Sunteți pe pagina 1din 1

Ghid pentru comentariul literar al operei lirice

1. Faceți o referință la autor (încadrarea lui și a operei sale în timp și spațiu).


2. Încadrați textul poetic în curentul literar expresionismul
3. Menționați genul și specia literară cărora le aparține opera (fragmentul) comentat(ă).
4. Comentați semnificația titlului.
5. Determinați tema operei literare, motivele.
6. Desprindeți structura poetică: comentați opera pe unități artistice (strofe, versuri) și
relevați:
a) imaginile artistice (vizuale,auditive, etc.);
b) elementele stilistice (figuri de stil);
c) elementele morfo-sintactice cu valoare stilistică;
d) lexicul;
e) elementele prozodice (strofă, măsură,ritm,rimă).
7. Comentați originalitatea abordării temei sau a motivului prin expresia poetică.
8. Descifrați semnificația poeziei. Ce valoare educativă și estetică are aceasta?
9. Expuneți-vă impresiile personale, în contact cu opera poetică analizată.