Sunteți pe pagina 1din 2

Numele şi prenumele: Data:

Clasa: Nota estimată:

TEST DE EVALUARE (Ereditatea şi variabilitatea lumii vii)

1. Mendel a utilizat pentru experienţele sale mazărea deoarece:


A – este o plantă unisexuată dioică
B – este o plantă unisexuată monoică
C – este o plantă autogamă
D – nu prezintă caractere fenotipice distincte
1 punct
2. Segregarea fenotipică în monohibridare, în generaţia F2 (2n) este:
A – 3: 1 C – 50% : 25%
B – 1: 2: 1 D – 1: 1
1 punct
3. Primele mecanisme de transmitere a caracterelor ereditare au fost formulate de:
A – G. Mendel C – O. Avery
B – Th. Morgan D – nici un răspuns nu este corect
1 punct

4. Organismele homozigote:
A – sunt impure genetic
B – se formează în generaţia F1 (2n) prin monohibridare
C – se notează AA sau aa
D – formează prin meioză gameţi diferiţi
1 punct

5. Tezele teoriei cromozomiale a eredităţii au fost formulate de:


A – G. Mendel C – O. Avery
B – Th. Morgan D – M. Kimura
1 punct
6. Pentru a demonstra procesul de schimb reciproc de gene între cromozomii
omologi (crossing over), Morgan a încrucişat musculiţe cu următoarele caractere:
A – corpul negru, aripile normale (b b/ vg+ vg+)
B – corpul gri, aripile vestigiale (b+ b+/ vg vg)
C – două musculiţe, fiecare cu un caracter dominant şi unul recesiv
D – toate răspunsurile sunt corecte
1 punct

7. Legea purităţii gameţilor stabileşte:


A – gameţii sunt impuri genetic
B – gameţii sunt întotdeauna puri din punct de vedere genetic
C – segregarea în F2 este de 3 dominant la 1 recesiv
D – segregarea genotipică este de 3: 1 în monohibridare
1 punct
8. Segregarea genotipică în cazul încrucişării între două organisme Aa şi aa este:
A – 2: 1 B – 3: 1 C – 2:1 D – 50% : 50%
1 punct

Notă: Se acordă 2p din oficiu. Succes!


BAREM DE CORECTARE ŞI NOTARE

1. C (este o plantă autogamă) – 1p


2. A (3: 1) – 1p
3. A (G. Mendel) – 1p
4. C (se notează AA sau aa) – 1p
5. B (Th. Morgan) – 1p
6. D (toate răspunsurile sunt corecte) – 1p
7. B (gameţii sunt întotdeauna puri din punct de vedere genetic) – 1p
8. D (50% : 50%) – 1p

+ 2p
____________
TOTAL = 10p