Sunteți pe pagina 1din 1

Concluzie

Plecând de la considerentul că rata rentabilităţii financiare exprimă eficienţa utilizării capitalului


propriu sau permanent al firmei putem afirma ca aceasta prezintă o importanţă deosebită pentru
acţionarii firmei, care apreciază în funcţie de nivelul acesteia dacă investiţiile lor sunt justificate şi
dacă totodată vor continua să sprijine dezvoltarea firmei prin aportul de noi capitaluri sau prin
renunţarea pentru o perioadă limitată la o parte din dividendele cuvenite.Pentru managerii companiei
rata rentabilității permite evaluarea performanţelor economice şi financiare , dar și reprezintă
eficiența deciziilor aprobate și corectitudinea organizării procesului de muncă.

În linii generale putem menționa că rentabilitatea financiară constituie un indicator de bază care
caracterizează performanţelor întreprinderii care se găseşte sub incidenţa directă a politicii
comerciale (rentabilitate comercială), a eficienţei capitalurilor angajate (rentabilitate economică),
dar şi a politicii financiare a întreprinderii.