Sunteți pe pagina 1din 2

4 mai

S.L: Protecţia mediului înconjurător. Plante şi animale protejate prin lege

Video „Cartea Roşie a Republicii Moldova”

Prima ediţie a Cărţii Roşii (1978) includea 29 specii de animale şi 26 specii de plante.
Ediţia a doua a Cărţii Roşii (2001) a Republicii Moldova cuprinde 126 de specii de
plante şi 116 – de aimale. Ediţia a 3-a a Cărţii Roşii a Republicii Moldova (2013)
cuprinde deja 208 specii de plante şi 213 specii de animale.

Fungi (ciuperci):
• 100 specii de lichenofite
• 100 specii de microfite
- Amanită de Muscă
- Zbârciog de stepă
- Pseudevernie decorticoasă
- Usnee regidă

Plante:
• 100 specii de angiosperme
• 100 specii de gimnosperme
• 100 specii de pteridofite
• 100 specii de briofite
- Hilocomiu spendit
- Ferigă cartuziană
- Cârcel
- Hodolean Tătăresc
- Rinderă umbrelată

Animale:
• 100 specii de mamifere
• 100 specii de păsări
• 100 specii de reptile
• 100 specii de amfibieni
• 100 specii de peşti
• 100 specii de ciclostomate
• 100 specii de insecte
• 100 specii de crustacee
• 100 specii de moluşte
- Călugăriţa
- Carabida clartatus
- Caraban
- Albina Valgă
- Fluture Mahaon
- Ochi de Păun mic
- Broască de câmp
- Șarpele cu patru dungi
- Broască Țestoasă de Baltă
- Cormoran mic
- Striga
- Erete vânat
- Vultur pescar
- Codalb
- Ciocănitoare verde
- Raţă cu ochi albi
- Hoitar
- Țigănaş
- Lebăda cucuiată
- Vespertil bicolor
- Barabastel european
- Chiţcan cu abdomen alb
- Noptar cu urechi mari
- Hermelină
- Popândău comun
- Vidră
- Pisică sălbatică

S-ar putea să vă placă și