Sunteți pe pagina 1din 1

SUBIECTUL I ……………………………………………………………30 puncte

Citiți, cu atenție, textele de mai jos:

A. “Începând cu secolul al VI-lea intrăm deci în a doua etapă a formării poporului român;
impactul civilizator al imperiului [roman] încetează, atât datorită interpunerii masei slave între el
și protoromâni, cât și datorită evenimentelor interne care-l vor transforma din imperiu roman în
imperiu grecesc. Influențele romanizatoare nu s-au putut exercita decât până la această dată, de
acum înainte nu mai avem de a face cu un proces de romanizare, ci cu unul de menținere a ei și
de asimilare a populațiilor slave așezate în mijlocul protoromânilor; deși ultimii slavi vor fi
asimilați, romanizați abia în secolul al XII-lea, putem socoti că începând cu secolele IX-X se
poate vorbi de un popor român definitiv constituit.”
(Vlad Georgescu, Istoria românilor de la origini până în zilele noastre)

B. Răspândirea romanității în veacurile IV-V spre ținuturile din afara provinciei Dacia,
delimitarea romanicilor de migratori, conviețuirea autohtonilor mai apoi cu triburile slave sunt
jaloanele istoriei mijlocului și celei de a doua jumătăți a mileniului I. La sfârșitul acestui mileniu,
poporul romanic moștenitor al dacilor romanizați și autohton pe teritoriul Daciei antice apare în
primele izvoare medievale: este neamul blachilor, vlahilor. Cei care-l numeau astfel (populații
neromanice – germani, slavi, maghiari) afirmau implicit caracterul romanic al acestui popor,
vorbitor de limbă (neo)latină. Românii înșiși s-au numit cu un termen derivat din romanus,
perpetuând amintirea Romei. Ei sunt singurul popor romanic care păstrează acest nume, insulă
de romanitate înconjurată de popoare de alte origini.
(M. Bărbulescu, D. Deletant, K. Hitchins, Ș. Papacostea, P. Teodor, Istoria României)

Pornind de la aceste texte, răspundeți următoarelor cerințe:


1. Precizați un spațiu istoric la care se referă sursa B. 3 puncte
2. Precizați, din sursa A, etnia amintită alături de români. 3 puncte
3. Numiți o formă de organizare politică amintită în sursa A. 4 puncte
4. Menționați, pe baza sursei B, un punct de vedere referitor la români, susținându-l cu o
informație selectată din text.
5 puncte
5. Scrieți două informații aflate in relație cauză efect, selectate din sursa A. 7 puncte
6. Menționați cele două teorii istoriografice care abordează romanitatea românilor. 8
puncte