Sunteți pe pagina 1din 1

COMPETENȚE SPECIFICE

- Identificarea mesajului din textul unor piese muzicale


- Dezvoltarea capacității de a interacționa pozitiv cu ceilalți
-