Sunteți pe pagina 1din 15

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ SEMESTRIALĂ

SEMESTRUL I
Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr. Săptămâ- Evaluare
învățare Ore na
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice Recapitulare 1 1 Ev. curentă
Alfabetul 1.2. Identificarea şi clasificarea surselor istorice Test inițial 1 (14-18 IX) Test scris
Istoriei – 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din Izvoare istorice 1 2 Evaluare
reconstitui- surse istorice Perceperea timpului și a spațiului; 1 (21-25 IX) curentă
rea 2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Cronologia istoriei; Periodizare;
trecutului evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite Spațiul istoric
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor Primii oameni; Revoluția neolitică 1 3
istorice – viața oamenilor: sedentarizare, (28 IX-
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui economie 2 X)
Preistoria eveniment/proces istoric Inventarea metalurgiei – tehnologie 1
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din și consecințe asupra vieții
surse istorice oamenilor
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Lecție de evaluare 1 4 Test scris
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite (5-9 X)
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice Mediul natural și viața cotidiană: Evaluare
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese locuința, hrana, familia, așezări (sat 1 curentă
Orientul istorice și oraș), economia, practici sociale,
Antic 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor
credința
istorice
Studii de caz:Orașul – stat Babilon; 1 5
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui
Temple și piramide (12-16 X)
eveniment/proces istoric
Popoare și civilizații pe harta 1 Evaluare
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din
Orientului Antic curentă
surse istorice
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Studii de caz: Chinezii; Evreii 1 6
Inventarea scrierii – de la 1 (19-23X) Evaluare
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite
pictograme la alfabet curentă
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor Studii de caz: Epopeea lui 1 7
Orientul istorice Ghilgameș; Codul lui Hammurabi (26-30 X)
Antic 4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru Lecție de evaluare 1 Test scris
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
Civilizația 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice Mediul natural și ocupațiile grecilor 1 8 Evaluare
greacă și 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese Studiu de caz: - Ceramica: între 1 (2-6 XI) curentă
sinteza istorice utilitate și artă
elenistică 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor Adevăr și legendă: legendele 1 9
istorice Olimpului; războiul troian ( 9-13 XI)
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui Polis-ul – organizarea internă: 1
eveniment/proces istoric Atena și Sparta. Procesul de
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din colonizare
surse istorice Studiu de caz:Histria, Tomis și 1 10
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la Callatis (16-20 XI)
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite Războaiele grecilor: războaiele 1
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru medice, războiul peloponesiac
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor Studiu de caz: Bătălia de la 1 11
istorice Maraton (23-27 XI)
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru Alexandru Macedon și civilizația 1
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării greacă
Lecție de evaluare 1 12 Test scris
Frumos și cunoaștere în lumea 1 (30 XI-4 Evaluare
greacă XII) curentă
-Acropola ateniană 1 13
-Moștenirea lumii grecești (7-11 XII)
(sculptura, teatrul, cunoașterea
științifică)
Lumea 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice Fondarea Romei: Istorie și legendă 1
Romană 1.21. Identificarea şi clasificarea surselor istorice Statul roman: Războaie și 2 14 (14-18
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din expansiune teritorială XII)
surse istorice Statul roman: Decăderea. 1 15
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la (21-22
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite XII)
Vacanța de iarnă (23 XII – 10 I)
Lumea 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice Viața cotidiană în lumea romană: 1 16 Evaluare
Romană 1.21. Identificarea şi clasificarea surselor istorice Familia și virtuțile romane; (11-15 I) curentă
Educația; Jocurile
Lumea 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor Studii de caz: 1 16 Evaluare
Romană istorice -Orașul și monumentele publice (11-15 I) curentă
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui (forul, apeductele, termele, etc.)
eveniment/proces istoric -Colosseum și gladiatorii 1 17
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din -Pompei 1 (18-22 I)
surse istorice Recapitulare și evaluare semestrială 2 18(25-29I)
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la
evenimente/procese istorice, pe baza unor surse diferite
SEMESTRUL al II-lea
Unitatea de Competențe Specifice Conținuturi Nr. Săptămâna Evaluare
Învățare Ore
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice -Armata romană 1 19 (8-12 II) Evaluare
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice -Zeii romanilor. 1 curentă
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Templele
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric -Creștinismul 1 20
Lumea 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice Romanizarea 1 (15-19 II)
Romană 2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, Lecție de evaluare 1 21 Test scris
pe baza unor surse diferite (22-26 II)
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice Geții și Dacii. 1 Evaluare
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice Burebista și Decebal; 1 22 curentă
Geto - Dacii 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Războaiele daco- 1 (1-5 III)
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric romane.
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
Civilizația 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice Apariția islamului; 1 23
Islamică 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice Credința musulmană; (8-12 III)
Expansiunea militară și 1
culturală a islamului.
Europa 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice Formarea popoarelor 1 24
Medievală 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric europene; (15-19 III)
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice Etnogeneza 1
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, românească.
pe baza unor surse diferite Lecție de evaluare 1 25 Test scris
Europa creștină în 1 (22-26 III) Ev.curent
mileniul I
Europa 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice Studii de caz: 1 26 Ev.curent
Medievală 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice -Creștinarea francilor. (29 III-1
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric Carol cel Mare IV)
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice -Imperiul Bizantin 1
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice,
pe baza unor surse diferite
Vacanța de primăvară (2-11 IV)
Săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” 27 (12-16 IV)
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice Viața cotidiană în Evul 2 28 Evaluare
Europa 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Mediu: familia, (19-23 IV) curentă
Medievală 2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric așezările, alimentația,
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice sărbătorile, economia
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, și tehnologia, credința
pe baza unor surse diferite și biserica, proprietatea,
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru libertatea și dependența
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice Studii de caz: 1 29
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru -Domeniul feudal (26-29 IV)
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării -Orașul medieval – 1
spațiu al libertății;
orașele italiene și
orașele germane
Vacanța de Paște (30 IV-9 V)
Europa 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice -Cavalerism și onoare 1 30 Evaluare
Medievală 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice -Cruciadele 1 (10-14 V) curentă
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric 1 31
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice Catedrele și universități 1 (17-21 V)
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, Statele medievale : 1 32
pe baza unor surse diferite Franța, Anglia, (24-28 V)
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru Imperiul Romano- 1
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice German
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru Lecție de evaluare 1 33 Test scris
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării Lumea românească și 1
statele medievale în
secolele XIV-XV;
Europa 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice Studii de caz: 1 34 Evaluare
Medievală 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Târgoviște, Suceava (7-11 VI) curentă

Europa 2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese -Diversitate culturală în 1 34 Evaluare
Medievală istorice,pe baza unor surse diferite lumea românescă: (7-11 VI) curentă
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru Brașov și Cluj
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
Recapitula- 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice Recapitularea și 2 35
re 1.21. Identificarea şi clasificarea surselor istorice evaluarea cunoștințelor (14-18 VI)
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice dobândite în tot anul
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, școlar.
pe baza unor surse diferite

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ

SEMESTRUL I
Unitatea de Competențe Specifice Nr. Săptămâna Evaluare
învățare Ore
Alfabetul 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice 4 1-2 Evaluare
Istoriei – 1.2. Identificarea şi clasificarea surselor istorice (14-25 IX) curentă;
reconstitui-rea 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice Test scris
trecutului 2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice 3 3-4 Evaluare
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric (28 II-2 X) curentă;
Preistoria 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice Test scris
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice 7 4-7 (5-30 X) Evaluare
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice curentă;
Orientul Antic 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Test scris
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
Civilizația 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice 11 8-13 Evaluare
greacă și sinteza 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice (2 XI-11 XII) curentă
elenistică 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Test scris
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
Lumea Romană 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice 10 13-18 Evaluare
1.21. Identificarea şi clasificarea surselor istorice (7 XII-29 I) curentă
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
SEMESTRUL al II-lea
Unitatea de Competențe Specifice Nr. Săptămâna Evaluare
Învățare Ore
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice 5 19-21 Evaluare
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice (8 II-26 II) curentă;
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Test scris
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
Lumea Romană 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice 3 21-22 Evaluare
1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice (22 II-5 III) curentă
Geto - Dacii 1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
Civilizația 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice 2 23
Islamică 2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice (8-12 III)
Săptămâna ,,Să știi mai multe, să fii mai bun!” Săptămâna nr. 27 (12-16 IV)
Vacanțe: 2-11 IV și 30 IV – 9 V
Europa 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/ proceselor istorice 20 24-34 Evaluare
Medievală 1.2. Identificarea diferenţelor temporale dintre evenimente şi procese istorice (15 III-11VI) curentă
1.3. Localizarea în timp şi în spaţiu a faptelor şi/sau a proceselor istorice Test scris
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/proces istoric
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
2.3. .Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru
3.2. Descrierea rolului unor personalităţi în desfăşurarea evenimentelor istorice
4.1. Folosirea unor tehnici de învăţare în rezolvarea sarcinilor de lucru
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învăţării
Recapitulare 1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice 2 35 (14-18 VI) Evaluare
1.21. Identificarea şi clasificarea surselor istorice curentă
2.2. Relatarea unui eveniment/proces istoric, utilizând informaţii din surse istorice
2.3. Stabilirea de asemănări şi deosebiri referitoare la evenimente/procese istorice, pe baza unor surse
diferite

PLANIFICARE PE UNITĂȚI DE ÎNVĂȚARE

Unitatea de învățare: ALFABETUL ISTORIEI – RECONSTITUIREA TRECUTULUI


CONŢINUTURI C.S. NR.ORE/ ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE EVALUARE OBS.
Săptămâna INVĂŢARE MATERIALE PROCEDURALE
1. Prezentarea generală a 1/S1 - exerciții pentru manualul de - observare
manualului 1.1 identificarea termenilor istorie activitate sistematică
Test inițial 1.3. 1/S1 istorici în texte diferite atlase istorice individuală, - test
1. Izvoarele istorice 2.1. 1/S2 - descrierea unor
2. Perceperea timpului instrumente de măsurare ilustrații a. în grup, descrierea
și a spațiului; 1.1. a timpului - observare
Cronologia istoriei; 1.3. 1/S2 - exerciții de alcătuire a manualul de a. frontală. sistematică
periodizare; spațiul 2.1. axelor cronologice istorie
istoric - test de evaluare
Unitatea de învățare: PREISTORIA

1. Primii oameni 1/S3 - studierea și - manualul de - observarea


Revoluția neolitică: viața 1.3. descrierea izvoarelor istorie; a. frontală sistematică a
oamenilor, arheologice - imagini; a. individuală elevilor
sedentarizare, economie 2.1. - atlasul lumii a. pe grupe
antice diagrama Venn
3. Inventarea metalurgiei: 3.1. 1/S3 - citirea de texte care - atlas de metoda
tehnologie și consecințe relatează despre arheologie ciorchinelui
asupra oamenilor 4.1. cauzele unui - fișe de lucru aritmogrif
4. Evaluare 1/S4 eveniment istoric descrierea
4.2. - videoproiector comparația

Unitatea de învățare::ORIENTUL ANTIC


CONŢINUTURI C.S NR.ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS.
DATA INVĂŢARE MATERIALE Procedurale DE EVALUARE
1. Mediul natural și viața 1.1. 1/S4 - exerciții de lectură a
cotidiană; Locuința, hrana, hărților Orientului - Harta - lucrul cu harta
Familia; Economia 1.3. Antic; Orientului - observarea
2.1. - exerciții de alcătuire Antic sistematică a
1. Studiu de caz: 1/S5 a axelor cronologice; elevilor
Babilonul; 2.3. - exerciții pentru - manualul de a. frontală
Temple și piramide 4.2. identificarea istorie; - autoevaluare
termenilor istorici în a. pe grupe
texte istorice; - texte istorice; - temă pentru acasă
5. Popoare și civilizații pe 1.2. 1/S5 - descrierea unui a. individuală
harta Orientului Antic 2.1. monument de - imagini; - observarea
2.2. arhitectură; sistematică a
Studiu de caz:evreii și 4.1. 1/S6 - exerciții de redactare -fişe de lucru elevilor
chinezii a unei compuneri pe o - diagrama Venn
6. Inventarea scrierii: de la 1.3. 1/S6 temă dată; - atlasul istoric
pictograme la alfabet 2.2. - alcătuirea planului - descrierea
Studiu de caz: Epopeea lui 3.1. 1/S7 unei călătorii
Ghilgameș 3.2. imaginare în Orientul
Studiu de caz: Codul lui Antic;
Hammurabi test
7. Evaluare sumativă 1.1;1.3 1/S7 Preistoria
2.2. Orientul Antic
Unitatea de învățare:: CIVILIZAȚIA GREACĂ ȘI SINTEZA ELENISTICĂ
CONŢINUTURI C.S. NR.ORE / ACTIVITAŢI DE INVĂŢARE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS
DATA MATERIALE Procedurale DE EVALUARE
Mediul natural și ocupațiile 1.1. 1/S8 - exerciții de lectură a hărților; - Harta Greciei - lucrul cu harta
grecilor; 1.3. Antice; a. frontală
- Studiu de caz: ceramica, între 4.2. 1/S8 - citirea de texte care relatează - fişă de lucru
despre cauzele unui eveniment -manualul de
utilitate și artă;
istoric; istorie; a. pe grupe - organizatorul
Adevăr și legendă: Legendele 2.2. 1/S9
grafic
Olimpului, Calul troian; - exerciții pentru identificarea - texte istorice; a.
Polis-ul grec: organizarea termenilor istorici în texte individuală - temă pentru
4.1. 1/S9
internă. Atena, Sparta; Procesul diferite; acasă
de colonizare
- exerciții de redactare a unei - comparaţia
1.3. 1/S10
Studiu de caz: Histria, Tomis, compuneri pe o temă dată; autoevaluare
2.1.
Callatis; - imagini;
Războaiele medice. 1.1. 1/S10 - exerciții de descriere a unor - observarea
Războiul peloponesiac; 2.2. evenimente istorice; sistematică a
Studiu de caz: Bătălia de la 4.2. 1/S11 - atlasul istoric; elevilor
Marathon. - descrierea unui monument de - atlasul lumii
Alexandru Macedon și civilizația 1.2. 1/S11 arhitectură; antice; a. frontală - diagrama Venn
elenistică; 3.2.
Evaluare 1/S12 - alcătuirea planului unei călătorii a. pe grupe
Frumos și cunoaștere în lumea 2.1. 1/S12 imaginare în Grecia Antică;
greacă a.
- Studii de caz: 2.2. - analiza unui document folosind individuală
- Acropola ateniană 3.1. un plan dat.
- Moștenirea lumii grecești 4.2. 1/S13
( sculpura, teatrul, cunoașterea - fişe de lucru; - evaluare orală,
științifică) eseuri
- Jocurile Olimpice în
Antichitate
Recapitulare- evaluare 1.1. Alfabetul istoriei – reconstituirea
1.3. 1/S15 trecutului
4.2. Preistoria; Orientul Antic
Grecia Antică

Unitatea de învățare:: GETO-DACII


CONŢINUTURI C.S. NR.ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE OBS
DATA INVĂŢARE MATERIALE Procedurale DE EVALUARE
1.3. - exerciţii de lectură a - Harta Daciei; - lucrul cu harta
1.Geto-dacii: rânduiele, obiceiuri, 1/S21 hărţilor; -manualul de - metoda
credințe; 2.2. - citirea şi descrierea istorie; ciorchinelui
izvoarelor istorice; - texte istorice; a. frontală - observarea
2. Burebista și Decebal: 3.1. 1/S22 - exerciţii de redactare a unei - teste ; sistematică a
compuneri pe o temă dată; - imagini; a. pe grupe elevilor
3.2. - completarea spaţiilor - atlasul - temă pentru
3. Războaiele daco-romane; 4.2. 1/S22 lacunare cu termeni istorici istoric; a. acasă
dintr-o listă dată; videoproiector; individuală - prelegerea
-fişe de lucru. - autoevaluare

Unitatea de învățare:CIVILIZAȚIA ISLAMICĂ


CONŢINUTURI C.S. NR.ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA INVĂŢARE MATERIALE Procedurale DE EVALUARE OBS
Apariția islamului; credința 1.3. 1/S23 - exerciţii de lectură a - hărţi istorice; a. frontală - lucrul cu harta
musulmană; 2.2. hărţilor; - alcătuirea axei
3.1. - citirea de texte care - manualul de cronologice
relatează despre cauzele unui istorie; a. pe grupe - observarea
eveniment istoric; sistematică a
Expansiunea militară și culturală 1/S23 - exerciţii pentru identificarea - texte istorice; a. elevilor
a islamului; termenilor istorici în texte - imagini; individuală
diferite;
- exerciţii de descriere a unor -fişe de lucru
evenimente istorice;
Unitatea de învățare::LUMEA ROMANĂ
CONŢINUTURI C.S. NR.ORE / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENE
DATA INVĂŢARE Materiale Procedurale DE EVALUARE OBS
Fondarea Romei: istorie și legendă; 2.2. 1/S13 - exerciţii de lectură a - Harta
4.1. hărţilor; Romei - lucrul cu harta
- citirea de texte care Antice; - alcătuirea axei
Statul roman: războaie și expansiunea 2.1. 2/S14 relatează despre cronologice
teritorială; 2.2. cauzele unui eveniment - manualul - observarea
Statul roman: decăderea; 2.3. 1/S15 istoric; de istorie; a. frontală sistematică a
3.1. - exerciţii pentru elevilor
4.1. identificarea termenilor - texte a. pe grupe
Viața cotidiană în lumea romană: istorici în texte diferite; istorice; - temă pentru
familia și virtuțile romane. 1/S16 - exerciţii de redactare individuală acasă
Educația, jocurile a unei compuneri pe o - imagini;
Studii de caz : Orașul și monumentele 1.3. 1/S1 temă dată; - diagrama Venn
publice: forumul roman, apeductele, - descrierea unui -fişe de lucru
thermele, . 2.1. monument de - autoevaluare
1/S17 arhitectură;
Studii de caz : Colosseum-ul și
2.2. - exerciţii de descriere - atlasul - copacul ideilor
gladiatorii;
1/S17 a unor evenimente istoric
Studiu de caz: Pompei
3.1. 1/S19 istorice; - - analiza
Studiu de caz: Armata romană
Studii de caz : Zeii romanilor, - alcătuirea planului videoproiec- - sinteza
4.2. 1/S19 unei călătorii imaginare tor - turul galeriei
templele.
Studii de caz : Creștinismul; în Roma Antică;
1/S20 - exerciţii de descriere Manual a. frontală - descrierea
Studii de caz : Romanizarea. 1.2. 1/S20 a unor evenimente a. pe grupe - comparația
Evaluare 2.1. 1/S21 istorice; Fișe de lucru a. individuală - studiu de caz

Unitatea de învățare: EUROPA MEDIEVALĂ


CONŢINUTURI C.S. Nr.Ore / ACTIVITAŢI DE RESURSE RESURSE INSTRUMENTE
DATA INVĂŢARE MATERIALE Procedurale DE EVALUARE OBS
Formarea popoarelor 1.3. 1/S24 - localizarea în timp - studiu de caz: - lucrul cu harta
europene ; 2.1. și spațiu; descrierea unui a. frontală
Etnogeneza românească; 2.3. 1/S24 - exerciţii de lectură a sat medieval;
Evaluare 1/S25 hărţilor;
Europa creștină în mileniul I 2.2. 1/S25 - compăararea - hărţi istorice; a. pe grupe - alcătuirea axei
Studii de caz: 3.1. informațiilor cronologice
- Creștinarea francilor; 3.2. 1/S26 provenite din mai - studiu de caz:
- Imperiul Bizantin; 1/S26 multe surse istorice; Constantinopol; individuală
Viața cotidiană în Evul Mediu: 1.3.
familia, alimentația, 2/S28 - redactări pe diferite - manualul de
sărbătorile; Economia și teme; istorie; - observarea
2.1. a. frontală sistematică a
tehnologia, credința și
a. pe grupe elevilor
biserica, proprietatea, - exerciții de folosire a. individuală
libertatea și independența; 2.2. a termenilor istorici; - texte istorice;
Studiu de caz:
- Domeniul feudal; 3.1 1/S29 - descrierea unui - imagini;
Studii de caz: 1.3. 1/S29 monument de
- Orașul medieval – spațiu al arhitectură; -fişe de lucru
libertății; orașele italiene și a. frontală
germane; 2.1. - construirea de - studiu de caz: a. pe grupe
- Cavalerism și onoare; 1/S30 rebus-uri pe o temă Descrierea unei a. individuală
dată; biserici,
- Cruciadele; 2.2. 2/S30- catedrale, - metoda
31 - formularea unor mănăstiri sau a chiorchinelui;
- catedrale și universități; 3.1. 1/S31 întrebări cu conținut unui castel
istoric; medieval;
Statele medievale: Franța, 1.3. 2/S32 - identificarea
Anglia , Imperiul Romano- cauzelor și descrierea
German; evenimentelor
Evaluare 2.3. 1/S33 istorice. - atlasul istoric;

Studii de caz: - exerciții de folosire - manualul de a. frontală


- Lumea românească și statele 1/S34 a termenilor istorici; istorie; a. pe grupe - metoda
medievale în sec. XIV – XVI 4.1. a. individuală chiorchinelui
- Târgoviște, Suceava; - formularea unor - texte istorice;
întrebări cu conținut
- Diversitate culturală în 4.2. 1/S34 istoric; - imagini; - chestionare de
lumea românească: Brașov, autoevaluare
Cluj;
7. Recapitulare și evaluare 1.4; -formularea unor -fișe de lucru Activitate test de evaluare
finală. 1.3; 2/S35 întrebări cu conținut individuală. rebus-uri
2.2; istoric eseuri
3.2
Competenţe generale:

1. Utilizarea în contexte diverse a coordonatelor și reprezentarilor de timp și spațiu;


2. Utilizarea critică și reflexivă a limbajului de specialitate și a surselor istorice;
3. Manifestarea comportamentului civic prin valorificarea experienței istorice și a diversității socio-culturale;
4. Folosirea autonomă și responsabilă a instrumentelor necesare învățării permanente.

Competențe specifice:

1.1. Ordonarea pe criterii cronologice a faptelor/proceselor istorice;


1.2. Identificarea diferențelor temporal dintre evenimente și procese istorice;
1.3. Localizarea în timp și spațiu a faptelor și/ sau proceselor istorice;
2.1. Folosirea termenilor de specialitate în descrierea unui eveniment/ proces istoric;
2.2. Relatarea unui eveniment / proces istoric, utilizând informații din surse istorice;
2.3. Stabilirea de asemănări și deosebiri referitoare la evenimente / procese istorice, pe baza unor surse diferite;
3.1. Asumarea de roluri în grupuri de lucru;
3.2. Descrierea rolului unor personalități în desfășurarea evenimentelor istorice;
4.1. Folosirea unor tehnici de învățare în rezolvarea sarcinilor de lucru;
4.2. Utilizarea resurselor multimedia în scopul învățării.