Sunteți pe pagina 1din 1

Comunicarea reprezintă un proces de interacţiune între persoane, grupuri, ca relaţie mijlocită

prin cuvânt, imagine, gest, simbol sau semn. Prin intermediul ei, indivizii îşi împărtăşesc
cunoştinţe, experienţe, interese, atitudini, simţăminte, opinii, idei.

Privită ca proces, comunicare consta în transmiterea şi schimbul de informaţii (mesaje) între


persoane. Comunicarea, înseamnă a spune celor din jur cine eşti, ce vrei, pentru ce doreşti un
anumit lucru şi care sunt mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ţi atinge ţelurile. In acest sens,
a comunica înseamnă şi a tăcea, a aştepta răspunsul, reacţia celui căruia ai vrut să-l anunţi că
exişti şi chiar vrei să-i spui ceva.

Comunicarea, este definită – de către majoritatea specialiştilor - ca un proces prin care un


emiţător transmite o informaţie receptorului prin intermediul unui canal, cu scopul de a produce
asupra receptorului anumite efecte.