Sunteți pe pagina 1din 10

Lucrare de laborator

Contabilitatea numerarului (Banca)

Obiectivele de referință:
 Să realizeze corect lucrul cu instrumentele principale de creare a documentelor ce se
referă la numerarul la conturi curente în monedă naţională folosind obiectele din
nomenclatoare
 Să creeze corect documente bancare (ordin de plată, extras bancar) în 1C 8.3

Întroducerea documentelor primare

Pentru reflectarea operațiunilor economice (intrari, iesiri cont curent) sunt


prevăzute următoarele documente:

Documentul: Платежное поручение


.
Exemplul 1: La data de 02/09/20 ”STAR” SRL a întocmit ordinul de plată
furnizorului ”PETROM” SA conform facturiI primite anterior în valoare de
4 316,64lei, inclusiv TVA (20%).

Ordin de plată
Documentul: Списание с расчетного счета
Achitarea datoriei formate față de furnizor se realizează prin documentul
Списания с расчетного счета.

Formula contabilă
Exemplu 2: Transferarea numerarului din casierie în contul curent în monedă
națională - sumă de 45 000,00 lei pe data de 01/09/20.

Dispoziție de plată

Formula contabilă

Documentul: Поступление на расчетный счет


Поступление на расчетный счет

Formula contabilă

Exemplu 3: Cumpărătorul BIROTICA SRL a transferat în contul curent pentru


bunurile procurate 1200,00 lei.
Поступление на расчетный счет

Formula contabilă
Exemplu 4: Avans achitat furnizorului

Formula contabilă
Formula contabilă
Exemplu 5: Avans primit de la client

Formula contabilă
Formula contabilă

RAPOARTE
1. Balanta de verificare pe contul 242 (01/09/30-20/09/20)
2. Balanta de verificare pe contul 241 (01/09/30-20/09/20)
3. Balanta de verificare pe contul 224 (01/09/30-20/09/20)
4. Balanta de verificare pe contul 523 (01/09/30-20/09/20)
5. Balanta de verificare pe contul 521 (01/09/30-20/09/20)
6. Balanta de verificare pe contul 221 (01/09/30-20/09/20)
7. Registru de casă (01/09/30-20/09/20)
8. Balanta de verificare (01/09/20-30/09/20)
Fișa de lucru
Creați următoarele documente (data de înregistrare a documentelor luna
sptembrie anul curent):
1. Completați 2 documente bancare pentru operațiunea de încasare a
numeraului de la clienți pentru marfa eliberată.
2. Completați 1 document bancar pentru operațiunea de încasare a unui
credit bancar 100000 lei 05/09/20.
3. Completați 1 document bancar pentru operațiunea de transfer aunui avans
furnizorului.
4. Completați 1 document bancar pentru operațiunea de încasare a unui
avans de la client.
5. Completați un document pentru transferul numerarului în casierie,
destinația achitarea salariilor.
6. Completați 5 documente bancare pentru operațiunea de eliberare a
numeraului din cont curent.
RAPOARTE
9. Balanta de verificare pe contul 242 (01/09/30-20/09/20)
10.Balanta de verificare pe contul 241 (01/09/30-20/09/20)
11.Balanta de verificare pe contul 523 (01/09/30-20/09/20)
12.Balanta de verificare pe contul 521 (01/09/30-20/09/20)
13.Balanta de verificare pe contul 221 (01/09/30-20/09/20)