Sunteți pe pagina 1din 1

Proiect didactic

Consiliere de grup
Tema: Cine sunt eu?
Clasa : V - XII
Loc de desfăşurare: sala de clasă
Profesor psiholog: Baltaretu Marius

Obiectiv: Conştientizarea propriei identităţi

Durata : 30 minute

Materiale : fişa de lucru : „Cine sunt eu?”

Desfăşurarea activităţii:
1. Consilierul cere elevilor să răspundă la întrebarea: „Cine sunt eu?” pe un bileţel. Se strâng
bileţelele şi se notează pe tablă răspunsurile elevilor încercând o grupare a acestora (de
exemplu, aspecte legate de gen: fată/băiat; aspecte legate de roluri sociale: fiu, frate, nepot,
prieten, coleg etc; aspecte legate de caracteristici de personalitate: vesel, optimist, bun,
conştiincios etc.) Profesorul le cere elevilor să îl ajute în gruparea răspunsurilor. În funcţie
de categoriile identificate, completează împreună cu elevii lista caracteristicilor care
descriu identitatea unei persoane (gen, vârstă, nume, rol, etc.)
2. Se împart fişele de lucru. Elevii trebuie să completeze fişa de lucru cu cât mai multe
caracteristici care definesc propria lor identitate. Activitatea presupune ca elevii să lucreze
individual 7 minute.
3. Activitatea se încheie prin analiza răspunsurilor elevilor. Se discută cu elevii despre
dezvoltarea identităţii şi aspecte ale acesteia.

Discuţii:
- caracteristici care pot defini propria identitate
- dezvoltarea propriei identităţi. Consilerul le spune că: Propria noastră identitate se dezvoltă
prin interactiuni cu ceilalţi şi cu diferite situaţii (de exemplu, familia are o influenţă majoră
in formarea identităţii, fiind mediul în care învăţăm şi ne dezvoltăm din primii ani ai vieţii).

Exemple:
- atunci când începi şcoala, identitatea ta este cea de elev
- dacă faci parte dintr-o echipă sportivă, te identifici ca membru ai aceleaşi echipe
- dacă îţi rezolvi sarcinile cu seriozitate, poţi spune despre tine că eşti o persoană
conştiincioasă.
Elevii:
- să identifice cât mai multi termeni care pot caracteriza propria lor identitate
- să înţelegi modul în care se formează şi se dezvoltă identitatea unei persoane.

BIBLIOGRAFIE:
Consiliere şi Orientare- Grabriela Lemeni, Anca Tărău, Editura ASCR