Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului

Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

CONCURS NAŢIONAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE


DECLARATE VACANTE TITULARIZABILE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR
16 iulie 2008

Proba scrisă la Geografie


Varianta 005
BAREM DE CORECTARE ŞI DE NOTARE
• Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin barem.
• Se vor puncta orice formulări şi modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor, în
acord cu ideile precizate în barem.

SUBIECTUL I (30 puncte)


A. Se acordă câte 1p pentru fiecare tip de con vulcanic corect identificat:
1 – con de sfărâmături grosiere; 2 – con de cenuşă; 3 – stratovulcan; 4 –
cumulovulcan.
Total 4 puncte
B. Se acordă 6p, astfel:
a. 3p pentru prezentarea a trei caracteristici ale suprafeţei medii carpatice, câte
1p pentru fiecare caracteristică corect prezentată;
b. 3p pentru caracterizarea climatului temperat oceanic, astfel:
- 1p pentru prezentarea circulaţiei generale a atmosferei;
- 1p pentru prezentarea regimului termic;
- 1p pentru prezentarea regimului pluviometric.
Total 6 puncte
C. Se acordă 10p, astfel: câte 1p pentru precizarea fiecărui tip genetic de lac din
Podişul Moldovei şi câte 1p pentru precizarea unei caracteristici a tipului genetic de lac
precizat.
Exemplu:
- lacuri de tasare pe loess (1p) – cu formă circulară sau uşor alungită, suprafaţă
redusă, puţin adânci (frecvent sub 1m)/alimentate din precipitaţii, seacă în perioadele
de secetă/invadate de vegetaţie higrofilă (1p) etc.
Total 10 puncte
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare caracteristică corect precizată, astfel:
- 2p pentru două caracteristici ale fazei fragmentării longitudinale;
- 2p pentru două caracteristici ale fazei fragmentării transversale;
- 2p pentru două caracteristici ale fazei fragmentării totale a piemontului.
Total 6 puncte
E. Se acordă în total 4p, câte 1p pentru fiecare tip de caldere corect menţionat.
Total 4 puncte

SUBIECTUL II (30 puncte)


A. Se acordă în total 4p, câte 1p pentru prezentarea unei forme de aglomerare rurală.
Total 4 puncte
B. Se acordă în total 6p, astfel:
- 2p pentru precizarea a două cauze ale migraţiilor interne actuale din România, câte 1p
pentru fiecare cauză corect precizată;
- 4p pentru precizarea a patru caracteristici ale migraţiilor interne actuale din România,
câte 1p pentru fiecare caracteristică precizată corect.
Total 6 puncte

Probă scrisă la Geografie Varianta 005


1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului
Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar
C. Se acordă câte 1p pentru fiecare element astfel:
a. 1p pentru evoluţia paleogeografică a Podişului Bavariei;
b. 2p pentru două trăsături ale reliefului din Munţii Pădurea Neagră, câte 1p pentru
fiecare trăsătură corect precizată;
c. 1p pentru un factor care a acţionat asupra morfologiei ulterioare a reliefului glaciar
din regiunea nordică a Germaniei şi modul de acţiune a factorului menţionat.
Punctajul va fi acordat numai dacă există ambele elemente ale cerinţei, atât factorul
cât şi modul de acţiune al acestuia;
d. 2p pentru doi afluenţi ai Elbei, câte 1p pentru fiecare afluent;
e. 2p pentru două resurse ale industriei metalurgice asociate cu câte un areal de
exploatare, câte 1p pentru fiecare resursă. Punctajul complet va fi acordat numai
dacă vor exista ambele elemente ale cerinţei, atât resursa cât şi arealul de
exploatare.
f. 2p pentru două trăsături generale ale agriculturii, câte 1p pentru fiecare trăsătură.
Total 10 puncte
D. Se acordă 6p, astfel:
a. 3p pentru trei factori care influenţează evoluţia raportului urban-rural pe
Glob, câte 1p pentru fiecare factor corect prezentat.
b. 3p pentru trei caracteristici ale regiunii industriale din Nord-Estul Chinei, câte
1p pentru fiecare caracteristică corect precizată.
Total 6 puncte
E. Se acordă în total 4p, câte 1p pentru fiecare tip de termocentrală corect precizat,
asociat cu câte un exemplu; se va acorda 1p numai dacă sunt prezente ambele elemente
ale cerinţei, atât tipul de termocentrală după puterea instalată, cât şi un exemplu.
Total 4 puncte

SUBIECTUL III (30 puncte)


- definirea conceptelor:
ƒ metodă didactică 5p
ƒ mijloace de învăţământ 5p
ƒ forme de organizare a activităţii didactice 5p
- trei aplicaţii/exemple de combinare eficientă a metodelor, mijloacelor şi formelor de
organizare a activităţii didactice la disciplina de concurs 3x5p═ 15p

Probă scrisă la Geografie Varianta 005


2