - formularea unor enunţuri pe baza unor ilustraţii textului audiat
- crearea unor poveşti pe baza cuvintelor de  Resurse procedurale:
sprijin şi a indicaţiilor date de cadrul didactic conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
tehnici
de gândire critică – metoda
predicţiilor
 Forme de organizare: frontal,
individual
13.10 3.1. Textul literar –lectura
- citirea textului cu voce tare cu respectarea  Resurse materiale: manual ● Tema pentru acasă
3.2. textului regulilor precizate de învăţător sau scrise în digital, text suport Scrisoare, de ●Observarea
3.4. manual Ana Blandiana, dicționar sistematică
4.5. - stabilirea unor similitudini între experienţele  Resurse procedurale:
personale şi cele prezentate în textul literar conversaţia, explicaţia, exerciţiul,
- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza tehnici de gândire critică
textului citit  Forme de organizare: frontal,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru individua
explorarea textelor
14.10 2.3.  Recapitulare - identificarea unor imagini care corespund titlul ● Resurse materiale: text suport ● Interevaluarea
3.1. – Textul literar (în unei cărţi Cartea cu visuri, după Otilia
3.2. proză și în versuri) - formularea de concluzii directe pe baza Cazimir, manual digital dicționar
3.4. - Scrierea informațiilor din textul citit Resurse procedurale: conversaţia,
4.4. imaginativă - exerciţii de reformulare a unor mesaje pe baza explicaţia, exerciţiul, jocul didactic
4.5. textului citit  Forme de organizare: frontal,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru individual
explorarea textelor
- prezentarea unei cărţi, ilustrarea a ceea ce îşi
imaginează
- elaborarea unor enunţuri respectând cerinţe date

15.10 3.1. ● Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
3.2. - Textul literar în – formularea de concluzii pe baza informațiilor fişe de evaluare
3.4. proză din textul citit  Resurse procedurale: conversaţia,
4.4. - Scrierea – exerciţii de reformulare a unui mesaj, din exerciţiul
4.5. imaginativă perspectiva de receptor  Forme de organizare: individual
8
Lb. si literatura română cls a IV-a

– raportarea propriei experiențe la cele prezentate


în textul literar
– crearea unui text scurt, pe baza unui suport
vizual și a unor criterii date de cadrul didactic
– prezentarea unei cărţi, ilustrarea a ceea ce îşi
imaginează

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : DIN NATURĂ, IN CARTEA DE LECTURĂ


PERIOADA: 19.10.- 12.11. 2020

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare


conținut
19.10 3.1. ● Textul literar Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea
3.2. în versuri ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se fişe de ameliorare şi dezvoltare, după rezolvarea
3.4. vor stabili în funcţie de problemele (individuale sau  Resurse procedurale: sarcinilor de
4.5. ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după conversaţia, explicaţia exerciţiul, jocul ameliorare şi
evaluarea sumativă. didactic dezvoltare
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat  Forme de organizare: individual
de dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor ● Autoevaluarea
demonstra realizarea tuturor obiectivelor de
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă.
20.10 3.1. ● Textul literar - folosirea metodelor gândirii critice pentru  Resurse materiale: ● Observația
3.2. în versuri explorarea textelor Cărți de poezii, caietele și obiectele de
3.4. - utilizarea achiziţiilor lexicale noi în enunţuri proprii scris ● Autoevaluarea

9
Lb. si literatura română cls a IV-a

4.5. Micul Poet - crearea de rime pe teme diverse  Resurse procedurale:


conversaţia, explicaţia exerciţiul, jocul
didactic
 Forme de organizare: individual

20.10 1.4. Textul literar – - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date ● Resurse materiale: text suport Cioc!  Observarea
3.1. lectura textului - identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și Cioc! Cioc!, de Emil Gârleanu, sistematică:
3.2. a aspectelor care nu sunt reale dicționar,manual digital  Tema de lucru
3.4. - identificarea cuvintelor şi expresiilor artistice folosite în clasă:
4.4. de autor pentru a impresiona cititorul ● Resurse procedurale:
- formularea de întrebări sau răspunsuri pe baza textul procedee de citire activă, conversaţia,
citit explicaţia, exercițiul
- stabilirea unor similitudini între experienţele proprii şi
cele prezentate în textul literar  Forme de organizare: frontal, individual,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea in perechi, pe echipe
textului, explozia stelară
- notarea unor elemente considerate importante într-un
scurt text
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text pentru
dovedi înţelegerea textului .
21.10 1.4. Textul narativ – - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea ● Resurse materiale: text suport Cioc! Cioc!  Tema pentru
3.2. aprofundarea textului Cioc!, de Emil Gârleanu, acasă
3.3. lecturii - notarea unor elemente considerate importante în text manual digital  Evaluarea după
3.4. - transpunerea în rolul unui personaj din text pentru rezolvarea
4.4. relevarea experienţei personale a cititorului ● Resurse procedurale: sarcinilor de
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul procedee de citire activă, conversaţia, învățare:
textului alegând dintre variantele de răspuns date explicaţia, observarea dirijată, exercițiul
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la
conţinutul textului Forme de organizare: frontal, individual, in
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite perechi, pe echipe
în textul suport şi clasificarea acestora în funcţie de
diverse criterii
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
22.10 1.4. Textul narativ – - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea ● Resurse materiale: text suport Cioc! Cioc!  Tema pentru
3.2. aprofundarea textului Cioc!, de Emil Gârleanu, manual digital acasă
3.3. lecturii - notarea unor elemente considerate importante în text  Evaluarea după
3.4. - transpunerea în rolul unui personaj din text pentru ● Resurse procedurale: rezolvarea
4.4. relevarea experienţei personale a cititorului procedee de citire activă, conversaţia, sarcinilor de
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul explicaţia, observarea dirijată, exercițiul învățare:

10
Lb. si literatura română cls a IV-a

textului alegând dintre variantele de răspuns date


- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la  Forme de organizare: frontal, individual,
conţinutul textului in perechi
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite
în textul suport şi clasificarea acestora în funcţie de
diverse criterii
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
2.11 3.1. Delimitarea - citirea individuală, în gând, a textului suport cu care ● Resurse materiale: text suport Cioc! ●Observarea
3.4. textului în elevii s-au familiarizat în ora anterioară Cioc! Cioc!, de Emil Gârleanu, ilustraţii, sistematică
3.5. fragmente - citirea în forme variate a unor enunţuri din text, în lanţ, manual digital
ştafetă
- formularea de întrebări și răspunsuri ce vizează ● Resurse procedurale:
informaţiile esenţiale sau de detaliu desprinse din textul procedee de citire activă, conversaţia,
citit explicaţia, observarea dirijată, exercițiul,
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text dovedind metode de gândire critică – explozia stelară
înţelegerea textului
- observarea modului în care textul a fost delimitat în  Forme de organizare: frontal, individual,
fragmente in perechi
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea
textelor
- transcrierea unui fragment din text, respectându-se
criteriile de așezare a textului în pagină, regulile de
despărțire a cuvintelor la capăt de rând și de scriere corectă
3.11 1.3. Substantivul. - identificarea regulii de formare a unui şir de substantive ● Resurse materiale: text suport Cioc! ●Observarea
3.1. Genul şi numărul utilizând notele definitorii ale noţiunii gramaticale date Cioc! Cioc!, de Emil Gârleanu, manual sistematică
3.5. substantivelor - descoperirea intrusului dintr-un şir de cuvinte care nu digital
respectă, se abate, de la regulă ● Resurse procedurale: explicaţia, exerciţiul,
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare conversaţia euristică, explicaţia, citirea
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor selectivă
substantive  Forme de organizare: frontal, individual,
- identificarea substantivelor dintr-un text citit in perechi
- descoperirea substantivelor într-un text audiat în care
se includ cuvinte cu aceeaşi formă, prin raportare la
context
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor
substantive
3.11 1.4. Textul narativ – - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date ● Resurse materiale: text suport Piatra  Observarea
3.1. lectura textului - identificarea în text a situației de început, a desfășurării piţigoiului, după Tudor Arghezi, manual sistematică:
3.2. întâmplărilor, respectiv a finalului acestora digital ● Temă de lucru
3.4., - formularea de întrebări/răspunsuri pe baza textul citit ● Resurse procedurale: în clasă:

11
Lb. si literatura română cls a IV-a

4.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele proprii şi procedee de citire activă, conversaţia,
cele prezentate în textul literar explicaţia, observarea dirijată, exercițiul
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea  Forme de organizare: frontal, individual,
textului, ciorchinele in perechi
- notarea unor elemente considerate importante într-un
scurt text
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
literar citit
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text pentru
dovedi înţelegerea textului
4.11 1.4. Textul narativ – - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea ● Resurse materiale: text suport Piatra  Tema pentru
3.2. aprofundarea textului piţigoiului, după Tudor Arghezi, manual acasă
3.3. lecturii - notarea unor elemente considerate importante în text digital  Evaluarea după
3.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele proprii şi ● Resurse procedurale: rezolvarea
4.4. cele prezentate în textul literar procedee de citire activă, conversaţia , sarcinilor de
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul explicaţia, observarea dirijată, exercițiul învățare:
textului alegând dintre variantele de răspuns date  Forme de organizare: frontal, individual,
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la in perechi
conţinutul textului
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite
în textul suport şi clasificarea acestora în funcţie de
diverse criterii
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
literar citit
5.11 1.4. Textul narativ – ● Resurse materiale: text suport Piatra  Tema pentru
3.2. aprofundarea - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea piţigoiului, după Tudor Arghezi, manual acasă
3.3. lecturii textului digital  Evaluarea după
3.4. - notarea unor elemente considerate importante în text ● Resurse procedurale: rezolvarea
4.4. - transpunerea în rolul unui personaj din text pentru procedee de citire activă, conversaţia , sarcinilor de
relevarea experienţei personale a cititorului explicaţia, observarea dirijată, exercițiul învățare:
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul  Forme de organizare: frontal, individual,
textului alegând dintre variantele de răspuns date in perechi
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la
conţinutul textului
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite
în textul suport şi clasificarea acestora în funcţie de
diverse criterii
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului
9.11 3.1. Planul simplu de - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în ● Resurse materiale: text suport Piatra ● Tema de lucru
3.2. idei funcţie de repere date de învăţător sau de colegi piţigoiului, după Tudor Arghezi, manual
3.4. - transcrierea unui pasaj din textul literar selectat în digital ● Tema pentru

12
Lb. si literatura română cls a IV-a

funcţie de interesul cititorului pentru experienţele relatate ● Resurse procedurale: acasă


- realizarea în scris a unui scurt text în care se comentează lectura explicativă, citirea selectivă, lectura
paragraful ales creativă, conversaţia, explicaţia, jurnalul cu
- ordonarea unor enunţuri care prezintă întâmplări dublă intrare
petrecute în text, conform derulării acţiunilor  Forme de organizare: frontal, individual,
- întocmirea planului de idei principale al textului prin in perechi, pe echipe
ordonarea enunţurilor date
- utilizarea întrebărilor investigatorului perfect în vederea
formulării ideilor (Cine? Ce a făcut? Unde? Când? Cum?
De ce?)
- raportarea propriei experienţe la cea a personajelor
10.11 1.3. Substantivul -felul - identificarea regulii de formare a unui şir de substantive ● Resurse materiale: manual digital, fișe  Tema de lucru
3.1. substantivelor utilizând notele definitorii ale noţiunii gramaticale date de lucru, în clasă:
3.5. - descoperirea intrusului dintr-un şir de cuvinte care nu ● Resurse procedurale:
respectă, se abate, de la regulă exercițiul, conversaţia euristică, explicaţia  Interevaluarea
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare  Forme de organizare: frontal, individual,
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor in perechi, pe echipe
substantive
10.11 1.3. Substantivul - - identificarea substantivelor dintr-un text citit ● Resurse materiale: manual – Ed.  Tema pentru
3.1. felul substantivelor - descoperirea substantivelor dintr-un text audiat, în care Intuitext, ilustraţii, materiale din natură acasă
3.5. se includ cuvinte cu aceeaşi formă pentru realizarea unor tablouri prin colaj
- sesizarea rolului substantivelor în comunicare  Observarea
- verificarea, în perechi, a corectitudinii scrierii unor ● Resurse procedurale: sistematică
substantive exercițiul, conversaţia euristică, explicaţia
 Forme de organizare: frontal, individual,
in perechi, pe echipe
11.11 3.1. Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează  Resurse materiale: text suport Pământul,  Observarea
3.2. - Textul narativ: conţinutul textului citit un arici, de Lucia Olteanu, manual digital sistematică
3.4. delimitarea textului - citirea selectivă a textului, pe baza unor repere date de  Chestionarea
3.5. în fragmente, învăţător  Resurse procedurale: exercițiul, conversaţia orală:
4.4. realizarea planului - reformularea unor mesaje din perspectiva de receptor euristică, explicaţia
de idei - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea
- Scrierea unui text textelor  Forme de organizare: frontal, individual, in
după un plan de - scrierea corectă a substantivelor perechi, pe echipe
idei - imaginarea scenariului unui film despre animale în care
- Substantivul sunt incluse substantive
12.11 3.1. Evaluare: Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale:  Proba scrisă
3.2. - Textul narativ: - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează fişe de evaluare
3.4. delimitarea textului conţinutul textului citit  Resurse procedurale:
3.5. în fragmente, - citirea selectivă a textului, pe baza unor repere date de conversaţia, exerciţiul
4.4. planul de idei învățător  Forme de organizare:
13
Lb. si literatura română cls a IV-a

- Scrierea unui text - reformularea unor mesaje din perspectiva de receptor individual
după un plan de - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea
idei textelor
- Subtantivul - scrierea corectă a substantivelor
- imaginarea scenariului unui film despre animale în care
sunt incluse substantive
– ordonarea unor enunțuri date într-o ordine aleatorie și
scrierea, pe baza acestora, a unui text în care se prezintă o
întâmplare imaginară

14
Lb. si literatura română cls a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : SĂ FACEM CUNOȘTINȚĂ CU PERSONAJELE!


PERIOADA: 16.11.– 4.12.2020

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare


conținut
16.11 3.1. Exersezi, ● Oră de ameliorare – dezvoltare  Resurse materiale:  Evaluarea după
3.2. corectezi, – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în manual digital, fisa de lucru rezolvarea
3.4. progresezi funcţie de problemele ce vor fi identificate după evaluarea  Resurse procedurale: sarcinilor de
3.5. sumativă. conversaţia, explicaţia exerciţiul, jocul ameliorare şi
4.4 – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi didactic, proiectul dezvoltare
vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor  Forme de organizare: frontal,
obiectivelor de evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. individual, in perechi, pe echipe  Autoevaluarea

17.11 1.2. Textul - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date ● Resurse materiale: text suport Poveste cu  Temă de lucru în
3.1. narativ. - identificarea în text a situației de început, a desfășurării un copil și un peștișor argintiu, după Ada clasă
3.2. Lectura întâmplărilor, respectiv a finalului acestora Teodorescu  Probă orală
3.4. textului - formularea de întrebări şi răspunsuri pe baza textul citit ●Resurse procedurale:
4.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele proprii şi cele exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee
prezentate în textul literar de citire activă, ciorchinele, axa timpului
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textului:  Forme de organizare: frontal, individual,
axa timpului, ciorchinele in perechi, pe echipe
- explicarea sensului cuvântului pornind de la context
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului literar citit
- realizarea unei relatări pe baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde,
de ce a făcut...?
- stabilirea unor corelaţii între imagini şi text pentru a dovedi
înţelegerea textului

15
Lb. si literatura română cls a IV-a

11 1.2 Textul - explicarea sensului cuvântului pornind de la context ● Resurse materiale: text suport Poveste cu  Observarea
3.2. narativ - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textului: un copil și un peștișor argintiu, după Ada sistematică
3.3. aprofundarea axa timpului, ciorchinele Teodorescu,  Temă de lucru în
17.11 3.4. lecturii - transpunerea în rolul unui personaj din text pentru relevarea ● Resurse procedurale: clasă
4.4. experienţei personale a cititorului exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul textului de citire activă, ciorchinele, axa timpului
alegând dintre variantele de răspuns date Forme de organizare: frontal, individual, in
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul perechi, pe echipe
textului
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în textul
suport şi clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii
- scrierea unui text scurt referitor la învăţătura textului literar
18.11 1.2. Planul - explicarea sensului cuvântului pornind de la context ● Resurse materiale: text suport Poveste cu Tema de lucru în
3.2. dezvoltat de - citirea selectivă a textului studiat în ora anterioară, în funcţie de un copil și un peștișor argintiu, după Ada clasă
3.1. idei repere date de învățător sau colegi Teodorescu, Observarea
3.4. - transcrierea unui pasaj din text selectat în funcţie de interesul ● Resurse procedurale: sistematică
cititorului pentru experienţele relatate lectura explicativă, citirea selectivă,
- citirea unor enunţuri care suscită interesul şi evidențierea emoției conversaţia, explicaţia, ciorchinele
sau a reacției provocate de întâmplările din text  Forme de organizare: frontal, individual,
- formularea unor răspunsuri personale şi motivarea cu ajutorul in perechi, pe echipe
întâmplărilor din text
- întocmirea planului de idei principale al textului prin ordonarea
enunțurilor date
- raportarea propriei experiențe la cea a personajelor
19.11 1.2. Povestirea - explicarea sensului cuvântului pornind de la context ● Resurse materiale:  Tema de lucru
3.3. unui - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor text suport Poveste cu un copil și un peștișor în clasă
3.4 fragment - completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul textului argintiu, după Ada Teodorescu,  Observarea
4.4. alegând dintre variantele de răspuns date ● Resurse procedurale: sistematică
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul exercițiul, conversaţia euristică, explicaţia,
textului povestirea în scris
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în textul  Forme de organizare: frontal, individual,
suport şi clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii in perechi, pe echipe
- relatarea, în scris, a conţinutului unui paragraf citit pe baza
întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce a făcut...?
2 2.1. Personajele - discutarea aspectelor relevante în text, carte referitoare la personaj ● Resurse materiale: text suport  Evaluarea după
3.4. (Ce îi place personajului? Cum se mişcă sau se deplasează? Ce ● Resurse procedurale: rezolvarea
23.11 jucării are şi cum se joacă? Cum îşi petrece timpul liber? )); exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee sarcinilor de
- realizarea unui portret al personajului folosind diferite modalităţi de citire activă, metoda RAÎ (Răspunde, învățare
de exprimare: desen, colaj, ritm, melodie, pantomimă etc.; aruncă, întreabă), jocul didactic
verbalizarea şi comentarea acestei descrieri de către cel care a  Forme de organizare: frontal, individual,
realizat-o sau de către un coleg ; in perechi, pe echipe
16
Lb. si literatura română cls a IV-a

- participarea la un joc de rol pentru a intra în pielea personajului;


aprecierea interpretării după criterii convenite ;
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor .
24.11 3.1. Adjectivul - identificarea în textul citit a unor cuvinte care se referă la însușiri ● Resurse materiale: manual  Tema de lucru
3.4. - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor – ● Resurse procedurale: în clasă:
3.5. ciorchinele, dacă aş fi, aş fi … exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee ● Observarea
4.4. - observarea rolului adjectivelor în transmiterea mesajului textului de citire activă, jocul didactic, ciorchinele sistematică:
- observarea dezacordului sau a altor abateri  Forme de organizare: frontal, individual,
- realizarea unei relatări în scris pe baza unor sugestii date in perechi, pe echipe
24.11 3.1. Adjectivul - identificarea, în textul citit, a unor cuvinte care se referă la ● Resurse materiale: manual ● Tema de lucru în
3.4. însușiri ale obiectelor ● Resurse procedurale: clasă
3.5. - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor – exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee ● Interevaluarea
4.4. ciorchinele, dacă aş fi, aş fi … de citire activă, jocul didactic, ciorchinele
- observarea rolului adjectivelor în transmiterea mesajului textului  Forme de organizare: frontal, individual,
- observarea dezacordului sau a altor abateri in perechi, pe echipe
- realizarea unei relatări în scris pe baza unor sugestii date
25.11 2.1. Textul în - discutarea aspectelor relevante descoperite în text/carte referitoare ● Resurse materiale: text suport Dina, după ● Observarea
3.1. care se la personaj Victor Cilincă, sistematică
3.3. prezintă un - realizarea unui portret al personajului folosind diferite modalităţi ● Resurse procedurale:
3.4. portret de exprimare exercițiul, conversaţia, explicaţia, procedee
4.3. - participarea la joc de rol pentru a intra în pielea personajului de citire activă
- aprecierea interpretării după criterii convenite  Forme de organizare: frontal, individual,
- identificarea, în textul citit, a unor cuvinte care se referă la in perechi, pe echipe
însușiri
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul textului
alegând dintre variantele de răspuns date
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul
textului
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în textul
suport şi clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor
- expoziţie de portrete: colaj, foto, desen şi descriere verbală
- prezentarea unui personaj de poveste, film, serial pentru copii
26.11 2.1. Personajele. - discutarea aspectelor relevante descoperite în text, carte ● Resurse materiale: ● Observarea
3.1. Asemănări şi referitoare la personaj text suport James, după Roald Dahl, sistematică
3.3. deosebiri - identificarea însuşirilor personajelor în textul citit imagini,
3.4. - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textului: ● Resurse procedurale:
diagrama Venn, cvintetul exercițiul, conversaţia, explicaţia
- completarea unor enunţuri referitoare la conţinutul textului  Forme de organizare: forntal, individual,
alegând dintre variantele de răspuns date in perechi sau pe echipe
- formularea unor răspunsuri la întrebări referitoare la conţinutul

17
Lb. si literatura română cls a IV-a

textului
- realizarea de liste cu aspecte semnificative descoperite în textul
suport şi clasificarea acestora în funcţie de diverse criterii
2.12 1.2. Recapitulare - explicarea sensului cuvântului pornind de la context ●Resurse materiale: text suport La şcoala ● Temă de lucru în
2.1. - discutarea aspectelor relevante descoperite în text, carte lui Mildred şi Madi, după Jill Murphi, clasă
3.1. referitoare la personaj manual digital
3.2. - citirea individuală, în gând, a textului suport ● Resurse procedurale: ● Autoevaluarea
3.4. - formularea de întrebări și răspunsuri pe baza textului citit procedee de citire activă, conversaţia,
3.5. - utilizarea metodelor de gândire critică în analiza textului, explicaţia, exercițiul
4.3. poziționarea pe axa timpului a întâmplărilor din text  Forme de organizare: forntal, individual,
- formularea ideii principale a unui fragment din text, pe baza unui in perechi sau pe echipe
șir de întrebări date
- formularea unor răspunsuri personale şi motivarea cu ajutorul
întâmplărilor din text
- observarea dezacordului sau a altor abateri
- întocmirea planului de idei principale al textului prin ordonarea
enunțurilor date
- precizarea acțiunilor personajelor
- scrierea unui text în care se prezintă un portret
3.1. Evaluare Itemii de evaluare vizează:  Resurse materiale: ● Proba scrisă
3.12 3.2. – identificarea de informații explicit formulate, dintr-un text citit la fişe de evaluare
3.4. prima vedere  Resurse procedurale: conversaţia, exerciţiul
3.5. - formularea unor răspunsuri personale şi motivarea cu ajutorul  Forme de organizare: activitate
4.3. întâmplărilor din text independenta
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor care
prezintă un portret
- observarea dezacordului sau a altor abateri
- scrierea unui text în care se prezintă un portret

18
Lb. si literatura română cls a IV-a

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE : PRIMIM ŞI DĂRUIM


PERIOADA:7.12.–22.12.2020

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și procedurale Evaluare


conținut
7.12 3.1. Exersezi, Oră de ameliorare-dezvoltare  Resurse materiale: ● Evaluarea după
3.2. corectezi, ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fişe de ameliorare şi dezvoltare, rezolvarea sarcinilor de
3.4. progresezi! stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii manual digital ameliorare şi dezvoltare
4.3. elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă.  Resurse procedurale:
4.4 ● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversaţia, explicaţia exerciţiul, jocul ● Autoevaluarea
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra didactic
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba  Forme de organizare: frontal,
de evaluare sumativă. individual, in perechi sau pe echipe
5. 1.1. Textul narativ - - realizarea de predicții referitoare la întâmplările ce ar Resurse materiale: text suport Cum s-a Observarea sistematică
12 2.1. lectura textului putea să se petreacă într-un text, pornind de la cuvinte date: speriat micuţa Mayrie, după Lyman Lista de verificare
8.12 3.1. Crăciun, jucării, atelier Frank Baum, dicționar, manual digital
- audierea unui text lecturat de către învățător, despre Moș Resurse procedurale:
Crăciun exercițiul, conversaţia, explicaţia,
- confruntarea propriilor predicții cu aspectele relatate în procedee de citire activă
text și stabilirea punctelor comune Forme de organizare: frontal,
- citirea individuală, în gând, a textului suport individual, in perechi sau pe echipe
- citirea în forme variate a unor enunţuri din text - în lanţ,
ştafetă
- precizarea, pe baza întrebărilor investigatorului perfect, a
aspectelor esențiale din textul lecturat (Cine? Ce a făcut?
Unde? Când? Cum? De ce?)
- discutarea aspectelor relevante descoperite în text
referitoare la personaj (de exemplu: Ce îi place
personajului? Ce preocupări are? Cum îşi petrece timpul?
etc. )
- realizarea unui ciorchine – Rețeaua personajului
- completarea unor enunțuri cu informații din textul citit
2.3. Textul narativ – - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza Resurse materiale: text suport Cum s- Evaluarea după
8.12 3.4. aprofundarea unor repere date de învățător (enunțuri din text care fac a speriat micuţa Mayrie, după Lyman rezolvarea sarcinilor de
4.5. lecturii trimitere la experiența personală a elevilor) Frank Baum, manual digital învățare:
- stabilirea unor similitudini între experienţele personale şi Resurse procedurale: exercițiul, Tehnica semaforului
cele prezentate în textul literar conversaţia, explicaţia, jocul didactic.
- ordonarea unor enunțuri care prezintă întâmplări petrecute Forme de organizare: frontal,
în text individual, in perechi sau pe echipe
- transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr-un

19
Lb. si literatura română cls a IV-a

tabel într-un text


- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza textului citit

9.12 3.4. Textul narativ – - întocmirea planului de idei principale al textului Resurse materiale: Tema de lucru în
3.5. aprofundarea - relatarea, în scris, a conţinutului unui paragraf citit pe text suport Cum s-a speriat micuţa clas
4.1. lecturii baza întrebărilor: cine, ce, cum, unde, de ce a făcut...? Mayrie, după Lyman Frank Baum, Interevaluarea
4.4. - completarea unor enunțuri lacunare cu ortograme date manual digital
- redactarea unui text, după un plan propriu de idei Resurse procedurale: exercițiul,
- interevaluarea textelor scrise (în perechi) pentru conversaţia, explicaţia, procedee de
identificarea unor greşeli de scriere citire activă, jocul didactic
- revizuirea propriului text pe baza sugestiilor primite de la Forme de organizare: forntal,
colegi individual, in perechi sau pe echipe

8 2.5. Formularea unor - observarea situațiilor în care personajele din textul Resurse materiale: Observarea sistematică
3.2. solicitări lecturat în orele anterioare transmit sau cer informaţii, text suport Cum s-a speriat micuţa Listă de verificare
3.4. adresează o rugăminte Mayrie, după Lyman Frank Baum, Tema pentru acasă
10.12 4.5. - descoperirea unor formule de solicitare în textul suport manual digital
studiat în orele anterioare Resurse procedurale: exercițiul,
- identificarea, pe baza unui mesaj dat, a vorbitorului, a conversaţia, explicaţia, procedee de
ascultătorului, a relațiilor dintre vorbitori citire activă, jocul didactic
- reformularea unui mesaj, din perspectiva diferiţilor Forme de organizare: forntal,
receptori/emiţători individual, in perechi sau pe echipe
- scrierea de comunicări în care se folosesc diferite formule
de adresare, în situații specificate
- simularea unor situații de comunicare: participarea la
campanii de susţinere/de atragere a atenţiei asupra unei
probleme
14.12 2.4. Pronumele - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce, în care elevii Resurse materiale: Observarea
3.1. personal. se adresează unii altora utilizând pronume personale text suport Cum s-a speriat micuţa sistematică:
4.5. Numărul - identificarea într-un text dat a unor cuvinte care Mayrie, după Lyman Frank Baum, Listă de verificare
pronumelui îndeplinesc cerințe date (pronume) manual digital Tema de lucru pentru
personal - înlocuirea unor substantive cu pronume personale potrivite Resurse procedurale: exercițiul, acasă
- construirea de dialoguri imaginare în care elevii utilizează conversaţia, explicaţia, procedee de
pronume personale citire activă, jocul didactic
- precizarea rolului pe care cuvintele îl au în comunicare Forme de organizare: forntal,
- identificarea enunțului în care cuvântul voi are valoare de individual, in perechi sau pe echipe
pronume
- alcătuirea de enunțuri în care cuvintele noi și voi, au
diferite valori gramaticale
1.1. Pronumele - joc Vânătoarea de pronume - identificarea pronumelor Resurse materiale: Tema de lucru în clasă
15.12 3.5. personal. dintr-un text audiat text suport Cum s-a speriat micuţa Tema de lucru pentru
20
Lb. si literatura română cls a IV-a

4.5. Numărul - completarea unor enunțuri lacunare cu pronume, la Mayrie, după Lyman Frank Baum, acasă
pronumelui numărul singular sau plural, în funcție de contextul dat manual digital
personal - gruparea unor pronume dintr-un text dat, în funcţie de Resurse procedurale: exercițiul,
număr conversaţia, explicaţia, procedee de
- transformarea unor enunțuri prin schimbarea numărului citire activă, jocul didactic
pronumelor Forme de organizare: forntal,
- scrierea unui paragraf în care se folosesc pronume individual, in perechi sau pe echipe
3.1. Textul narativ – - citirea textului cu voce tare, cu respectarea regulilor Resurse materiale: text suport Observarea sistematică
15.12 3.2. lectura textului precizate de învăţător Recunosc, eu sunt domnul Da, vă rog!, Listă de verificare
4.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele personale şi după Octav Pancu-Iaşi, manual digital Interevaluarea
cele prezentate în textul literar lecturat Resurse procedurale: Tema de lucru pentru
- citirea textului cu reglarea intensităţii şi volumului vocii, procedee de citire activă, conversaţia, acasă
precum şi a ritmului vorbirii, corespunzător încărcăturii explicaţia, observarea dirijată, exercițiul
afective a mesajului Forme de organizare: forntal,
- formularea învăţăturii desprinse din textul literar citit individual, in perechi sau pe echipe
- scrierea unui text scurt, referitor la învăţătura desprinsă
din textul lecturat
2.4. Iniţierea, - citirea pe roluri a textului lecturat în ora anterioară Resurse materiale: Observarea sistematică:
16.12 2.5. menţinerea şi - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza text suport Recunosc, eu sunt domnul Scară de clasificare
3.1. încheierea unor repere date de învățător Da, vă rog!, după Octav Pancu-Iaşi,
unui schimb - observarea și discutarea modului în care personajele din manual digitaL
verbal textul suport comunică între ele
- precizarea unor formule de iniţiere, menţinere şi încheiere Resurse procedurale: exercițiul,
a unui schimb verbal, adecvate situației date conversaţia, explicaţia, jocul de rol.
- joc de rol în diverse situaţii de comunicare, cu respectarea Forme de organizare: forntal,
regulilor stabilite (elevii interpretează, în perechi, roluri individual, in perechi sau pe echipe
diferite)
- discutarea, în grupuri de câte patru elevi, a modalităților
de comunicare între personajele interpretate anterior, pe care
ceilalți doi elevi le-au observat în timpul jocului de rol
3.2. Pronumele - observarea situațiilor care impun utilizarea pronumelor Resurse materiale: Tema pentru acasă
17.12 3.5. personal - personale la o anumită persoană fișe de lucru, manual digital
4.5. persoana - alcătuirea de enunțuri folosind pronume personale date Resurse procedurale: exercițiul,
- completarea unor enunțuri lacunare cu pronume, la diferite conversaţia, explicaţia
persoane, în funcție de contextul dat Forme de organizare: forntal,
individual, in perechi sau pe echipe

3.1. Recapitulare - citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text Resurse materiale: Tema de lucru în clasă:
21.12 3.2. - identificarea unor pronume dintr-un text dat text suport Uriaşul cel Nerăbdător, Autoevaluarea
3.5. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează după Roald Dahl, manual digital
4.2. formularea de concluzii simple pe baza textului citit
21
Lb. si literatura română cls a IV-a

4.5. - completarea unor propoziţii lacunare cu pronume Resurse procedurale:


potrivite procedee de citire activă, conversaţia,
- reformularea unui mesaj, din perspectiva diferiţilor explicaţia, exercițiul, activitate în grup
receptori/emiţători şi în perechi, jocul didactic
- scrierea de comunicări în care se folosesc pronume și Forme de organizare: forntal,
diferite formule de adresare, în situații specificate individual, in perechi sau pe echipe
- realizarea unei invitații conform unor criterii specificate

1.1. Evaluare Itemii de evaluare vizează: Resurse materiale: Proba scrisă


22.12 2.4. - audierea unor dialoguri amuzante/ interesante şi fişe de evaluare, text suport audiat, CD
3.5. identificarea persoanelor care comunică și a preocupărilor (manual digital)
4.2. acestora
- identificarea în textul audiat a unor formule de iniţiere, Resurse procedurale: conversaţia,
menţinere şi încheiere a unui schimb verbal exerciţiul
- precizarea unor formule de iniţiere, menţinere şi încheiere Forme de organizare: individual,
a unui schimb verbal, adecvate situației date
- realizarea unei invitații conform unor criterii specificate
- gruparea unor pronume dintr-un text dat, în funcţie de
persoană

30 1.1. Exersezi, – Oră de ameliorare – dezvoltare Resurse materiale: Autoevaluare


22.12 2.4. corectezi, ● Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare/ dezvoltare,
3.5. progresezi stabili în funcţie de problemele (individuale /ale majorităţii
4.2. elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. Resurse procedurale: conversaţia, jocul
didactic exerciţiul
● Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra Forme de organizare: forntal,
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba individual, in perechi sau pe echipe
de evaluare sumativă.

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ÎNVĂŢĂM CUM SĂ ÎNVĂŢĂM


PERIOADA: 11.01. – 29.01.2021

22
Lb. si literatura română cls a IV-a

Data Competențe Detalieri de Activități de învățare Resurse materiale și Evaluare


conținut procedurale
1.4. Textul - vizionarea de filme scurte pentru copii, despre un monument al Resurse materiale: text suport Evaluarea după
11.01. 2.4. informativ naturii/element natural Parcul Natural Bucegi, CD rezolvarea
3.4. - precizarea, în perechi, a caracteristicilor și a unor informații științifice (manual digital), imagini, sarcinilor de
reținute de elevi din filmul vizionat videoproiector, hartă geografică, învățare:
- notarea în prima coloană din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat a
informațiilor asupra cărora s-a căzut de comun acord Resurse procedurale: Tema pentru acasă
- formularea de întrebări despre ceea nu știu dar vor să afle elevii în exercițiul, conversaţia euristică,
legătură cu un monument/element al naturii și completarea celei de-a doua explicaţia, metoda Știu - Vreau
coloane din tabelul Știu - Vreau să știu – Am învățat să știu – Am învățat, tehnica
- citirea în gând, cu creionul în mână, a unui text informativ referitor la S.I.N.E.L.G
monumentul/ elementul naturii despre care s-a discutat anterior (tehnica
S.I.N.E.L.G) Forme de organizare: forntal,
- discuții în grup în vederea lămuririi unor individual, in perechi sau pe
aspectele neînțelese din text, pe care elevii echipe
le-au notat în tabelul S.I.N.E.L.G
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii desprinse din
textul citit și completarea celei de-a treia coloane din tabelul Știu - Vreau
să știu - Am învățat
- identificarea, pe baza textului citit, a elementelor caracteristice unui text
informativ (conținut, limbaj, scop)
2.4. Textul - citirea în forme variate (în lanţ, ştafetă) a unor enunţuri din textul suport Resurse materiale: CD (manual Evaluarea după
12.01. 3.1. informațiv. lecturat în lecția anterioară digital), rezolvarea
3.4. Aprofundarea - joc Caută și găsește! - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date text suport Parcul Natural sarcinilor de
4.5. lecturii de învățător (enunțuri din text în care se regăsesc anumite informații) Bucegi, învățare:
- formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii esenţiale sau
de detaliu desprinse din textul citit Resurse procedurale: exercițiul, Tema pentru acasă
- jocuri care se bazează pe întrebări reciproce conversaţia euristică, explicaţia,
- extragerea informațiilor principale și a informațiilor secundare din jocul didactic, metoda
secvențele informative ale textului lecturat ciorchinelui
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor –
Ciorchinele Forme de organizare: forntal,
- realizarea unei scheme pentru textul informativ lecturat individual, in perechi sau pe
echipe

2.4. Textul - activitate, în perechi, la biblioteca din clasă: selectarea de cărți, reviste, Resurse materiale: CD Observarea
3.4. informativ. atlase, enciclopedii în vederea selectării unor texte informative, la alegerea (manual digital), sistematică
3.6. Oferirea de elevilor reviste, hârtie colorată, foarfece,
4.5. informaţii - extragerea informațiilor principale și a informațiilor secundare din lipici, carioci Listă de control/
12.01 referitoare la secvențele informative ale textelor lecturate Resurse procedurale: exercițiul, verificare

23
Lb. si literatura română cls a IV-a

universul - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor – conversaţia euristică, explicaţia,
extrașcolar Ciorchinele metoda ciorchinelui Tema pentru acasă
- discuții, în perechi, referitoare la tipurile de informații ce vor fi Forme de organizare: forntal,
prezentate individual, in perechi sau pe
- realizarea unei scheme pentru textul informativ lecturat echipe
- prezentarea în fața clasei a informațiilor principale selectate din textul
lecturat
2.3. Proiectul de - realizarea în grup a unui ciorchine pentru a organiza informații/idei, Resurse materiale: CD (manual Observarea
13.01. 2.4. documentare pornind de la cuvântul documentare digital), manual, ghid turistic, sistematică
3.1. - formularea, pe baza textului citit, a unor răspunsuri la întrebări ce vizează calculator
4.5. formularea de concluzii simple referitoare la ceea ce presupune un proiect Resurse procedurale: exercițiul, Scara de
de documentare conversaţia, explicaţia, procedee clasificare
- identificarea etapelor de realizare a unui proiect de documentare de citire activă,
- discuții referitoare la modalitățile și sursele de documentare ce pot fi brainstorming-ul
utilizate în derularea unui proiect Forme de organizare: forntal,
- completarea enunțului: Dacă aș participa la un proiect de documentare, individual, in perechi sau pe
mi-aș dori să…, deoarece … echipe

14.01 2.3. Proiectul de - scrierea unui scurt text argumentativ referitor la importanța stabilirii unor Resurse materiale: CD (manual Evaluarea după
4.1. documentare criterii pentru aprecierea prezentării unui proiect de documentare digital), , coli de flip-chart, rezolvarea
4.5. - discutarea unor criterii pentru aprecierea prezentării unui proiect de carioci sarcinilor de
documentare Resurse procedurale: învățare
- formularea unor aprecieri referitoare la modul în care a fost realizată o conversaţia, explicaţia,
pagină de jurnal oferită ca exemplu de către învățător dezbaterea, exercițiul
- formularea de opinii, sugestii privind modul în care ar putea fi întocmit Forme de organizare: forntal,
un jurnal personal/ de grup pe parcursul derulării unui proiect individual, in perechi sau pe
echipe
3.1. Textul narativ. - citirea selectivă a textului pe baza unor repere date Resurse materiale: CD (manual Tema de lucru în
3.4. Legenda – - identificarea în text a aspectelor inspirate din realitate și a aspectelor care digital),text suport Legenda clasă
4.5. lectura textului nu sunt reale referitoare la apariția munților munților, din volumul Legende
18.01. - identificarea cuvintelor şi expresiilor artistice folosite de autor pentru a populare românești, Proba orală
impresiona cititorul Resurse procedurale: procedee
- formularea de întrebări sau răspunsuri, pe baza textul citit de citire activă, lectura cu
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textului, explozia creionul în mână, conversaţia,
stelară explicaţia, exercițiul, jocul
- antrenament de scriere creativă: imaginarea și scrierea unor explicații didactic
neobișnuite, surprinzătoare (diferită de cea oferită de text), prin care se Forme de organizare: forntal,
justifică apariția pe pământ a munților individual, in perechi sau pe
echipe

24
Lb. si literatura română cls a IV-a

1.4. Textul narativ. - vizionarea unui scurt documentar despre apariția munților Resurse materiale: CD (manual Observarea
2.4. Legenda – - reflecție individuală asupra aspectelor vizionate, realizarea și completarea digital), text suport Legenda sistematică
19.01. 3.4. aprofundarea unui tabel cu asemănări și deosebiri între conținutul documentarului și cel munților, din volumul Legende
4.5. lecturii al textului lecturat în lecția anterioară populare românești, computer, Lista de verificare
- completarea cu idei noi, pe baza discuțiilor în perechi, a tabelului realizat videoproiector
individual Resurse procedurale:
- comunicarea în cadrul grupului mare a ideilor conturate în perechi, exercițiul, conversaţia euristică,
referitoare la punctele comune și diferențele existente între conținutul explicaţia, metoda
filmului vizionat și cel al textului lecturat în lecția anterioară Gândiți/Lucrați în
- identificarea, pe baza unor întrebări date, a elementelor definitorii pentru perechi/Comunicați, metoda
cele două tipuri de text (literar și nonliterar) Cadranele
- transferarea informaţiilor din text într-un tabel şi dintr-un tabel într-un Forme de organizare: forntal,
text individual, in perechi sau pe
- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza textului citit echipe
2.2. Cartea poștală - observarea unei cărți poștale, precizarea valorii gramaticale a cuvintelor Resurse materiale: CD (manual Temă de lucru în
19.01. 3.4. scrise cu majuscule și a rolului acestora în redactarea cărții poștale digital), clasă
4.1. - formulare de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţii desprinse pe cărți poștale,
baza observării cărții poștale Evaluarea după
- discutarea elementelor care se regăsesc Resurse procedurale: exercițiul, rezolvarea
într-o carte poștală pornind de la întrebări date conversaţia, explicaţia, sarcinilor de
- completarea, în grup, a unui tabel pentru a evidenţia relaţii între diferite observarea dirijată. învățare:
elemente de structură sau de conţinut ale cărții poștale
- discutarea, pe baza unui exemplu dat, a greșelilor de ortografie și de Forme de organizare: forntal,
punctuație, de exprimare și așezare a textului cărții poștale individual, in perechi sau pe
echipe
1.4. Factori care - audierea unor sunete din natură folosind computerul ;
2.2. perturbă - jocuri de imaginaţie (de exemplu, „Închide ochii. Ascultă cu atenție. Resurse materiale: CD (manual Observarea
20.01 4.5. comunicarea Imaginează-ți locul în care auzi următoarele sunetele. Ce vezi? Ce mirosuri digital), computer, CD-player sistematică:
simți? Ce stare ai?”) ;
- discriminarea anumitor cuvinte dintr-un text audiat, în condițiile Resurse procedurale: exercițiul,
împiedicării receptării optime a acestuia conversaţia euristică, explicaţia
- jocuri pentru sesizarea semnificaţiei unor mesaje bruiate: completarea
unui text lacunar cu anumite cuvinte care lipsesc, pe baza audierii unui text, Forme de organizare: forntal,
în condițiile împiedicării receptării optime a acestuia individual, in perechi sau pe
- identificarea, în perechi, a unor factori care împiedică o comunicare echipe
optimă
- găsirea de soluții eficiente pentru a elimina factorii care perturbă
comunicarea și formularea unor îndemnuri utile pentru o comunicare
eficientă între persoane

25
Lb. si literatura română cls a IV-a

21.01 3.1. Textul literar - citirea textului cu voce tare cu respectarea regulilor precizate de  Resurse materiale: text ● Tema pentru
3.2. în versuri învăţător suport Iarna, de Vasile acasă
3.4. - stabilirea unor similitudini între experienţele personale şi cele Alecsandri ●Observarea
4.5. prezentate în textul literar  Resurse procedurale: sistematică
- formularea, în scris, a unor enunţuri pe baza textului citit conversaţia, explicaţia,
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor exerciţiul,
tehnici de gândire critică
 Forme de organizare:
frontal, individua
25.01 3.1. Textul literar - Identificarea elementelor care compun o poezie  Resurse materiale: text ● Tema pentru
3.2. în versuri - stabilirea unor similitudini între experienţele personale şi cele suport Iarna, de Vasile acasă
3.4. prezentate în textul literar Alecsandri ●Observarea
4.5. - găsirea de expresii frumoase, în textul dat și alcătuirea de  Resurse procedurale: sistematică
enunțuri cu acestea conversaţia, explicaţia, ●Autodictare
- folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor exerciţiul,
tehnici de gândire critică
 Forme de organizare:
frontal, individua

26.01 1.1. Recapitulare: -citirea individuala si in gand a textului suport  Resurse materiale:text suport,  Tema de lucru
2.5; Parti de vorbire -scrierea , dupa dictare a unui scurt text pix/sitlou, fisa de lucru, in clasa
4.2; -formulare de intrebari pe baza textului manualul digital  Observarea
4.4; -identificarea partilor de vorbire studiate  Resurse procedurale: comportament
4.5 -analizarea partilor de vorbire conversatia, exercitiul, ului
procedee de citire comunicativ
26.01 2.4. Recapitulare: - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau Resurse materiale: CD Tema de lucru în
3.1. - Textul narativ de detaliu desprinse din textele citite (manual digital),texte suport clasă
3.4. - Textul - jocuri care se bazează pe întrebări reciproce Legenda Mureşului şi a Oltului,
4.2. informativ - realizarea, în perechi sau în grup, a unei diagrame Venn pornind de la creioane colorate
- Oferirea de aspectele comune şi de la diferenţele referitoare la anumite elemente din Resurse procedurale: Tema pentru acasă
informaţii text procedee de citire activă,
referitoare la - folosirea metodelor gândirii critice pentru explorarea textelor –Harta conversaţia, explicaţia,
universul textului exercițiul, jurnalul cu dublă
extrașcolar - redactarea textului unei cărți poștale ce ar putea fi trimisă unui prieten din intrare, învăţarea bazată pe
- Cartea poștală altă localitate și în care se regăsesc informații relevante despre zona proiect
geografică prezentată în textele suport Forme de organizare: forntal,
26
Lb. si literatura română cls a IV-a

individual, in perechi sau pe


echipe
3.1. Evaluare Itemii de evaluare vizează: Resurse materiale: Proba scrisă
3.4. - formularea de răspunsuri la întrebări ce vizează informaţiile esenţiale sau fişe de evaluare
27.01 4.2. de detaliu desprinse din textele citite Resurse procedurale: conversaţia,
– formularea de concluzii directe pe baza informațiilor din textul citit exerciţiul.
(precizarea tipului de text –literar sau nonliterar) (
– redactarea textului unei cărți poștale ce ar putea fi trimisă doamnei sau Forme de organizare:
domnului învățător și în care se regăsesc informații relevante despre zona individual,
geografică prezentată în textele suport (
3.1. Exersezi, – Oră de ameliorare – dezvoltare Resurse materiale: Evaluarea după
28.01 3.4. corectezi, Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili în funcţie de fişe de ameliorare/ dezvoltare; rezolvarea
4.2. progresezi problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce vor fi identificate după Resurse procedurale: sarcinilor de
evaluarea sumativă. conversaţia, explicaţia exerciţiul, ameliorare/
Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de dificultate şi vor fi jocul didactic, proiectul. dezvoltare
stabilite pentru elevii care vor demonstra realizarea tuturor obiectivelor de Forme de organizare: forntal,
evaluare vizate prin proba de evaluare sumativă. individual, in perechi sau pe Autoevaluarea
echipe

27