Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”

FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURIDICE ȘI ADMINISTRATIVE


PROGRAMUL DE STUDII: DREPT

STIMAȚI STUDENȚI

Vă atașăm în contul de student contractul anul de studii pentru anul universitar 2020-2021 pe care
avem rugămintea să îl completați, semnați și trimite către adresa de email sja@ucdc.ro în termen de
10 zile de la data primirii acestei informări.
În contextul epidemiologic actual, avem rugămintea să veniți la universitate STRICT pentru lucruri
care nu pot fi rezolvate pe alte căi (telefon, email).

Data,
04.11.2020

Secretariatul Facultății de Sțiințe Juridice și Adminstrative