Sunteți pe pagina 1din 3

Probă de evaluare

la Limba și literatura română


Clasa a XII-a
Unitatea - Cititorul şi universul artistic al personalităţii literare. Ion Druță sau toiagul păstoriei.

Data _______________________________ Numele, prenumele elevului ____________________________

Nr Itemii Puncte
1 Numeşte genurile literare pe care le-a exploarat I. Druţă. Indică pentru fiecare gen – opera, specia L
literară 0
Genul epic-roman-,,Povara bunatatii noastre’’ 1
Genul epic-nuvela-,,Toiagul Pastoriei’’ 2
Opere dramatice -,,Casa Mare’’ 3
,,Păsările tinereții noastre’’ 4
2 Notează trei trăsături de caracter comune pentru personajele Onache Cărăbuş şi Horia Holban. L
Trăsături de caracter comune: 0
Bărbați iubitori de neam 1
Țărani optimiști și plini de viata 2
Cinstiti și cu buna credință 3
Stimatori și curați ca lacrima. 4

3 Argumentează, prin două exemple convingătoare, lirismul discursului narativ al operei. L


Discursul prozelor druţiene este unul eminamente liric, de factură accentuat poetică şi poetizantă 0
(poetizarea reprezentînd o tendinţă estetico-stilistică), generator de stări tensionate, dramatice, 1
molipsitoare, precum şi de o tonalitate şi atmosferă pline de viaţă. El, discursul se întemeiază pe o 2
foarte originală turnură a frazei şi a figuraţiei, care urmează poetica spaţiului mioritic blagian, adică 3
spaţiul undulat “deal-vale”, se constituie din orînduiri, întorsături şi logodiri de cuvinte dintre cele 4
mai neprevăzute şi mai fascinante”
4 Numeşte patru simboluri prezente în opera druţiană. Comentează unul la alegere, raportându-l la o L
operă literară concretă.( 1*4+3-coment =7 0
Casei 1
Valorilor eterne omenesti 3
Satului 4
Fericirii 5
Simbolul casei capătă o conotație aparte în dramaturgia lui Ion Druță. Remarcabile, în acest sens, 6
sunt operele ,,Casa mare’’ și,, Păsările tinereții noastre’’.,, Casa mare’’ a Vasiluței este și un spațiu 7
real, aflat sub semnul durabilității, rânduielii și statorniciei, cărora stăpâna le mai adaugă și
însemnele spațiului ce țin de sufletul ei de om frumos și vrednic. Casa mătușii Ruța, această ultimă
cocioabă din localitate, în antiteză cu celelalte case moderne, declanşează o luptă dintre vechi şi
nou, dintre mare şi mic, dintre puternic şi slab. Prin intermediul acestor drame sunt puse în discuţie
despărţirea de tradiţii, renunţarea la fundamentul sensibilităţii, la matricea spiritului naţional –
dimensiunea esențială a lumii druțiene. Ea simbolizează acel colțișor al sufletului, in care omul
păstrează tot ce are el mai curat și nobil.
5 Pornind de la airmația lui Ion Druță: „Intrând în viața adevărată, ne convingem că fiecare om e o L -30
lume deosebită, în care se răsfrâng, la început, neputincioase, toate ideile și sentimentele noastre.
Abia mai târziu înțelegem că ne trebuie multă înțelepciune până să putem citi în suletul fiecăruia și
fiecare într-al nostru”, scrie, în limita de 1,5–2 pagini, un eseu structurat cu tema: Opere literare
druțiene ce m-au ajutat să înțeleg și să apreciez frumusețea suletului uman, să trăiesc
sentimentul demnității de neam.

În eseul tău, vei realiza următorii parametri:


Nr. Itemul
item
1 Explicarea modului propriu de a înțelege conceptele de frumusețe a suletului uman și sentimentul 6
demnității de neam din perspectiva unui cititor avizat.
2 Referirea, în explicare, la două opere din creația lui Ion Druță ce reprezintă exemple convingătoare 10
de frumusețe a spiritului uman și de sentiment al demnității de neam.
3 Motivarea (prin două argumente) a opțiunii pentru cele două opere angajate în realizarea eseului. 6
4 A rgumentarea temei eseului prin referire la:
impactul pe care îl are lectura textelor comentate asupra propriului sistem de valori, în aspectul
înțelegerii și aprecierii ideii de frumusețe a spiritului uman și a celei a sentimentului demnității de 4
neam;
ilustrarea temei, prin comentarea exemplelor relevante din textele alese. 8
5 Angajarea argumentată a unei idei din airmația propusă. 2
6 Formularea opiniei proprii cu referire la actualitatea subiectului abordat. 4
Opera lui Ion Druta este , in linii mari, o expresie a rezistentei spirituale si morale in fata a tot ce
submineaza nationalul, umanul, sacrul .IIon Druta este unul din cei mai mari scriitori Basarabeni
care a scris cu drag despre tara, prin operele sale sadeste in sufletul nostru cite un graunte de
demnitate, omenie, milostenie, patriotism, cumsecadenie. Personajele drutiene, fiind mereu
impovarati de nesfirsite framintari intru cautarea adevarului si a frumusetii umane, ne ofera noua
cititorilor adevaratele lectii de viata, ne invata a ramine ,,Omeni" in orice situatie.
Nu cunosc nimic mai frumos decit omul.Perfectiunea si sublimul este cantitatea estimabila a
valorilor acestuia care isi au radacinile in sufletul acestuia.Consider ca frumusetea sufletului uman
persista in oricinedintre noi,iar cultivind si valorificind conditiile de inflorire ale acestor
valori,formam un ansamblu deoameni capabili sa mentina inteligenta si ratiunea umana la nivel.Ca
cititor avizat,mi-am format un conceptasupra frumusetii sufletului uman,inspirindu-ma din actiunile
si gindurile personajelor insufletite de catrescriitori,un impact aparte,insa,il are opera drutiana,care
creaza figuri de oameni cu suflet curat,ghidat delumina bunatatii ,a caror corpuri sunt harpe ce
emana prin intermediul spiritului interior muzica dulce sidivina.Ion Druta,a citat mereu una dintre
cele mai solemne calitati spirituale ale omului-demnitatea,in carescriitorul vede o necesitate de
supravietuire a omului in conditiile societatii.Despre demnitatea omuluitrebuie sa judecam nu dupa
marile lui insusiri,ci dupa modul cum le foloseste. Apreciez nespus d emult opera lui Ion Druta
deoarece acest prozator nu inceteaza se uimeasca princlaritatea si profunzimea temelor tratate,iar
frumusetea sufletului uman este punctul primordial de la care ii porneste creatia,iar personajele
drutiene sunt constructii care trateaza un vast florilegiu de judecati devaloare.De fapt,personajele lui
Druta se remarca prin faptul ca formeaza o conduita a oamenilor ,relatind unconcept de viata care
trebuie a fi urmat de toti ceilalti.Numai cita harnicie sisuflet bogat si plin de lumina ilare Mos
Mihail din nuvela “Sania”,care poate fi considerat un Mester Manole,fiindca promoveaza o
ideefrundamentala a vietii lui:de a crea o sanie,de a-si infaptui pasiunea mult visata nazuind astfel
spre perfectiune.El este nevoit insa,sa jertfeasca in numele creatiei,sacrificind sotia si feciorii.De la
Mos Mihailinveti ca fiecare om isi are o menire,una speciala,care este compatibila doar unui
suflet ,iar,pentru a realizaceva maret,este nevoie sa jertfesti multe “necesitati”,dedicindu-te deplin
artei sau scopului tau.Asadar,Drutaisi incheie nuvela cu un gind de profunda semnificatie
umana:munca creatorie,singura ce da continut sivaloare vietii omenesti,consta nu numai in acea
totala daruire a fortelor fizice si spirituale,si si intr-o permanenta nazuinta spre perfectiune in
vesnica sete de ideal. Povestirea Frunze de dor, cred ca, ne ofera sansa de a ne intoarce la unele
valori intre timp pierdute sau oarecum ieftini.Mai putin amara decat Frunze de dor, mai putin
tragica, dar intemeiata si ea peadevaruri dureroase despre om si de spre viata, nuvela “Ultima luna
de toamna” constituie obiectul unei altelecturi revelatoare. Ion Druta are specificul de a reda in
operele sale spatiile vitale ale neamului romanesc-satele,care pastreaza in sinea lor o puternica
vibratie istorica,care evoca traditiile populare-verigile numuririiculturii.Scriitorul este un puternic
promotor a tot ce ne defineste o natiune individuala-a datinilor siobiceiurilor seculare.,care servesc
totodata si sursa de inspiratie si ii schiteaza portretul copilariei.BatrinulTata din nuvela “Ultima luna
de toamna” ,este invaluit de o durere profunda,deoarece copiii au plecat si l-aulasat singur.Totusi,el
are un scop bine definit de a fi demn de predecesorii sai.Fiind o fire cinstita ,batrinulreprezinta
etalonul parintelui pastrator de traditii si ocrotitiorul valorilor nationale.Cu toate ca ii este foartedor
de copiii plecati,batrinul coboara cu durerea in indincul firii sale ,fiind chinuit de gindul :” au nu
cumvasi-au pierdut esentele culturale adunate de veacuri de catre neam?!”. Pastrator al virtutilor si
traditiilor nationale-pastorul din nuvela ,,Toiagul pastoriei’meste un omciudat la prima vedere,prin
al carui fel de a fi,scriitorul a exprimat o seama de adevaruri cruntereferitoare la noi si la istoria
noastra.Iion Druta nu-si pune personajul sa se injoseasca,demonstrind can-are oi si ca a fost
calominat.Pastorul a fost un om de mare omenie ,unul care n-a facut nimanuinici un rau,ci
dimpotriva a lecuit oi,a dat povete,si a pastrat cintecele batrinesti.
Eu cred că toate operele lui Druță sunt bune și merită să fie citite, fiind pline de
sensibilitate, de forță de pătrundere în momentele și problemele critice ale vieții. Ele rămân ar fi un
model de profesionalism și de perfecțiune artistică, care vor dăinui mereu în sufletele noastre grație
caracterelor înconfundabele, frământărilor, lirismului, subiectelor diverse și, mai ales, al
simbolurilor frecvente de la titluri până la descrieri acțiuni și idei.
Redactare L-27
Cerinţe faţă de redactarea textului Scor
1) Organizarea corectă a ideilor în scris. L01234
2) Utilizarea limbii literare. L01234
3) Demonstrarea aptitudinilor de analiză şi de interpretare critică. L01234
4) Respectarea normelor de ortografie. L0123456
5) Respectarea normelor de punctuaţie. L0123456
6) Aşezarea în pagină, încadrarea în limitele de spaţiu. L0123

Total puncte __________ nota _____________

Baremul de notare:
Nota 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Puncte 76-75 74-70 69-61 60-50 49-38 37-25 24 - 17 18-13 12-6 5-0

S-ar putea să vă placă și