Sunteți pe pagina 1din 10

Din istoria Ținutului

medieval: Rezina
medievalÃ

Elaborat de: Gabriel Bejenari, cl. a VI-a „Aˮ


Rezina este un oraș din Republica Moldova, este situat
pe malul drept al Nistrului, la 98 km
de municipiul Chișinău și la 3 km de gara feroviară a
orașului Râbnița. Orașul este intersectat
de traseul Orhei-Râbnița, respectiv Bălţi-Şoldăneşti-
Râbniţa. Prin așezarea sa geografică,
teritoriul Rezinei face parte din podişul de nord al
Republicii Moldova, fiind brăzdat, în partea de Nord,
de Valea Rezinei, care desparte oraşul
de satul Ciorna, iar la sud de Valea
Izvorului, ce desparte Rezina de satul Stohnaia.
Scurt istoric
• Prima atestare a localităţii Rezina se regăseşte într-un document din 5 februarie
1495, emis de cancelaria domnească, prin care domnitorul Ţării Moldovei
Ştefan cel Mare întăreşte lui Toader, pisar, satul Rezina, unde a fost Alexa
vătăman, pe Nistru, la gura Rezinei, cumpărat de la rudele acestuia, strănepoţi
ai panului Negrea cu 70 de zloţi tătăreşti. Numele „Rezina” provine de la
hidronimul Rezina, afluent al râului Nistru, atestat în documentele
moldoveneşti în anul 1437 şi la gura căruia s-au aşezat cu traiul primii
locuitori. Satul Rezina este mult mai vechi decât prima sa menţiune
documentară, căci la începutul secolului al XV- lea este proprietatea lui Negrea
vornicul, boier în slujba lui Alexandru cel Bun. Moşia Rezina nu o data a fost
împărţită între urmaşii pisarului Toader.
• În anul 1935 comuna rurală Rezina din judeţul Orhei a primit statutul de
comună urbană.
• După instaurarea puterii sovietice, în 1940, localităţii Rezine i se oferă statutul
de oraş.
Legende privind numele orașului
1) Legenda spune că prin aceste locuri s-a oprit odată la popas o familie
mama, tata, fiica și feciorul. Cum ședeau ei așa pe malul rîului, s-a apropiat
de ei un bătrîn înțelept care spune :
„- Cum se numește acest pămînt? l-au întrebat călătorii.
- Nu are nici un nume, a răspuns bătrînul. Mie mi-au plăcut însă tare mult
copiii aceștia ai voștri. Voi numi acest loc după numele lor. Pe fecior îl
chema Răzanu, iar pe fiică Elina”.
2) Dintr-o altă legendă aflăm despre doi îndrăgostiți Rez și Ina. Erau niște
tineri foarte cumsecade, care nu pregetau să le vină în ajutor celor săraci și
obidiți de soartă. Oamenii din jur îi iubeau pe acești tineri și se pregăteau
de nunta lor. Dar au năvalit tătarii și i-au ucis pe Rez și Ina. În amintirea
lor oamenii recunoscători au numit localitatea în care trăiau Rezina.
3) Cea de-a treia legendă ne spune că prin partea locului își avea moșia un om
pe nume Răzanu. El era puternic și viteaz, își apăra cu multă bărbăție pămîntul de
invaziile dușmanilor. Răzanu a lăsat cuvînt oamenilor că dacă moare în vreo luptă,
pămîntul să-i poarte numele.
Și cînd s-a întîmplat nenorocirea că el a fost răpus de o mână vrăjmașă, oamenii au
numit pamântul acela Rezina.
• O legendă spune că anume aici, în mănăstirea de lângă orașul Rezina, s-a cununat Ștefan
cel Mare cu soția sa Maria Voichița.
• O altă legendă spune că într-o nișă de la poalele cascadei de lângă Rezina se află
mormântul vestitului cântăreț Orfeu.
Ocupaţiile de bază
- agricultura;
- prelucrearea
pietrei;
- comerțul.
Suprafața localității
Rezina este oraș în Republica
Moldova, centrul administrativ al
raionului cu acelaşi nume.
Suprafaţa construită a oraşului
constituie circa 4.83 kilometri
pătraţi, având un perimetru de
12.96 km.
Aspectul locuințelor
Casele erau construite chiar de ei, din vălătuci de lut.
După ce îşi făceau planul casei, parii groşi care formau
pereţii erau „lipiţi” cu boaţe, „adică gogoloaie mari de
lut amestecat cu paie de grâu, frământat foarte bine cu
boii sau cu sapele şi picioarele. Ele erau acoperite cu
stuf sau paie, mai târziu acestea au fost învelite cu ţiglă
şi tablă. La final, pe pod erau montate tabla sau maldăre
de stuf, după preferinţă. Căsuţa era ascunsă între copaci,
cu o odaie şi o tindă, în care un om mai înalt se încovoia
ca să poată intra sau să nu se lovească cu capul de tavan.
Oameni de vaza din trecut
Marele actor Mihai Volontir s-a născut la 9 martie 1934,
în satul Glinjeni, raionul Rezina. A fost un actor din
Republica Moldova, fost deputat în primul Parlament al
Republicii Moldova în anii 1990-1994. A fost apreciat și
ca interpret de muzică ușoară.

S-ar putea să vă placă și