Sunteți pe pagina 1din 24

catalog 2013

case inteligente la îndemâna tuturor

www.domestia.be
Sigiliul de calitate în case inteligente

“Sigiliul de calitate Home Automation” este o iniţiativă naţională şi voluntară pentru instalatorii şi pro-
ducătorii de aparate de automatizare. Bazat pe un sistem calitativ, sigiliul este construit în jurul unui proces
şi al unor principii fundamentale pentru a satisface atât producătorii cât şi instalatorii.

Un scop al sigiliului de calitate este de a crea o bază de date care să conţină lista instalatorilor profesionişti
şi competenţi, care se disting (într-o piaţă în curs de dezvoltare rapidă) prin expertiza lor în acest domeniu.
Astfel, electricianul-automatizor devine o valoare sigură pe piaţă. Pentru a asigura profesionalismul şi com-
petenţa instalatorilor, sigiliul prevede, printre altele, o pregătire tehnică si comercială puternică, monitoriz-
ată anual.
Instalatorii autorizaţi cât şi producătorii de echipamente de automatizare implicaţi în acest proiect sunt
menţionaţi pe o listă de referinţă pe piaţă. Această listă esenţială este distribuită în birouri, firme de con-
strucţii, arhitecţilor, etc.
Oricine poate vedea această listă pe site-ul www.tecnolec-fr.be.

TECNOLEC Valonia-Bruxelles şi Flandra- Bruxelles TECNOLEC gestionează organizaţia şi zi de zi sunt responsabili


cu etichetarea instalatorilor şi producătorilor care corespund cerinţelor. Această organizaţie supraveghează
conţinutul sistemului de calitate într-un mod neutru şi independent.

În concluzie, “Sigiliul de calitate Home Automation” conferă industriei o mai mare recunoaştere. Preju-
decăţile dispar treptat şi automatizarea iese în afara domeniului de aplicare gadget. Piaţa devine rapidă şi
transparentă, printr- o imagine de ansamblu a sistemelor de automatizare şi instalatorilor competenţi (şi
autorizaţi).

Informatii:
TECHNIFUTUR
Service Tecnolec Wallonie-Bruxelles
rue du Bois Saint-Jean 15/17
B-4102 Seraing
Tél : 04 382 45 56 • Fax : 04 382 45 46
Web : www.tecnolec-fr.be

2 Domestia
Domestia
Case inteligente la îndemâna tuturor
Domotică (Lat : domus = casă) reprezintă ansamblul tehnicilor și al
tehnologiilor care permit automatizarea și ameliorarea sarcinilor în
cadrul unei case. Aceasta înglobează ușile automatizate, jaluzelele,
luminile, variatoarele, detectoarele, securitatea, controlul de acces,.....

Case inteligente
conform Domestia
Pentru a depă i deficien ele din sistemele existente pe pia ă astăzi, Domestia a creat o gamă de produse robuste,
u or de utilizat i extrem de ieftine.

Principiul de cablare este identic cu majoritatea solu iilor de pe pia ă. Iar spre deosebire de echipamentele
existente Domestia oferă solu ii eliberate de toate resursele IT. Programarea lor este efectuată folosind doar 5 taste.

Func iile de bază ale sistemelor de automatizare Domestia ale casei au ca scop primar buna gestionare a sistemului
de iluminat i conservarea energiei .

Avantaje:
U or de manipulat, costul redus, economia de energie, fiabilitatea mare, casă "verde".

Economie, Fiabilitate
Motivele fundamentale pentru a opta pentru o automatizare Domestia în casă :

• Economiile de energie, mul umită extinderii globale a sincronizării luminilor.


• Cost foarte mic de investi ii care reprezintă Start Kit-ul, fiind compensat de economiile din
cablajul simplificat. Modularitatea sistemului.
• Robuste ea componentelor electronice în compara ie cu capricioasele echipamente informatice.
• Cicuitele de tipuri bipolare, principiul de casă “verde”.
• Libera alegere a tastelor.
• Simularea de prezen ă.

Simplitate
• U urin a de configurare fără calculator.
• Simplitatea programării cu ajutorul a numai 5 taste de comandă.

4
Cablajul unui sistem Domestia
Nu există cablu special pentru acest sistem ci cablu de alimentare la furnizorul dvs (SE RECOMANDĂ- UTP ; SVV).

La început modulul DKS-012-002 şi modulele DMI-004-001 se leagă între ele printr-un cablu cu 2 fire fără polaritate.

Pot fi conectate la alegere, ori în bus, ori în stea ori amandouă simultan.
Modulele de ie ire sunt conectate între ele printr-un cablu cu 3 fire.

DKS-012 - 002 Start


Kit cu 12 ie iri
bipolare

Module de intrare Module de iesire

DMI-004-001 Module DKS-012-002


de identificare Kit Start 12 iesiri bipolare

Bouton cu revenire DMC-004-002 Module de


fara polaritate extensie cu 4 iesiri

Senzor crepuscular
DMT-004-002 Module de
Detector extensie cu 4 iesiri
de miscare televariatoare (4 x 500W)


DMA-004-002
Module de extensie cu 4
iesiri televariatoare
(4 x 0/1 - 10V)

DMI-LED-004
DET-002-001
Module de identificare
Ecran tactil color
cu afisaj LED

5
FUNCŢII Start Kit
NOI DKS-012-002
Date tehnice
• Alimentare: VAC/50HZ 230 + / - 10%.
• Numărul ie irilor pe card: 12 contacte bipolare de 8A libere de
potenţial i debro abile.
• Modul de identificare Bus: 10VDC de două fire fără-polaritate.
• 5 taste pentru programare.
• Bus de comunicare între carduri : RS485.
• Dimensiuni: 18 module.
• maxim 48 de ie iri (pentru mai multe, consulta i gama Evolution). •
• Op iune: posibilitatea de a schimba releele bipolare 8A cu relee de
16A unipolari cu putere de rupere de 80A instantanee. 12x 40x
Descriere
Produsul din gama Domestia Start Kit "DKS-012 - 002"
este compus dintr-o card "DMC-012 - 002", 12 module
de identificare ", DMI-004 - 001" i 40 de cleme rapide.
Functii
Start Kit vă permite, cu ajutorul unei programări
manuale (prin cele 5 taste) să face i să func ioneze
Acesta vă permite să realiza i confortabil instala ia
12 ie iri de la cartela bază i să aibă următoarele
electrică a unui apartament de 3 camere sau a unei func ii:
case unifamiliale.
• Modul teleruptor: emularea unui teleruptor
Start Kit vă permite să configuraţi până la 12 de
puncte de lumină i de 48 de butoane. • Modul Releu: modul de deservire "Dimmer"
(televariator).
Aveţi nevoie de mai mult ? Modul Timer: temporizator de la 30 sec la 127
Cardul Start Kit DMC-012 - 002 poate fi baza unui sis- NEW min cu sau fără derogare.
tem cu o capacitate extinsă. Pur i simplu conecta i • Modul Aprinde tot sau selectiv.
mai multe carduri pentru a ob ine numărul dorit de
puncte de iluminat controlabile. Fiecare card comandă Modul Stinge tot sau selectiv CU sau
NEW. FĂRĂ temporizare de 30 sec..
până la 12 puncte luminoase, Domestia vă permite
configurarea sistemelor până la 24, 36, 48 ... puncte • Modul Simulator de prezen ă.
de iluminat. • Modul Grupelor : Dirijarea a 4 grupe de ie iri.

6
Modul de identificare DMI-004-001
(Module de intrări pentru butoane cu revenire, alarmă ....)

Date tehnice
• 2 fire negre: bus fără polaritate.
• 4Fire albastre: libere de poten ial.
• 1 fir galben: comun.
• Dimensiuni: proiectat pentru a se potrivi într-o doză de aparat

Descriere Instalare
Modulul "DMI-004-001" este un modul de identificare Modulele pot fi conectate la
conceput pentru a se potrivi într-o doză de aparat. alegere:

Un modul poate fi conectat la 4 butoane cu revenire În bus :


asociate cu orice comandă.
Răspunsul modulului se face în timp real, astfel încât nu
există nici o pierdere de adresă.
În stea :

Sau amândouă simultan.

Tipuri de intrări :
• Butonul cu revenire (Niko, BTicino, Legrand ...) oferind un contact fără tensiune.
• Senzor crepuscular.
• Detector de mi care oferind un temporizator de contact fără tensiune (oprire de la detectare pentru un
anumit timp).

• Alarmă oferind un contact fără tensiune în timpul unei intruziuni. Permite, de exemplu, să pornească luminile
în întreaga casă.

• Orice altă intrare oferind un contact fără tensiune.

7
Modul de identificare cu afişaj LED
NEW
DMI-LED-004
Date tehnice
• Tensiunea maximă a LED-urilor : 24 VDC.
• 2 fire negre : bus fără polaritate.
• 4 fire albastre : cu intrare fără tensiune.
• 1 fir galben : comun cu intrarea fără tensiune.
• 1 fir ro u : pentru alimentarea pozitivă a LED-urilor.
• 1 fir negru : pentru alimentarea negativă a LED-urilor.
• 1 fir violet : bus RS485 'A'.
• 1 fir verde : bus RS485 'B'.
• 1 fir ro u : cu alimentare pozitivă a LED-urilor (anod comun).
• 4 fire albe : returul celor 4 LED-uri (catozi de LED)
• Dimensiuni : pentru a se încadra într-o doză de aparat.

Descriere
Modulul "DMI- LED-uri-004" este un modul de identificare Instalare
proiectat pentru a se potrivi într-o doză de aparat. Modulele pot fi conectate la alegere:
Un modul poate fi conectat la 4 butoane cu revenire
asociate cu orice comandă. În bus :

Răspunsul modulului se face în timp real, astfel încât


nu există nici o pierdere de adresă.
În plus, acest modul vă permite să controla i LED-uri
pentru un indicator luminos. În stea :

Aceast indicator poate avea ca moduri de fun ionare:


• aprins când ie irea asociată este aprinsă, oprit
când ie irea asociată este stinsă.
• aprins atunci când ie irea asociată este stinsă, stins
Sau amândouă simultan.
când ie irea asociată este aprinsă (permite identificarea
butonului într-un hol).

Tipuri de intrări
• Butonul cu revenire (Niko, BTicino, Legrand ...) oferind un contact fără tensiune.
• Senzor crepuscular.
• Detector de mi care oferind un temporizator de contact fără tensiune (oprire de la detectare pentru un
anumit timp).

• Alarmă, oferind un contact fără tensiune în timpul unei intruziuni. Permite, de exemplu, să pornească luminile
în întreaga casă

• Orice altă intrare oferind un contact fără tensiune.

8
Releu bipolar de 8A 5x
DMR-002-008
Date tehnice
• Curent de lucru : 8A.
• Releu standard din Kit Start DKS-012-002.
• Pachet : cu 5 bucăţi.

Descriere
Releul"DMR-002-008" este un releu bipolar de 8A.

Releul unipolar de 16A 5x


DMR-001-016

Date tehnice
• Curent de lucru : 16A.
• Întrerupere instantanee de curent : 80A.
• Pachet : 5 bucă i.

Descriere
Releul DMR-001-016 este un releu unipolar de 16A.
Acest releu permite păstrarea aprinderea fără scân-
teie ale tuburilor TL… datorită puterii sale de rupere
instantanee de 80A.

Pieptene cu 8 pinuri 5x
DMP-001-001
Date tehnice
• Numarul acelor : 8.
• Valoarea nominală 10A - 250V.
• Pachet : 5 bucă i.

Descriere
Pieptenele "DMP-001-001" est un pieptăn cu 8 ace,
care permite montarea bornelor.

9
Modul de extensie cu 4 ieșiri de televariatoare (4x5oow)
DMT-004-002

Date tehnice :
• Alimentare : 230 VAC/50Hz +/- 10%.
• Număr disponibil de ie iri : 4 ie iri cu o putere maximă de
500W fiecare.
• Fiecare ie ire are propria sa siguranţă internă
• Bus de comunicare între cartele : RS485.
• Pachet : 9 module.

Descriere Principiu de funcționare


Modulul "DMT-004-002" este un modul de extensie cu Când o simplă apăsare de buton cu revenire este în curs
4 ie iri de télévariatoare (4 x 500W) : el se cuplează la de desfă urare, ie irea asociată va varia. O scurtă apas-
Start Kit-ul "DKS-012-002" prin bus-ul de comunicare are a butonului în cazul în care ie irea este "aprinsă", va
RS485. Aceasta va permite reglarea intensită ii luminii a stinge aceasta. O apăsare scurtă pe buton atunci când
patru puncte de iluminat de următoarele tipuri : bec ie irea este "stinsă", "va aprinde" ieşirea cu ultimul nivel
economic / incandescent / halogen 230V / halogen 12V de luminozitate aplicată ultimă oară la această ie ire.
(prin transformator adecvat pentru variator).

Modul de extensie cu 4 ieșiri televariate (4x0/1 - 10V)

DMA-004-002

Date tehnice
• Alimentare : 230 VAC/50HZ +/- 10%.
• Număr de ie iri disponibile : 4 ieşiri a 0/1 - 10V şi 4 contacte
fără tensiune.
• Bus de comunicare între cartele : RS485.
• Pachet : 9 module.

Descriere Principiu de funcționare


Modulul " DMA-004 - 002" este un modul de extensie Când o simplă apăsare de buton este în curs de
cu 4 ie iri de televariatoare (4 x 0/1 - 10V) şi se desfă urare, ie irea asociată va varia. O apăsare scurtă
cuplează la Start Kit-ul DKS-012 - 002 prin bus-ul de pe pe buton în cazul în care ie irea este "aprinsă", va
comunicare RS 485 . stinge aceasta . O apăsare scurtă pe buton atunci când
Acesta are 4 ie iri analogice 0/1 - 10V pentru controlul ultima oară a fost "stinsă", va reaprinde ultima luminoz-
tensiunii de balasturilor electronice dimabile (ex. tu- itate aplicată la această ie ire.
buri TL ...) În plus, acesta include 4 contacte - unipolare
de tensiune de 8A fără potenţial pentru comanda elec-
trică a acestora .

10
Modul de extensie cu 4 ieșiri
DMC-004-002

Date tehnice
• Alimentare : 230 VAC/50HZ +/- 10%.
• Număr disponibil de ie iri : 4 contacte unipolare de 8A fără
potenţial.
• Bus de comunicare între cartele : RS485.
• Pachet : 9 module.

Descriere
Modulul "DMC-004-002" este un modul de extensie cu
4 ie iri: el este cuplat la Start Kit-ul "DKS-012-002" prin
bus-ul de comunicare RS485.
El dispune de 4 contacte unipolare de 8A fără potenţial,
ceea ce îi permite de exemplu trecerea de la 12 la 16
ie iri.

11
Ecranul tactil color
NEW
DET-003-001
Descriere Date tehnice
Ecranul tactil color "DET-003-001" permite • Alimentare pe sina DIN inclusa.
vizualizarea și comanda tuturor iesșrilor de la • Tip ecran : 7" 16:9 WQVGA.
automatizare. Mai mult, daca instalația este de tip • Slot Compact Flash.
• Rezoluție : 480 pixels x 234 pixels.
"basic" (dirijată de "DKS-012-002"), atunci ecranul • Dimensiuni : 225mm x 156mm x 52mm.
permite următoarele funcționalități : • Fixare pe perete : vezi mai sus.
• Bus de comunicare : RS485.
• Gestionarea a 4 grupuri de iluminare.
• Aprinderea sau stingerea tuturor luminilor din casă.
• Gestionarea unor anumite scenarii de iluminat.
• Activarea unei simulări de prezență.
• O programare totală a ecranului prin
meniu(intitulate butoane,, associerea unor relee
la anumite butoane...)

• Dupa un anumit timp de inactivitate, ecranul va


trece la afișarea fotografiilor sau va trece într-o
+
stare de stand-by .
• Puteți să lăsați și « memo »-uri afișate pe ecran.

Modele de carcase
DBE-003-***
Date tehnice
• Dimensiuni : 260mm x 150mm x 27,15mm
• Fixare : uruburi.
• Culori : - Alb : RAL9010.
- Antracit : RAL7016.
- Neutru : poate fi vopsit la cerere (vă rugăm să ne contacta i). DBE-003-001

Descriere
Carcasă pentru fixarea ecranului tactil pe perete.

DBE-003-002

12 DBE-003-003
Kit jaluzele
DKV-006-001
Date tehnice Funcții
• Alimentare : 230 VAC/50HZ +/- 10%. Kit-ul Jaluzea vă permite, programarea manuală (prin
• Număr de ie iri disponibile : 12 contacte bipolare de 8A fără po- cele 5 taste) pentru a opera cele ase componente ale
tenţial i deta abile (2 contacte sunt necesare per jaluzea).
plăcii de bază i de a avea următoarele func ionalită i:
• Bus de modul de identificare : 10VDC pe 2 fire fără polaritate

.• 5 taste care permit programarea. • Modul Coborâre : această func ie simulează o comandă
de coborâre clasică a jaluzelei.
• Bus de comunicare între cartele : RS485. • Modul Ridicare : această func ie simulează o comandă
• Pachet : 18 module. de ridicare clasică a jaluzelei.
• Bus-ul de module trebuie să difere fa ă de Start Kit !
• Modul Temporizator : această func ie permite setarea
• Maxim 24 de jaluzele.
timpului de coborâre i de urcare al jaluzelelor.
Descriere • Modul Coboară Tot sau Selectiv.
Kit-ul jaluzea "DKV-006-001" se compune dintr-o placă • Modul Ridică Tot sau Selectiv.
"DMCV-006-001", 6 module de identificare "DMI-004-001" • Modul Coborârea Grupului : Gestiunea de coborâre a 2
şi 20 de cleme rapide. grupuri de jaluzele.
• Modul Ridicarea Grupului : Gestiunea de urcare a 2
Kit-ul Jaluzea permite configurarea a până la 6 jaluzele i grupuri de jaluzele.
24 de butoane cu revenire. Fiecare jaluzea este coman-
dată de către un buton pentru ridicare i un buton pen-
tru coborâre. Fiecare buton cu revenire are 2 func ii :
• O apăsare scurtă care va activa coborârea sau urc-
area în timpul alocat în modul temporizator. O nouă
apăsare scurtă va opri jaluzeaua.
• Apăsa i lung pentru a activa coborârea sau ridicarea
la pozi ia dorită. Dacaăinstala ia cuprinde 12, 18, 24...
obloane, atunci este suficient să conecta i mai multe
cartele "DMCV-006-001".

6x 20x

Modulul de extensie la 2 jaluzele


DMCV-002-002
Date tehnice Descriere
• Alimentarea : 230 VAC/50HZ +/- 10%. Modulul "DMCV-002-002" este un modul de extensie la 2
• Numărul de ie iri disponibile : 4 contacte unipolare de 8A jaluzele: el se cuplează la Kit–ul Jaluzea "DKV-006-001"
fără potenţial (2 contacte sunt necesare per jaluzea).
prin bus-ul de comunicare RS485. Dispune de 4 con-
• Bus de comunicare între cartele : RS485.
• Pachet : 9 module. tacte unipolare de 8A fără potenţial, ceea ce permite
trecerea de exemplu de la 6 la 8 jaluzele.

13
Home Demo
DHD-012-001
Date tehnice
• Alimentarea : 230 VAC/50HZ +/- 10%.
• 5 taste care permit programarea.
• Pachet : - Lărgime 40cm.
- Înăl ime 42cm.
- Adâncime 24,5cm.

Descriere
Home Demo "DHD-012-001" Permite demonstrarea
Start Kit-ului.

Start Kit-ul este conectat la o casă virtuală permi ând


interac ionarea cu butoanele i cele 12 puncte de ilu-
minare ale casei. Fiecare buton poate fi programat cu
func ii de Start Kit prin intermediul celor cinci taste de
programare. Pute i face atâtea programări câte dori i.

Funcții
Start Kit-ul : vă permite, printr-o programare manuală (prin cele 5 taste) să orchestra i cele 12 ie iri i să
utiliza i următoarele func ii:
• Modul Teleruptor: permi ând emularea unui buton cu revenire.
• Modul Releu : modul "dimmer" (televariatoare).
Modul Temporizator : temporizator de la 30 sec la
NEW
127 min. Cu sau fără derogare.

• Mode Aprinde tot sau selectiv.


Mode Stinge tot sau selectiv. CU sau FĂRĂ
NEW
temporizator de 30 sec.

• Modul Simulator de prezen ă.


• Modul Grupuri : gestionarea a 4 grupuri de ie iri

14
Referinte - Case inteligente le îndemâna tuturor
DKS-012-002

Locuinţe Locuinţe
Hamoir Liège

Cabinet veterinar Magazin


Bruges Houthalen

Centru comercial Hotel


Chaudfontaine Lichtenbusch (D)

Vilă particulară Cafenea


Dalhem Koekelare

Vilă particulară Birouri


Sint-Niklaas Grâce-Hollogne

15
Domestia
Evolution
Evolution
De ce Evolution ?
Gama Domestia vă permite să vă controla i iluminatul; gama Evolution vă
permite să controla i mai multe lucruri: încălzirea, intervalul orar de func ion-
are, jaluzelele, scenariile, o simulare de prezen ă personalizată, etc.

Complicat de instalat ?
Pentru a trece la gama Evolution nu trebuie decât să plasa i UN SINGUR modul,
toate celelalte produse din gama Domestia fiind compatibile cu Evolution.

Configurarea ?
Configurarea se face prin ecranul dvs. tactil, sau printr-un software special
care poate fi instalat pe un calculator conectat la re eaua locală.

Confort
Visul
Ce ar putea fi mai bine decât să intra i in propria dvs. casă având temperatura interioară exact a a cum a i definit-o
dvs.. Ora de a face baie a copiilor a sosit iar baia să fie deja incălzita. Să fi i trezit de mirosul de cafea, datorită percol-
atorului conectat la o priză comandată de un anumit interval orar setat prealabil de dvs.
O serată improvizată cu prietenii? Un "clic" pe ecran i toată casa trece la modul ambiental de "sărbătoare". Sunte i
a ezat confortabil pe canapea i ave i telefonul mobil la îndemână, cu o simplă apăsare de buton pute i dirija absolut
orice dori i.
Toate acestea sunt posibile datorită gestionării planificării incălzirii, intervalelor orare, scenariilor…...

Economie Configurare
În afară de temporizatorul tradi ional Domestia, gestiun- Dori i să schimba i un scenariu, un anumit interval orar ?
ea intervalelor orare vă permite să opri i absolut toate Dvs. ave i controlul asupra intregii instala ii prin ecranul
circuitele atunci când dori i. Încălzirea nu va func iona dvs. tactil sau prin calculatorul dvs. cu software-ul Do-
decât la ore precise i în incăperile pe care dvs. dori i mestia Home Manager.
să le încălzi i.

17
Unitate de gestiune complementara
DME-LAN-001
Date tehnice
• Alimentare de 16V pe ină DIN inclusă.
• Bus de modul de identificare: 10VDC pe 4x2 fire non polarizate.
• Bus de comunicare intre cartele : RS485 i Ethernet.
• Pachet : 9 module.

+
Photos non contractuelles.

Descriere
Unitatea de gestiune complementară "DME-LAN-001"
permite extinderea numărului de conexiuni la un maxim de
1 x 4 DKS-012-002 până la 4 x 4 DKS-012-002 din
ceea ce rezultă o configurare de maxim 192 de ie iri

Mai mult, aceasta permite: • Gestiunea intervalului orar :


- Definirea orelor, achizi ia de timp.
• Programarea unui sistem prin intermediul calculatorului. - Gestiunea de contact(e) în func ie de orele
• No iunea de grupe de ie iri. definite de către utilizator .
• Gestiunea scenariilor.
• Deschiderea sistemului automatizat fa ă de protocolul
de re ea locală (Ethernet) • Gestiunea unei simulări de prezen ă com-
plexe ( ir de lămpi, timpul de aprindere...)
• Gestiunea temperaturii:
- Atingerea anumitor temperaturi în anumite zone. • Gestiunea jaluzelelor.
- Gestiunea contactului(elor) în conformitate cu
temperaturile definite de către utilizator • Gestiunea a 1 sau a mai multor ecrane tact-
ile color.

Senzorul de temperatura
DMCT-001-001
Date tehnice
• Alimentare : 16VDC furnizată de către unitatea de gesti-
une complementară DME-LAN-001.
• Bus de comunicare : RS485.
• Pachet : Prevăzut pentru a încăpea în doza de aparat
• Maxim 8 senzori.

Descriere
Modulul "DMCT-001-001" este un senzor de temper-
atură : el se cuplează la "DME-LAN-001" prin bus-ul de
comunicare RS485.
Acest modul permite :

• Atingerea unei anumite temperaturi într-o zonă.


• Gestiunea contactelor în conformitate cu temperat-
urile definite de către utilizator.
18
Ecranul tactil color Evolution
DET-003-002

Date tehnice Descriere


• Alimentare de pe şina DIN inclusă. Ecranul tactil color "DET-003-002" permite vizualizarea
• Tip Ecran : 7" 16:9 WQVGA. i comanda tuturor ie irilor de la aparat dirijate de
• Slot Compact Flash. "DME-LAN-001".
• Rezolu ie : 480 pixels x 234 pixels.
• Dimensiuni : 225mm x 156mm x 52mm. În plus el permite următoarele func ionalită i :
• Fixarea pe perete : vezi pagina 12.
• Bus de comunicare: Ethernet 10/100 - RJ45. • O programare totală a ecranului cu un singur meniu
(denumirea butoanelor, asocierea releelor la butoane...)

• După un anumit timp de inactivitate, ecranul trece


la prezentarea slideshow-ului de poze sau în stand by.

• Pot fi lăsate « memo »-uri pe care le va afi a ecranul.


• Gestionarea iluminatului :
- Comanda grupurilor de lămpi.
- Aprinderea sau stingerea tuturor lămpilor.
• Gestionarea temperaturii :
Photos non contractuelles.

+
- Vizualizarea temperaturii(lor) din diferite zone.
- Programarea contactului(elor) următor în func ie
de temperaturile senzorilor.
- Funcţii de termostat.
• Gestionarea jaluzelelor :
- Comanda de ridicare/coborâre a jaluzelelor.
- Comanda grupurilor de jaluzele.
- Ridicarea/coborârea tuturor jaluzelelor.

• Gestionarea intervalului orar :


- Vizualizarea orelor.
- Programarea de tabel(e) orar(e), permi ând astfel
Gestionarea camerelor video automatizarea anumitor sarcini.
Videofonul este disponibil pe ecranul nostru tactil
Evolution. Prin aceasta pute i gestiona camerele IP ale • Gestionarea scenariilor.
sistemului dvs. care sunt racordate la re eaua dvs. loc- • Programarea unei simulări de prezen ă complexe
ală (a se vedea, Switch, pagina 20) (numărul de lămpi, timpul de aprindere...)

19
Conexiunea la GSM
DXB-001-001

Descriere
Legătura la GSM permite software-ului Domestia Home
Manager pentru telefoane de a se conecta la sistem din
exterior. Deci dacă dvs. de ine i un telefon compatibil
Windows Mobile atunci va fi posibil ca dvs. sa prelua i
controlul asupra casei dvs i de la distan ă :

• Gestionarea sistemului de iluminare (aprinde, stinge,


stinge tot.)
• Gestionarea incălzirii (o anumită temperatură la o
anumită oră...)
• Gestionarea jaluzelelor (ridicare, coborâre, închide
toate obloanele...)
• ...

Switch 5 porturi
DSW-001-005

Date tehnice
• 5 porturi 10/100 Mbps.
• Full/half duplex ataşat pe fiecare port.

Descriere
Switch care permite conexiunea mai mul-
tor ecrane tactile, camere IP...

20
Norme

1. EMISSII
• Emisii EN 55022 clasa B.
• Emisii radia ii 30-1000MHz.
• Emisii ale alimenta iei ac 230V 150k-30MHz.
• Emisii de curent perturbator pe bus 150k-30MHz (tăierea de curent). • EN
61000-3-2 Emisi armonice până 2kHz.
• EN 61000-3-3 Emisii pâlpâire.

2. IMUNITATE
2.1. Înveli • EN 61000-4-2 descărcări electrostatice 8kV/aer (partea izolatoare = caseta) după criteriul B.
• EN 61000-4-3 imunitate la câmpuri RF 80MHz-2GHz 10V/m după criteriul B.

2.2. Linie AC 230V • EN 61000-4-4 explozie 2kV după criteriul B.


• EN 61000-4-5 undă de oc 2kV între fază i împământare, 1kV între faze, totul după criteriul B.
• EN 61000-4-6 semnale induse datorită câmpurilor RF 150kHz-80MHz 3V după criteriul A sau 10V după criteriul B.
• EN 61000-4-11 viduri i tăieri de tensiune 70%U în timp ce 3 x 0,3s, atunci 0%U în timp ce 3 x 0,1s după criteriul B.

2.3. Bus • EN 61000-4-4 explozie 0,5kV în criteriul A prin clemă capacitivă.


• EN 61000-4-6 semnale induse datorită câmpurilor RF 150kHz-80MHz 3V după criteriul A sau 10V după criteriul B.

2.4. Testele industriei • EN 50090-2-2 de 1996 + A1 de 2002.


• Izolarea circuitelor EN 60664 - 1.

21
Un exemplu concret pentru întregul catalog:
un hotel de 100 camere din Wallonie
De ce să instalăm aici un sistem automatizat ?
Acest hotel nou de patru stele oferă servicii de calitate Clădirea a fost împăr ită în mai multe sisteme de auto-
într-o infrastructură adaptată la exigen ele unei clientele matizare i vă este prezentată mai jos printr-un rezumat
din mediul de afaceri i de agrement. Amenajat în stil al caietului de sarcini:
luxos în miezul vechiului depozit vamal al fostei gări
Venviers-vest acest hotel are o arhitectură remarcabilă, a) "Domestia, case inteligente la îndemâna tuturor" a fost
construc ia datând din 1891. introdusă pentru simplitatea sa, pentru toate cele 100 de
camere.
b) "Domestia Evolution" a fost introdusă pentru funcion-
alită ile sale, pentru restaurant, pentru berărie, pentru
holuri...

a) “Domestia, casa inteligentă la îndemână” b) "Domestia, Evolution"


• Capacitatea de a controla iluminatul în sala mare din 4 • Domestia a permis gestionarea a peste 100 de puncte
locuri diferite a fost simplificată prin utilizarea unui bus de iluminat : Evolution permite până la 192 de ie iri !
de butoane cu revenire, mai degrabă decât un cablaj
tradi ional. • Fiecare piesă de ine propriul său buton cu revenire
care aprinde toate punctele de iluminat : Evolution
• Atunci când oaspetele părăse te camera i încuie u a permite până la 60 grupuri.
cu cartela toate luminile se sting. Aceasta cartelă in
realitate ac ionează asupra unuia dintre releele noastre • Comanda tuturor punctelor de iluminat dintr-un singur loc
: un ecran tactil a fost plasat la recep ie ceea ce permite
care se pun în modul « releu » i deconectează
comanda tuturor sistemelor :
tensiunea de la punctele de iluminat. Vice versa se
- Scenarii de iluminare (50%, 75%, 100%).
va întâmpla atunci când el va reintroduce cartela de la
- Extinderea pe zone.
intrare, toate punctele de iluminare care au fost stinse
- Stinge tot i aprinde tot.
se vor reaprinde : efect de memorie.
- Dimming-ul punctelor de iluminat.
• De asemenea şi alte func ionalită i ar fi putut fi cerute:
« temporizator » pentru toalete, « stinge tot » de la • Holurile trebuia să se ilumineze la o anumită oră i să se
stingă la o alta : Evolution permite gestionarea intervalel-
noptieră – pentru a stinge luminile în întreaga
or de timp.
cameră.

22
Referinte - Evolution
DME-LAN-001

Apartament Magazin
Mortsel Barchon

Restaurant Vilă particulară


Knokke Chaudfontaine

Vilă particulară Vilă particulară


Lummen Manage

Centru de
Centru cultural deten ie
Soignies Kontich

Vilă particulară Vilă particulară


Beveren Hasselt

23
DOMESTIA a division of D-TECH Electronic
rue Jean Jaurès, 176 • 4430 Ans • BELGIQUE
Tél. : +32 4 372 07 16 • Fax : +32 4 372 07 19
info@domestia.be

www.domestia.be