Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte histologie sem II 44.

Cai respiratorii extrapulmonare


45. Laringele
46. Traheea
1. Stratigrafia peretelui vascular 47. Cai respiratorii intrapulmonare
2. Artera de tip elastic 48. Epiteliul respirator
3. Artera de tip muscular 49. Alveola pulmonară
4. Arteriola – metaarteriola 50. Surfactantul
5. Venele 51. Bariera alveolo-capilară – aer – sange
6. Tipuri de capilare sanguine 52. Parenchimul pulmonar (sub 48-51)
7. Organizarea histologică a lobulului timic 53. Stroma pulmonara
8. Proliferarea,diferenţierea şi selecţia limfocitelor 54. Lobul şi lobulul renal
timice 55. Nefronul - organizare generala
9. Splina, pulpa alba 56. Intestitiul renal si mezangiul
10. Splina, pulpa roşie 57. Podocitul
11. Circulaţia intrasplenică a sângelui 58. Membrana bazala glomerulara
12. Ganglionul limfatic 59. Corpusculul renal
13. Foliculul limfatic - structură, funcţie 60. Organizarea membranei de ultrafiltrare
14. Mucoasa cavitatii bucale: tipuri, localizare, 61. Aparatul juxta-glomerular
structura, functie 62. Nefrocitele
15. Structura histologică limbii 63. Tubii uriniferi
16. Mucoasa orală specializată: localizare, structură, 64. Căile urinare excretorii
ultrastructură, funcţie 65. Vezica urinară
17. Dintele: structura, compozitie moleculara, functie 66. Circulaţia sanguină renală
18. Stratigrafia peretelui tubului digestiv – caractere 67. Neuronii hipotalamici secretori de peptide
generale. posthipofizare.
19. Plexurile intramurale 68. Neuronii hipotalamici secretori de peptide
20. Ţesutul limfoid asociat tubului digestiv hipofizotrope
21. Esofagul 69. Adenohipofiza.
22. Stomacul – structura si criteriile morfofunctionale 70. Neurohipofiza
de delimitare a regiunilor gastrice 71. Pineala – MO,ME, functii: modificari in raport cu
23. Glande fundice - structură, funcţii varsta individului
24. Enterocitul 72. Pineala si ritmurile biologice
25. Glandele Lieberkuhn 73. Tiroida: organizare histologică
26. Vilozitatea intestinală 74. Tireocitul: structura la MO si ME, funcţii
27. Histologia duodenului, jejunului, ileonului 75. Corticosuprarenala
28. Colonul 76. Medulosuprarenala
29. Apendicele 77. Paratiroidele
30. Histologia rectului şi a canalului anal 78. Pancreasul endocrin
31. Arhitectura ficatului- interpretari alternative:lobulul 79. Testiculul: structură, funcţii
clasic, lobulul portal, acinul hepatic. 80. Ţesutul interstiţial: descriere, rol
(extra) Ţesutul conjunctiv al ficatului uman 81. Tubii seminiferi. Celula Sertoli: descriere, rol
32. Celulele parenchimului hepatic: hepatocitele – 82. Spermatogeneza
structură, ultrastructură, funcţii. 83. Epididimul şi canalul deferent
33. Celulele capilare sinusoide hepatice: structură, 84. Veziculele seminale, prostata şi glandele
ultrastructură, funcţii:- celulele endoteliale, celulele bulbouretrale
Kupffer, celulele ”pit”. 85. Organizarea generală a ovarului
34. Spaţiul perisinusoidal Disse 86. Foliculul matur de Graaf
35. Spaţiul portal 87. Foliculii ovarieni evolutivi
36. Căile biliare intrahepatice – structură, funcţii. 88. Corpul galben
37. Căile biliare extrahepatice şi vezica biliară – 89. Clasificarea foliculilor evolutivi.
structură, funcţii 90. Evenimente care se produc in foliculul matur in
38. Structura histologică a pancreasului exocrin apropierea si in timpul ovulatiei.
39. Histologia gl. Parotide 91. Trompa uterină
40. Histologia gl. Sublinguale 92. Uterul - organizare structural
41. Histologia gl. SumMd 93. Endometru: topografie si modificarile sub actiunea
42. Mucoasa nazala – structura, functii hormonilor ovarieni
43. Mucoasa oflactiva 94. Colul uterin -particulalităţi structural
95. Vaginul: organizare structurală, frotiuri vaginale
96. Glanda mamară: stare de repaus, stare de activitate
97. Placenta
98. Epidermul: organizare structurală
99. Keratinocitele si procesul de keratinizare
100. Melanocitul: structura, ultrastructura, roluri
101. Melanozomii: tipuri, diferente
ultrastructurale, mobilitate intracitoplasmatica,
mecanisme de transfer
102. Celula Merkel
103. Celula Langerhans
(extra) Tipuri celulare din epiderm – caracterizare,
functii
104. Dermul
105. Glandele anexe ale pielii – gl. sebacee
106. Glandele anexe ale pielii – gl. Sudoripare
107. Inervatia pielii. Receptorii cutanati
108. Structura firului de par
109. Aparatul pilo-sebaceu (sub 105+108)
110. Unghia – orhanizare histologica
111. Ochiul – structura histologica generala
112. Corpul ciliar, irisul, cristalinul
113. Retina
114. Urechea interna