Sunteți pe pagina 1din 3

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE

ȘCOALA GIMNAZIALĂ IPOTEȘTI


Str. Bisericii, nr. 605, 727325,Ipotești, SUCEAVA
Tel./Fax 0230/525502; E-mail: scoala1ipotesti@yahoo.com

PROF.ÎNV. RUSU Elena Gabriela DIRECTOR,


An şcolar 2019-2020 CORJUC Loredana
Şcoala Gimnazială Ipotești

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE SI EXTRACURRICULARE


Clasa pregătitoare C

NR. LUNA TEMA OBIECTIVE LOCUL EVALUARE


CRT DESFASURĂRII
septembrie - Să observe aspecte de toamnă în natura Drumeţie la
1. înconjurătoare; pădure; Activitatea va fi valorificată în
„Frunze ruginii” -Să prezinte principalele caracteristici ale Statuia lui Ștefan cadrul orelor de CLR, MEM
(Tainele toamnei) toamnei; cel Mare;
- Să descopere frumuseţile toamnei; Cetatea Suceava;
Sala de clasă

- Să respecte persoanele din jur;


2. octombrie „Un gest de prietenie, o - Să aprecieze gesturile bune/rele ale colegilor; Sala de clasă Informaţiile vor fi apreciate şi
rază de iubire” -Să confectioneze obiecte pentru a le oferi şi valorificate la orele de DP,
schimba între ei; AVAP, CLR.
- Să povestească întâmplări despre prietenii lor.

- Să observe şi să descrie unele aspecte legate


3. noiembrie ,,Rapsodii de toamnă,, de anotimpul “Toamna”; Sala de clasă Informaţiile vor fi apreciate şi
- Să cunoască şi să recite poezii şi cântece valorificate la orele de CLR,
despre toamnă; MM.
- Să participe la concursul ,,Rapsodii de
toamnă”.
decembrie 1 Decembrie-Ziua - Să realizeze ecusoane cu Ziua României;
Nationala a României - Să decoreze lingurițele din lumn cu motive Prezentarea serbării şi
4. tradiționale. amenajarea unei expoziţii cu
,,Moş Crăciun, bine-ai - Să pregătească un program artistic; Sala de clasă lucrările realizate pe această
venit!” - Să interpreteze colindele şi alte obiceiuri temă la orele de AVAP, CLR,
având un joc scenic; MM.
- Să realizeze felicitări pentru Crăciun.

ianuarie
5. ,,Somnoroase păsărele” - Să cunoască unele date despre poet; Activitatea va fi valorificată în
- Să recite poezii scrise de marele poet; Biblioteca școlii cadrul orelor de CLR, AVAP.
- Să participe cu plăcere la activitate

- Să-şi povestească basme şi istorioare îndrăgite


6. februarie „Poveşti la gura sobei” legate de anotimpul alb;
- Să dramatizeze unele fragmente din poveştile Realizarea unei parade a
- şezătoare literară îndrăgite; Sala de clasă personajelor îndrăgite
- Să se costumeze adecvat personajelor
interpretate;
- Să realizeze un colaj cu lucrări realizate pe
această temă.

7. martie ,,Ce poveşti ne spune - Să asculte cele mai frumoase poveşti scrise de Prezentarea serbării şi
Nică?” Ion Creangă. amenajarea unei expoziţii cu
- Să vizioneze scurte imagini în care este lucrării realizate pe această temă
descrisă viața lui Ion Creangă. Sala de clasă la orele de AVAP şi CLR

„Zâmbetul mamei!” - Să pregătească un program artistic dedicat


mamei;
- program artistic - Să interpreteze cântecele şi poeziile cu
sensibilitate;
- Să pregătească mamei o felicitare;
- Să organizeze o mică expoziţie cu tema
„ Zâmbetul mamei !”
aprilie “Hristos a înviat! ” - Să realizeze felicitări pentru Paşte; Expoziţie de lucrări
8. - Să confecţioneze decoraţiuni specifice; Sala de clasă
- Să picteze ouă de Paşte.

9. mai ,,Să cunoaştem, să - Să cunoască importanta pădurilor şi a Activitate practică: să răsădească


ocrotim şi să iubim plantelor din pădure; Sala de clasa fiecare câte o floare, căreia să-i
natura“ - Să realizeze compoziţii aplicative diverse cu Drumeţie în urmărească evoluţia
mesaje ECO; pădure
- Să răsădească flori în ghivece.

-Să realizeze desene pe asfalt despre copilărie;


10. iunie 1 IUNIE , ziua copiilor Curtea scolii Desene pe asfalt
Fotografii
,,Vine vacanţa mare!” -Să realizeze un program artistic pentru sfârşitul Prezentarea programului artistic
Serbare la sfârşitul anului şcolar 2019-2020. Sala de clasă
anului şcolar”