Sunteți pe pagina 1din 9

Anexa nr.

5 la “Regulamentul cu privire la dezvăluirea


informaţiei despre activitatea BC“Moldova-Agroindbank”SA ”

Informaţia cu privire la membrii Consiliului, organului executiv, vicepreşedinţii băncii şi contabilul-şef ai BC”MOLDOVA-AGROINDBANK”S.A.

Nr Numele, Funcţia Data Funcţia(iile) ocupată(te) în Experienţa de muncă din Studiile (universitare, postuniveritare, Cota
d/o prenumele confirmării societăţi ultimii 5 ani cursuri de instruire din ultimii 5 ani) substanţială
de către deţinută în
Banca capitatlul social
Naţională a al băncii (%)
Moldovei
1 2 3 4 5 6 7 8
Membrii Consiliului băncii
1 Miculeţ Victor Preşedinte al 29.05.1998 Director general, 1996-prezent Superioare 2,02
Consiliului băncii "Autospace"SRL -Director general Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Director general, “Autospace" SRL;

"Autoforţă" SRL 1995-prezent Cursuri şi seminare:


Director general, -Director general -“Adunarea Anuală a BERD”, (Bosnia şi
"Autoforţă" SRL; Herţegovina), 2019
„Boştestauto” SRL
- “Strategic Session” (Kiev), 2019
Preşedinte,
1995-prezent
“Asociaţia importatorilor de
automobile autorizaţi” -Director general
“Boştestauto” SRL

2 Vrabie Natalia Vicepreşedinte al 06.03.2014 2010-2013 Superioare 4,99


Consiliului băncii Preşedinte al Comitetului de Universitatea de Stat din Moldova
Conducere BC”Moldova- Cursuri şi seminare:
Agroindbank”SA
- “Guvernanţa în bănci (Basel III)”
- “Strategic Session” (Kiev), 2019
3 Plunksnis Vytautas Membru al 20.03.2019 Membru al Consiliului, 2018-prezent Superioare
Consiliului băncii INVL Asset Management, Şef al Diviziunii Capital Universitatea de Tehnologie Kaunas
UAB Privat, INVL Asset Cursuri şi seminare:
Membru al Consiliului, Management, UAB
- “Strategic Session” (Kiev), 2019
UAB NRD Systems 2018-2019
Membru al Consiliului, Director, MD Partners,
NRD Companies AS UAB

1
Membru al Consiliului 2017-2018
Norway Registers Director Departamentul
Development AS Membru al Capital Privat, INVL Asset
Consiliului, Management, UAB
NRD CS, UAB 2016-2017
Membru al Comitetului de Director Departamentul
Investiţii Gestiune Fond Capital
INVL Technology, UTIB Privat, INVL Asset
Management, UAB
Preşedinte al Consiliului,
2014-2017
Algoritmų sistemos, UAB
Director, Consult Invalda,
Preşedinte al Consiliului, UAB
Investuotojų Asociacija În ultimii 5 ani a ocupat şi
alte poziţii manageriale în
cadrul mai multor societăţi
comerciale
4 Tofan Vasile Membru al 04.04.2019 Preşedinte al Consiliului de 2015-prezent Superioare
Consiliului băncii Administraţie Partener, Reprezentanţa Erasmus University, Rotterdam, Holland
Purcari Wineries Public “Horizon Capital Advisors Postuniversitare (MBA)
Company Limited LLC” (SUA) în Ucraina
Harvard Business School, USA
Membru al Consiliului 2014-2015
Consultativ, Cursuri şi seminare:
Director investiţii
Avalex Investment Limited principal, Reprezentanţa - “Strategic Session” (Kiev), 2019
“Horizon Capital Advisors
LLC” (SUA) în Ucraina
5 Kvashnina Maryna Membru al 14.06.2019 Director (administrator), 2019-prezent Superioare
Consiliului băncii SRL”Naftogaz Tehnologii Director IT, Societatea Universitatea Politehnică de Stat din
Digitale” (“Naftogaz Digital Naţională pe Acţiuni Kharkiv
Technologies”) “Naftogaz Ucraina” Cursuri şi seminare:
2019-prezent - “Strategic Session” (Kiev), 2019
Director (administrator),
SRL”Naftogaz Tehnologii
Digitale” (“Naftogaz
Digital Technologies”)
2018-2019
Administrator,
SRL"Zveropolis"
2015-2019
Partener-administrator,
2
SRL “Edenlab”
2014-2015
Vicepreşedinte al
Comitetului de Conducere,
Delta Bank
Membrii organului executiv al băncii/vicepreşedinţi

1 Cebotari Serghei Preşedinte al 01.07.2013 Preşedinte al Consiliului 2013-prezent Superioare


Comitetului de “MAIB-Leasing” S.A. Preşedinte al Comitetului Universitatea Agrară de Stat din
Conducere al băncii de Conducere al băncii Moldova
Postuniversitare (MBA - în proces de
susţinere a Tezei de Diplomă);
Certificat al Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare a Republicii Moldova cu
drept de a activa în cadrul persoanei
juridice licenţiate în domeniul pieţei
valorilor mobiliare a Republicii
Moldova.
Cursuri şi seminare:
-Conferinţa interbancară internaţională a
ţărilor-membre ale CSI, (Azerbaijan),
2014
- “Sistemul de management al securitЄ¤ii
informa¤ionale”;
-“Managementul relaţiilor cu clientul”
(Germania),
- “Adunarea anuală a BERD” (Polonia),
2014;
-“Adunarea Anuală a BERD”,
(Georgia),2015;
-“Adunarea Anuală a BERD”, (Marea
Britanie), 2016;
-“Guvernanţa în bănci (Basel III)”, 2017;
-“Adunarea Anuală a BERD”, (Bosnia şi
Herţegovina), 2019
- “Strategic Session” (Kiev), 2019

2 Teleucă Marcel Vicepreşedinte al 01.02.2008 2010-prezent Superioare


Comitetului de Vicepreşedinte al Academia de Studii Economice din
3
Conducere al băncii Comitetului de Conducere Moldova
al băncii Cursuri şi seminare:
-„Leadership. Team-Building”
(România);
-„Forumul clienţilor Temenos” (Italia)
-Summitul Conformitate Bancară
(România), 2016;
-Adunarea Anuală a BERD (Marea
Britanie), 2016;
-Adunarea Anuală a BERD (Cipru)2017
-“Guvernanţa corporativă a instituţiei
financiare“, 2017
-“Funcţia de conformitate ca parte a unei
guvernanţe corporative eficiente”, 2018.

3 Paingu Oleg Vicepreşedinte al 02.08.2013 2013 – prezent Superioare


Comitetului de Vicepreşedinte al Academia de Studii Economice din
Conducere al băncii Comitetului de Conducere Moldova
al băncii Cursuri şi seminare:
-„Leadership.Team-building” (România),
2014;
-„Retail banking. Creşterea vînzărilor”
(Italia);
- Forumul Regional VISA, 2017;
- Banca viitorului, 2018;
- Banking Club Conference, Ukraina,
2019
- “Strategic Session” (Kiev), 2019
4 Recean Stela Vicepreşedinte al 26.03.2018 2018- prezent Superioare
Comitetului de Vicepreşedinte al Academia de Studii Economice din
Conducere al băncii Comitetului de Conducere Moldova
al băncii Postuniversitare (ACCA UK)
2014-2018 Asociaţia Experţilor Contabili şi
şef al Departamentului Contabililor Autorizaţi din Marea
Conformitate al băncii Britanie (Association of Chartered
2011-2014 Certified Accountants –ACCA, UK)
Manager superior (Senior Auditor licenţiat pentru auditul
Manager) ÎCS ”Pricewater- instituţiilor financiare
4
houseCoopers Audit” Auditor licenţiat pentru auditul general
Auditor licenţiat pentru auditul
participanţilor profesionişti la piaţa
valorilor mobiliare
Auditor licenţiat pentru auditul
participanţilor profesionişti la piaţa
asigurărilor
Certificat al Comisiei Naţionale a Pieţei
Financiare a Republicii Moldova cu
drept de a activa în cadrul persoanei
juridice licenţiate în domeniul pieţei
valorilor mobiliare a Republicii Moldova
Certificat de specialist în domeniul
prevenirii spălării banilor (Certified Anti-
Money Laundering Specialist (CAMS))
Cursuri şi seminare:
-“Compliance Certification Programme”
(Luxemburg);
-“Banking Compliance Summit”,
(România);
-“IFRS”, (România);
-“Riscul de conformitate - mЄsurarea °i
gestionarea lui la nivelul unei institu¤ii
financiare, de credit sau de asigurЄri”
(România);
-“Prevenirea spЄlЄrii banilor °i
combaterea finan¤Єrii terorismului”
(Luxemburg);
-“ACAMS a 13-a Conferin¤Є
prevenireaa spЄlЄrii banilor” (Marea
Britanie), 2017;
-“Guvernan¤Є corporativЄ în instituţii
financiare”, 2017;
- „Implementing IFRS 9, Framework
course”, 2017;
- Curs de instruire profesională anuală
continuă a auditorilor, 2017;
-Curs de instruire profesională anuală
continuă a auditorilor, 2018;
-„Managementul securităţii cibernetice şi
5
informaţionale”, 2018
- “Strategic Session” (Kiev), 2019.
5 Lungu Vitalie Vicepreşedinte al 20.11.2018 Membru al Consiliului 2009-2014 Superioare
Comitetului de „MAIB-Leasing” S.A. Şef al Departamentului Academia de Studii Economice din
Conducere al băncii Trezorerie Moldova
2014 –2018 Postuniversitare (MBA-în proces de
Director Financiar al susţinere a Tezei de Diplomă)
băncii; Cursuri şi seminare:
2018- prezent - Managementul lichidităţii în contextul
Vicepreşedinte al Basel III, 2017;
Comitetului de Conducere - “Implementing IFRS 9, Framework
al băncii course”; 2017;
- IFRS Update Workshop-Instituţii
Financiare (PwC Moldova), 2017;
- Implementarea Standardelor Basel III
prin prisma pachetului CRD IV, (Ernst &
Young Moldova), 2017;
- Particularităţile întocmirii situaţiilor
financiare, Declaraţiei cu privire la
impozitul pe venit pentru 2016 şi
aplicării legislaţiei fiscale, 2017;
- Adunarea Anuală a BERD, 2018;
-“Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară”, 2018
-“Strategic Session” (Kiev), 2019
6 Baxan Dumitru Vicepreşedinte al 17.01.2020 2020 – prezent Superioare
Comitetului de Vicepreşedinte al Academia de Studii Economice din
Conducere al băncii Comitetului de Conducere Moldova
al băncii -„Leadership. Team-Building”
2019 - 2020 (România), 2014;
Consilier economic, - Restructurarea creditelor bancare pentru
Oficiul Președintelui companii, ABM, 2018;
Comitetului de Conducere
- Gestionarea riscului operațional °i
al băncii;
procesul de autoevaluare °i control al
2010 - 2019 riscurilor RCSA, Delloite, 2019;
Șef al Departamentului
- Project Management de la A la Z,
Credite Problematice
Adcognos SRL, 2019
- “Strategic Session” (Kiev), 2019
7 Glevatskyi Andrii Vicepreşedinte al 17.01.2020 2020-prezent Superioare
6
Comitetului de Vicepreşedinte al Universitatea Națională Agrară, Ucraina
Conducere al băncii Comitetului de Conducere Cursuri şi seminare:
al băncii
- “Strategic Session” (Kiev), 2019
2019-2020
Consilier (gestiune
riscuri), Oficiul
Președintelui Comitetului
de Conducere al băncii
2015 – 2019
Șef al Departamentului
Riscuri Retail,
Raiffeisen Bank Aval
(Ucraina)
2013 – 2015
Șef al Departamentului
Riscuri Retail, Operațional
și de Piață
Raiffeisen Bank Aval
(Ucraina)
Contabilul-şef , contabili-şefi adjuncti

1 Semeniuc Carolina Şef al 10.10.2011 2011-prezent Superioare


Departamentului Șef al Departamentului Academia de Studii Economice din
Contabilitate şi Contabilitate şi Finanţe - Moldova
Finanţe - contabil- contabil-şef al băncii
şef al băncii Cursuri şi seminare:
- Managementul financiar-contabil
practician (certificare internaţională)
(ACAP);
- Aspecte legislative şi practice fiscale
specifice industriei serviciilor financiare
(PwC Moldova);
-„Leadership. Team-building” (România);
-„Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară” (Italia), 2015;
- „Implementarea cadrului IFRS 9”, 2017
- „Managementul lichidităţii în contextul
Basel III”, 2017;
-“Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară”, 2018
2 Munteanu Irina Şef al Direcţiei 12.02.2010 2011-prezent Superioare

7
Contabilitate Șef al Direcţiei Universitatea de Stat din Moldova
Managerială, Contabilitate Managerială, Cursuri şi seminare:
Departamentul Departamentul
Contabilitate şi Contabilitate şi Finanţe - -“Legea contabilităţii: particulariţăţi de
Finanţe - contabil- contabil-şef adjunct al implementare în sistemul bancar”;
şef adjunct al băncii băncii -“Standardele Internaţionale de
Raportare Financiară (IFRS) pentru bănci
şi instituţii de credit”;
-“Standardele XBRL şi taxonomiile
FINREP XBRL a BNM”;
- “Instrumente Financiare – Standardul
IFRS 9 în practică”, 2017;
-“Iniţiere în managementul proiectelor”,
2017
3 Caraman Angela Şef al Direcţiei 02.03.2020 2020-prezent Superioare
Contabilitate Șef al Direcţiei Academia de Studii Economice din
Financiară, Contabilitate Financiară, Moldova
Departamentul Departamentul
Contabilitate şi Cursuri şi seminare:
Contabilitate şi Finanţe -
Finanţe - contabil- contabil-şef adjunct al -“Diploma in International Financial
şef adjunct al băncii băncii Reporting”, 2015;
2007 - 2018 -“Diploma in Performance
Management”, 2016
Contabil-șef adjunct,
BC”Victoriabank” SA
2018 –2020
Director adjunct al
Direcției Operațiuni,
BC“Victoriabank”SA

Notă: Informaţia este dezvăluită, conform cerinţelor expuse în Serghei Cebotari


Regulamentul cu privire la dezvăluirea de către băncile din Preşedintele Comitetului de Conducere al băncii
R.Moldova a informaţiei aferente activităţilor lor.
Conducătorul organului executiv

Data perfectării: 28 aprilie 2020

8
9