Sunteți pe pagina 1din 2

Troparele după Vohodul Mic

Sâmbătă

Troparul Adormirii Maicii Domnului, gl. 1


Întru naştere Fecioria ai păzit, întru Adormire lumea nu ai părăsit, de
Dumnezeu Născătoare; mutatu-te-ai la Viaţă, fiind Maica Vieţii şi cu
rugăciunile tale, izbăveşti din moarte sufletele noastre.

Troparul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, gl. 4


Ca un izbăvitor al celor robiţi şi celor săraci ocrotitor, neputincioșilor doctor,
împăraţilor apărător, purtătorule de biruinţă, Mare Mucenice Gheorghe, roagă
pe Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, gl. 4


Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători,
Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare
milă.

Troparul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, gl. 8


Învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu, povățuitorule al călugărilor,
propovăduitorule al harului, dascălul rugăciunii inimii celei cu trezvie lucrate,
Părinte Cuvioase Vasile, roagă pururea pe Hristos Dumnezeu să mântuiască
sufletele noastre.

Troparul Tuturor Sfinților, gl. 2


Apostolilor, mucenicilor, prorocilor, ierarhilor, cuvioșilor și drepților, care bine
ați săvârșit lupta și credința ați păzit, îndrăznire având către Mântuitorul, pe
Acela, ca pe un bun, rugați-L pentru noi, ca să mântuiască, rugămu-vă, sufletele
noastre.

Troparul Sfântului/Sfinților de rând (vezi Minei sau Ceaslovul Mare)

Condacul Sfântului/Sfinților de rând (vezi Ceaslovul Mare)


Condacul mucenicilor, gl. 8
Ca o pârgă a firii, Ție, Săditorului făpturii, lumea Îți aduce, Doamne, pe
purtătorii de Dumnezeu mucenici. Pentru ale căror rugăciuni, în pace adâncă,
Biserica Ta, pentru Născătoarea de Dumnezeu, păzește-o, Mult-milostive.

Condacul Sfântului Cuvios Vasile de la Poiana Mărului, gl. 8


Pe minunatul călăuzitor al monahilor, pe învățătorul rugăciunii cel prea
încercat, pe omul cel ceresc, pe pământescul înger, pe povățuitorul duhovnicesc
cel mult vestit să-l cinstim cu bucurie și să-i cântăm: Bucură-te, Sfinte Părinte
Vasile, propovăduitorule al harului.

Condacul Sfinților Apostoli Petru și Pavel, gl. 4


Pe propovăduitorii cei tari și de Dumnezeu vestitori, pe căpeteniie ucenicilor
Tăi, Doamne, i-ai primit întru desfătarea bunătăților Tale și în odihnă; căci
chinurile acelora și moartea ai primit mai mult decât toată roada, Unule Cel ce
știi cele din inimă.

Condacul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe, gl. 4


Lucrat fiind de Dumnezeu, te-ai arătat lucrător preacinstit al dreptei credinţe,
spicele virtuţilor adunându-ţi. Că semănând cu lacrimi, cu veselie seceri, iar
luptând prin sânge pe Hristos ai luat. Şi cu rugăciunile tale, sfinte, dai tuturor
iertare de greşeli.

Slavă..., al morților, gl. 8


Cu sfinții odihnește, Hristoase, sufletele adormiților robilor Tăi, unde nu este
durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de sfîrșit.

Și acum..., al Adormirii, gl. 2


Pe Născătoarea de Dumnezeu, Ceea ce este în rugăciuni neadormită şi
folositoare, Nădejdea cea neschimbată, mormântul şi moartea nu au ţinut-o.
Căci, ca pe Maica Vieţii, la viaţă a mutat-o Cel ce s-a sălăşluit în pântecele ei cel
pururea fecioresc.