Sunteți pe pagina 1din 27

CONFIGURAŢIA

CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL

Cuprins:
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul
DE CALCUL

1/27
Cuprins:
CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR 1. Configuraţia sistemelor de calcul
DE CALCUL

Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
2. Funcţiile sistemelor de calcul
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

2/27
1. Sistemul electronic de calcul

CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR Sistemul electronic de calcul (S.E.C.) =
DE CALCUL
ansamblu de echipamente care, împreună
Cuprins: cu sistemul de programe, realizează
1. Configuraţia
prelucrarea automată a datelor.
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile Ansamblul echipamentelor fizice = “hardware”
sistemelor
de calcul

Ansamblul de programe = “software”.

3/27
Hardware = totalitatea elementelor fizice
utilizate pentru culegerea, prelucrarea,
memorarea şi transmiterea rezultatelor:
- circuite electrice, componente electronice;
CONFIGURAŢIA - dispozitive mecanice;
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL
- alte materiale care intră în structura fizică a
calculatorului.
Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

4/27
Componenta hardware asigură următoarele
funcţii:

CONFIGURAŢIA
1. Funcţia de memorare a datelor şi a
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
programelor.
DE CALCUL

2. Funcţia de comandă şi control asupra


Cuprins:
instrucţiunilor şi operaţiilor.
1. Configuraţia
sistemelor de
calcul 3. Funcţia de prelucrare – asigură efectuarea
2. Funcţiile
sistemelor
operaţiilor aritmetice şi logice elementare.
de calcul

4. Funcţia de intrare-ieşire – instalarea aplicaţiilor,


introducerea datelor, furnizarea rezultatelor
prelucrărilor.

5/27
Funcţiile componentei hardware

CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR DATE DE IEŞIRE
DE CALCUL

FUNCŢIA DE FUNCŢIA DE
Cuprins: MEMORARE DATE DE INTRARE INTRARE-IEŞIRE
1. Configuraţia
sistemelor de DATE DE IEŞIRE DATE DE INTRARE
calcul
2. Funcţiile FUNCŢIA DE COMANDA ŞI
sistemelor CONTROL
de calcul FUNCŢIA DE
PRELUCRARE

6/27
Configuraţia şi arhitectura unui calculator:

CONFIGURAŢIA * Configuraţia unui calculator - ansamblul


ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR componentelor şi a echipamentelor periferice
DE CALCUL
conectate la unitatea centrală (UC) pentru a
Cuprins: realiza funcţiile sistemului de calcul.
1. Configuraţia
sistemelor de * Arhitectura unei sistem de calcul - un concept
calcul
2. Funcţiile
general care defineşte componentele sistemului
sistemelor
de calcul
de calcul din punct de vedere al funcţiilor,
performanţelor şi al compatibilităţii dintre ele.

7/27
Interacţiunea subsistemelor hardware ale unui calculator

CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL

Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

8/27
Schema funcţională a unui calculator electronic

CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL

Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

9/27
* Unitatea centrală (UC) constituie componenta
de bază a sistemului şi este formată din:

CONFIGURAŢIA - unitatea aritmetică şi logică (UAL), capabilă să


ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR efectueze operaţiile aritmetice şi logice;
DE CALCUL

Cuprins: - memoria internă (MI) care păstrează


programele şi datele în curs de prelucrare;
1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
- unitatea de comandă şi control (UCC) care
sistemelor
de calcul
dirijează funcţionarea întregului ansamblu.

10/27
* Procesorul - coordonează
şi controlează întreaga activitate
a calculatorului.

CONFIGURAŢIA Caracteristici:
ŞI FUNCŢIILE - Frecvenţa de lucru - se măsoară în GHz (miliarde de impulsuri
SISTEMELOR
DE CALCUL
pe secundă) - frecvenţa impulsurilor prin care li se comandă
circuitelor electronice ale calculatorului să execute operaţii.
- Lungimea cuvântului - reprezintă numărul de biţi care pot fi
Cuprins:
prelucraţi la un moment dat (de ex. 32, 64 biţi).
1. Configuraţia
- Mărimea memoriei cache – ex.: 2 Mb, 3 Mb, 4 Mb, 6 Mb ...
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

11/27
* Memoria internă - locul în care sunt păstrate datele şi
aplicaţiile în formă binară pentru a fi prelucrate de procesor.

Caracteristici:

CONFIGURAŢIA
- dimensiunea cuvântului de memorie;
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL
- capacitatea de stocare a informaţiei;

- timp de acces;
Cuprins:

1. Configuraţia
- frecvenţa de lucru.
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

12/27
* Memoria internă

Componente:

CONFIGURAŢIA - memoria RAM - memoria propriu-zisă a calculatorului, fiind


ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR accesibilă utilizatorilor pentru citire şi scriere repetată; este o
DE CALCUL memorie „volatilă”;

Cuprins: - memoria ROM - memorie de capacitate redusă, realizată de


constructorul calculatorului, ea poate fi numai „citită”; este o
1. Configuraţia
sistemelor de
memorie remanentă;
calcul
2. Funcţiile - memoria CACHE - este ataşată direct microprocesorului, fiind
sistemelor
de calcul mai rapidă decât memoria RAM; informaţiile sunt aduse din RAM în
CACHE pentru a fi prelucrate de către microprocesor;

- memoria CMOS - este o mică memorie de tip RAM care


păstrează setările BIOS - Basic Input/Output System (software
care controlează modul în care funcționează componentele PC).

13/27
CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL

Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

14/27
* Memoriile externe

CONFIGURAŢIA
Memorii
ŞI FUNCŢIILE externe
SISTEMELOR
DE CALCUL

Cuprins:

Tehnologie Tehnologie optică


1. Configuraţia
magnetică CD
sistemelor de
calcul HARD DISK DVD
BD
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul
Tehnologie electronică
SOLID STATE DRIVE
MEMORII FLASH

15/27
* Hard-disk-ul

- mai este numit şi disc dur şi conţine un set de


CONFIGURAŢIA
discuri (platane) montate pe un ax comun.
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL - suprafaţa discurilor electromagnetice este
Cuprins:
împărţită în cercuri concentrice, numite piste, care
conţin sectoare.
1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
Parametrii principali sunt:
2. Funcţiile
sistemelor - viteza de rotaţie (5400; 7200 rotaţii/minut);
de calcul
- capacitatea de memorare (uzual 1 - 4 TB);
- timpul mediu de acces la informaţii (2-15 milisecunde);
- rata medie de transfer (cuantumul informaţiilor scrise
sau citite: 120-140 MB/s).

16/27
CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL

Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

17/27
* Solid State Drive-ul („unitate cu cip-uri”)

- folosește memorii cu semiconductori


CONFIGURAŢIA
(microcip-uri) care rețin datele în memorii
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
nevolatile, fără să aibă părți mobile;
DE CALCUL

Cuprins:
- este mai rezistent la șocurile mecanice;
1. Configuraţia
sistemelor de - are o rată medie de transfer mai mare:
calcul
400-500 MB/s;
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul
- foloseşte aceleași interfețe (semnale electrice,
conectoare) precum cele ale discului dur.

18/27
CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
DE CALCUL

Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

19/27
* Echipamentele periferice realizează legătura
calculatorului cu mediul înconjurator:

CONFIGURAŢIA - de intrare - permit citirea datelor (introducerea


ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR datelor în sistem);
DE CALCUL

Cuprins: - de ieşire - asigură extragerea rezultatelor;


1. Configuraţia
sistemelor de - de stocare (de intrare/ieşire) - dispun de unităţi
calcul
2. Funcţiile
de memorie auxiliară capabile să stocheze mari
sistemelor
de calcul
cantităţi de date şi informaţii;

- de comunicaţie - permit transmiterea datelor la


distanţă.

20/27
* Sistemul de intrare-ieşire

DISPOZITIVE
DISPOZITIVE DISPOZITIVE
DE INTRARE-
CONFIGURAŢIA
DE INTRARE DE IEŞIRE
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR IEŞIRE
DE CALCUL
- tastatura; - monitor; - placă de
Cuprins: - mouse; - imprimantă; reţea;
1. Configuraţia
- creion optic; - plotter; - placă
sistemelor de
calcul
- tabletă grafică; - difuzor; multimedia.
2. Funcţiile - ecran tactil; - sintetizator de
sistemelor
de calcul - microfon; muzică / voce.
- scanner;
- cititor cod de
bare.

21/27
* Monitorul:
- prelucrează semnalele primite de la procesor şi
pe care le transformă în imagini grafice.
Caracteristici:
CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
- diagonala - măsurată în inci (19, 21, 23 … inci);
SISTEMELOR
DE CALCUL
- rezoluţia – numărul de pixeli de pe linie înmulţit
cu numărul de pixeli de pe coloană
Cuprins:
(de ex. 1920x1080, 2560x1440, 3840x2160).
1. Configuraţia
sistemelor de
calcul * Imprimanta:
2. Funcţiile
sistemelor
- permite tipărirea informaţiilor furnizate de
de calcul aplicaţiile computerului.
Caracteristici:
- imprimare negru/color, rezoluţie;
- viteza de imprimare;
- dimensiunea maximă a hârtiei de tipărit.
22/27
Software = totalitatea programelor, reprezentând
“inteligenţa calculatorului”, prin care se asigură
funcţionarea şi exploatarea resurselor sistemului
CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
de calcul.
SISTEMELOR
DE CALCUL
Programul (aplicaţia) = una sau mai multe
Cuprins:
secvenţe de instrucţiuni care permit prelucrarea
1. Configuraţia datelor cu ajutorul calculatorului electronic.
sistemelor de
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

23/27
2. Funcţiile sistemelor de calcul

Funcţia de introducere a informaţiei în sistem:


CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR
* introducere manuală a datelor şi textelor;
DE CALCUL

Cuprins:
* înregistrare cu echipamente adecvate a sunetului
şi imaginii;
1. Configuraţia
sistemelor de
calcul
* preluare din fişiere deja create, dintr-o reţea locală
2. Funcţiile
sistemelor de date (cu acordul deţinătorului, dacă este cazul,
de calcul
din reţele de comunicaţii (naţionale sau
internaţionale, publice sau private).

În acest caz trebuie să existe dreptul de folosire


a acelor informaţii.
24/27
Funcţia de memorare şi regăsire a informaţiei

- stocarea informaţiei în cadrul sistemului;


CONFIGURAŢIA - posibilitatea de a o accesa ulterior pentru diverse
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR prelucrări.
DE CALCUL

Cuprins: Informaţiile pot exista în:


1. Configuraţia
sistemelor de
* memoria internă a calculatoarelor în timp ce se
calcul prelucrează efectiv;
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul * memoria externă, uzual pe hard-disk;
* arhiva electronică, care conţine informaţii
consultate mai rar şi stocate pe suporturi
electronice (CD, DVD, flash pen, HDD extern etc.).

25/27
Funcţia de prelucrare a informaţiei se referă la:

* operaţii de pregătire a datelor pentru prelucrare:


CONFIGURAŢIA - conversii ale informaţiilor din formă analogică
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR în formă digitală;
DE CALCUL
- duplicări.
Cuprins:

* operaţii de prelucrare propriu-zisă:


1. Configuraţia
sistemelor de - crearea şi încărcarea bazei informaţionale;
calcul
2. Funcţiile
- operaţii de formă sau de conţinut;
sistemelor
de calcul
- actualizarea bazei informaţionale.

Funcţia de extragere a informaţiei din sistem

Funcţia de comandă şi control

26/27
Cuprins:
CONFIGURAŢIA
ŞI FUNCŢIILE
SISTEMELOR 1. Configuraţia sistemelor de calcul
DE CALCUL

Cuprins:

1. Configuraţia
sistemelor de
2. Funcţiile sistemelor de calcul
calcul
2. Funcţiile
sistemelor
de calcul

27/27

S-ar putea să vă placă și