Sunteți pe pagina 1din 4

Capitolul IV: Analiza performantei cu ajutorul ratelor de

rentabilitate.Cai de crestere a performantei financiare.

Analiza performantei cu ajutorul ratelor de lichiditate urmareste sa evidentieze rapotrul de


eficienta dintre efectele de natura profitului si eforturile ocazionate de obtinerea acestor
efecte.Fiind un raport intre efectele totale si efortul depus,se poate considera ca ratele de
rentabilitate sunt o forma de masurare sintetica a eficientei actiitatii economice.Ratele de
renabilitate reprezinta,in general un raport in care este asezat fata in fata un rezultat de natura
profitului cu un flux de activitate ,stoc,capitaluri avansate,urmarind sa caracterizeze ca mai bine
in marimi relative ,performanta entitatii.In functie de marimile utilizate in constructia ratelor de
rentabilitate ,performanta se poate reflecta prin urmatorul sistem de rate:

a.Ratele rentabilitatii economice

b.Ratele rentabilitatii capitalurilor proprii

c.Ratele renatbilitatii investitiilor de capital

Ratele utilizate au putere informativa diferita oglindind eficienta diferitor laturi ale activitatii
desfasurate de intreprindere.Ratele reprezinta instrumente utile de analiza care sintetizeaza un
volum mare de date intr-o forma mai usor de inteles ,de intrepretat ssi comparatdar ele reprezinta
si anumite limite de care trebuie sa tina seama pentru fiecare caz in parte.Astfel atunci cand se
compara rate din perioade diferite trebuie avute in vedere:conditiile in care isi desfaoara
activitatea intreprinderea ,modificarea conditiilor economice,a procesului productive, a diferitor
linii de productie sau pietelor geografice deservite.

Intrepretarea ratelor trebuie sa aiba in vedere atat natura activitatii intreprinderii ,gradul de
maturitate si pozitia intreprinerii in cadrul sectorului cat si strategia adoptata de intreprindere pe
piata.De asemenea analiza separate aunei singure rate sau intrepretarea ratlor de rentabilitate fara
o analiza corelata cu alte informatii privind conditiile economice concrete in care intreprinderea
isi desfasoara activitatea poate conduce la concluzii eronate in ceea ce priveste situatia
performantei acesteia.De aceea,in analiza ratelor de rentabilitate treuie de tinut cont de toti
factorii enumerate pentru a putea sabili schimbarile ce pot intervene in functionarea entitatii si
posibilul impact pe care aceste schimbari il pot produce asupra ehilibrului financiar al entitati
intreprinderii.
a. Ratele rentabilitatii economice
Ratele rentabilitatii economice masoara performanta activului total al entitatii fara a tine
seama de modul de procurare a capitalurilor allocate pentru constituirea acestui active precum si
eficienta politicii comerciale si eficienta resurselor consummate.In cadrul acestei grupe de rate
deosebim:

1.Rata rentabilitatii economice se determina ca raport procentual intre rezultatul brut al


exercitiului si activele totale si pune in evidenta contributia elementelor patrimonale la otinerea
rezultatelor

2.Rata renabilitatii exploratorii exprima contributia activelor la obtinerea rezultatelor de


exploatare si masoara eficienta cu care sunt utilizate activele entitatii in activitatea operationala

3.Rata profitului activelor ce se calzuleaza ca raport procentul intre profitul inainte de


plata dobanzilor si impozitelor si totalul activelor

4.Rata rentabilitatii comerciale indica eficienta globala a intreprinderii ,adica capacitatea


entitatii de a degaja profit respective eficienta globala a intreprinderii dar influentata de nivelul
impozitului pe profit

5.Rata rentabilitatii generale exprima eficienta consumului de resurse

b. Ratele rentabilitatii capitalurilor proprii

1.Rata rentabilitatii capitalului propriu evidentiaza eficienta capitalului investit intr-o afacere.

2.Rentabilitatea capitaluui propriu mai poate fi pusa in evidenta cu ajutorul unei alte rate care se
exprima prin raportul procentual dintre rezultatul ne al exercitiului capitalului si capitalul propriu
numita rata rentabiitatii financiare

Importanta acestui indicator rezulta urmatoarele considerente:

-Indicatorul pune in evidenta gradul de alocare a fondurilor actionarilor in activitatea curenta


precum si eficienta cu care entitatea anajeaza capitalul actionarilor

-Indicatorul reflecta rentabilitatea capitalului actionarilor constituind o masura a capacitatii


intreprinderii de a plati dividentele acestora

-Indicatorul piermite castigurilor pe o unitate de capital inestit in actiuni sau profitul care revine
proprietarilor pentru investitiile facute in entitate
c. Ratele randamentului investitiilor de capital
Conform ratelor respective actionarii sau investitorii care achizitioneaza actiuni urmaresc:

-sa incaseze un dividend maim re

-sa speculeze valoarea titlului la bursa

In acest sens indicatorii de interes major pentru actionari sunt:

1.Castigul pe actiune evidentiaza randamentul intern al unei actiuni si se determina ca rapor intre
rezultat net al exercitiului si numarului de actiuni emise si aflate in circulatie

2.Rata capitalizarii profitului arata profitul net generat de capitalul investit intr-o actiune.

3 Coeficientul de capitalizare bursiera este o forma inversa a ratei capitalizarii profitului care
arata de cate ori investitorii sunt dispusi sa plateasca nivelul profitului net pe o actiune

4.Rata distribuirii devidendelor arata proportia din rezultatul net care este repartizata pentru
remunerarea actionarilor.

5. Rata de acoperire a devidendelor se determina ca raport procentula intre rezultatul net si


devidendele ce le revin actionarilor

Caile de crestere a performantei financiare:

 Reducerea costurilor bazata spe diminuarea cheltuielilor material si a celor cu munca prin:

-Utilizare cat mai complete si eficienta a capacitatii de productie

-Automatizarea ,mecanizarea si modernizarea utilajelor

-Introducere de noi utilje si tehnologii

-perfectionarea tehnologiilor de fabricare

-aprovizonarre la timp cu materie primasi material

- ridicarea nivelului calificarii fortei de munca

 Cresterea volumului productiei constituie o cale indirecta de crestre a ratei rentabilitatii


activitatii ea actioneaza indirect prin reducerea costurilor deoarece costurile fixe si cele
lent variabile nu cresc sau cresc intr-un ritm inferior cresterii volumui productiei
 Realizarea unei structure eficente a productiei –trebuie sa fie corelata cu cerintele pietii si
sa urmareasca asimilarea de produse noi cu performante superioare precum si
imbunatatirea structurii pe calitati a productiei .O structura eficienta a productiei se
reflecta in nivelul ratei medii a rentabilitatii.

 Accelerarea vitezei de rotatie a resurselor respective scurarea duratei de rentabilitate ca


urmare a faptului ca se obtine un volum mai mare a profitului ,fara a fi necasara sporirea
volumui resurselor.

 Folosirea parghiei de peturi stimuleaza intreprinderile in vederea asigurarii si cresterii


rentabilitatii dar aceasta se poate fae doar in corelatie cu cresterea nivelului calitativ si a
complexitatii produselor