Sunteți pe pagina 1din 6

DOMENIUL DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ: ECONOMIC

CALIFICAREA PROFESIONALĂ: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI ECONOMICE


UNITATEA DE REZULTATE ALE ÎNVĂŢĂRII TEHNICE GENERALE 9: APLICAREA
POLITICILOR DE MARKETING
MODULUL 1: POLITICI DE MARKETING
CLASA a XII-a

MIXUL DE MARKETING
FIŞE DE LUCRU
TEST DE EVALUARE

PROF. PRUTEANU MIOARA

COLEGIUL ECONOMIC „ ION GHICA” BACĂU

1
Modulul: POLITICI DE MARKETING
Tema: MIXUL DE MARKETING
Clasa a XII-a

FIŞA DE LUCRU NR.1

Un producător de mobilă intenţionează să introducă pe piaţă un nou produs – Bucătăria


Mona Lisa. Aceasta se compune din trei corpuri inferioare cu trei uşi, patru corpuri superioare
cu trei uşi, masă, patru scaune cu spătar, masă chiuvetă, colţar, anexă. În alcătuirea mix-ului de
marketing, producătorul poate opta pentru una din următoarele alternative:
a. În politica de produs:
- Realizarea modelului din PAL melaminat alb, decorat cu aplicaţii ornament plastic în
culori mahon;
- Realizarea modelului din lemn de brad, băiţuit, fără luciu, prevăzut cu accesorii
multiple, care să-i mărească funcţionalitatea.
b. În politica de preţ:
- Un preţ accesibil de 1200 euro/buc ( de penetrare a pieţei), ce ar aduce un profit net
mic pe unitatea de produs sau ar putea genera chiar pierderi;
- Un preţ înalt de 2350 euro/buc ( de prestigiu), ce ar aduce un profit mai ridicat pe
unitatea de produs, dar care majorează riscurile rămânerii produsului în stoc;
c. În politica de distribuţie:
- Vânzarea prin intermediari sau prin magazine specializate, situaţie în care produsul
s-ar adresa unui public foarte larg şi divers, iar cheltuielile de distribuţie ar reprezenta
75 euro/buc;
- Vânzarea prin reţeaua proprie de magazine, situaţie în care produsul s-ar adresa
unui public mai restrâns şi mai exigent, iar cheltuielile de distribuţie ar reprezenta 80
euro/buc;
d. În politica promoţională:
- Publicitate la radio România actualităţi – un mesaj de 25 secunde, trasmis de 15 ori,
ce ar solicita cheltuieli promoţionale de 4000 euro;
- Publicitate la postul de televiziune PRO TV – un spot publicitar de 25 secunde,
transmis de 20 ori, ce ar antrena cheltuieli de 10.000 euro.
Cheltuielile fixe de producţie pentru fiecare din cele două modele se ridică la 80.000 euro.
Cheltuielile variabile de producţie(pe bucată) reprezintă în cazul variantei 1, 200 euro/buc, iar în
varianta 2, 380 euro/buc.

2
În funcţie de aceste date au fost estimate cererea şi vânzările pe baza elasticităţii acesteia la
instrumentele mixului de marketing, rezultând următoarea situaţie:
Varianta Pret Cheltuieli Cheltuieli Buget Vânzări
(euro/buc) variabile distribuţie promoţional estimate
(euro/buc) (euro/buc) (Euro) (Buc.)
1. 1200 200 75 4000 320
2. 1200 200 75 10.000 335
3. 1200 200 80 4000 295
4. 1200 200 80 10.000 460
5. 2350 380 75 4000 380
6. 2350 380 75 10.000 475
7. 2350 380 80 4000 440
8. 2350 380 80 10.000 480

Se cere:
a. Determinaţi varianta optimă de fabricare şi lansare a noului produs, dacă obiectivul
principal al întreprinderii este:
a1- maximizarea profitului
a2- creşterea cotei de piaţă
b. Dumneavoastră pentru ce variantă optaţi? Motivaţi alegerea făcută!

3
Modulul: POLITICI DE MARKETING
Tema: MIXUL DE MARKETING
Clasa a XII-a

FIŞA DE LUCRU NR.2

RO DIGESTA este o întreprindere care produce şi comercializează un bogat sortiment


de biscuiţi, napolitane şi alte produse de patiserie. În ultimul timp, conducerea întreprinderii este
preocupată să găsească soluţii pentru mărirea vânzărilor şi a profitului. În acest scop,
managerul general a constituit un grup de lucru care trebuie să avanseze propuneri.
Pe baza cercetărilor efectuate asupra factorilor interni şi externi, membrii grupului au identificat
mai multe soluţii posibile şi dintre acestea s-au oprit asupra lansării unui produs nou, respectiv
biscuiţi digestivi cu cereale, stafide şi măr.
În vederea lansării noului produs, a fost făcută o estimare a vânzărilor şi profitului ce ar putea fi
obţinute dacă ar fi utilizate mixuri de marketing formate din combinaţii diferite a trei variabile:
preţ, distribuţie, promovare. Situaţia este prezentată în tabelul de mai jos:
Preţ Distribuţie Promovare Vânzări Profit
(cenţi/buc.) (euro/buc.) (euro/lună) (bucăţi/lună) (euro)
20 200 120 400.000 -3400
22 200 120 300.000 -3300
24 200 120 200.000 +1414
25 200 120 100.000 -3370
25 230 120 150.000 +8750
25 260 120 200.000 +21.250
25 260 300 300.000 +46250
27 300 400 250.000 +41660

Se cere:
Pe baza analizei mixurilor de marketing propuse, a vânzărilor şi profiturilor probabile asociate
fiecărei combinaţii a celor trei variabile, stabiliţi combinaţia pe care ar trebui să o folosească RO
DIGESTA pentru a obţine:
a. Creşterea vânzărilor
b. Creşterea profitului
c. Creşterea vânzărilor şi creşterea profitului.

4
Modulul: POLITICI DE MARKETING
Tema: MIXUL DE MARKETING
Clasa a XII-a

TEST DE EVALUARE

I. Alegeţi varianta corectă de răspuns la următoarele întrebări: (20 p)


1. Creatorul conceptului de marketing-mix este:
a. Philip Kotler;
b. William J. Stanton;
c. Neil H. Borden;
d. E. Mc. Carthy.
2. Care dintre următoarele politici face parte dintre cele patru componente ale
mixului de marketing:
a. Politica de personal;
b. Politica financiară;
c. Politica promoţională;
d. Politica de dezvoltare;
3. Nucleul politicii de marketing îl constituie:
a. Politica de produs;
b. Strategia de piaţă;
c. Mixul de marketing;
d. Tactica de marketing.
4. Fiecare element al mixului de marketing este completat de:
a. Strategii specifice;
b. Atribute şi caracteristici;
c. Tehnici şi operaţii specifice;
d. Strategii, tehnici şi operaţii specifice.
5. Are ca obiect transmiterea mesajelor destinate informării clienţilor şi acţiunile de
sprijinire şi influenţare a procesului de vânzare:
a. Promovarea;
b. Preţul;
c. Strategia;
d. Calitatea.
5
II. Răspundeţi prin adevărat (A) sau fals (F) la următoarele enunţuri: (20 p)
1. Variabilele componente ale mixului de marketing sunt: produsul şi promovarea
vânzărilor.
2. Mixul de marketing se constituie în principala componentă operaţională a
marketingului pentru că reprezintă sistemul de instrumente de acţiune destinate
satisfacerii cererii de pe piaţă.
3. Diferenţierea ofertei proprii a întreprinderii de cea a concurenţilor poate fi
realizată prin intermediul: serviciilor, furnizorilor, personalului.
4. Variabilele pe care firma le poate modifica şi adapta oportunităţilor de piaţă prin
mixul de marketing sunt produsul şi serviciul oferit.
5. Componentele mixului de marketing pot fi analizate din punct de vedere calitativ,
cantitativ şi temporal.
III. În coloana A sunt enunţati Factori de influenţă în modelarea mixului de
marketing, iar în coloana B sunt redate câteva exemplificări de factori. Asociaţi
cifrei din coloana A literei corespunzătoare din coloana B. (20 p)
Coloana A – Factori de influenţă în Coloana B – Exemplificare factori
modelarea mixului de marketing
1. Factori endogeni a. Caracteristici ale concurenţilor
2. Factori exogeni b. Mărimea întreprinderii
c. Mărimea costurilor
d. Caracteristici ale cererii
e. Obiectivele întreprinderii

IV. a. Caracterizaţi pe scurt fiecare “ P” al mixului (20 p)


b. Enumeraţi etapele procesului de elaborare şi utilizare a mixului de marketing (10
p)

Notă: Se acordă 10 puncte din oficiu.

S-ar putea să vă placă și