Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL

REPUBLICII MOLDOVA UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA


FACULTATEA ŞTIINŢE ECONOMICE DEPARTAMENTUL
ECONOMIE, MARKETING ŞI TURISM

REFERAT
La disciplina servicii turistice

Tema : " Dezvoltarea si promoarea turismului balnear"

Program de studii

Conducător ştiinţific: ________________

Lect.univ

Autorul: ________________

Grupa

CHISINAU 2019
CUPRINS

INTRODUCERE…………………………………………………………………………………………
CAPITOLUL I. ABORDAREA GENERALA A TURISMULUI BALNEAR………………………

 1.1 Particularitatile turismului balnear-forma a turismului……………………………


 1.2 Trasaturile turismlui balnear,locul si importanta acestuia………………………….
 1.3 Turismul balnear in Moldova…………………………………………………
 1.4 Istoria turismului balnear……………………………………………………
CAPITOLUL II. IMPACTUL SOCIAL-ECONOMIC AL TURISMULUI BALNEAR……….

 2.1 Legatura dintre turismul balnear si economia mondiala


 2.2 Directii de dezvoltare si promovare a tursimului balnear
 2.3 Politica de promovare a turismului balnear
CAPILOTLUL III. DATE STATISTICE PRIVIND ACTIVITATEA TURISTICA………

 3.1 Structura de primire turistica cu functiuni de cazare turistice………………….


 3.2
 3.3
INTRODUCERE

Actualitatea si importanta temei: Segmentul balnear este unul din


produsele/pieţele turismului de sănătate, alături de turismul medical, talasoterapia,
hidroterapia, wellbeing/spa şi fitness. Dintre cele menţionate anterior se situează pe
locul doi în ordinea crescătoare a medicalizării. Segmentul balnear folosește o apă
minerală naturală care provine din pânze freatice sau surse naturale și ale cărei
proprietăţi curative sunt recunoscute (efecte chimice, termice și mecanice). Este în
general practicat într-un mediu natural adecvat. Tratamentele balneare sunt din ce
în ce mai mult considerate ca tratamente preventive. Turismul balnear reprezintă
una din formele de circulaţie turistică constantă, cu o clientelă relativ stabilă, care
contribuie la ridicarea coeficienţilor de utilizare a capacităţilor de cazare şi la
realizarea unor încasări medii sporite pe zi/turist În perioada 2010-2017 creșterea
sectorului turismului balnear, care include o paleta largă de servicii de la turismul
medical la cel de tip wellness & spa, a devenit foarte rapidă, atât în Europa, cât și
în lume, pe fondul unor fenomene profunde și de durată. Acestea sunt îmbătrânirea
populațiilor din zonele dezvoltate și bogate ale planetei (Europa în special) și
creșterea incidenței afecțiunilor legate de generalizarea stilului de viață urban,
sedentar. Acestor tendințe li se adaugă, în Europa, un accent din ce în ce mai
puternic pus de politicile publice în domeniul sănătății pe prevenție și îmbătrânirea
activă. Conjugarea lor explică de ce în Europa și în lume asistăm la o diversificare
foarte rapidă a produselor de turism balnear, la integrarea unor terapii și proceduri
din alte culturi prin hibridizarea tradițiilor locale, la adoptarea de politici de
marketing din ce în ce mai complexe în domeniu, toate cu scopul atragerii de
clientele cât mai tinere și a atragerii turiștilor străini.
Scopul lucrarii cercetate este cercetarea si analizarea perspectivelor de dezvoltare
si promovare a turismului balnear.
Obiectivele lucrarii cercetate pentru indeplinirea scopului propus sunt:
 Abordarea turismului balnear la nivelnational si mondial
 Descrierea resurselor balneoturistice din Romania si Republica Moldova
 Reprezentarea directiilor de dezovoltare si promovare a turismului balnear
 Analiza datelor statistice privind activitate turistica
Suportul metodologic si teoretico-stiintific al lucrarii:
 Mardare Aliona,