Sunteți pe pagina 1din 2

REFERAT DE EXMATRICULARE

încheiat astăzi.................................

în sedinţa Consiliului PROFESORAL

Subsemnata COSTEA VICTORIA în calitate de profesor diriginte – preşedintele


Consiliului Clasei III A PROFESIONALĂ în conformitate cu prevederile art. 40 lit. d)
si art. 42. lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, propun Consiliului Profesoral de la CNE “THEODOR
COSTESCU” sancţionarea elevei

.........................................................
…………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………..
prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare cu:

1. EXMATRICULARE.

Menţionez că elevul(a) are un număr de.................absenţe, din care...........motivate.

Nr. Numele şi prenumele Semnătura


crt.

Prof.diriginte,
prof. Costea Victoria
PROCES VERBAL
încheiat astăzi.................................

în sedinţa Consiliului Clasei III A Profesională

Subsemnata COSTEA VICTORIA în calitate de profesor diriginte – preşedintele


Consiliului Clasei III A PROFESIONALĂ în conformitate cu prevederile art. 40 lit. d)
si art. 42. lit. m) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de
învăţământ preuniversitar, propun Consiliului Clasei III A Profesională de la CNE
“THEODOR COSTESCU” sancţionarea elevei

.........................................................
…………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………..
.
…………………………………………………………………………………………………..
prin care se încalcă dispoziţiile legale în vigoare cu:

1. EXMATRICULARE.

Menţionez că elevul(a) are un număr de.................absenţe, din care...........motivate.

Nr. Numele şi prenumele Semnătura


crt.

Prof.diriginte,
prof. Costea Victoria