Sunteți pe pagina 1din 1

Tema 2.3.

a   Realizați conținutul pentru 1-2 slide-uri din prezentarea destinată activității metodice
din școală sau la nivel de cerc. Esențializați ceea ce ați învățat la curs pentru a face o prezentare
pertinentă pentru colegi. Este obligatoriu să vă referiți la competențele specifice ca element de bază
urmărit în proiectare, precum și la corelațiile dintre elementele componente ale unui proiect
didactic. 

Activitate 2.3.a. Sinteză pentru activități metodice


 
Diapozitiv 1
Proiectarea nu se limitează doar la planificarea calendaristică a conținuturilor și la
anticiparea ordinii în care livrăm un conținut sau altul. Ea dă posibilitatea profesorului să
adapteze situația de învățare la experiența elevilor, să aleagă resursele și activitățile de
învățare prin care se creează învățarea.
Activitățile de învățare sunt modalităţi de organizare a activităţii didactice în scopul
realizării competenţelor. Competențele sunt ansambluri structurate de cunoștințe, abilități și
atitudini dezvoltate prin învățare, care permit rezolvarea de probleme specifice unui domeniu
sau generale, în contexte particulare diverse.

Diapozitiv 2
Competențele specifice sunt derivate din competențele generale și se formează pe
parcursul unui an școlar.  Competențele specifice adaugă anual elemente de progresie, astfel
încât competența generală din care derivă va fi formată gradual în timpul celor patru ani de
studiu. De aceea, construirea demersului didactic trebuie să plece de la studiul competențelor
specifice, astfel încât din clasa a V-a până în clasa a VIII-a, activitățile de învățare să
urmărească această gradare în dezvoltarea unei competențe.

S-ar putea să vă placă și