Sunteți pe pagina 1din 3

Alsana Amir GRUPA 29

VARIANTA 3
“LEZIUNI CORPORALE”
(teste de evaluare curentă)
Pentru fiecare punct notat printr-o cifră alegeţi un răspuns corect notat printr-o literă
(a), (b), (c), (d), (e):
1. Plagă tăiată b
2. Plagă înţepată d
3. Plagă înţepat-tăiată c
4. Plagă despicată e
5. Plagă contuză a
a) prezenţa punţilor de ţesut conjunctiv în adâncimea plăgii
b) ambele capete sunt ascuţite
c) un capăt este ascuţit, altul – rotunjit
d) plaga e în formă de „fantă”
e) lezarea ţesutului osos subiacent
6. Hemoragia abundentă b
7. Prevalarea adâncimii asupra lungimii orificiului de intrare a plăgii a
8. Marginile regulate, capetele ascuţite b
9. Marginile neregulate, excoriate a
10. Forma liniară a plăgii b
11. Hemoragia slab pronunţată a
12. Un capăt al plăgii ascuţit, altul rotunjit d
a) plagă contuză
b) plagă tăiată
c) şi una şi alta
d) nici una, nici alta

Din răspunsurile (a), (b), (c), (d), (e) alegeţi unul singur corect:
13. Care este semnul de bază prin care plaga tăiată se deosebeşte de cea contuză? a)
forma
b) dimensiunile
c) profunzimea
d) cantitatea de sânge revărsat
e) lipsa punţilor de ţesut conjunctiv
14. Care este semnul morfologic de bază al plăgii despicate?
a) marginile regulate
b) hemoragia abundentă
c) lezarea osului
d) capetele rotunjite
e) dehiscenţa considerabilă
15. Consecutivitatea producerii leziunilor corporale poate fi determinată în baza:
a) gradului de pronunţare a reacţiei de inflamaţie
b) gradului de pronunţare a hemoragiei
c) dislocării marginilor uneia dintre plăgile intersectate
d) necorespunderii orificiului de intrare cu canalul plăgii înţepat-tăiate (înţepate)
penetrante a toracelui
e) toate semnele sus-numite sunt corecte

Fiecare din testele ce urmează este constituit din două afirmaţii, unite prin
conjuncţia
„fiindcă”. Apreciaţi dacă-i corectă sau nu fiecare din aceste afirmaţii în parte şi dacă-i
corectă sau nu legătura cauzală dintre aceste afirmaţii. Daţi un singur răspuns indicându-l
cu o literă (a), (b), (c), (d), (e), conform codului ce urmează:
Răspunsul Afirmaţia 1 Afirmaţia 2 Legătura
A Corectă Corectă Corectă
B Corectă Corectă Incorectă
C Corectă Incorectă Incorectă
D Incorectă Corectă Incorectă
E Incorectă Incorectă Incorectă

16. E Localizarea echimozei întotdeauna indică locul impactului, fiindcă sângele


revărsat sub piele nu e în stare să se deplaseze.
17. A Apariţia zonelor „tricolore” pe suprafaţa echimozei la a 6-8-a zi e posibilă,
fiindcă grosimea neuniformă a echimozei determină „înflorirea” ei consecutivă de la
periferie spre centru.
18. E Determinarea direcţiei mişcării obiectului vulnerant după aspectul excoriaţiei
proaspete e imposibilă, fiindcă aspectul macro- şi microscopic al excoriaţiei e identic
pe tot parcursul ei.
19. D Determinarea vechimii plăgilor produse în primele 24 ore de până la moarte e
imposibilă, fiindcă numai spre finele primelor 24 ore apar semnele de regenerare a
epiteliului în regiunea marginilor plăgii.
20. C O importanţă medico-legală o are estimarea lungimii canalului la plăgile înţepate
şi înţepat-
tăiate, fiindcă în baza lungimii canalului poate fi determinată cauza medicală a morţii.

Indicaţi răspunsurile corecte conform codului următor:


a) dacă-i corect 1,2,3
b) dacă-i corect 1,3
c) dacă-i corect 2,4
d) dacă-i corect 4
e) dacă-i corect 1,2,3,4
21. Plăgile înţepate sunt periculoase pentru viață prin:
1- hemoragia externă 2- lezarea oaselor
3- lezarea muşchilor
4- d. hemoragia internă
22. Care este semnul de bază prin care hemoragia acută se deosebeşte de cea abundentă?
e
1- paloarea pielii
2- lividităţile cadaverice slab pronunţate
3- anemia splinei
4- peteşiile hemoragice subendocardiale (petele Minakov)
23. Semnele morfologice de bază ale plăgilor tăiate sunt:
a.
1- forma liniară
2- adâncimea neuniformă
3- localizarea anatomică
4- excoriaţie (incizie superficială) suplimentară la unul din capetele plăgii
24. Care sunt criteriile de identificare a obiectului vulnerant?
a.
1- depunerile din regiunea leziunilor
2- semnele morfologice ale leziunilor
3- depunerile de pe obiectul vulnerant
4- profunzimea leziunilor

S-ar putea să vă placă și