Sunteți pe pagina 1din 11

Tema seminarului: Elaborarea bugetului operațional

I etapă: Planificarea vînzărilor


La această etapă se elaborează:
 Bugetul vînzărilor în unități fizice
 Bugetul de producție în unități fizice
 Bugetul veniturilor din vînzări, în unități monetare

Vom elabora bugetul vînzărilor în baza SRL „Romanița”, care produce 3 tipuri principale de
produse:
 blugi,
 costume pentru bărbați,
 pulovere tricotate.
Prețul mediu de vînzare al acestora:
 blugi – 800 lei
 costume pentru bărbați – 1400 lei
 pulovere tricotate – 500 lei.
În baza cercetărilor de marketing experții presupun următorul tablou al vînzărilor în funcție de
sezon, tendințele precedete și alți factori, care influențează cererea la produsele firmei:
Tabelul 1. Bugetul vînzărilor pe luni, unități de produse

Lunile anului Total


Produse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
Blugi 600 600 700 800 1000 900 900 700 1000 800 800 600 9400
Costume 500 500 700 700 800 800 700 500 900 900 700 500 8200
Pulovere 1000 1000 1200 1500 1500 1200 1000 1000 1700 1700 1500 1000 15300
Bugetul vînzărilor poate fi elaborat într-o formă mai agregată: pe trimestre, simestre, ani; sau într-o formă
mai detaliată, pe decade sau săptămîni.
Pentru a se face o analiză trimestrială a bugetului vînzărilor acesta se elaborează și pe trimestre:

Tabelul 2. Bugetul vînzărilor pe trimestre, unități de produse


Trimestrul Total
Produse
I II III IV pe an
Blugi
Costume
Pulovere
lum
Bugetul de producție
În cazul de față capacitatea de producție a firmei îi permite să producă cantitățile stabilite în
rezultatul cercetărilor de marketing. De regulă, managerii firmei planifică un volum al producției cu 10%
mai mare la blugi și pulovere și o rezervă de 15% la costume, ca o măsură a asigurării riscului de creștere
a cererii la produsele solicitate.
Ipoteze: sold la finele anului bugetar, % din necesarul anual:
 blugi – 10%
 costume pentru bărbați – 15%,
 pulovere tricotate – 10%.

1
Tabelul 3. Bugetul de producție pe luni, unități de produse

Nr d/r Lunile anului Total


Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Blugi - cererea
2 Soldul necesar la
finele perioadei –
10%
3 Necesarul (1+2)
4 Sold la începutul
perioadei – 10%
5 Plan de producție
(3-4)
6. Costume - cerere
7 Soldul necesar la
finele perioadei –
15%
8 Necesarul (6+7)
9 Sold la începutul
perioadei – 15%
10 Plan de producție
(8-9)
11 Pulovere - cerere
12 Soldul necesar la
finele perioadei –
10%
13 Necesarul (6+7)
14 Sold la începutul
perioadei – 10%
15 Plan de producție
(13-14)

La fel ca și bugetul vînzărilor îl vom prezenta în mod agregat: pe trimestre:


Tabelul 4. Bugetul de producție pe trimestre, unități de produse
Trimestrul Total
Produse
I II III IV pe an
Blugi
Costume
Pulovere

2
În baza bugetului vînzărilor în unități fizice și a bugetului de producție în unități fizice se elaborează
bugetul veniturilor din vînzări:

Tabelul 5. Bugetul veniturilor din vînzări pe luni, mii lei


Lunile anului Total
Produse
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
Blugi
Costume
Pulovere
TOTAL

Tabelul 6. Bugetul veniturilor din vînzări pe trimestre, mii lei


Trimestrul
Produse Total pe an
I II III IV
Blugi
Costume
Pulovere
TOTAL

3
II etapă: Planificarea costului de producție și a cheltuielilor activității operaționale
La această etapă se elaborează: Bugetul costurilor directe de materiale de bază
Ipoteze:
Costuri de stofă pentru: blugi – 1,2 m; costume – 2,5 m; pulovere – 1,5 m. Cost de achiziție pentru stofa
folosită la producerea blugilor și a costumelor – 100 lei/1m; pulovere – 150 lei/1 m.
Acest buget are la bază bugetul de producție.
Tabelul 7. Bugetul costurilor directe de materiale de bază pe luni

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Blugi, plan de
producție
2 Cost de
materiale, m
3 Costume, plan
de producție
4 Cost de
materiale, m
5 Cost total de
stofă pentru
blugi și
costume
6 Rezerva
necesară de
stofă la finele
perioadei –
10%
7 Sold stofă din
perioada
precedentă –
5%
8 Necesarul de
stofă (5 + 6 –
7)
9. Costul stofei,
mii lei
10 Pulovere, plan
de producție
11 Cost de tricotaj,
m
12 Rezerva
necesară de
tricotaj la finele
perioadei –
10%
13 Sold tricotaj
din perioada
precedentă –
5%
14 Necesarul de
tricotaj (11 +
12 – 13)
15 Costul
tricotajului, mii
lei
16 Costuri directe
de materiale de
bază totale, mii
lei
(9 + 15)

4
Tabelul 8. Bugetul costurilor directe de materiale de bază pe trimestre, mii lei
pe trimestre, mii lei
Trimestrul
Indicatori Total pe an
I II III IV
Costul stofei pentru
blugi și costume, mii
lei
Costul stofei tricotaj,
mii lei
Costuri directe de
materiale de bază
-total, mii lei

5
Bugetul costurilor directe de muncă
Ipoteze: pentru confecționarea unei pereche de blugi se costă 7 om-ore, a unui costum – 12 om-ore;
pulover – 5 om-ore. Costul unei ore de muncă directă (inclusiv CASMO) – 42 lei.

Tabelul 9. Bugetul costurilor directe de muncă pe luni

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Blugi,
plan de
producție
2 Costuri de
muncă,
om-ore
3 Costume,
plan de
producție
4 Costuri de
muncă,
om-oră
5 Pulovere,
plan de
producție
6 Costuri de
muncă, om-
ore
7 TOTAL
costuri de
muncă,
om-ore (2
+ 4 + 6)
8 TOTAL
costuri de
muncă,
mii lei

6
Tabelul 10. Bugetul costurilor directe de muncă pe trimestre
Trimestrul
Indicatori Total pe an
I II III IV
TOTAL costuri de
muncă, om-ore
TOTAL costuri de
muncă, mii lei

Bugetul costurilor indirecte de producție


Tabelul 11. Bugetul costurilor indirecte de producție pe luni, mii lei
Ipoteze: costuri de materiale auxiliare în mediu la o unitate de produs – 15 lei

Nr Lunile anului Total


d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Materiale auxi
liare, mii lei
2 Energie elec trică,
mii lei
3 Costuri variabile
total (1+2)
4 Costuri indirecte
de muncă
5 Uzura utilajelor și
clădirii
6 Asigurare
7 Energie electrică,
componenta
constantă
8 Deservire utilaje
9 Costuri fixe – total
10 TOTAL costuri
indirecte de
producție

Tabelul 12. Bugetul costurilor indirecte de producție pe trimestre


Trimestrul
Indicatori Total pe an
I II III IV
CIP variabile
CIP fixe
TOTAL CIP

7
Tabelul 13. Bugetul producției finite pe luni

Nr Lunile anului
d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Blugi – sold la începutul
anului, unități
2 Valoarea stocului de
blugi la începutul anului,
mii lei
3 Costume – sold la
începutul anului, unități
4 Valoarea stocului de
costume la începutul
anului, mii lei
5 Pulovere – sold la
începutul anului, unități
6 Valoarea stocului de
pulovere la începutul
anului, mii lei
7 Valoarea totală a stocului
de produse la începutul
anului, mii lei
8 Blugi – sold la finele
anului, unități
9 Valoarea stocului de
blugi la finele anului, mii
lei
10 Costume – sold la finele
anului, unități
11 Valoarea stocului de
costume la finele anului,
mii lei
12 Pulovere – sold la finele
anului, unități
13 Valoarea stocului de
pulovere la finele anului,
mii lei
14 Valoarea totală a stocului
de produse la finele anului,
mii lei

8
Bugetele prezentate în tabelele 8 – 13 servesc ca sursă de informații pentru elaborarea bugetului costului
vînzărilor
Tabelul 14. Bugetul costului vînzărilor pe luni, mii lei
Nr Lunile anului Total
d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Soldul
produselor
finite la
începutul anului
2 Costuri de
materiale
directe de bază
3 Costuri directe
de muncă
4 CAIP
5 Total costuri de
producție
(2 + 3 +4)
6 Valoarea
producției
fabricate (1+5)
7 Soldul
produselor
finite la fi-nele
anului
8 Costul vînză-
rilor (6 - 7)

9
Tabelul 15. Bugetul cheltuielilor comerciale, mii lei
Nr Lunile anului Total
d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Comision
2 Ambalajul și for-
marea partidei
3 Cheltuieli de
transport
4 Marketing, reclamă
5 Total costuri
comerciale fixe
(2+3+4
TOTAL (1+5)

Tabelul 16. Bugetul cheltuielilor generale și administrative, mii lei


Indicatori Lunar Trimestrial Anual
1. Cheltuieli de întreținere a personalului
general și administrativ (remunerarea muncii) 70
2. Cheltuieli generale și administrative
(telefon, fax, interne, cheltuieli poștale,
bancare etc.) 10
3. Cheltuieli pentru achitarea serviciilor de
audit, informații, consulting etc. 7,5
4. Transport de serviciu 5
5. Cheltuieli de delegație 5
6. Cheltuieli de reprezentanță 3
7. Paza și securitate 21
8. Centrul de compiutere 15
TOTAL 136,5

10
Etapa a III: Planifiarea rezultatului activității operaționale
Toate bugetele prezentate în tabelele 5, 14, 15 și 16 servesc ca bază pentru întocmirea bugetului de profit
și pierderi din activitatea operațională
Tabelul 17. Bugetul rezultatului activității operaționale, mii lei
Nr Lunile anului Total
d/r Indicatori
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pe an
1 Venituri din
vînzări
2 Costul
vînzărilor
3 Profit brut
4 Cheltuieli
comerciale
5 Cheltuieli
generale și
administrative
6 Profit
operațional

Tabelul 18. Bugetul rezultatului activității operaționale pe trimestre, mii lei


Trimestrul
Indicatori Total pe an
I II III IV
Venituri din vînzări
Costul vînzărilor
Profit brut
Cheltuieli comerciale
Cheltuieli generale și administrative
Profit operațional
Rentabilitatea vînzărilor calculată în baza:
 profitului brut
 profitului operațional

11

S-ar putea să vă placă și