Sunteți pe pagina 1din 3

TEST SUMATIV LA UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:

Adverbul. Reflectarea propriei experiențe într-un tex scris


elevul din clasa a VI-a „A”
Bejenari Gabriel

ACTUALIZEAZĂ ȘI DECIDE!
1. (6p.) Dacă apreciezi că afirmația este adevărată, încercuiește (A). Dacă tu crezi că
informația este falsă, încercuiește litera (F):

a. A F Adverbul este o parte de vorbire neflexibilă, care determină un verb, un


adjectiv, un alt adverb, o interjecție, un substantiv, arătând împrejurarea în care se
desfășoară acțiunea. arată însușirea unui obiect.
b. A F Adverbele se clasifică după înțeles, după structură și după origine.
c. A F Toate adverbele au grade de comparație.

2. (6p.)Alege varianta corectă, bifând litera corespunzătoare:

- În enunțul E bine să înțelegi, adverbul are funcția sintactică de:


a)Nume predicativ
b)Complement circumsatnțial de timp
- În enunțul Va cânta azi, adverbul are funcția sintactică de:
a)Complement circumstanțial de loc
b)Complement circumsatnțial de timp
c)Complement circumsatnțial de mod
- În enunțul Vine încet, adverbul are funcția sintactică de:
a)Complement circumstanțial de loc
b)Complement circumsatnțial de timp
c)Complement circumsatnțial de mod

CITEȘTE ȘI GÂNDEȘTE!
Descoperă, lecturând, emoția unui personaj la despărțirea de cartea copilăriei sale.
Prin ferestrele de mansardă ale podului, lumina intra domol ca un val de dantelă demult
aruncat acolo, printre vechiturile ce mărturiseau nostalgic despre bogăția și frumoasa copilărie a
băiatului.
Dănuț privea cu drag în jur și a înțeles că au trecut ani mulți prin file citite în acest ascunziș.
Acum însă trebuia să le părăsească.
Prin ninsoarea colbului și a ațelor de păianjen, a zărit cartea lui preferată și imediat a auzit
parcă glasul lui Robinson: „Spunând adio insulei, am luat cu mine căciula și umbrela…”. Dănuț
a oftat și a început din nou lectura: „Spunând adio insulei…”. Împăienjeniți de lacrimi, ochii lui
și-au luat acum un lung adio de la chipul personajului îndrăgit de pe coperta pătată de lacrimile
bucuriei. Plângea și Robinson, zâmbind, ce-i drept.
Sufletul copilului era acum o insulă din care plecase Robinson Crusoe. Atunci a închis
volumul. Și-a plecat obrajii uzi asupra cărții copilăriei lui, sărutând-o adânc și lung pentru
fericirea lecturii ce i-a prilejuit-o.
„Spunând adio insulei”, Dănuț cobora scările toamnei. Urma să intre în clasa a șaptea.

Ionel TEODOREANU „La Medeleni”

1. (6p.) Răspunde în enunțuri complete și dezvoltate la întrebările despre text.

a)Ce carte și ce personaj preferat avea copilul?


Cartea preferată era Robinson Crusoe, acesta era şi personajul preferat al copilului.

b)Ce studii urma să facă Dănuț?


Dănuţ urma să intre în clasa a şaptea.

c)Unde are loc reîntâlnirea băiatului cu cartea?


Reîntâlnirea băiatului cu cartea are loc în pod.

APLICĂ ȘI ÎNȚELEGE!
2. (6p.) Rescrie din text două adverbe și analizează-le, conform algoritmului propus:
Exemplu: „blând” – adverb de mod, simplu, propriu-zis, gr. pozitiv, f.s. complement
circumstanțial de mod

• domol – adverb de mod, simplu, propriu-zis, gr. pozitiv, f.s. complement circumstanţial de
mod
• acolo – adverb de loc, simplu, propriu-zis, gr. pozitiv, f.s. complement circumstanţial de loc

COMUNICĂ ȘI CREEAZĂ!
1.(8p.)Caracterizează-l, în patru enunțuri, pe Dănuț, explicând calitățile copilului și
atitudinea ta față de el.
Dănuţ este un copil sensibil şi inteligent, care ţine foarte mult la amintiri. Indiferent de
toate greutăţile prin care trece acest copil, el este un învingător. Eu cred, că Dănuţ este un bun
exemplu pentru fiecare din noi, deoarece pentru acest băiat este importantă lectura – o lume
reală sau imaginară de care nu doreşte să se despartă. Cărţile sunt nişte izvoare magice care ne
pot schimba viaţa, comori care ne luminează mintea şi ne bucură sufletul.

2.(8p.)Scrie, în 4 enunțuri, despre o experiență personală în care sufletul tău devenise o


insulă la despărțirea de cartea preferată și de personajul îndrăgit.
Citind cartea „Micul Prinţ” am simţit cum călătoresc într-o lume solitară, în care sufletul
meu era în căutare. Am îndrăgit această carte şi acest personaj, pentru că eroul principal m-a
prins într-un dans nesfârşit de trăiri intense. Micul Prinţ m-a cucerit, pătrunzându-mi direct în
suflet şi scoţând la lumină lucrurile cu adevărat semnificative pentru fiecare om. El ne
întruchipează pe fiecare dintre noi pe drumul cunoaşterii, al descoperirii de sine şi al evoluţiei
personale. La despărţirea de această carte, sufletul meu devenise o insulă, din care plecase
Micul Prinţ în căutarea adevăratului sens al vieţii.

S-ar putea să vă placă și