Sunteți pe pagina 1din 3

Profitul net este profitul care rămâne la dispoziţia întreprinderii după calculareacheltuielilor

(economiilor) privind impozitul pe venit şi se determină ca diferenţa dintre profitul până la


impozitare şi cheltuielile (economiile) privind impozitul pe venit.
PN= PPI– Chpi
PN- profit net ; PPI –profit pina la impozitare ; Chpi – cheltuieli privind impozitul pe venit
În procesul de repartizare a profitului, obiectivul principal îl constituie armonizarea intereselor
întreprinderii cu cele ale fiecarui actionar asociat, salariat si ale întregii societati. Repartizarea
profitului net trebuie sa raspunda unor cerinte multiple, variabile în spatiu si timp, care, în acelasi
timp, sa satisfaca dezideratul ,,profituri utilizate cât mai eficient'.
Problematica repartizarii profitului trebuie corelata cu unele componente structurale ale politicii
financiare ale întreprinderii cum ar fi: politica de autofinantare, politica de rambursare a creditelor si
politica de dividende. Prin politica de autofinantare, întreprinzatorul are interesul sa asigure
resursele necesare unor plasamente pe termen lung care sa permita expansiunea si perfectionarea
tehnologiilor. Expansiunea poate presupune chiar înfiintarea de filiale sau fuziunea.
Profitul constituie, totodata, si o resursa care asigura rambursarea datoriilor, motiv pentru care o
parte din acesta este destinat cresterii surselor proprii de finantare. În acelasi timp, si nu în ultimul
rând, din profit se va asigura si acoperirea costului capitalului propriu evaluat prin intermediul
dividendelor
Repartizarea profitului net se realizează după destinaţiile hotărâte de Adunarea Generala a
Acţionarilor pentru:
•Plata dividendelor către proprietari (acţionari sau asociaţi);
•Dezvoltarea, modernizarea capacitaţilor de producţie (reinvestire);
•Cointeresarea personalului angajat;
•Desfăşurarea de activităţi culturale sau sportive
•Formarea capitalului de rezervă;
•Formarea fondurilor de stimulare materială a angajaților, soluționarea unor probleme cu caracter
social (ajutoare materiale , acte de binefacere ).
Factorul principal, care influențează distribuirea profituluinet pentru consum și reinvestire este
modificarea valorii profitului net(PN) și cota (Ci) și distribuireîn fondurile respective (în fonul de
dividende,capitalul de rezervă, fondul pentru dezvoltare economică, fondul pentru probleme
sociale).
Valoarea fondului respectiv este egală : Fi =PN*Ci
Pentru determinarea influenței factorilor(PN și Ci) asupra valorii fondului (Fi) pot fi aplicate
procedeele analizei determinate (substituirea în lanț de exemplu ).Apoi se determină modificării a
profitului net asupra proporției de desfacere în fondurile entității. Pentru aceasta modificare a
profitului net din cauza fiecărui factor se va înmulți cu cotade desfacere planificată în fondul
respectiv.ΔFi =ΔPN * ΔCi plan
În procesul de analiză este necesar de studiat evoluția cotei profitului (Ci), prevăzute pentru
fondurile mai sus menționate, precum și valoarea autofinanțării, valoarea investițiilor raportate la
numărul de angajați, suma fondului de salarizare și plățile ce revin unui angajat
Indicatorii aceștia se examinează în corelare cu rentabilitatea, cu valoarea profitului, raportată la un
angajat, la un leu de mijloace fixe cu destinație de producție.Dacă indicatorii menționați au un nivel
mai înalt decâtla alte entități sau mediile pe sector (ramură ), se consideră că entitatea economică are
posibilități pentru dezvoltare în perioada viitoare.
Creșterea profitului net indică o creștere a producției și a vânzărilor, costuri mai scăzute, proprietăți
îmbunătățite, caracteristici și structura produselor, este posibil să scăpați de echipamente inactive
(vânzarea sau închirierea acestuia), utilizarea competentă a instalațiilor de producție și a resurselor
disponibile.
O scădere a profitului net indică o scădere a vânzărilor, o creștere a costului de producție, o posibilă
supraevaluare a prețului produsului, motiv pentru care au scăzut cifrele de vânzări. Dacă totul este în
regulă cu probleme de producție, atunci ar trebui să acordați atenție scăderii productivității muncii și
calității produsului, încălcării condițiilor de muncă și a altor factori. Reducerea profitului este un
indicator pe care conducerea companiei este ghidată și, în consecință, caută modalități de rezolvare a
problemelor, dezvoltând măsuri pentru îmbunătățirea situației.
Analiza repartizării profitului net se va axa și pe studierea utilizării efective a mijloacelor din
fondurile formate. Sub acest aspect se vor identifica sumele și destinațiile repartizării. Rezultatele
acestui studiu vor permiteconcluzionarea cu privire la raționalitatea și eficiența utilizării mijloacelor
financiare