Sunteți pe pagina 1din 17

DATA: 19.02.

2020

UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Şcoala Gimnazialǎ ”Laurențiu Ulici” Rona de Jos, Județul Maramureș

PROFESOR ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR: IOICALIUC ( MESAROȘ) MARUSIA ANGELA

CLASA: I CLASA: a II-a


ARIA CURRICULARĂ: Limbǎ şi comunicare ARIA CURRICULARĂ: Limbǎ şi comunicare
UNITATEA TEMATICĂ: Patria mea UNITATEA TEMATICĂ: Învățăm să ne comportăm
DISCIPLINA ŞCOLARĂ: Comunicare în limba română DISCIPLINA ŞCOLARĂ: Dezvoltare personală
SUBIECTUL: Sunetul și litera B SUBIECTUL:
TIPUL LECŢIEI: mixtă TIPUL LECŢIEI: consolidare și sistematizare a cunoștinșelor

COMPETENŢE SPECIFICE: COMPETENŢE SPECIFICE:

 COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ  DEZVOLTARE PERSONALĂ


1.2. Identificarea unor informaţii variate dintr-un mesaj rostit cu 2.1.Exprimarea emoțiilor de bază în situații variate
claritate
1.3 Identificarea unor sunete, silabe, cuvinte în enunţuri rostite cu
claritate;
3.1 Citirea unor cuvinte şi propoziţii scurte scrise cu litere de tipar
sau de mână;
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1. să identifice sunetul [b] aflat în diferite poziții ale cuvintelor; OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O2. să recunoască litera de tipar corespunzătoare sunetului [ b] în
O1. să asocieze emoţiile cu diferite comportamente;
pagina din abecedar și în alte surse;
O2. să coloreze cu culori potrivite casetele identificând emoţiile
O3. să pronunțe corect silabele și cuvintele care conțin sunetul
de bază;
sunetul [b];
O3. să identifice emoţiile de bază într-un context prezentat
O4. să citească, corect şi conştient, în ritm propriu, cuvintele date;
(limbaj verbal);
O4. să mimeze trăirea unei emoţii de bază
b) obiective psiho –motrice:
b) obiective psiho –motrice:
O1. să păstreze o poziţie corectă a corpului pe durata desfăşurării
lecţiei; O1. să să păstreze o poziţie corectă a corpului pe durata
desfăşurării lecţiei;
O2. să lucreze ordonat cu materialele puse la dispoziţie;
O2. să lucreze ordonat cu materialele puse la dispoziţie;
c) obiective afective:
c) obiective afective:
O1. valorificarea capacităţii de cooperare şi de lucru organizat;
O1. valorificarea capacităţii de cooperare şi de lucru organizat;
O2. aprecierea cu obiectivitate a lucrărilor executate de colegi,
dar şi a celei proprii; O2. aprecierea cu obiectivitate a lucrărilor executate de colegi,
dar şi a celei proprii;
STRATEGII DIDACTICE:
STRATEGII DIDACTICE:
METODE ŞI PROCEDEE: metoda fonetică analitico-sintetică,
demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, jocul didactic;  METODE ŞI PROCEDEE: conversaţia, explicaţia,
 MIJLOACE DIDACTICE: exercițiul, munca independentă;

 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe  MIJLOACE DIDACTICE: scrisoare, zarul emoţiilor,


grupe; figuri care sugerează emoţii, fişe de lucru, roata emoțiilor lipici;
 FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual;
 DURATA:35 min.+10 min. activitate în completare
 DURATA: 45 min.

BIBLIOGRAFIE:
BIBLIOGRAFIE:
Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA
Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE
ROMÂNĂ clasa pregătitoare, clasa I și a II-a, aprobată prin ordin
PERSONALĂ clasa pregătitoare, clasa I și a II-a, aprobată prin
al ministrului nr. 3418/19.03.2013
ordin al ministrului nr. 3418/19.03.2013

MOMENTELE DESFǍŞURAREA MOMENTELE DESFǍŞURAREA


LECȚIEI ACTIVITǍȚII LECȚIEI ACTIVITǍȚII
1. MOMENT Asigurarea condiţiilor necesare 1. MOMENT Asigurarea condiţiilor necesare
ORGANIZA- ORGANIZA-
desfăşurării activităţii. desfăşurării activităţii.
TORIC TORIC
Pregătirea materialului didactic necesar Pregătirea materialului didactic necesar
bunei desfăşurări a activităţii. bunei desfăşurări a activităţii.
-Întâlnirea de dimineață: salutul, prezența,
calendarul naturii.
Se completează calendarul naturii: data,
ziua săptămânii, anotimpul, vremea.

2. ACTIVITATE INDIRECTǍ 2. ACTIVITATE DIRECTǍ


REACTUALIZA- *Elevii citesc lecția în gând de la litera „b” CAPTAREA ŞI * Captarea atenției o voi face printr-o
REA MENŢINEREA
de tipar, apoi vor avea de rezolvat o fișă. scrisoare trimisă de Zâna Primăvară.
CUNOSTINŢELOR ATENŢIEI
ANTERIOARE (Anexa 1) (Anexa 2 )

3.ANUNŢAREA ACTIVITATE DIRECTǍ


TEMEI ŞI
ENUNŢA REA  Astăzi la ora de Dezvoltare personală
OBIECTIVELOR
vom vorbi despre emoții și
comportamente generate de acestea, vom
recunoaște emoțiile de bază, vom
împărtăși situații în care ați trăit anumite
emoții, veți exprima prin mimică și gesturi
emoțiile sugerate și veți identifica emoțiile
din anumite fragmente.

2. ACTIVITATE DIRECTǍ 4. ACTIVITATE INDIRECTǍ


CAPTAREA ŞI CONSOLIDAREA Exercițiul 1
MENŢINEREA ŞI SISTEMATI-
* Captarea atenției o voi face printr-o Joc “Spune/arată ce emoţii trăiesc
ATENŢIEI ZAREA
scrisoare trimisă de Zâna Primăvară. CUNOŞTINŢELOR personajele, în funcție de textul scris pe
(Anexa 2 ) fețele zarului”
Elevii vor viziona PPT –ul despre Cetatea Elevii vor primi câte un zar și vor citi
lui Bucur. în gând fragmente din texte literare scrise
Despre cine este vorba în poveste? (Despre pe fețele zarului. Ei vor deduce emoţiile
Bucur) diferite ale personajelor şi le vor alege pe
Cine era Bucur? (Bucur era un cioban) acelea care se potrivesc texyului scris pe
zar și le vor lipi.

a) “ – Ia fata asta şi du-o în adâncul


pădurii, că nu rabd s-o mai văd în faţa
ochilor! Omoar-o!” (furie);

b) “ Biata copilă rămăsese singură-


singurică în pădurea cea nesfârşită şi era
atât de înfricoşată, că privea la mulţimea
frunzelor de pe copaci, ca şi când de acolo
ar fi putut să se ivească vreo primejdie şi
nu ştia în ce chip şi-ar putea găsi
scăparea.” (frică);
c) “ Piticii îndreptară spre Albă ca Zăpada
lumina celor şapte lumânărele şi rămaseră
s-o privească. – Doamne, Dumnezeule,
apucară ei să strige, tare frumoasă mai e
copila asta. Şi atât de bucuroşi erau, că nu
se îndurară s-o trezească.” (încântarea,
curiozitate);

d)“ Domniţa deschise ochii şi era din nou


vie. – Vai, Doamne, unde mă aflu? strigă
ea nedumerită. Cu ochii râzând de bucurie,
feciorul de împărat se apropie de dânsa şi
îi spuse: – Cu mine eşti! Cu mine…!”
(mirare, bucurie)

e) “Zebrele cu dungi au poreclit-o zebra cu


pistrui. Ea era tristă, umbla cu capul plecat
și fugea de celelalte.”(rușine)

f) " Sărăcuţul de mine ! - zise cel mic. Să


nu cumva să-i deschideţi, că-i vai de noi !
Asta nu-i mămuca ."
( Capra cu trei iezi , Ion Creangă)(frică)
3. ACTIVITATE DIRECTǍ ACTIVITATE INDIRECTǍ
ANUNŢAREA Exercițiul 2
TEMEI ŞI  Anunț tema și obiectivele lecției
Colorează cu portocaliu caseta de sub
ENUNŢA REA
Astăzi la ora de Comunicare în limba
OBIECTIVELOR imaginea ce redă bucurie, cu violet
română vom învăța sunetul și litera B. supărare, cu roşu furie şi cu maro frică.
( Anexa 3 )

4.DIRIJAREA ACTIVITATE DIRECTǍ ACTIVITATE INDIRECTǍ


ÎNVĂŢĂRII Exercițiul 3
Se prezintă elevilor planşa model cu
Uneşte chipurile identice şi colorează.
litera B mare de tipar și se intuiește litera.
Încadrează într-o inimioară chipul care
- Din ce este alcătuită aceasta literă?
sugerează cum te simţi tu acum şi
- Cu ce seamănă ea?
desenează astfel încât să semene cu tine.
( Anexa 4)
Solicit elevilor să dea exemple de
nume care să înceapă cu sunetul [b] !
(Bucur, București, Bibi, Barbu, Brașov,
Bușteni, Buftea.....).
Se realizează analiza fonetico- analitico
– sintetică a câtorva din cuvintele
exemplificate de elevi (număr de silabe,
poziția fiecărei silabe în cadrul cuvântului,
identificarea sunetului).

Intuirea imaginilor din manual


- se intuiesc imaginile din manual;
-se alcătuiesc propoziții pe baza imaginilor;
-Se analizează propoziția după metoda
fonetică analitico-sintetică.

BUCUR ERA UN CIOBAN.


-Câte cuvinte are propoziția?
-În care cuvânt se află sunetul nou?
- Câte silabe are cuvântul Bucur?
-Pronunţ cuvântul împreună cu copiii
şi prelungesc pronunţia sunetului [b].
-Unde se aude sunetul nou învățat? (la
începutul, mijlocul sau finalul cuvântului)?
- În care silabă se aude sunetul nou
învăţat?
- Al câtelea sunet din prima silabă este?
(primul).
-Se reprezintă grafic propoziția la tablă
-Se reconstituie propoziția. Sinteza.

ACTIVITATE INDIRECTǍ
- Propun citirea, din manual, a cuvintelor
ACTIVITATE DIRECTǍ
și a textului * Roata emoțiilor (Anexa 4 )
- citire în gând; Copiii vor primi câte o roată a
emoțiilor. Le voi citi câteva situatii, iar ei
trebuie să învârtă roata și să arate emoția
corespunzătoare.

1. Ai primit cadou jucaria preferată.


2. Ai spart o cană.
3. Ai căzut de pe bicicletă și te –ai lovit
la picior.
4. Ai aflat că ai fost invitat la petrecerea
prietenului tău.
5. Ți-ai pierdut jucăria.
6. Ai aflat că vin bunicii în vizită.
7.Ai primit cadou un tort de ciocolată.
8.Ai căzut si te doare piciorul.
9.Câstigi la un concurs.
10.Un câine vine spre tine lătrând.
11.Părintii pleacă fără tine la plimbare.

ACTIVITATE DIRECTǍ
- Propun citirea, din manual, a cuvintelor și
ACTIVITATE INDIRECTǍ
a textului Copiii vor avea de rezolvat o fișă. (Anexa
5)
- întrebări pe text
Înghețata emotiilor
- citire în lanț. Elevii vor decupa emoțiile e vor așeza
în cornet.
5. ACTIVITATE DIRECTǍ 5. ACTIVITATE INDIRECTǍ
OBŢINEREA JOC DIDACTIC: „Semaforul” OBŢINEREA
PERFOR-MANŢEI Explic modul în care se va desfășura jocul PERFOR-MANŢEI
Joc. O inimă plină de culoare
ŞI ASIGURA-REA didactic: ŞI ASIGURA-REA
FEED-BACK- - fiecare elev va primi câte două cercuri FEED-BACK- Folosiți cele 5 culori reprezentând
ULUI (roșu și verde) ULUI
emoțiile de bază pentru a colora inima,
- voi enunța câteva propoziții din textul
studiat astfel incât să arătați cum v-ati simțit în
- elevii trebuie să precizeze dacă propoziția
timpul lectiei de DP.
este adevărată (ridică jetonul verde) sau
dacă este falsă (ridică jetonul roșu). Elevii primesc inimi albe pe care le
Propoziții enunțate:
colorează și apoi le expun pe “inima
1.Bucur era un cioban. clasei”.
2.
3.
4.
5.

6.  Se vor face aprecieri generale şi 6.  Se vor face aprecieri generale şi


EVALUARE individuale asupra participării elevilor la EVALUARE individuale asupra participării elevilor la
lecţie, precum şi asupra comportamentului lecţie, precum şi asupra comportamentului
lor pe parcursul orei. lor pe parcursul orei.

Anexa 1
Anexa 2
Dragi copii,

Doamna învăţătoare mi-a transmis că sunteţi nerăbdători să ieși afară la


joacă, iar soarele să vă mângâie fețele.
Astăzi pentru voi este o zi specială, cu invitaţi speciali care au venit să vadă
cum vă descurcaţi la ore.
Dacă îmi veţi demonstra că sunteţi pricepuţi, isteţi, harnici şi veţi rezolva
repede şi bine toate sarcinile pe care vi le va da doamna învăţătoare, promit că la
sfârşit vă voi face o surpriză.

Vă îmbrăţişez cu căldură, chiar dacă afară e încă rece,


Primăvara

Anexa 3 Exerciţiul 2
 Colorează cu portocaliu caseta de sub imaginea ce redă bucurie, cu violet supărare, cu roşu furie şi cu maro
frică:

Anexa 4
 Uneşte chipurile identice şi colorează-le. Încadrează într-o inimioară chipul care sugerează cum te simţi tu acum
şi desenează astfel încât să semene cu tine.

Anexa 5
Anexa 6