Sunteți pe pagina 1din 22

* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV.

PRIMAR:
TEKLESZ TÜNDE

Se ştie că un profesor bun e cel care te face

ca lucrurile mai grele să ţi se pară uşoare.

Grigore Moisil

 Comunicare în limba română  CLR= 6 ore pe săptămână


 Matematică şi explorarea mediului  MEM = 5 ore pe săptămână
 Arte vizuale şi abilităţi practice  AVAP = 2 ore pe săptămână
 Dezvoltare personală  DP = 1 oră pe săptămână
 Muzică şi mişcare  MM = 2 ore pe săptămână
 Educație fizică  EF = 2 ore pe săptămână

pag.4
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR:
TEKLESZ TÜNDE

Comunicare limba română Matematică şi explorarea mediului


Manual pentru clasa clasa a-II-a Manual pentru clasa clasa a-II-a
Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă Autori: Cleopatra Mihăilescu, Tudora Piţilă
Editura Didactică şi Pedagogică Editura Didactică şi Pedagogică

Dezvoltare personală Muzică şi mişcare


Manual pentru clasa a II- a Manual pentru clasa a II-a
Autor: Conştanţa Cuciinic Autori: Alina Perţea, Dumitra Radu
ARAMIS ARAMIS

Arte vizuale şi abilităţi practice


Manual pentru clasa a II-a pag.4
Autori: Cristina R., Daniela S., Ioana S.
LITERA
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

ORA LUNI MARȚI MERCURI JOI VINERI

8–9
COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE COMUNICARE
ÎN LIMBA ROMÂNĂ LIMBA ENGLEZĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ

9 - 10
COMUNICARE COMUNICARE MATEMATICĂ ȘI MATEMATICĂ ȘI ARTE VIZUALE ȘI
ÎN LIMBA ROMÂNĂ ÎN LIMBA ROMÂNĂ EXPLORAREA MEDIULUI EXPLORAREA MEDIULUI ABILITĂȚI PRACTICE

10 - 11
MATEMATICĂ ȘI MATEMATICĂ ȘI MATEMATICĂ ȘI ARTE VIZUALE ȘI
EXPLORAREA MEDIULUI EXPLORAREA MEDIULUI EXPLORAREA MEDIULUI MUZICĂ ȘI MIȘCARE ABILITĂȚI PRACTICE

11 - 12

DEZVOLTARE PERSONALĂ MUZICĂ ŞI MIŞCARE EDUCAȚIE FIZICĂ LITERATURĂ PENTRU COPII EDUCAȚIE FIZICĂ

12 - 13 -------------------- -------------------- -------------------- --------------------

RELIGIE
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
CLR 1.1.  Citire / lectură – Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competen- 12 S: 1, 2
6 1.2. ţelor clasei I 14 - 25
1.3.  Cartea sept. 2020
ore/săpt.
2.3.  Prezentarea manualului. Cuprinsul unei cărţi.
2.4.
 Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
3.1.
3.4.  Alfabetul limbii române
 Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
Bine te-am 4.1.
 Citirea cuvintelor, enunţurilor, textelor scurte
4.2.
regăsit dragă  Texte suport:
 Deşteaptă-te, române! de Andrei Mureşanu
școală!  Ziua când toti au șapte ani, de Octav Pancu- Iași
 Lectură: Verificarea lecturilor de vacanţă Jurnalul unei poveşti
 Evaluare iniţială
MEM 1.1.  Reactualizarea cunoştinţelor şi exersarea competenţelor clasei I 10 S: 1, 2
5 1.2.  Numere naturale de la 0 la 100. Recunoaștere,formare,citire,scriere 14 - 24
1.3.  Numere pare-impare sept. 2020
ore/săpt.
1.4.  Compararea, ordonarea și rotunjirea numerelor naturale 0 – 100
2.1.
 Adunări şi scăderi de la 0 la 100
2.2.
 Forme geometrice. Măsurarea cu unităţi nestandard
3.1.
3.2.  Probleme care se rezolvă printr-o operaţie
4.1.  Probleme care se rezolvă prin 2 operaţii de adunare / scădere
5.1.  Plante şi animale
5.2.  Anotimpurile
6.1.  Corpul uman
6.2.  Evaluare iniţială
DP 1.1.  Autocunoaștere și stil de viață sănătos 2 S: 1, 2
1  Să ne amintim! 14, 21
 Eu și ceilalți. Să ne cunoaștem mai bine. Fapte care ne apropie de sept. 2020
ore/săpt.
ceilalți.
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
MM 1.4. Cântare vocală în colectiv, în grupuri mici şi individual; Legătura dintre text 4 S: 1, 2
2 2.1. şi melodie; mişcări sugerate de text; dansul 15, 17
ore/săpt. 3.1.  Muzica şi prietenii ei 22, 24
3.2.  Începe povestea sept. 2020
 Muzică şi culoare
AVAP 1.1.  Materiale, instrumente, tehnici şi procedee de lucru; caracteristici 4 S: 1, 2
Bine te-am 2 2.2. observabile ale acestora 18, 25
2.3.  Materiale şi instrumente cu ajutorul cărora poţi crea obiecte/desena, sept. 2020
regăsit dragă ore/săpt.
2.5. picta sau modela
școală!  Comunicarea cu ajutorul desenelor sau al semnelor. Litere şi cifre
 Evaluare
CLR 1.1.  Textul. Titlul. Autorul. Alineatele. Transcrierea 12 S: 3, 4
6 1.2.  A se prezenta sau a prezenta pe cineva 28 sept –
1.4.  Dialogul 9 oct. 2020
ore/săpt.
2.2.  Inițierea, menținerea și încheierea unui dialog
2.3.
 Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt
3.1.
 Formarea unei solicitari
4.1.
 Grupurile de litere: ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi
 Despărţirea cuvintelor în silabe
 Texte suport:
1.  “Luchi”, Otilia Cazimir
Școala și cartea,  ,,Cartea de Piatră”, după Vladimir Colin
 Recapitulare – În căutarea comorii
doi prieteni  Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
adevărați  La pas! Un pas mai sus!-Activități de recuperare - ameliorare/dezvoltare
MEM 1.1.  Forme de relief 10 S: 3, 4
5  Adunarea şi scăderea numerelor natural de la 0 la 100, fără trecere 28 sept. –
peste ordin 8 oct. 2020
ore/săpt.
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
MEM 1.1.  Despre munţi 10 S: 3, 4
5  Adunarea si scăderea numerelor natural de la 0 la 100, cu trecere 28 sept. –
peste ordin 8 oct. 2020
ore/săpt.
 Despre dealuri
 Recapitulare – Evaluare
 Ameliorare / Dezvoltare
DP 1.1.  Autocunoaștere și atitudine pozitivă față de sine și față de ceilalți 2 S: 3, 4
1 1.2.  Suntem diferiți, dar și asemănători 28 sept.
 Sunt la fel cum sunt ceilalți. Sunt diferit de ceilalţi. 5 oct. 2020
ore/săpt.
1.  Cum sunt eu, cum sunt ceilalți!
Școala și cartea,  Recapitulare – Evaluare
MM 1.1.  Timbrul (sunetul) 4 S: 3, 4
doi prieteni 1.4.  Sunete din mediul înconjurător 29 sept.
2
adevărați ore/săpt. 2.1.  Sunete muzicale vocale 1, 6, 8 oct.
 Sunete muzicale instrumentale (toba, pianul, vioara) 2020
 Recapitulare - Evaluare
AVAP 1.1.  Cuvinte şi numere dragi 2 S: 3, 4
2 2.2.  Materiale și instrumente 2, 9 oct.
2.3.  Oamenii comunică 2020
ore/săpt.
2.5.  Litere și cifre
 Evaluare
2. CLR 1.1.  Textul literar 18 S: 5, 6, 7
6 1.2.  Titlu. Autor. Alineate . Aşezarea textului în pagină 12 – 23 oct.
Toamna, 1.3.  Reguli ale discursului oral. Ascultarea si respectarea opiniei celuilalt 2 – 6 noi.
ore/săpt.
doamnă ruginie
1.4. vorbitor. 2020
2.1.
 Scrierea cuvintelor cu î și â. Transcrierea
2.2.

* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
CLR 2.2.  Textul narativ 18 S: 5, 6, 7
6 2.3.  Recunoasterea personajelor. Forme ale discursului oral. Descrierea 12 – 23 oct.
2.4. unui personaj. 2 – 6 noi.
ore/săpt.
3.1.  Scrierea corecta a cuvintelor într-o / într-un 2020
3.2.
 Texte suport:
3.3.
3.4.
 Ciuboțelele ogarului, după Calin Gruia
4.1.  Cioc!Cioc!Cioc!, după Emil Gârleanu
4.2.  Recapitulare - Călător în Țara Poveștilor
4.3.  Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
 La pas! Un pas mai sus! - Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 1.1.  Vieţuitoarele şi nevoile lor 18 S: 5, 6, 7
2. 5 Numerele naturale de la 0 la 1000 12 – 22 oct.
 Formarea, citirea si scrierea numerelor naturale de la 0 la 1000 2 – 5 noi.
Toamna, ore/săpt.
2020
 Numere pare, numere impare
doamnă ruginie  Despre câmpii
 Compararea numerelor naturale de la 0 la 1000
 Despre nevoile de baza ale plantelor
 Ordonarea numerelor naturale de la 0 la 1000
 Despre nevoile de baza al animalelor
 Rotunjirea numerelor naturale de la 0 la 1000
 Despre nevoile de baza ale oamenilor
 Recapitulare Evaluare – Ameliorare/Dezvoltare
DP 1.2.  Igiena personală 3 S: 5, 6, 7
1  Ne place să fim curați și sănătoși. Igiena sălii de clasă 12, 19 oct.
 Reguli de igienă acasă. Importanța normelor de igienă pentru sănă- 2 noi. 2020
ore/săpt.
tate și învățare
 Cum să fiu sănătos. Importanța normelor de sănătate pentru relațiile
cu ceilalți. Normele de sănătate și relațiile cu ceilalți
 Recapitulare. Evaluare
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
MM 1.4.  Jucării muzicale 6 S: 5, 6, 7
2. 2 2.1.  Jucării muzicale din materiale natural şi reciclabile 13, 15, 20,
3.1.  Orchestra de jucării musicale 22 sept.
ore/săpt.
Toamna, 3.2.  Recapitulare - Evaluare 3, 5 noi.
doamnă ruginie
2020
AVAP 1.2.  Acasă 6 S: 5, 6, 7
2 2.1.  Familia mea 16, 23 oct.
2.2.  Casa mea 6 noi. 2020
ore/săpt.
2.3.  Locul unde mă joc
2.4.
 Evaluare
CLR 1.1.  Textul liric. 18 S: 8, 9, 10
6 1.2.  Poezia. Poetul. Strofa. Versul 9 – 27
1.3.  Asezarea in pagina caietului a textului scris în versuri noi. 2020
ore/săpt.
1.4.  Povestirea unor întâmplări trăite sau observate
2.1.
 Transcrierea unui text în versuri
2.2.
 Poezii despre universul copilăriei
2.3.
2.4.  Dialoguri despre familie și locuință
3.1.  Descrierea unei persoane
3.2.  Scrierea imaginativă după un șir de imagini
3. 3.3.  Texte suport
Familia, 3.4.  ”Mama”,după Panait Cerna
4.1.  ”Bunica”, de Stefan Octavian Iosif
legănul copilăriei 4.2.  Recapitulare - Noi și cuibul părintesc
4.3.  Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
 La pas!Un pas mai sus! - Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 1.4.  Omul şi mediul înconjurător 18 S: 8, 9, 10
5 1.5.  Adunarea și scăderea numerelor naturale de la 0 la 1000, fără 9 – 26
1.6. trecere peste ordin noi. 2020
ore/săpt.
3.1.  Despre rezervaţiile naturale
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
MEM 3.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste 18 S: 8, 9, 10
5 3.2. ordinul unităţilor 9 – 26
4.1.  Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste noi. 2020
ore/săpt.
4.2. ordinul zecilor
5.1.
 Adunarea numerelor naturale de la 0 la 1000, cu trecere peste
5.2.
ordinul unităților si al zecilor
 Influenţa negativă a omului asupra mediului
 Recapitulare - Evaluare - Ameliorare / Dezvoltare
DP 2.1.  Dezvoltarea emoțională și socială 3 S: 8, 9, 10
3. 1 2.2.  Emoțiile mele. Cum îmi exprim emoțiile. Gândurile noastre ne 9, 16, 23
noi. 2020
Familia, ore/săpt. creează emoții
 Emoțiile în imagini și culori
legănul copilăriei  Emoții care ne fac bine, emoţii care ne fac rău
MM 1.1. / 1.2.  Ritmul 6 S: 8, 9, 10
2 1.3. / 1.4.  Sunet lung. Sunetul scurt. 10, 12, 17,
2.1. / 3.1.  Marcarea structurilor ritmice 19, 24, 26
ore/săpt.
3.2.  Audiţia interioară noi. 2020
 Improvizaţia ritmică spontană
AVAP 1.1.  Curcubeu 6 S: 8, 9, 10
2 2.2.  Povești despre curcubeu 13, 20, 27
2.3.  Cu umbrela prin ploaie noi. 2020
ore/săpt.
2.5.  Curcubeul nostru
 Evaluare
4. CLR 1.1. / 1.3.  Povestirea orală a unui fragment de text 24 S: 11, 12,
6 2.3. / 3.1.  Propoziția. Enunțul. Intonarea propozițiilor 13, 14
Vin sărbătorile! 3.2. / 4.1.  Semnul exclamării, semnul întrebării, punctul 30 noi. –
ore/săpt.
4.2. / 4.3.  Scrierea corectă a cuvintelor cu m înainte de p sau b 1 – 22 dec.
2020
 Intonarea propozițiilor

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.


CLR 1.1.  Intonarea propozițiilor 24 S: 11, 12,
6 1.3.  Formularea răspunsurilor la întrebări. 13, 14
2.3.  Scrierea funcțională. Felicitarea. 30 noi. –
ore/săpt.
3.1.  Cuvinte cu inteles asemănător 1 – 22 dec.
3.2. 2020
 Texte suport:
4.1.
4.2.
 ,,Vreau sa traiesc printre stele, după Victor Eftimiu
4.3.  ,,Colindatorii (fragment), de George Coșbuc
 Recapitulare – La colindat
 Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
 La pas! Un pas mai sus! - Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
4. MEM 2.1.  Fenomene naturale şi mediul înconjurător 20 S: 11,12,
Vin sărbătorile! 5 2.2.  Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu împrumut la ordinul 13, 14
3.1. zecilor 30 noi. –
ore/săpt.
3.2.  Influența negativă a ploii și a grindinei 1 – 22 dec.
4.1. 2020
 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu împrumut la ordinul
4.2.
sutelor
5.1.
5.2.  Influența negativă a secetei și a caniculei
 Scăderea numerelor naturale de 100 la 1000, cu împrumut la ordinul
zecilor și al sutelor
 Influența negativă a brumei asupra mediului
 Aflarea numărului necunoscut
 Probleme care se rezolvă prin operația de adunare
 Probleme care se rezolvă prin una sau două operații
 Recapitulare Evaluare – Ameliorare/Dezvoltare
DP 2.1.  Trăire și manifestare emoțională, starea de bine 4 S: 11, 12,
1 2.2.  Să înțelegem mai bine emoțiile. 13, 14
 Îmi stăpânesc emoțiile 30 noi.
ore/săpt.
 Palatul Stăpânilor emoţiilor 7, 17, 21
dec. 2020
 Recapitulare. Evaluare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.


MM 1.1. / 1.2.  Melodia 6 S: 11, 12,
4. 2 1.3. / 1.4.  Sunete înalte 13, 14
2.1. / 3.1.  Sunete joase 3, 8, 10, 15,
ore/săpt.
Vin sărbătorile! 3.2.  Mersul melodiei 17, 22 dec.
AVAP 1.2. / 1.3.  Iarna pe uliţă 6 S: 11, 12, 13
2 2.2. / 2.3.  Ninge 4, 7, 18
2.5. / 2.6.  Omul de zăpadă dec. 2020
ore/săpt.
 Obiceiuri de iarnă
 Evaluare
CLR 1.1.  Recapitulare - consolidare 18 S: 15, 16, 17
6 1.2.  Povestirea orală a unui text 11 – 29
1.3.  Povestirea unor întâmplări observate ian. 2021
ore/săpt.
1.4.  Reguli ale discursului oral
2.3.
 Pronunția clară și corectă
3.1.
 Virgula
3.2.
3.4.  Textul nonliterar/informativ
4.1.  Descrierea unui fenomen
4.2.  Propoziția
5.  Cuvântul
Farmecul iernii  Silaba
 Scrierea corectă a cuvintelor s-a / sa
 Scrierea imaginativă după ilustrație
 Texte suport
 Iarna, după Mihail Sadoveanu
 Fiecare fulg de nea e unic, după Justin Pollard
 Recapitulare - Crăiasa Zăpezii
 Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
 La pas!Un pas mai sus! - Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.


MEM 1.5.  Vieţuitoare şi medii de viaţă 15 S: 15, 16, 17
5 1.6.  Adunarea repetată de termeni egali. 11 – 28
5.2.  Adaptarea viețuitoarelor la mediu. ian. 2021
ore/săpt.
3.1.  Înmulţirea numerelor naturale.
3.2.
 Despre viaţa plantelor şi a animalelor.
 Înmulţirea când unul dintre factori este 2.
 Despre viaţa oamenilor.
 Înmulţirea când unul dintre factori este 3.
 Nevoile viețuitoarelor pentru a supraviețui.
5.  Înmulţirea când unul dintre factori este 4.
Farmecul iernii  Balta, mediu natural de viață
 Recapitulare - Evaluare - Ameliorare / Dezvoltare
DP 2.1.  Comunicare școlară eficientă 3 S: 15, 16, 17
1 2.2.  Comunicăm: Vorbim și ascultăm. Emoțiile în comunicarea cu ceilalți 11, 18, 25
 Recapitulare - Evaluare ian. 2021
ore/săpt.
 Recapitulare finală
MM 1.1. / 1.2.  Melodia 6 S: 15, 16, 17
2 1.3. / 1.4.  Legătura dintre text şi melodie (strofa şi refrenul) 12, 14, 19,
2.1. / 3.1.  Genuri muzicale: folclorul copiilor; colinde 21, 26, 28
ore/săpt.
3.2.  Recapitulare – Evaluare ian. 2021
 Recapitulare finală
AVAP 1.2.  Inimă verde 6 S: 15, 16, 17
2  Piatră 15, 22, 29
 Lemn ian. 2021
ore/săpt.
 Plastic
 Recapitulare – Evaluare

SEMESTRUL al II-lea / ŞCOALA ALTFEL: 24 – 28 MAI 2021 (31 săpt.)


UNITATE DE ÎNVĂȚARE DISCIPLINA COMPET. CONŢINUTURI NR. SĂPT. OBS.
SPECIFICE ORE
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

CLR 1.1.  Dialogul 18 S: 18, 19, 20


6 1.2.  Dialogul în situații concrete 8 – 26
1.3.  Formularea de întrebări și răspunsuri febr. 2021
ore/săpt.
1.4.  Povestirea orală a unui text citit
1.5.
 A cere și a da informaţii
1.6.
 Două puncte
3.1.
3.2.  Repovestirea unei întâmplări citite
6. 4.1.  Scrierea pe liniatură dictando
Învăţăm să ne 4.2.  Cuvinte cu înțeles opus
5.1.  Texte suport
comportăm! 5.2.  Ce băiat!, după Octavian Pancu-Iaşi
61.  Cel mai bun prieten, după Victor Sivetidis
6.2.  Recapitulare – Despre prietenie
6.4.  Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
 La pas! Un pas mai sus! - Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 1.5.  Vieţuitoare şi medii de viaţă 15 S: 18, 19, 20
5 1.6.  Înmulţirea când unul dintre factori este 5. 8 – 25
5.2.  Acvariul,mediu artificial de viață febr. 2021
ore/săpt.
3.1.  Înmulţirea când unul dintre factori este 6.
3.2.
 Pădurea, mediu natural de viață
 Înmulţirea când unul dintre factori este 7, 8, 9 sau 10.
 Parcul, mediu artificial de viață
 Înmulţirea când unul dintre factori este 0 sau 1
 Proprietăţile înmulțirii
 Ordinea efectuării operaţiilor
 Probleme care se rezolvă prin una, două sau mai multe operații
 Recapitulare - Evaluare - Ameliorare / Dezvoltare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
DP 2.3.  Dezvoltarea emoțională și socială 3 S: 18, 19, 20
1  Relațiile cu ceilalți.Prietenia. 8, 15, 22
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

ore/săpt.  Respectul.Prietenia și conflictele febr. 2021


 Recapitulare
 Evaluare
MM 1.4. / 2.1.  Interpretarea 6 S: 18, 19, 20
2 3.1. / 3.2.  Nuanţe – Tare, încet, mediu 9, 11, 16,
3.4.  Cântec vesel 18, 23, 25
ore/săpt.
6.  Cântec trist febr. 2021

Învăţăm să ne AVAP 1.2.  Despre muzică 6 S: 18, 19, 20


comportăm! 2 2.2.  Muzica, pasiunea mea 12, 19, 26
2.3.  Instrumente muzicale de jucărie febr. 2021
ore/săpt.
 Recapitulare
 Evaluare
CLR 1.1.  A formula o idee 18 S: 21, 22, 23
6 1.2.  A identifica un obiect /un loc/o persoană. 1 – 19
1.3.  Despărțirea în silabe la capăt de rând mart. 2021
ore/săpt.
1.4.  Cuvinte cu înțeles opus - exersare
1.5.
 Cuvinte cu aceeași formă și înțeles diferit
1.6.
3.1.
 Acordul în număr și gen
3.2.  Scrierea corectă a cuvintelor dintr-un / dintr-o
7. 4.1.  Scrierea imaginativă a unui text după benzi desenate
Călător pe aripile 4.2.  Texte suport:
5.1.  Aventurile lui Habarnam, după Nikolai Nosov
imaginaţiei 5.2.  Vrăjitorul din OZ, după Lyman Frank Baum
61.  Recapitulare - Hoinărind prin Țara Minunilor
6.2.  Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
 La pas! Un pas mai sus! - Activităţi de recuperare-ameliorare/dezvoltare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
MEM 1.5.  Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100 15 S: 21, 22, 23
1.6.  Fractii. Despre Delta Dunării 1 – 18
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

5 5.2.  Împărțirea numerelor naturale folosind scăderea repetată mart. 2021


ore/săpt. 3.1.  Desprea Marea Neagră
3.2.  Împărțirea - operația inversă a înmulțirii.
4.1.  Proba înmulțirii. Proba împărțirii.
4.2.
 Despre Grădina Botanică și sera ei
 Împărțirea la 2. Împărțirea la 3.
7. .  Polul Nord şi Polul Sud
 Împărțirea la 4. Împărțirea la 5.
Călător pe aripile
 Despre igiena corporală
imaginaţiei 2.3.  Aspecte specifice ale organizării învăţării şi pregătirii pentru viaţă la 3 S: 21, 22, 23
DP
1 şcolarul mic 1, 8, 15
 Cum folosim timpul? Timpul, cel mai bun prieten. mart. 2021
ore/săpt.
 Şcolarul și programul zilnic de activitate.
 Programul meu zilnic de lucru.
MM 1.1.  Procedee armonico-polifonice 6 S: 21, 22, 23
2 1.2  Solist-cor 2, 4, 9,
1.4  Cântarea în lanţ 11, 16, 18
ore/săpt.
2.1  Dialog muzical mart. 2021
3.1
 Grupe alternative
3.2
 Recapitulare - Evaluare
AVAP 1.2.  Jurnalul unei plante 6 S: 21, 22, 23
2  Frunze 5, 12, 19
 Flori mart. 2021
ore/săpt.
 Fructe
 Evaluare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
CLR 1.1. / 1.2.  Sunetele limbii române 24 S: 24, 25,
6 1.3. / 1.4.  Vocale şi consoane 26, 27
1.5. / 1.6. 22 – 31 mart.
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

ore/săpt. 3.1. / 3.2.  Scrierea cuvintelor care conţin grupurile de sunete: oa, ea, ia, ie, ua 1, 12 – 23
4.1. / 4.2.  Scrierea corectă a cuvintelor sau / s-au apr. 2021
5.1. / 5.2.  Scrierea imaginativă a unui text pe baza unui șir de întrebări
6.1. / 6.2.  Texte suport:
 Cuibul de păsărele, după Cezar Petrescu
 Buburuza, după Eugen Jianu
 Recapitulare - File din cartea naturii
 Evaluare sumativă - Ce știu? Cât știu? Cum știu?
8.  La pas! Un pas mai sus! - Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
MEM 1.5.  Împărţirea numerelor naturale de la 0 la 100 20 S: 24, 25,
Bun venit, 5 1.6.  Împărțirea la 6. Împărțirea la 7. 26, 27
primăvara!
5.2.  Despre igiena danturii 26, 27
ore/săpt.
3.1.  Împărțirea la 8. Împărțirea la 9. 22 – 31 mart.
3.2. 1, 12 – 22
 Despre igiena alimentelor
4.1. apr. 2021
 Cazuri speciale de împărțire.
4.2.
 Despre igiena îmbrăcămintei
 Aflarea numărului necunoscut
 Ordinea efectuării operațiilor.
 Despre igiena încălțămintei
 Probleme care se rezolvă prin mai mult de două operaţii
 Recapitulare - Evaluare - Ameliorare / Dezvoltare
DP 3.1.  Rutine şi sarcini de lucru 4 S: 24, 25,
1 3.2.  Timpul meu de activitate şi odihnă 26, 27
 Reguli de igienă privind programul zilnic de activitate 22, 29 mart.
ore/săpt.
 Când şi cât învăţ? Cum învăţ? 12, 19 apr.
2021
 Recapitulare - Evaluare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
MM 1.4. / 2.1.  Cântare vocală 8 S: 24, 25,
2 3.1. / 3.2.  Poziţia, emisia naturală, tonul, semnalul de început, dicţia, sincro- 26, 27
3.4. nizarea 23, 25, 30
ore/săpt.
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

 Cântarea vocală în colectiv mart.


 Cântarea vocală în grupuri mici 1, 13, 15,
 Cântarea vocală individuală 20, 22 apr.
 Recapitulare 2021
 Evaluare
AVAP 1.2.  Animale 6 S: 24, 26, 27
2 2.2.  Familia Miau 26 mart.
8. ore/săpt. 2.3.  Fluturi 16, 23 mart.
 Barza şi rândunica 2021
Bun venit,  Albinuța Maia
primăvara!  Evaluare
CLR 1.1.  Scrierea funcțională. Biletul. 18 S: 28, 29, 30
6 1.2.  Biletul de mulțumire 26 – 30 apr.
1.3.  Biletul de informare 10 – 21 mai
ore/săpt.
1.4.  Biletul de solicitare 2021
3.1.
 Scrierea cuvintelor care contin litera x
3.2.
4.1.
 Textul informativ
5.1.  Scrierea funcţională
9. 5.2.  Afişul
Copilăria, cea 6.1.  Jurnalul de lectură
 Text suport:
mai frumoasă  Cheile, după Tudor Arghezi
vârstă  Întâlnire în lumea căților
 Recapitulare – consolidare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
MEM 2.1.  Elemente intuitive de geometrie 15 S: 28, 29, 30
5 2.2.  Figuri plane. Pătratul, dreptunghiul, triunghiul, cerc, semicerc. 26 – 29 apr.
3.2.  Despre igiena locuinței 10 – 20 mai
ore/săpt.
4.1. 2021
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

4.2.  Despre exercițiile fizice


5.1.  Interiorul și exteriorul unei figure geometrice.
6.1.  Axa de simetrie.
6.2.  Despre bolile copilăriei
6.3.
 Corpuri geometrice
9. 6.4.
 Unități de măsură
Copilăria, cea .  Măsurarea lungimii
 Măsurarea capacității vaselor
mai frumoasă
 Măsurarea masei corpurilor
vârstă DP 3.1.  Abilități și atitudini de învățare 3 S: 28, 29, 30
1 3.2.  Cine și ce mă ajută să învăț ? Cine şi ce mă împiedică să învăţ? 26 apr.
Importanța normelor de igienă pentru învățare 10, 17 mai
ore/săpt.
 Cum poți face învățarea mai ușoară ? 2021
 Recapitulare. Evaluare
MM 1.2.  Cântare instrumentală 6 S: 28, 29, 30
2 2.2.  Percuţia corporală diversă 27, 29 apr.
2.3.  Cântarea cu acompaniament 11, 13, 18,
ore/săpt.
3.1.  Acompaniament instrumental realizat de cadrul didactic 20 mai 2021
 Jucării muzicale realizat de copii
 Recapitulare. Evaluare
AVAP 1.2.  Lumea de sub ape 6 S: 28, 29, 30
2  Pești 30 apr.
 Balenă 14, 21 mai
ore/săpt.
 Țestoase de apă 2021
 Caracatițe
 Evaluare

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
CLR 1.1.  RECAPITULARE FINALĂ 18 S: 32, 33, 34
6 1.2.  Alfabetul limbii române. Sunetele limbii române. Vocale şi consoane. 31 mai –
1.3.  Grupurile de litere 18 iun. 2021
ore/săpt.
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

1.4.  Textul literar


1.5.  Textul narativ
1.6.  Textul liric
3.1.  Textul nonliterar
3.2.
 Textul informativ
4.1.
 Povestirea orală a unui text / unor întâmplări
4.2.
5.1.  Scrierea funcţională
5.2.  Recapitulare - Către vacanţă!

10. 6. 1. La pas! Un pas mai sus! - Activități de recuperare-ameliorare/dezvoltare
6.2.  Evalure finală
Se apropie MEM 3.2.  Unități de măsură 15 S: 32, 33, 34
vacanţa mare 5 4.2.  Măsurarea timpului. Ceasul. 31 mai –
6.1.  Măsurarea timpului. Calendarul. 17 iun. 2021
ore/săpt.
6.2.  Utilizarea banilor. Schimburi echivalente valoric în concentrul 0-1000
6.3.
 Organizarea și reprezentarea datelor din mediul cunoscut
6.4.
 Despre gripa. Despre vaccinare.
 Despre corpuri şi materiale care conduc electricitatea
 RECAPITULARE FINALĂ
 Numere naturale de la 0 la 1000: formarea, citirea, scrierea,
compararea, ordonarea, rotunjirea, numere pare şi impare
 Adunarea şi scăderea numerelor naturale în concentrul 0 - 1000
 Înmultirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000
 Împărţirea numerelor naturale în concentrul 0 – 1000
 Figuri plane. Corpuri geometrice
 Unităţi de măsură
 Evalure finală

UNITATE DE ÎNVĂȚARE COMPET. NR.


DISCIPLINA SPECIFICE CONŢINUTURI ORE SĂPT. OBS.
DP 3.3.  Explorarea meseriilor 3 S: 32, 33, 34
1  Oamenii și meseriile lor 31 mai,
 Meseriile. De ce sunt folositoare meseriile? 7, 14 iunie
ore/săpt.
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

 Recapitulare finală 2021

MM 1.4.  Mişcare pe muzică 6 S: 32, 33, 34


2 2.1.  Dirijatul intuitiv 1, 3, 8, 10,
2.2.  Mişcări sugerate de text /ritm 15, 17 iunie
ore/săpt.
3.1.  Dansul 2021
 Pasul cadenţat. Marşul
 Evaluarea cântecelor învăţate
10. AVAP 2.2.  Cufărul cu poveşti 6 S: 32, 33, 34
2 2.3.  La castel 4, 11, 18
Se apropie ore/săpt. 2.4.  Cai și unicorni iunie 2021

vacanţa mare  Prâslea cel voinic


 Personajul ECO
 Recapitulare
 Evaluare
* ANUL: 2019 - 2020 / CLASA a II-a C * PROFESOR ÎNV. PRIMAR: TEKLESZ TÜNDE

S-ar putea să vă placă și