Sunteți pe pagina 1din 6

TEORIA GENERALĂ A DREPTULUI

Subiecte posibile pentru Evaluarea I

1. Ce reprezintă dreptul pozitiv:


a. reprezintă totalitatea normelor juridice în vigoare dintr-un stat; este un
drept aplicabil imediat și continuu, obligatoriu și susceptibil de a fi adus la
îndeplinire prin coerciția statală;
b. dreptul obiectiv al unui stat anume aplicat de autoritățile abilitate ale
statului respectiv
c. ansamblul normelor juridice elaborate sau acceptate de către stat în scopul
desfășurării normale a vieții în comun a oamenilor

2. Care din următoarele reprezintă familii de drept, potrivit criteriului


apartenenței la un bazin de civilizație juridică:
a. romano-germanică,anglo-saxonă, religioasă și tradițională
b. dreptul anglosaxon,
francez, german, scandinav
c. dreptul musulman, roman, francez, italian, etc

3. Care din următoarele ramuri de drept intră în componența dreptului


public:
a. dreptul administrativ, dreptul constituțional, dreptul penal, dreptul
financiar, dreptul comercial
b. dreptul constituțional, dreptul procesual penal, dreptul muncii; dreptul civil
c. dreptul administrativ, dreptul constituțional, dreptul penal, dreptul
financiar

4. Care din următoarele ramuri de drept intră în componența dreptului


privat:
a. cele care reglementează relațiile sociale, patrimoniale și nepatrimoniale la
care participa întotdeauna ca parte și statul;
b. cele care reglementează relațiile sociale, patrimoniale și nepatrimoniale la
care participă particularii;
c. pot fi, printre altele: dreptul civil, dreptul comercial, dreptul administrativ
5. Cum se împart statele, din punct de vedere al structurii de stat:
a. state simple sau unitare și state compuse sau federative;
b. state neunitare și state unitare;
c. uniuni de state, state compuse, state federative

6. Care din următoarele principii reprezinta principiile generale ale


dreptului:
a. asigurarea bazelor legale de funcționare a statului; principiul libertății și al
egalității; principiul responsabilității; principiul echității și al justiției;
b. asigurarea bazelor legale de funcționare a statului; principiul libertății și al
egalității; principiul umanismului; principiul corelării intereselor particulare
cu cele generale, obștești;
c. principiul separației puterilor în stat; principiul respectării autorităților
legale ale statului

7. Care sunt factorii de configurare a dreptului:


a. norma juridică, instituția de drept, ramura dreptului, sistemul dreptului;
b. teritoriul, populația, puterea publică
c. cadrul natural, cadrul economic, social și politic național și internațional,
factorul uman;

8. Cum se clasifică statele în funcție de structura de stat:


a. state monocratice, state oligarhice, state democratice
b. state unitare sau simple și state federale, compuse sau unionale
c. state capitaliste, state socialiste, state totalitare;

9. Care sunt marile sisteme de drept ?


a. Sistemul de drept anglo-saxon, sistemul de drept romano-germanic, sisteme
de drept tradiționale și religioase
b. Sistemul francez, sistemul german, sistemul scandinav;
c. Sistemul commonlaw, equity, statutary law

10. Care sunt principiile generale ale dreptului?


a. Principiul asigurării bazelor legale de funcționare a statului, principiul
libertății, principiul egalității, principiul responsabilității, principiul dreptății,
principiul echității și jusțitiei;
b. Principiul fundamentării științifice a activității de elaborare a normelor
juridice, principiul echilibrului;
c. Principiul accesibilității și al economiei de mijloace, principiul corelării;
principiul umanismului

11. Cum este definită realitatea socială?


a. totalitatea relațiilor care se nasc și se dezvoltă la nivel economic, politic,
demografic, etc.
b. totalitatea actelor normative elaborate de organele statului special abilitate
în acest sens
c. totalitatea relațiilor care se nasc și se dezvoltă între participanții la circuitul
civil

12. Cum definim responsabilitatea socială?


a. capacitatea subiectului de drept de a avea drepturi și obligații în cadrul unui
raport juridic
b. capacitatea subiectului de drept de a-și exercita drepturile aflate în
patrimoniul său juridic
c. capacitatea omului de asumare a răspunderii pentru consecințele actelor lui

13. Ce este libertatea?


a. prerogativa omului de a acționa fără niciun fel de constrângere
b. prerogativa unui subiect de drept de a cere altui subiect de drept să dea, să
facă sau să nu facă ceva anume
c. o dimensiune a dreptului pentru că exprimă actul de angajare a individului
față de cerințele societății

14. Ce se realizeaza prin funcțiile statului?


a. Rolul și scopul statului
b. Principiile de drept
c. Funcțiile dreptului

15. Care din următoarele constituie una din primele legiuiri?


a. legile lui Manu
b. codul lui Morse
c. codul lui Dongoroz

16. Care din urmatoarele reprezinta metode ale cercetarii stiintifice juridice:
a. metoda logica; metoda comparativa; metoda istorica; metoda sociologica;
metodele cantitative;
b. metoda sociologica si metoda teleologica;
c. metoda teleologica metoda comparativa; metoda istorica; metoda
sociologica; metodele calitative

17. Care din urmatoarele principii stau la baza organizarii institutiilor


judiciare si a justitiei:
a. principiul separatiei, principiul ierarhiei jurisdictiilor, principiul
independentei si al impartialitatii, principiul colegialitatii;
b. principiul egalitatii in fata legii, principiul separatiei, principiul ocrotirii
proprietatii;
c. principiul separatiei, principiul ierarhiei jurisdictiilor, principiul
independentei;

18. Care din urmatoarele caracteristici este specifica judecatoriilor:


a. au personalitate juridica
b. sunt organizate cate una in fiecare judet;
c. nu au personalitate juridica;

19. Care din urmatoarele caracteristici este specifica tribunalelor


a. au personalitate juridica;
b. pot exista mai multe intr-un judet
c. au o singura sectie, mixta, pentru toate litigiile.

20. Care sunt functiile dreptului:


a. functia de institutionalizare sau formalizare juridica a organizarii social-
politice; functia de conservare, aparare si garantare a valorilor fundamentale ale
societatii; functia de conducere a societatii; functia normativa;
b. functia represiva; functia de conservare, aparare si garantare a valorilor
fundamentale ale societatii; functia de conducere a societatii;
c. functia de conservare, aparare si garantare a valorilor fundamentale ale
societatii; functia de conducere a societatii; functia legislativa, functia executiva.

21. Ce este dreptul, în esenta sa?


a. Dreptul privit ca sistem de reglementãri si institutii;
b. Dreptul privit ca instrument în substanta cãruia se întâlnesc drepturi si
îndatoriri ale oamenilor;
c. Dreptul privit ca rezultat al desfãsurãrii raporturilor juridice în
conformitate cu prevederile legale

22. În ce constã continutul dreptului?


a. Totalitatea elementelor, laturilor si conexiunilor care exprimã în mod
concret vointa si interesele sociale care reclamã oficializarea si garantarea lor de
cãtre stat;
b. Constiinta juridicã, dreptul, ordinea de drept;
c. Dreptul national, dreptul international, dreptul comunitar;

23. Cum este definit dreptul în acceptiunea sa de drept obiectiv?


a. Totalitatea normelor juridice în vigoare la un moment dat, într-o societate
datã;
b. Dreptul unui stat anume, aplicat de autoritãtile abilitate ale statului
respectiv;
c. Ansamblul normelor juridice elaborate de stat în scopul desfãsurãrii
normale a vietii în comun a oamenilor;

24. Cãrei metode de cercetare juridicã apartine observatia?


a. Metodei sociologice de cercetare juridicã;
b. Metodei comparative de cercetare juridicã;
c. Metodei logice de cercetare juridicã;

25. Care sunt metodele de cercetare juridicã?


a. observatia, analiza documentelor sociale si juridice, ancheta, chestionarul,
interviul;
b. logicã, comparativã, istoricã, cantitativã, sociologicã;
c. stabilirea situatiei de fapt, alegerea normei juridice incidente,
interpretarea normei, elaborarea actului de aplicare.

26. Care sunt pãrtile din care este alcãtuit sistemul stiintei dreptului?
a. Drept civil, drept penal, drept administrativ, drept constitutional, dreptul
muncii, drept procesual civil;
b. partea generalã si partea specialã;
c. Stiinte predominant teoretice, stiinte juridico-istorice, stiinte juridice de
ramurã. Stiinte juridice participative.

27. Ce cuprinde sistemul stiintelor?


a. Latura staticã si latura dinamicã
b. Stiinte ale naturii, stiinte despre societate, stiinte despre gândire
c. Totalitatea conceptelor , ideilor, principiilor, si legitãtilor fenomenului
juridic

28. Ce reprezinta cadrul social economic


a. un principiu de drept
b. o metodã a cercetãrii juridice
c. un factor de configurare a dreptului

29. Ce sunt metodele cercetarii juridice


a. mijloace ale gândirii pe pricipii riguros ºtiinþifice ce stabilesc cunoaºterea
fenomenului juridic
b. mijloace ale gândirii pe pricipii riguros ºtiinþifice ce stabilesc cunoaºterea
fenomenului politic
c. sunt elemente de drept în cunoaºterea fenomenului juridic

30. Ce reprezintã teritoriul pentru stat:


a. un criteriu politic în baza cãruia statul îsi construieste o structurã specialã
a aparatului de conducere si se constientizeazã conceptul de suveranitate;
b. modul de organizare a continutului puterii, structura internã si externã a
acestui continut;
c. o modalitate de organizare a puterii în raport cu suprafata delimitatã de
granite stabilitã prin lege organicã, criterii în functie de care statele se clasificã
în state unitare si state federale;