Sunteți pe pagina 1din 1

DEPARTAMENTUL FINANȚE ȘI BĂNCI

Bazele managementului bancar

TEST 1

1. Decizia în domeniul bancar (noțiunea)

2. Sistemul informațional bancar este constituit din ___________________

3. Trageți săgeata la răspuns corect

Clasificarea Informației bancare

Din punct de vedere al gradului de prelucrare informații operative

informații elementare

După momentul desfășurării operațiunilor previzionale

complexe

definitive

postoperative

intermediare

4. Explicați caracteristicele sistemului informațional bancar

 transformarea și interdependența
 flux informațional
 continuă dinamică

5. Prezentați elemente obligatorii pentru documentele de execuție bancară

6. Din punct de vedere verigilor a procesului de conducere documentele bancare se clasifică

7. Guvernarea corporativă (dați noțiunea)

8. Caracterizazi organizarea băncii din perspectiva ierarhică