Sunteți pe pagina 1din 1

Îndrumări seminarii Omiletică

Anul universitar 2020-2021


Semestrul I

În contextul pandemiei actuale, orele de curs și seminar se vor desfășura în regim online.
În ceea ce privește seminariile de Omiletică, vă fac cunoscute următoarele aspecte:
1. Seminariile se vor desfășura astfel:

Miercuri:
h. 14.00 – 15.00
h. 15.00 – 16.00
h. 16.00 – 17.00

Vineri:
h. 10.00 – 11.00
h. 11.00 – 12.00

2. Fiecare student se va programa pentru pregătirea şi susţinerea liberă a unei predici;


3. Studenţii programaţi se vor prezenta cu predica la orele de seminarii în săptămâna de
dinaintea duminicii/sărbătorii respective. Activitatea de seminar va consta în redactarea și
prezentarea unei singure predici pe parcursul întregului an universitar. Predica (la o
duminică sau sărbătoare) va fi transmisă prin email (adresa de email va fi comunicată de
către șeful de an) în cursul zilei de marți (premergătoare duminicii sau sărbătorii pentru
care a fost alcătuită), urmând ca ziua următoare (miercuri), în cadrul orelor de seminar, să
fie citită în fața colegilor. În cadrul seminariilor din ziua de vineri, studenții vor susține
predicile liber;
4. Nu vor intra în examen studenţii care nu au avut prezenţă corespunzătoare la orele de
seminarii şi nici cei care nu au susţinut predica respectivă, fiecare în semestrul în care a
fost programat;
5. Pentru activitatea de la seminar, studenţii pot primi 1-2 puncte, în adaos la nota finală de
la examen;
6. Studenţii care au fost programaţi și nu s-au prezentat să rostească predica nu vor fi admişi
la examen în semestrul respectiv. Atenţie, mai ales pentru semestrul al II-lea: cei care nu
şi-au îndeplinit obligaţiile pentru orele de seminar riscă să nu intre în examenul de
Licenţă.

S-ar putea să vă placă și