Sunteți pe pagina 1din 377

ProgramulOperaţional Regional 2014-2020

GhidulSolicitantului – Condițíispecifice de accesare a fondurilorîncadrulapelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7


REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITIși POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Model_J

Notă
Privind încadrarea în standardele de cost

În cadrul proiectului nr. 61/2017 (nr.proiect),cutitlul « Construire sala de sport si vestiare prin
extinderea Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita « , solicitant Primaria Municipiului Toplita, sunt
propuse lucrări/achiziţia de echipamente/dotări :

(se vor bifa și completa variantele aplicabile, după caz)

X care sunt cuprinse şi se încadrează în standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categorie de lucrări/achiziţia de
Standard de cost
echipamente/dotări
Obiect 1
Rezistenta Norme de deviz
Arhitectura Norme de deviz
Instalatii electrice Norme de deviz
Instalatii sanitare Norme de deviz
Instalatii termice Norme de deviz
Obiect 3
Organizare de santier Norme de deviz

X care nu suntcuprinseînstandardele de cost, conformtabelului de mai jos:

Categorie de lucrări/achiziţia de Documente justificative care stau la


echipamente/dotări bazastabiliriicostuluiaferent
Obiect 1
Dotari Preturi de lista
Banca de gimnastica - 16 buc Oferta de pret
Lada de gimnastica - 1 buc Oferta de pret
Capra de gimnastica - 1 buc Oferta de pret
Spalier - 8 buc Oferta de pret
Trambulina semielastica – 1 buc Oferta de pret
Saltea de gimnastica 6cm grosime - 10 buc Oferta de pret
Panou baschet de perete - 4 buc Oferta de pret
Banca vestiar - 11 buc Oferta de pret
Dulap cu 3 usi - 29 buc Oferta de pret
Scaun cu spatar - 4 buc Oferta de pret
Masa birou 1800x800x750mm - 2 buc Oferta de pret
Panou baschet rabatabil - 2 buc Oferta de pret
Poarta handbal rabatabila – 2 buc Oferta de pret
Sistem volei stalpi si fileu - 1 buc Oferta de pret
Tabela scor multifunctionala 120x70 cm - 2 buc Oferta de pret
Obiect 2
Utilaj tehnologic cu montaj Preturi de lista + Norme de deviz
SURSA NEINTRERUPTIBILA DE PUTERE UPS 1kVA, Oferta de pret
are incorporat doi acumulatori 12V / 7Ah piese de schimb
6 acumulatori si 3 cutii metalice acumulator - 1 buc
Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, Oferta de pret
cu o capacitate de 140l, pentru circuitul de încălzire -1 buc

Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, Oferta de pret


cu o capacitate de 12l, pentru circuitul sanitar – 1 buc
Boiler cu 2 serpentine una pentru circuitul solar și una Oferta de pret
ProgramulOperaţional Regional 2014-2020

GhidulSolicitantului – Condițíispecifice de accesare a fondurilorîncadrulapelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7


REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITIși POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Model_J

pentru circuitul de la centrala termica și rezistenta electrică


1000 l - 1 buc
Pompa circulatie cazan, cu turatie variabila Dp=0,96 l/s; Oferta de pret
Hp=0,67 mCA. – 1 buc
Pompa circulatie circuit radiatoare, cu turatie variabila Oferta de pret
Dp=0,45 l/s; Hp=3,13 mCA. – 1 buc
Pompa circulatie circuit aeroterma, cu turatie variabila Oferta de pret
Dp=0,4 l/s; Hp=3,94 mCA. – 1 buc
Pompa circulatie circuit boiler, cu turatie variabila Dp=0,96 Oferta de pret
l/s; Hp=3,65 mCA. – 1 buc
"Panouri solare plane, cu o suprafata de captare de Oferta de pret
2,32mp prevazute cu:
- suport pentru montaj pe acoperis, cu unghi reglabil
- stuturi si piese de racod pentru legarea lor in paralel
- aeristor automat montat in punctul cel mai inalt"
- 6 buc
Grup de pompare si automatizare circuit solar - 1 buc Oferta de pret
Vas de expansiune pentru sistem solar, cu o capacitate de Oferta de pret
40l - 1 buc
Ventilator de extractie axial - 2 buc Oferta de pret
Aeroterma - 1 buc Oferta de pret
Destratificator aer - 2 buc

Documentelejustificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor/achiziţiei de


echipamente/dotări, pentru care nu există standard de cost fac parte integrantă din
aceastădeclarație.

Nota : Preturile folosite pentru evaluarea lucrarilor apartin bazei de date a proiectantului sau
corespund preturilor existente pe piata locala la principalii furnizori.

Arh. Mihalte Cosmin (denumireproiectant)certific corectitudinea datelor prezentate maisus.

Semnătură proiectant Data:

Arh. Mihalte Cosmin 26.09.2018


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________ Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
1.2 Amenajarea terenului 9,672.37
1.2.1 [0058.4] Amenajarea terenului 9,672.37
1.2.1.1 [0058.4.1] Amenajarea terenului 9,672.37
4.1 Constructii si instalatii 2,229,147.14
4.1.1 [0058.1] Constructii si instalatii 2,229,147.14
4.1.1.1 [0058.1.1] Rezistenta 931,817.73
4.1.1.2 [0058.1.2] Arhitectura 895,257.42
4.1.1.3 [0058.1.3] Instalatii electrice 181,822.19
4.1.1.4 [0058.1.4] Instalatii sanitare 115,804.00
4.1.1.5 [0058.1.5] Instalatii termice 104,445.80
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 19,975.00
5.1.1.1 [0058.3] Organizare de santier 19,975.00
5.1.1.1.1 [0058.3.1] Organizare santier 19,975.00
TOTAL I 2,258,794.51
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10,068.37
4.2.1 [0058.2] Montaj utilaje 10,068.37
4.2.1.1 [0058.2.1] Montaj utilaje 10,068.37
TOTAL II 10,068.37
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 71,175.00
4.3.1 [0058.2] Montaj utilaje 71,175.00
4.3.1.1 [0058.2] Echipamente instalatii 71,175.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 85,178.00
4.5.1 [0058.1] Constructii si instalatii 85,178.00
4.5.1.1 [0058.1] Dotari 85,178.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 156,353.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2,425,215.88


Pag 2
1 2 3
TVA 19%: 460,791.02
TOTAL VALOARE: 2,886,006.90

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
OBIECTUL: Constructii si instalatii
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
Executant: ________________________________________ scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii si instalatii


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 2,229,147.14
4.1.1 [0058.1.1] Rezistenta 931,817.73
4.1.2 [0058.1.2] Arhitectura 895,257.42
4.1.3 [0058.1.3] Instalatii electrice 181,822.19
4.1.4 [0058.1.4] Instalatii sanitare 115,804.00
4.1.5 [0058.1.5] Instalatii termice 104,445.80
TOTAL I 2,229,147.14
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 85,178.00
4.5.1 [0058.1] Dotari 85,178.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 85,178.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2,314,325.14


TVA 19%: 439,721.78
TOTAL VALOARE: 2,754,046.92

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
OBIECTUL: Montaj utilaje
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
Executant: ________________________________________ scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Montaj utilaje


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
TOTAL I 0.00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 10,068.37
4.2.1 [0058.2.1] Montaj utilaje 10,068.37
TOTAL II 10,068.37
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 71,175.00
4.3.1 [0058.2] Echipamente instalatii 71,175.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 71,175.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 81,243.37


TVA 19%: 15,436.24
TOTAL VALOARE: 96,679.61

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
OBIECTUL: Organizare de santier
Beneficiar: Comuna Hoghilag
Proiectant: M35 Arhitects Proiect: Reabilitare Gradinita loc. nr:
Executant: ________________________________________ Hoghilag jud. Sibiu
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 19,975.00
5.1.1.1 [0058.3.1] Organizare santier 19,975.00
TOTAL I 19,975.00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 19,975.00


TVA 19%: 3,795.25
TOTAL VALOARE: 23,770.25

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1
OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea
Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________ Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 16.12.2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
1 NMB013231 Topograf cat....3 ora 10.00 25.00 250.00
material: 0.00 0.00
manopera: 25.00 250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 6.14 446.40 2,740.90
0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg 1 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 446.40 2,740.90
transport: 0.00 0.00
3 TSE02B1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 8.03 98.25 788.95
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material: 0.00 0.00
cm,in:...teren mijlociu
manopera: 98.25 788.95
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 TSA05A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 30.69 27.00 828.63
limitate,avand peste 1 m latime,executata cu material: 0.00 0.00
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
adancime,cu evacuare manuala,la manopera: 27.00 828.63
fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu utilaj: 0.00 0.00
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 transport: 0.00 0.00
teren usor

5 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 137.00 7.75 1,061.75


uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. material: 0.00 0.00
teren...teren mijlociu
manopera: 7.75 1,061.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg 100 1.37 679.80 931.33
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 mc material: 0.00 0.00
cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din :...pamant manopera: 396.90 543.75
coeziv utilaj: 282.90 387.57
transport: 0.00 0.00
7 TSC35XB9 Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la 100 4.77 223.20 1,064.66
distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90mc mc material: 0.00 0.00
p.c.ii,dis.21-30
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 223.20 1,064.66
transport: 0.00 0.00
Pag 2
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
8 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 810.90 6.00 4,865.60
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 4,865.40
9 TSA16XA Epuizarea mec.apelor din straturi in ter.cu ora 50.00 20.00 1,000.00
infiltr.putern.cu motopompa de apa 9-16cp material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 20.00 1,000.00
transport: 0.00 0.00
10 CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii mc 46.87 70.98 3,326.88
continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, material: 0.23 10.83
precum si în ziduri de sprijin
manopera: 68.25 3,198.88
utilaj: 2.50 117.18
transport: 0.00 0.00
10.L 20019288 Beton marfa C8/10 T3 H II/A-S 32,5 R 31 ( mc 47.24 201.00 9,496.24
B150 )
11 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 112.49 8.00 899.92
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 899.92
12 RCSJ11B-01% HIDROIZOLATIE RIGIDA-MORTAR CU mp 80.70 168.62 13,607.46
[1] APASTOP material: 109.66 8,849.95
manopera: 49.50 3,994.65
utilaj: 9.45 762.86
transport: 0.00 0.00
13 CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 251.50 34.94 8,787.61
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate material: 5.69 1,431.23
din panouri refolosibile cu astereala din
scinduri de rasinoase, cu astereala din manopera: 29.25 7,356.38
scânduri de rasinoase scurte si subscurte utilaj: 0.00 0.00
inclusiv sprijinirile transport: 0.00 0.00
14 CC01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,015.00 0.91 922.64
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul material: 0.08 85.26
armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier
din mase plastice manopera: 0.83 837.38
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.L 2000017 Otel beton marca BTS500 kg 1,015.00 3.10 3,146.50
15 CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 5,415.00 0.58 3,162.36
continue si radiere (placi), distantier din mase material: 0.08 454.86
plastice
manopera: 0.50 2,707.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.L 6433560 Armatura in prefabr.beton OB 37 peste 10mm kg 558.00 3.10 1,729.80
calmat barem
15.L 2000017 Otel beton marca BTS500 kg 4,857.00 3.10 15,056.70
16 TRA02A10 Transportul rutier al tona 6.43 6.00 38.58
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 38.58
Pag 3
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
17 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele mc 36.94 101.98 3,767.18
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje material: 0.23 8.53
glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3
m3 inclusiv manopera: 98.00 3,620.12
utilaj: 3.75 138.53
transport: 0.00 0.00
17.L 20019285 Beton marfa C20/25 T4/T5 II/A-S 32,5 R 16 mc 37.24 247.00 9,197.17
P8/10 ( B350 )
18 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 88.66 8.00 709.28
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 709.28
19 CG32D1 [1] Umpluturi în straturi compactate cu pietris mc 229.35 68.38 15,683.18
16-32 si nisip, compactate cu mijloace material: 55.48 12,724.57
mecanice
manopera: 11.50 2,637.53
utilaj: 1.40 321.09
transport: 0.00 0.00
20 TRA01A10 Transportul rutier tona 390.00 6.00 2,340.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 2,340.00
21 CO19C% [1] Strat orizontal protectie cu FOLIE mp 803.00 6.34 5,091.02
POLIETILENA la turnarea betonului material: 2.34 1,879.02
manopera: 4.00 3,212.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22 CA01D1 Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 mc 42.16 94.21 3,971.98
cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, material: 0.46 19.48
la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv
manopera: 91.75 3,868.18
utilaj: 2.00 84.32
transport: 0.00 0.00
22.L 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 42.50 194.00 8,244.47
23 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 102.00 8.00 816.00
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 816.00
24 IZF04K2 Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp 782.00 1.53 1,193.10
acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri material: 0.50 387.64
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta strat de separare aferent manopera: 1.00 782.00
lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton utilaj: 0.03 23.46
bitumat tip * simplu asezat cu împaslitura din transport: 0.00 0.00
fibre de sticla bitumata tip * cu suprapunerile
lipite cu bitum tip H 80/90, STAS 7064-78

24.L 2600658 Pinza bit fara str acoperire pi 40 mp 844.56 7.27 6,139.95
100cmx20m s1046
25 IZF09XB [1] Strat termoiz.terase,acoperis.plansee cu placi mp 803.00 5.90 4,739.31
polist.expand.lipit.cu adeziv .pe supraf.oriz. material: 1.65 1,326.56
manopera: 4.25 3,412.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 20028834 Polistiren extrudat xps - 50mm 600 * 1250mm mp 811.03 17.20 13,949.72
Pag 4
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
26 CO19C% [1] Strat orizontal protectie cu FOLIE mp 803.00 6.34 5,091.02
POLIETILENA la turnarea betonului material: 2.34 1,879.02
manopera: 4.00 3,212.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27 CC01C1 [1] Montarea armaturilor din plasa sudata kg 4,818.00 0.58 2,813.71
material: 0.08 404.71
manopera: 0.50 2,409.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 2000757 Plasa sudata Ø 6 x 150 x 150 kg 4,818.00 3.10 14,935.80
28 TRA02A10 Transportul rutier al tona 4.85 6.00 29.10
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 29.10
29 CA03B1 Turnarea betonului armat in elementele mc 120.02 93.21 11,187.30
constructiilor executate in cofraje glisante, la material: 0.46 55.45
constructii industriale la constructii cu înaltimea
pana la 35 m inclusiv in elementele (grinzi, manopera: 87.25 10,471.75
placi etc) din interiorul constructiilor executate utilaj: 5.50 660.11
cu cofraje glisante ; transport: 0.00 0.00

29.L 20019285 Beton marfa C20/25 T4/T5 II/A-S 32,5 R 16 mc 120.98 247.00 29,882.10
P8/10 ( B350 )
30 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 288.00 8.00 2,304.00
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 2,304.00
31 CF01E% [1] Mortar fara contractii mc 2.00 6,465.72 12,931.43
material: 6,440.72 12,881.43
manopera: 25.00 50.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32 CP29XB [1] Etansarea rosturilor polistiren expandat m 28.00 63.36 1,774.21
material: 19.61 549.21
manopera: 43.75 1,225.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33 CL12XC Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 633.10 5.69 3,603.61
sau partial in beton material: 0.19 121.56
manopera: 5.50 3,482.05
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33.L 6306315 Confectii metalice ingropate in beton kg 633.10 4.80 3,038.88
34 ABM08A1A Innadirea barelor prin sudura...prin buc 40.00 2.50 100.00
suprapunerea barelor pe orizontala - diametrul material: 0.00 0.00
6 mm
manopera: 2.50 100.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35 CL01A1 [1] Montarea stâlpilor din otel, pentru hale tona 31.14 459.62 14,312.51
industriale, livrati complet asamblati avand material: 8.87 276.16
pana la o tona -Exclusiv suruburi
manopera: 423.75 13,195.58
utilaj: 27.00 840.78
transport: 0.00 0.00
35.L 6302254 Europrofile si table groase kg 31,140.00 6.20 193,068.00
Pag 5
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
36 CL04A1 [1] Montarea grinzilor cu inima plina, din otel, tona 8.46 494.61 4,184.36
complet asamblate sub 1t - Exclusiv suruburi material: 2.61 22.04
manopera: 487.50 4,124.25
utilaj: 4.50 38.07
transport: 0.00 0.00
36.L 6301224 Profile zincate Z+C kg 8,460.00 6.20 52,452.00
37 PK50E1 Sudura el....man pentru imbin pieselor met m 200.00 75.47 15,093.73
asezare cap la cap avand grosimea de 10-25 material: 16.19 3,237.88
mm
manopera: 59.28 11,855.85
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38 CMI7836 [1] Asamblarea manuala, prin suruburi cu cheia buc 1,534.00 60.63 93,002.59
(strangere) a subasamblelor...cu greutatea material: 0.00 0.00
totala de peste 350 kg si diametrul suruburilor
de peste 22 mm pentru 10 buc suruburi [1] manopera: 60.63 93,002.59
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38.L 5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, buc 848.00 0.34 288.32
s 922
38.L 5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s buc 540.00 0.64 345.60
922
38.L 5840651 Piulita hexagonala grosolana A M 24 gr. 5 buc 380.00 1.18 448.40
s 922
38.L 5881318 Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 buc 848.00 0.15 127.20
s 1388
38.L 5881370 Saiba grosima plata pentru metalica M 20 buc 564.00 0.23 129.72
OL 34 s 1388
38.L 5881423 Saiba gros.plata pentru met M 24 OL 34 buc 380.00 0.44 167.20
s 1388
38.L 5807134 Surub hexagonal m16x35 buc 424.00 3.88 1,645.12
38.L 5807934 Surub cap hexagonal semiprecis M 20x 45 gr. buc 256.00 2.43 622.08
5.6 s 4272
38.L 5818453 Surub cu cap hexagonal m20x50 buc 180.00 1.22 219.60
38.L 5820376 Surub cap hexagonal grosolan M 20x 75 g buc 16.00 0.24 3.84

38.L 5821632 Surub cu cap hexagonal m16x40 zn buc 432.00 0.92 397.44
38.L 5821682 Surub cu cap hexagonal m20x80 zn buc 36.00 0.94 33.84
38.L 5822017 Surub cap hexag.gros.m 24x98 buc 50.00 2.90 145.00
38.L 5822285 Surub cu cap hexagonal m24x103.25 zn buc 140.00 2.35 329.00
39 TRA02A50 Transportul rutier al tona 40.30 30.00 1,209.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...50 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 30.00 1,209.00
40 AUT1104 Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele ora 352.00 120.00 42,240.00
10,0-14,9 tf 1 schimb material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 120.00 42,240.00
transport: 0.00 0.00
41 CL12XA Confectii metalice diverse parapeti si panouri kg 2,125.00 6.60 14,020.75
despartitoare material: 0.35 739.50
pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri
manopera: 6.25 13,281.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41.L 6304903 CONFECTII METALICE APARENTE kg 2,125.00 5.80 12,325.00
(COPERTINA + TOTEM
Pag 6
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
42 RPCXE02A Hidroizolatii...orizontale sau verticale cu un mp 24.35 50.73 1,235.28
strat carton bituminat lipit cu bitum material: 35.66 868.20
manopera: 15.00 365.25
utilaj: 0.08 1.83
transport: 0.00 0.00
43 CD04A# Zidarie din caramida cu goluri verticale tip mc 72.80 651.46 47,426.62
GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, material: 460.21 33,503.62
preparat pe santier cu malaxorul...la
constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu manopera: 191.25 13,923.00
caramizi format 240 x 115 x 88 mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 CB04B1 Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si mp 278.25 32.01 8,906.94
stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din material: 4.51 1,255.06
scânduri de rasinoase,scurte si
subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii manopera: 27.50 7,651.88
având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi utilaj: 0.00 0.00
si cadre transport: 0.00 0.00
45 CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton în kg 3,678.48 0.95 3,477.63
elemente de constructii, exclusiv cele din material: 0.12 442.89
constructiile executate în cofraje glisante la
constructii executate la o înaltime pâna la 35 m manopera: 0.83 3,034.75
inclusiv, din bare fasonate având diametrul utilaj: 0.00 0.00
pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si transport: 0.00 0.00
pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari
si podeste) cu distantier din plastic

45.L 2000017 Otel beton marca BTS500 kg 3,678.48 3.10 11,403.29


46 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele mc 38.96 79.69 3,104.84
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje material: 0.69 27.00
glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35
m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu manopera: 76.50 2,980.44
grosimea placii peste 10 cm ; utilaj: 2.50 97.40
transport: 0.00 0.00

46.L 20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 39.27 227.00 8,914.67
B250 )
47 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 93.50 8.00 748.00
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 748.00
48 CL12XA Confectii metalice diverse parapeti si panouri kg 2,125.00 6.60 14,020.75
despartitoare material: 0.35 739.50
pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri
manopera: 6.25 13,281.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
48.L 6304903 CONFECTII METALICE APARENTE kg 2,125.00 5.80 12,325.00
(COPERTINA + TOTEM
49 CL12XC Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 13.40 5.69 76.27
sau partial in beton material: 0.19 2.57
manopera: 5.50 73.70
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49.L 6306315 Confectii metalice ingropate in beton kg 13.40 4.80 64.32
50 TRA02A20 Transportul rutier al tona 55.00 12.00 660.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 660.00
Pag 7
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
51 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 55.00 89.38 4,915.63
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 4,915.63
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 494,455.69 241,735.83 50,518.75 14,619.28 801,329.54
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 5,439.06 0.00 0.00 5,439.06
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 494,455.69 247,174.88 50,518.75 14,619.28 806,768.60
Cheltuieli indirecte 10.000 % 49,445.57 24,717.49 5,051.87 1,461.93 80,676.86
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 543,901.26 271,892.37 55,570.62 16,081.21 887,445.46
Profit 5.000 % 27,195.06 13,594.62 2,778.53 804.06 44,372.27
Total Inclusiv Beneficiu: 571,096.32 285,486.99 58,349.15 16,885.27 931,817.73
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
1 IZD03E Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice tona 43.00 55.02 2,365.86
cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi material: 40.27 1,731.61
peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat
manopera: 11.75 505.25
utilaj: 3.00 129.00
transport: 0.00 0.00
2 CD43A08+ Sistem KINGSPAN pentru acoperisuri cu panta mp 667.00 30.06 20,046.85
> 7 % respectiv 10 % functie de lungimea material: 21.31 14,210.60
pantei, din panouri sandwich izolante montate
direct pe structura metalica , panou cu manopera: 8.75 5,836.25
grosimea de 120mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.L 20027834 Panou acoperis KS1000 RW120 mm culoare mp 667.00 135.00 90,045.00
standard cantit min (mp)= 400
2.L 20027863 Surub panou sandwich mbs sps 5,5x115 buc 1,667.50 1.70 2,834.75
capacitate perforare: 12 mm 5,5 x 115 cutie
100 buc.
3 7101 Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2k-1 cap ora 60.00 80.00 4,800.00
0,3-0,6 tf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 80.00 4,800.00
transport: 0.00 0.00
4 CD42A04+ Sistem KINGSPAN pentru inchideri portante , mp 990.00 29.87 29,571.40
din panouri sandwich izolante cu imbinare material: 18.62 18,433.90
ascunsa, montate orizontal, avand grosimea
panoului de 100mm manopera: 11.25 11,137.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.L 20027846 Panou perete prindere ascunsa KS1000 mp 990.00 120.00 118,800.00
AW120 mm culoare standard cantit min (mp)=
400
4.L 20027863 Surub panou sandwich mbs sps 5,5x115 buc 990.00 1.70 1,683.00
capacitate perforare: 12 mm 5,5 x 115 cutie
100 buc.
5 CE34C# Taierea placilor tip eternity (cu fibre celulozice mp 80.00 7.05 564.00
sau cu fibre din azbest), a tablei profilate si a material: 0.00 0.00
panourilor portante termoizolante in vederea
realizarii dimensiunilor pentru montaj si a manopera: 6.25 500.00
golurilor pentru accesorii...pentru panourile utilaj: 0.80 64.00
portante termoizolante transport: 0.00 0.00
Pag 8
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
5.L 6002775 Disc lamelare abrazive 200x 10 -25 gr 36-40 buc 8.80 12.00 105.60

6 IZE05B Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel m 205.00 155.36 31,849.78
inoxidabil de 1 mm grosime cu latime material: 113.86 23,342.28
desfasurata între 30 cm si 50 cm inclusiv
manopera: 41.50 8,507.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 SB26A# Gura scurgere (receptor) fonta email,pentru buc 7.00 33.79 236.54
evacuare...ape de pe terase si material: 6.29 44.04
acoperisuri,d=100-150mm
manopera: 27.50 192.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.L 4203870 Gura scurg.fonta em pentru evac. ape terase buc 7.00 62.00 434.00
si acop.150mm
8 CE20A# Sisteme de jgheaburi tip...brass din tabla m 94.30 28.92 2,727.15
protejata anticorosiv material: 21.42 2,019.90
manopera: 7.50 707.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 631171F Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis m 94.30 32.00 3,017.60
d=125 mm
9 CE22A# Sisteme de burlane tip brass...din tabla ( m 40.00 36.20 1,448.13
protejata anticorosiv) material: 27.45 1,098.13
manopera: 8.75 350.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.L 6311718 Burlan sror din tabla otel Zn la cald protejata m 40.00 32.00 1,280.00
cu plastic tip lindab pt acoperis cu D= 87 mm si
L= 3 m
10 IZF02XC Izolatii hidrofuge la cald strat de difuzie a mp 93.00 10.19 947.47
vaporilor la acop.si terase inclin. 7% material: 6.84 635.66
impisl.bitum.
manopera: 3.25 302.25
utilaj: 0.10 9.57
transport: 0.00 0.00
10.L 2600036 Bitum pentru materiale si lucrari pentru kg 46.50 6.07 282.26
hidroizolatii tip h 68/75 s 7064
11 CO19C% [1] Strat orizontal protectie cu FOLIE mp 93.00 6.34 589.62
POLIETILENA la turnarea betonului material: 2.34 217.62
manopera: 4.00 372.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12 CA01D1 Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 mc 4.65 94.21 438.09
cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, material: 0.46 2.15
la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv
manopera: 91.75 426.64
utilaj: 2.00 9.30
transport: 0.00 0.00
12.L 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 4.69 194.00 909.32
13 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 11.16 8.00 89.28
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 89.28
Pag 9
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
14 IZF04K2 Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp 93.00 1.53 141.89
acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri material: 0.50 46.10
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta strat de separare aferent manopera: 1.00 93.00
lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton utilaj: 0.03 2.79
bitumat tip * simplu asezat cu împaslitura din transport: 0.00 0.00
fibre de sticla bitumata tip * cu suprapunerile
lipite cu bitum tip H 80/90, STAS 7064-78

14.L 2600658 Pinza bit fara str acoperire pi 40 mp 100.44 7.27 730.20
100cmx20m s1046
15 IZF09XB [1] Strat termoiz.terase,acoperis.plansee cu placi mp 93.00 5.90 548.89
polist.expand.lipit.cu adeziv .pe supraf.oriz. material: 1.65 153.64
manopera: 4.25 395.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.L 20028834 Polistiren extrudat xps - 50mm 600 * 1250mm mp 93.93 17.20 1,615.60

16 CO19C% [1] Strat orizontal protectie cu FOLIE mp 93.00 6.34 589.62


POLIETILENA la turnarea betonului material: 2.34 217.62
manopera: 4.00 372.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 2600077 Membrana hidroizolatie cu crampoane mp 93.00 9.24 859.32
material: 9.24 859.32
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 DD07A01+ [1] Geotextile pt. strat de separatie, drenaj, filtru, mp 93.00 0.15 13.95
protectie si armare la constructii material: 0.00 0.00
manopera: 0.15 13.95
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18.L 17000754432 Geotextile tesute bidirectionale mp 102.30 2.33 238.36
19 IZC20D+ Strat prot.hidroiz.la acop,cu pietris ciuruit 7-15 mp 93.00 4.72 438.83
mm g=4cm (70kg/mp) pe supraf.oriz./incl<7gr material: 1.92 178.43
manopera: 2.50 232.50
utilaj: 0.30 27.90
transport: 0.00 0.00
20 RME05A# Pardoseli din dale de piatra, in grosimi de 3 mp 93.00 282.74 26,294.98
cm...cu figuri regulate (finite din fabrica) material: 7.74 719.98
manopera: 275.00 25,575.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21 IZF01C+ [1] Sistem termoizolant multistrat de fatada cu mp 31.00 91.36 2,832.02
termoizolatie din polistiren expandat gros 10 material: 21.26 658.92
cm exclusiv vopsea
manopera: 70.00 2,170.00
utilaj: 0.10 3.10
transport: 0.00 0.00
21.L 20012926 Placa polistiren expandat 10 cm gros. mp 32.55 19.10 621.71
22 CF47A01+ [1] Tencuiala decorativa mp 31.00 172.76 5,355.44
material: 153.26 4,750.94
manopera: 19.50 604.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 10
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
23 RPCG06C Demolarea peretilor din zidarie de caramida mc 5.00 252.05 1,260.24
plina,gvp;blocuri ceramice sau din beton,din material: 0.05 0.24
blocuri bca
manopera: 252.00 1,260.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24 RPCT33XA Demontarea usilor si ferestrelor din lemn mp 50.00 18.25 912.50
material: 0.00 0.00
manopera: 18.25 912.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25 CK14D1 Usi metalice confectionate din profiluri de otel mp 5.02 119.87 601.15
usi metalice în doua canaturi, cu suprafata material: 7.50 37.61
tocului între 5—7 mp inclusiv ;
manopera: 112.25 562.93
utilaj: 0.12 0.60
transport: 0.00 0.00
25.L 6306499 Usa pline, metalice, etanse si rezistente la foc mp 5.02 901.00 4,518.52

26 CK25D# Usi profiluri mase...plastice,2 canaturi,supraf mp 9.50 46.00 436.97


toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si material: 23.25 220.84
accesorii,montate in zid de orice fel la
constructii cu H <= 35 m manopera: 22.75 216.13
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.L 6720287 Usa din profile PVC exterioare mp 9.50 640.00 6,080.00
27 CK25D# Usi profiluri mase...plastice,2 canaturi,supraf mp 35.00 46.00 1,609.87
toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si material: 23.25 813.62
accesorii,montate in zid de orice fel la
constructii cu H <= 35 m manopera: 22.75 796.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 6720290 Usa din profile PVC interioare mp 35.00 630.00 22,050.00
28 CK23B# Ferestre din mase plastice cu unul sau mai mp 101.00 38.02 3,840.33
multe canaturi, suprafata toc...intre 1,00 - 2,50 material: 19.77 1,997.08
mp,la constructii cu H <= 35 m
manopera: 18.25 1,843.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.L 6720345 Ferestre din aluminiu cu geam termoizolant mp 101.00 901.00 91,001.00
securizat, 6 mm
29 IZE01XA Sorturi glafuri si gulere din tabla al.1,5mm m 120.00 37.70 4,524.02
gros.cu latimea desfasurata pina la 30 cm material: 16.20 1,944.02
inclusiv
manopera: 21.50 2,580.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30 CF01B1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la mp 250.00 20.66 5,166.16
pereti, executate manual, pe suprafete de material: 1.02 256.16
zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment
marca M10-T în grosime medie de 2 cm, manopera: 19.50 4,875.00
exclusiv schela; utilaj: 0.14 35.00
transport: 0.00 0.00
30.L 2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 mc 4.50 242.00 1,089.00
31 CQ16A-1+ Tavane false executate din placi de mp 93.00 61.71 5,739.12
gips-carton, montat pe schelet metalic de material: 37.16 3,455.97
sustinere suspendat cu elemente de tip
NONIUS... Cu vata minerala manopera: 23.75 2,208.75
utilaj: 0.80 74.40
transport: 0.00 0.00
31.L 20014661 Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU mp 93.00 9.35 869.55
_50 mm gros., 625x 1000mm, 40kg/mc

31.L 20010045 Placa GK 12,5 hidrofugata mp 93.93 9.70 911.12


Pag 11
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
32 CQ04G+ Pereti despartitori din placi de gips-carton, mp 127.00 56.55 7,181.53
montant simplu, structura metalica, h max = material: 27.00 3,428.68
2,75 m de 12,5 mm grosime, in doua straturi
(2+2)...Montant CW 100, distanta intre manopera: 28.75 3,651.25
montanti 60 cm, grosime totala perete 150 mm utilaj: 0.80 101.60
transport: 0.00 0.00

32.L 20010043 Placa GK 12,5 mm mp 179.52 15.15 2,719.73


32.L 20010045 Placa GK 12,5 hidrofugata mp 338.64 9.70 3,284.81
32.L 20010051 Vata minerala 100 mm mp 127.00 7.48 949.96
33 CG01A-01% [1] Sapa slab armata 5 cm grosime in pardoseala mp 880.00 37.90 33,353.38
material: 14.18 12,482.55
manopera: 20.50 18,040.00
utilaj: 3.22 2,830.82
transport: 0.00 0.00
34 RPCK44B% Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta mp 880.00 15.31 13,475.09
material: 4.26 3,751.09
manopera: 10.75 9,460.00
utilaj: 0.30 264.00
transport: 0.00 0.00
35 CG03XA [1] Pardoseli din materiale plastice PVC tip mp 657.00 46.18 30,341.28
Teraflex Grflor 9 mm material: 14.98 9,842.88
manopera: 30.00 19,710.00
utilaj: 1.20 788.40
transport: 0.00 0.00
35.L 6715983 Covor PVC tip Teraflex Gerflor 9 mm mp 689.85 120.00 82,782.00
36 CI08C-04% Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare mp 250.00 71.58 17,894.58
glaf.supr<60cmp/buc fixate cu pasta mortar material: 1.33 332.08
adeziv - pentru placaj alcatuit din placi su
suprafata mai mare de 60 cmp/buc manopera: 68.75 17,187.50
utilaj: 1.50 375.00
transport: 0.00 0.00
36.L 2600490 Adeziv ceresit cm11 interior/exterior kg 875.00 1.00 875.00
36.L 2422612 Placi ceramice gresie antiderapante mp 262.50 30.90 8,111.25
37 CI06C# Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata mp 289.00 61.68 17,825.70
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si material: 0.43 124.45
format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la
30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la manopera: 61.25 17,701.25
pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu utilaj: 0.00 0.00
rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai transport: 0.00 0.00
mare de 10 mp...fixate cu adeziv pentru
montarea placajelor

37.L 2400256 Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. isis-ga mp 303.45 30.00 9,103.50
37.L 2600490 Adeziv ceresit cm11 interior/exterior kg 780.30 1.00 780.30
38 CF23B01+ Glet Knauf pentru interior aplicat pe,...pe mp 350.00 8.86 3,101.90
tencuieli var-ciment material: 2.61 914.40
manopera: 6.25 2,187.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39 RPCR25A1 [1] Zugraveli lavabile la pereti si tavane, inclusiv mp 687.00 10.37 7,121.65
amorsa material: 0.86 588.97
manopera: 9.51 6,532.68
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39.L 20030468 Lavabila interior kg 206.10 4.20 865.62
Pag 12
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
40 CA02B01 [1] Turnat trotuar din beton pe perimetrul cladirii mc 12.00 395.85 4,750.20
cu grosimea de 15 cm si latimea de 70 cm material: 238.35 2,860.20
manopera: 157.50 1,890.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 28.80 8.00 230.40
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 230.40
42 TRA02A20 Transportul rutier al tona 50.00 12.00 600.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 600.00
43 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 50.00 89.38 4,468.75
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 4,468.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 600.00 25.36 15,216.00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 216.00
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 9,000.00
utilaj: 10.00 6,000.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 571,176.42 183,377.08 15,515.48 919.68 770,988.66
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 4,125.98 0.00 0.00 4,125.98
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 571,176.42 187,503.06 15,515.48 919.68 775,114.65
Cheltuieli indirecte 10.000 % 57,117.64 18,750.31 1,551.55 91.97 77,511.46
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 628,294.06 206,253.37 17,067.03 1,011.65 852,626.11
Profit 5.000 % 31,414.70 10,312.67 853.35 50.58 42,631.31
Total Inclusiv Beneficiu: 659,708.77 216,566.04 17,920.38 1,062.23 895,257.42
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
1 EA10B% Tub de protectie flexibil, montat liber, avand m 30.00 7.75 232.50
diametrul interior de: 20-40 mm material: 0.00 0.00
manopera: 7.75 232.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.L 2100864 Tub protectie cablu d.40 gofrat albastru dublu m 30.00 5.20 156.00
strat
2 EC03J# Cablu pentru energie electrica cu m 30.00 10.38 311.54
sectiunea...50-70 mmp montat cu scoabe pe material: 0.13 4.04
pod de cabluri existent sau pe poduri rulante
manopera: 10.25 307.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.L 4700020 Cablu ACYABY 5X16 buc 30.00 13.48 404.40
Pag 13
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
3 EA01XA Tub izolant pvc-metalic de orice diametru m 1,180.00 21.30 25,133.40
montat ingropat material: 0.05 58.40
manopera: 21.25 25,075.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.L 2100865 Tub flexibil (copex) ignifug gri d=20 m 1,090.00 0.97 1,057.30
3.L 2100866 Tub flexibil (copex) ignifug gri d=25 m 45.00 1.08 48.60
3.L 2100867 Tub flexibil (copex) ignifug gri d=32 m 45.00 1.38 62.10
4 EA01XB Tub izolant pvc-metalic de orice diametru m 410.00 15.08 6,181.00
montat aparent,pe dibluri de orice fel,console material: 0.08 31.00
existente
manopera: 15.00 6,150.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.L 6704684 Tub izolat tip i.p. (bergman) 25 m 10.00 2.00 20.00
4.L 6704696 Tub izolat tip i.p. (bergman) 20 m 400.00 1.50 600.00
5 EI19F% [1] Constructii metalice prefabricate...jgheaburi m 10.00 11.95 119.45
pentru cabluri, zincate [1] material: 3.20 31.95
manopera: 8.75 87.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.L 17000842732 JGHEAB METALIC PERFORAT 300X50 mm m 10.00 92.00 920.00
(lxh) CU CAPAC SI DESPARTIOR CURENTI
SLABI
5.L 2020484 PIESA DE RAMIFICATIE TIP CRUCE IN ARC buc 1.00 114.00 114.00
90 GRADE JGHEAB METALIC
5.L 2020485 PIESA DE COBORARE IN ARC 90 GRADE buc 4.00 106.39 425.56
JGHEAB METALIC 300 X 50
5.L 2501451 PROFIL DE MONTAJ JGHEAB METALIC buc 2.00 12.00 24.00
5.L 2501452 PROFIL DE MONTAJ PE PERETE TIP Z buc 6.00 8.28 49.68
300mm JGHEAB METALIC
5.L 2300100 ELEMENT DE SUSTINERE PENTRU TAVANE buc 4.00 6.20 24.80
TRAPEZOIDALE
5.L 3519617 Bara filetata din otel galvanizat pt fixarea buc 8.75 6.15 53.81
colierelor la distanta m8x1000mm
5.L 3519618 Bara filetata din otel galvanizat pt fixarea buc 1.25 10.68 13.35
colierelor la distanta m8x2000mm
6 EI19F% [1] Constructii metalice prefabricate...jgheaburi m 100.00 11.95 1,194.50
pentru cabluri, zincate [1] material: 3.20 319.50
manopera: 8.75 875.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.L 2020484 PIESA DE RAMIFICATIE TIP CRUCE IN ARC buc 1.00 114.00 114.00
90 GRADE JGHEAB METALIC
6.L 2020485 PIESA DE COBORARE IN ARC 90 GRADE buc 1.00 106.39 106.39
JGHEAB METALIC 300 X 50
6.L 2501451 PROFIL DE MONTAJ JGHEAB METALIC buc 45.00 12.00 540.00
6.L 2501452 PROFIL DE MONTAJ PE PERETE TIP Z buc 6.00 8.28 49.68
300mm JGHEAB METALIC
6.L 2300100 ELEMENT DE SUSTINERE PENTRU TAVANE buc 90.00 6.20 558.00
TRAPEZOIDALE
6.L 3519617 Bara filetata din otel galvanizat pt fixarea buc 90.00 6.15 553.50
colierelor la distanta m8x1000mm
6.L 6311245 JGHEAB METALIC PERFORAT 200X50 mm m 100.00 72.50 7,250.00
(lxh) cu DESPARTITOR CURENTI SLABI
Pag 14
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
7 EC03B# Cablu pentru energie electrica cu m 1,480.00 11.49 17,005.79
sectiunea...de 16 montat cu scoabe pe console material: 1.19 1,761.79
fixate cu bolturi implantate
manopera: 10.00 14,800.00
utilaj: 0.30 444.00
transport: 0.00 0.00
7.L 4700014 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si mc 650.00 4.54 2,951.00
fara emisii de halogen tip N2XH 3x1,5mmp
7.L 4700015 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 300.00 5.61 1,683.00
fara emisii de halogen tip N2XH 4x1,5mmp
7.L 4700016 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 40.00 6.06 242.40
fara emisii de halogen tip N2XH 5x1,5mmp
7.L 4700019 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 400.00 6.32 2,528.00
fara emisii de halogen tip N2XH 3x2,5mmp
7.L 4700017 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 45.00 13.23 595.35
fara emisii de halogen tip N2XH 5x4mmp
7.L 4700018 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si buc 45.00 28.76 1,294.20
fara emisii de halogen tip N2XH 5x6mmp
8 ED01A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 31.00 8.57 265.60
normala sau impermeabila (flans), montat material: 0.57 17.60
îngropat
manopera: 8.00 248.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 5405488 Intrerupator simplu ST buc 19.00 6.50 123.50
8.L 5405489 Comutator ST buc 12.00 9.01 108.12
9 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie buc 19.00 8.57 162.79
normala sau constructie impermeabila (flans), material: 0.57 10.79
cu sau fara contact de protectie (nul), montata
îngropat manopera: 8.00 152.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.L 11414610 Priza ST buc 19.00 8.03 152.57
10 EN14A2+ Montare senzori tip contact, monitorizare stare, buc 11.00 17.59 193.44
pe fir/adresabil, radio,...montate aparent pe material: 2.59 28.44
suport metal
manopera: 15.00 165.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.L 20019143 SENZOR DE MISCARE INTERIOR 360 buc 5.00 38.00 190.00
GRADE
10.L 20019144 SENZOR DE MISCARE EXTERIOR 180 buc 6.00 442.41 2,654.43
GRADE, grad de protectie IP44
11 EA16C# Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de buc 55.00 3.53 194.28
instalatie in mediu...normal tip nbu-pg16; nbu material: 0.03 1.78
pg21
manopera: 3.00 165.00
utilaj: 0.50 27.50
transport: 0.00 0.00
11.L 5500081 DOZA RAMIFICATIE INGROPATA buc 40.00 6.00 240.00
11.L 5537785 DOZA RAMIFICATIE APARENTA, GRAD DE buc 10.00 7.00 70.00
PROTECTIE IP44
11.L 5537890 DOZA RAMIFICATIE APARENTA, GRAD DE buc 5.00 9.00 45.00
PROTECTIE IP55, pentru montarea kiturilor
de emergenta exterioare
12 ED07A1 Contactor automat de 10 sau 25 A, racordat la buc 9.00 26.82 241.40
conducte de aluminiu sau de cupru, exclusiv material: 1.07 9.65
racordarea, montat pe dibluri de lemn
manopera: 25.75 231.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.L 17000556489 CONTACTOR MONOFAZAT DE 16A, 2NO buc 4.00 36.22 144.88
12.L 5405491 COMUTATOR CU CAME (0-1) 16A buc 4.00 47.04 188.16
Pag 15
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
12.L 5500123 BUTON ANTIPANICA, montaj pe tabloul buc 1.00 37.09 37.09
TD-SP
13 EE12B1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 81.00 15.93 1,290.33
tubulare neetans, montat pe dibluri de material material: 0.68 55.08
plastic
manopera: 15.25 1,235.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.L 2806380 Corp de iluminat cu LED 30W, tip proiector buc 1.00 119.00 119.00
exterior, grad de protec?ie IP54, montaj
aparent pe perete - se vor livra aparatele cu
accesorii de montaj
13.L 2806381 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 3.00 72.00 216.00
18W, montaj aparent pe tavan - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
13.L 2806382 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 12.00 97.00 1,164.00
25W, montaj aparent pe tavan - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
13.L 2806383 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 2.00 105.00 210.00
30W, grad de protectie IP65, montaj aparent
pe tavan - se vor livra aparatele cu accesorii
de montaj
13.L 2806384 Corp de iluminat cu LED 6W, tip aplica de buc 11.00 21.00 231.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
13.L 2806385 Corp de iluminat cu LED 12W, tip aplica de buc 3.00 28.00 84.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
13.L 2806386 Corp de iluminat cu LED 14W, tip aplica de buc 12.00 30.00 360.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
13.L 2806387 Corp de iluminat cu LED 18W, tip aplica de buc 17.00 33.00 561.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
13.L 2806388 Corp de iluminat cu LED 12W tip APLICA DE buc 6.00 28.00 168.00
PERETE pentru exterior, grad de protectie
IP54, montaj aparent – se vor livra aparatele
cu accesorii de montaj
13.L 2806390 Corp de iluminat cu led pentru asigurarea buc 13.00 148.00 1,924.00
iluminatului de siguranta pentru marcarea
cailor de evacuare, echipate cu acumulatori
pentru a asigura o autonomie de 3h, montaj
aparent – se vor livra aparatele cu accesorii de
montaj

14 EE12E1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 71.00 18.03 1,279.95
tubulare neetans, montat pe constructii material: 0.53 37.45
(console) metalice
manopera: 17.50 1,242.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.L 17000554125 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 48.00 172.00 8,256.00
55W, grad de protectie IP65, rezistenta
mecanica IK08, montaj suspendat - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
14.L 2806391 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 16.00 463.00 7,408.00
55W, grad de protectie IP65, rezistenta
mecanica IK08, montaj suspendat, varianta cu
kit de emergenta cu o autonomie de minim 1
ora pentru asigurarea iluminatului de siguranta
anitpanica - se vor livra aparatele cu a
Pag 16
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
15 46239218 Kit de emergenta pentru corpuri de iluminat cu buc 3.00 216.00 648.00
led de 30W cu o autonomie de 3 ore, pentru material: 216.00 648.00
asigurarea iluminatului de siguranta pentru
continuarea lucrului in centrala termica manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16 46239219 Kit de emergenta pentru aplica de tavan cu led buc 1.00 175.00 175.00
de 14W cu o autonomie de 3 ore, pentru material: 175.00 175.00
asigurarea iluminatului de siguranta pentru
evacuare manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 46239220 Kit de emergenta pentru aplica de perete cu buc 3.00 170.00 510.00
led de 12W cu o autonomie de 3 ore, pentru material: 170.00 510.00
asigurarea iluminatului de siguranta pentru
evacuare manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 EG01XA Tija de capare pt.paratraznete,din teava ol zn kg 20.00 38.32 766.47
sau prof.met.zn,mont.sup exis.la cladiri h pina material: 0.67 13.47
25m
manopera: 11.25 225.00
utilaj: 26.40 528.00
transport: 0.00 0.00
18.L 8000370 Tija captare paratraznet tip pv-1 h=5 m (tiab) kg 20.60 6.54 134.72

19 EG01A1 [1] PDA cu avansul amorsarii de 25us buc 1.00 3,840.96 3,840.96
material: 3,770.71 3,770.71
manopera: 70.25 70.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 EG11B1 Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor buc 50.00 17.30 864.80
de paratrasnet la diversele parti metalice ale material: 5.55 277.30
constructiei: la conducte de instalatii (tip C)
manopera: 11.75 587.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 3.00 65.94 197.82
împamîntare material: 31.44 94.32
manopera: 34.50 103.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22 4625570 Contor lovituri paratrasnet buc 1.00 810.00 810.00
material: 810.00 810.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23 EG02XD Conducta met.captare mont.acoperis sau de m 40.00 50.44 2,017.44
coborirezid pe acop.panta 15grad.,25m inal.cu material: 5.44 217.44
console,plac
manopera: 45.00 1,800.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23.L 8000365 Conductor captare/coborare OLZN DN8mm m 40.00 2.47 98.80

23.L 8000367 Piesa de racord din banda de ol-zn tip lrc-01 buc 10.00 7.98 79.80
(tiab)
Pag 17
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
24 EG08A1 Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de m 80.00 37.81 3,024.44
paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin material: 16.56 1,324.44
legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv
saparea si umplerea santului, conducta fiind manopera: 21.25 1,700.00
din banda de otel zincata, de 40x4 mm, utilaj: 0.00 0.00
montata în teren usor sau mijlociu transport: 0.00 0.00

25 EG05XC Electrod pentru prize de pamint din teava de buc 9.00 337.26 3,035.31
otel 2 sau 2 1/2",forat in teren normal cu material: 67.26 605.31
imbun.cal.pr
manopera: 230.00 2,070.00
utilaj: 40.00 360.00
transport: 0.00 0.00
25.L 5900803 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t kg 1.80 9.44 16.99
superextra 2
25.L 7319486 Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip buc 9.00 67.24 605.16
C1
26 EB01B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus in m 15.00 1.02 15.34
tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea...6-16 material: 0.02 0.34
mmp
manopera: 1.00 15.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.L 4700019 Cablu electric H07RN-F 1x16 buc 15.00 17.37 260.55
27 EF02C1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe buc 4.00 72.13 288.52
perete sau în nisa, tabloul având suprafata de material: 15.38 61.52
0,91-1,50 mp
manopera: 56.75 227.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 5537968 TABLOU ELECTRIC TG, conform schema buc 1.00 3,026.55 3,026.55
monofilara
27.L 5537969 TABLOU ELECTRIC TCT, conform schema buc 1.00 2,600.00 2,600.00
monofilara
27.L 5537970 TABLOU ELECTRIC TD-SP, conform schema buc 1.00 2,900.00 2,900.00
monofilara
27.L 5720086 Unitate centrala conventionala centrala buc 1.00 2,200.00 2,200.00
proiectata dupa standardul EN54-2, EN 54-4,
echipata cu microprocesor , recomandata
pentru sisteme de incendiu mici, prevazuta cu
4 zone a cate 21 de detectori fiecare.

28 7000546 Detector de fum cu soclu inclus buc 42.00 142.00 5,964.00


material: 142.00 5,964.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29 46239223 Senzor de temperatura pt sisteme antiincendiu buc 1.00 683.24 683.24
material: 683.24 683.24
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30 7345163 Sirena exterior buc 1.00 887.32 887.32
material: 887.32 887.32
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 18
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
31 17000886546 Sirena interioara buc 3.00 548.92 1,646.76
material: 548.92 1,646.76
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32 5500124 Buton de incendiu buc 5.00 62.00 310.00
material: 62.00 310.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33 EA01XA Tub izolant pvc-metalic de orice diametru m 250.00 21.30 5,324.63
montat ingropat material: 0.05 12.13
manopera: 21.25 5,312.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33.L 2100865 Tub flexibil (copex) ignifug gri d=20 m 250.00 0.97 242.50
34 EA01XB Tub izolant pvc-metalic de orice diametru m 100.00 15.08 1,507.50
montat aparent,pe dibluri de orice fel,console material: 0.08 7.50
existente
manopera: 15.00 1,500.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34.L 6704696 Tub izolat tip i.p. (bergman) 20 m 100.00 1.50 150.00
35 EC06A# Cablu cu...2-30 conductoare de 0,75-2,5 mmp m 350.00 13.05 4,567.58
pentru instalatii electrice de comanda, material: 0.75 262.58
semnalizare, blocare, montat cu scoabe in
canale fixate cu bolturi implantate pe console, manopera: 12.00 4,200.00
inclusiv consolele utilaj: 0.30 105.00
transport: 0.00 0.00
35.L 4700021 Cablu incendiuJ-Y(St)Y 2x2x0.8 buc 360.50 1.55 558.78
36 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne buc 250.00 1.75 437.50
(aparate, motoare, tablouri electrice), conducta material: 0.00 0.00
având sectiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)
manopera: 1.75 437.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37 EI02G1 Etansarea spatiului dintre cablu si teava de buc 20.00 16.27 325.42
protectie la treceri prin ziduri material: 4.27 85.42
manopera: 12.00 240.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38 EH05B1 Încercarea tablourilor de distributie, de buc 4.00 276.25 1,105.00
comanda de protectie, de semnalizare, a material: 0.00 0.00
pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu
cleme tablouri din cutii capsulate în numar de manopera: 96.25 385.00
maximum 10 utilaj: 180.00 720.00
transport: 0.00 0.00
39 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de buc 3.00 45.77 137.32
instalatii electrice la...constructii material: 0.77 2.32
manopera: 45.00 135.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40 TRA02A20 Transportul rutier al tona 4.00 12.00 48.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 48.00
Pag 19
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
41 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 4.00 89.38 357.50
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 357.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 100.00 25.36 2,536.00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 36.00
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 1,500.00
utilaj: 10.00 1,000.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 80,740.32 71,832.75 3,184.50 48.00 155,805.57
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 1,616.24 0.00 0.00 1,616.24
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 80,740.32 73,448.98 3,184.50 48.00 157,421.81
Cheltuieli indirecte 10.000 % 8,074.03 7,344.90 318.45 4.80 15,742.18
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 88,814.35 80,793.88 3,502.95 52.80 173,163.99
Profit 5.000 % 4,440.72 4,039.69 175.15 2.64 8,658.20
Total Inclusiv Beneficiu: 93,255.07 84,833.58 3,678.10 55.44 181,822.19
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
1 TSC02XA Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 1.60 903.60 1,445.76
0,21-0,39mc inpamint cu umid.nat.descarc.in mc material: 0.00 0.00
depoz.teren cat.i
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 903.60 1,445.76
transport: 0.00 0.00
2 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 40.00 61.38 2,455.00
canalizare cu: nisip material: 46.13 1,845.00
manopera: 15.25 610.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 TRA01A10 Transportul rutier tona 68.00 6.00 408.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 408.00
4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 120.00 7.75 930.00
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. material: 0.00 0.00
teren...teren mijlociu
manopera: 7.75 930.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg 100 1.20 679.80 815.76
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 mc material: 0.00 0.00
cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din :...pamant manopera: 396.90 476.28
coeziv utilaj: 282.90 339.48
transport: 0.00 0.00
6 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 40.00 6.00 240.01
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 240.00
Pag 20
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
7 GD17A% Teava din polietilena pentru...conducte de m 35.00 10.12 354.35
distributie montata in sant cu dn=pana la material: 1.69 59.30
63mm
manopera: 2.25 78.75
utilaj: 6.18 216.30
transport: 0.00 0.00
7.L 7106276 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = m 35.00 10.85 379.75
63mm, pn6
7.L 7106376 Cot pe80 sdr11 90gr 63mm sr buc 3.00 68.00 204.00
7.L 7106381 Fiting de tranzitie 63 mm pe-60,3 mm ol buc 2.00 101.00 202.00
8 AcD27C4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m 30.00 24.75 742.50
garnituri, pentru instalatii de canalizare material: 0.00 0.00
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=300-400 mm , lungime tronson teava manopera: 24.75 742.50
6m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 20013953 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura m 30.60 103.00 3,151.80
D=315x9.2mm; L=6.0m
9 AcD27B4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m 15.00 19.00 285.00
garnituri, pentru instalatii de canalizare material: 0.00 0.00
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava manopera: 19.00 285.00
6m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.L 20013944 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura m 15.00 58.38 875.70
D=200x5.9mm; L=1.0m
10 AcD27B4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m 60.00 19.00 1,140.00
garnituri, pentru instalatii de canalizare material: 0.00 0.00
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava manopera: 19.00 1,140.00
6m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.L 20013943 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura m 61.20 31.37 1,919.84
D=160x4.7mm; L=6.0m
11 AcD27A4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m 95.00 15.00 1,425.00
garnituri, pentru instalatii de canalizare material: 0.00 0.00
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=110-125 mm , lungime tronson teava manopera: 15.00 1,425.00
6m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.L 20013935 Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura m 96.90 14.98 1,451.56
D=110x3.0mm; L=3.0m
12 AcD28B3+ Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinate buc 32.00 10.00 320.00
prin mufe si garnituri, pentru instalatii de material: 0.00 0.00
canalizare exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=150-200 mm , cot, reductie, piesa de manopera: 10.00 320.00
curatire, utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.L 2304329 Cot PVC KG la 45 grd, DN = 110 mm buc 9.00 8.20 73.80
12.L 2304865 Ramificatie PVC KG la 45 grd, DN = buc 17.00 12.50 212.50
110-50-110 mm
12.L 2304866 Ramificatie PVC KG la 45 grd, DN = 110-110 buc 4.00 42.84 171.37
mm
12.L 2306299 Reductie PVC KG, DN = 110-75 mm buc 2.00 6.20 12.40
13 ACE09A1 [2] Montare (inclus. procurare) camine de buc 1.00 1,375.00 1,375.00
apometru conform detaliului, inclusiv placa si material: 1,250.00 1,250.00
capac
manopera: 125.00 125.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 21
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
14 AcE183B02+ Camin inspectie VALROM cu baza D.315 mm3 buc 4.00 538.82 2,155.27
intrari / 1 iesire, prelungire camin L=1 m, D.200 material: 475.92 1,903.67
mm
manopera: 62.90 251.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.L 20027621 Capac+rama <kompactkit> fonta a15 pas liber buc 4.00 290.00 1,160.00
d315 tub telescop h=320
15 AcE114B1+ Camin de inspectie Wavin Tegra 600, avind buc 4.00 148.27 593.08
racorduri cu D= 200mm...baza camin cu doua material: 93.52 374.08
racorduri, coloane cu tub telescopic si inel de
beton manopera: 54.75 219.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.L 20013470 Baza camin TEGRA 600mm 2intrari/1 iesire T buc 4.00 884.67 3,538.68
D200mm
15.L 20013500 Coloana corugata camin D600mm H = buc 4.00 350.00 1,400.00
1000mm (fara mufa)
15.L 20013553 Inel de beton TEGRA 600 buc 4.00 213.07 852.28
16 SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 20.00 19.98 399.52
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material: 2.23 44.52
pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm
manopera: 17.75 355.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 SB16C1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 65.00 21.90 1,423.73
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material: 3.65 237.48
pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm
manopera: 18.25 1,186.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 SB16D1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 30.00 15.03 450.87
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material: 6.03 180.87
pamant,suspend. planseu,cu d= 75mm
manopera: 9.00 270.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 SB16E1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 16.00 20.25 324.07
canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. material: 9.75 156.07
pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm
manopera: 10.50 168.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 SB06A# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 40.00 9.82 392.75
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 0.57 22.75
lipire,dn= 40 mm
manopera: 9.25 370.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.L 6712227 Cot PVC tip U la 45 grade DN 32 nii 2167 buc 40.00 0.94 37.60
21 SB06B# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 62.00 10.72 664.78
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 0.72 44.78
lipire,dn= 50 mm
manopera: 10.00 620.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21.L 6712241 Cot PVC tip U la 45 grade DN 50 nii buc 62.00 1.15 71.30
2167
22 SB06C# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 13.00 12.79 166.24
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 1.29 16.74
lipire,dn= 75 mm
manopera: 11.50 149.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 22
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
22.L 6712253 Cot PVC tip U la 45 grade DN 75 nii buc 13.00 2.05 26.65
2167
23 SB06D# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 18.00 15.78 283.97
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 2.03 36.47
lipire,dn= 110 mm
manopera: 13.75 247.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23.L 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii buc 18.00 5.63 101.34
2167
24 SB06B# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 14.00 10.84 151.82
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 0.84 11.82
lipire,dn= 50 mm
manopera: 10.00 140.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24.L 6712807 Ramificatie PVC-u simpla 45gr dn50x50 cod buc 14.00 4.20 58.80
kaea050/050x45
25 SB06C# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 5.00 12.78 63.92
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 1.28 6.42
lipire,dn= 75 mm
manopera: 11.50 57.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 6712825 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 75- 50 buc 5.00 1.96 9.80
nii 2167
26 SB06D# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 13.00 15.79 205.33
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 2.04 26.58
lipire,dn= 110 mm
manopera: 13.75 178.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.L 6712863 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110-110 buc 13.00 6.39 83.07
nii 2167
27 SB06D# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 7.00 16.10 112.70
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 2.35 16.45
lipire,dn= 110 mm
manopera: 13.75 96.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm buc 7.00 18.60 130.20
nii 2167
28 46239224 Aerator cu membrana d.75 buc 7.00 215.40 1,507.80
material: 215.40 1,507.80
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29 SB24A# Sifon de pardoseala din fonta...emailata,avand buc 15.00 27.22 408.31
diametrul nominal de 50 mm, simplu material: 6.47 97.06
manopera: 20.75 311.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.L 2455145 SIFON <SafeKIT> CU IN D.50 OUT D.56 buc 8.00 132.09 1,056.72
ORIZONTALE
29.L 2455146 SIFON <SafeKIT> CU IN D.50 OUT D.50 buc 7.00 117.19 820.33
VERTICALE
30 RPSA21A# Montarea tevii din material plastic m 150.00 9.45 1,417.63
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 67.63
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.00 1,350.00
de:...20mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30.L 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 150.00 4.14 621.00
Pag 23
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
30.L 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 55.00 0.45 24.75

30.L 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 5.00 0.77 3.85

30.L 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 buc 8.00 0.39 3.12
mm
30.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 3.30 45.67 150.71

31 RPSA21B# Montarea tevii din material plastic m 15.00 10.20 153.01


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 6.76
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.75 146.25
de:...25mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.L 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 15.00 5.98 89.70
31.L 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm buc 13.00 1.19 15.47

31.L 6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x buc 26.00 0.41 10.66
20 mm
31.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0.35 45.67 15.76

32 RPSA21C# Montarea tevii din material plastic m 50.00 11.71 585.47


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.46 22.97
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 11.25 562.50
de:...32mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32.L 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 50.00 9.48 473.80
32.L 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm buc 6.00 1.37 8.22

32.L 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm buc 30.00 2.57 77.10

32.L 6719517 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 30.00 0.51 15.30
20 mm
32.L 6719518 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 9.00 0.67 6.03
25 mm
32.L 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 buc 1.00 0.89 0.89
mm
32.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.35 45.67 61.65

33 RPSA21D# Montarea tevii din material plastic m 55.00 12.22 671.98


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.47 25.73
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 11.75 646.25
de:...40mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33.L 6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm m 55.00 14.35 789.25
33.L 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm buc 25.00 1.99 49.75

33.L 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm buc 21.00 4.60 96.60

33.L 6719519 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x buc 17.00 0.92 15.64
20 mm
33.L 6719520 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x buc 1.00 1.07 1.07
25 mm
33.L 6719521 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x buc 9.00 1.46 13.14
32 mm
33.L 6719480 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 buc 2.00 1.26 2.52
mm
33.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.60 45.67 72.84
Pag 24
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
34 RPSA21E# Montarea tevii din material plastic m 30.00 13.83 414.79
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.58 17.29
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 13.25 397.50
de:...50mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34.L 6717091 Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm m 30.00 22.54 676.20
34.L 6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm buc 15.00 3.64 54.60

34.L 6719497 Teu din polipropilena avind diametrul 50 mm buc 12.00 9.00 108.00

34.L 6719522 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x buc 9.00 1.30 11.70
20 mm
34.L 6719523 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x buc 1.00 1.30 1.30
25 mm
34.L 6719524 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x buc 2.00 1.45 2.90
32 mm
34.L 6719525 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x buc 4.00 1.48 5.92
40 mm
34.L 6719481 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 50 buc 1.00 2.16 2.16
mm
34.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0.96 45.67 43.84

35 RPSA21F# Montarea tevii din material plastic m 55.00 15.08 829.66


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.58 32.16
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 14.50 797.50
de:...63mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35.L 6717092 Tub din polipropilena, diametrul de 63 mm m 55.00 35.70 1,963.50
35.L 6719490 Cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm buc 10.00 7.15 71.50

35.L 6719498 Teu din polipropilena avind diametrul 63 mm buc 3.00 10.04 30.12

35.L 6719528 Reductie din polipropilena avind diametrul 63 x buc 1.00 2.47 2.47
40 mm
35.L 6719529 Reductie din polipropilena avind diametrul 63 x buc 3.00 3.46 10.38
50 mm
35.L 6719482 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 63 buc 2.00 4.05 8.10
mm
35.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.93 45.67 87.91

36 2020481 Piesa mixta PPR-FC FI 20x1/2 buc 82.00 10.94 897.08


material: 10.94 897.08
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37 2020560 piesa mixta PPR-FC FI 50x 1 1/2 buc 1.00 36.25 36.25
material: 36.25 36.25
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38 17000759472 Piesa mixta PPR-FC FI 63*2 buc 1.00 62.65 62.65
material: 62.65 62.65
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 25
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
39 IZJ06A [1] Termoizolatie tip Kaiflex ST 9x22 buc 150.00 26.80 4,020.56
material: 1.55 233.06
manopera: 25.25 3,787.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40 IZJ06B [1] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x28 buc 15.00 35.06 525.86
material: 1.81 27.11
manopera: 33.25 498.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41 IZJ06B [2] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x35 buc 50.00 35.26 1,762.87
material: 2.01 100.37
manopera: 33.25 1,662.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42 IZJ06B [3] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x42 buc 55.00 35.56 1,955.66
material: 2.31 126.91
manopera: 33.25 1,828.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
43 IZJ06B [4] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x53 buc 85.00 37.06 3,149.88
material: 3.81 323.63
manopera: 33.25 2,826.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 SC07A1 [1] Montare lavoar buc 20.00 213.14 4,262.75
material: 5.64 112.75
manopera: 207.50 4,150.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44.L 2308551 Lavoar complet ( prevazut cu baterie ?i sifon) buc 20.00 422.49 8,449.80

45 SC02A# Cada pentru dus din fonta...emailata, tabla buc 10.00 65.75 657.50
emailata, polimetacril etc. material: 19.50 195.00
manopera: 46.25 462.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45.L 2308532 Cada de dus (prevazuta cu baterie ?i sifon) buc 10.00 650.00 6,500.00
46 SC13A1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon buc 17.00 52.69 895.70
interior...s tip . . . material: 1.94 32.95
manopera: 50.75 862.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46.L 2308552 Vas WC cu rezervor la semiinaltime (prevazut buc 17.00 320.00 5,440.00
cu capac)
47 RPSC26A# Montarea pisoarului din portelan sanitar buc 5.00 173.06 865.30
pe:...zidarie de caramida sau b. c. a.; material: 96.81 484.05
manopera: 76.25 381.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47.L 2451245 Pisoar complet echipat buc 5.00 274.00 1,370.00
48 SC26A2 Oglinda lavoar (prevazuta cu etajera) buc 20.00 103.17 2,063.38
material: 78.67 1,573.38
manopera: 24.50 490.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 26
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
49 SC20XA Suport din portelan pt. hirtie montat pe perete buc 17.00 47.92 814.64
material: 37.17 631.89
manopera: 10.75 182.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50 SC15XA Portprosop montat pe perete buc 14.00 12.95 181.30
material: 1.70 23.80
manopera: 11.25 157.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50.L 4201171 Port - prosop alama cu un brat de perete buc 14.00 34.00 476.00
tip U 600mm
51 SC18XA Sapuniera din portelan montata pe perete buc 20.00 40.29 805.72
material: 31.54 630.72
manopera: 8.75 175.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52 SD05A# Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare buc 82.00 7.77 637.39
inaintea armaturilor de la...obiecte material: 0.27 22.39
sanit,d=3/8 -1/2
manopera: 7.50 615.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52.L 4201779 Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 s buc 82.00 18.20 1,492.40
751/i
53 46239225 Portperie wc buc 17.00 26.00 442.00
material: 26.00 442.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54 RPSD31B# Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu buc 1.00 1,037.49 1,037.49
diametrul de 2", montat:...pe perete (cu cutie si material: 917.49 917.49
rama)
manopera: 120.00 120.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54.L 6619061 Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 1 m 20.00 8.00 160.00
s 2164
55 TRA02A20 Transportul rutier al tona 10.00 12.00 120.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 120.00
56 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 10.00 89.38 893.75
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 893.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
57 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 20.00 25.36 507.20
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 7.20
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 300.00
utilaj: 10.00 200.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 62,047.49 34,047.39 2,634.26 768.00 99,497.14
Pag 27
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 766.07 0.00 0.00 766.07
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 62,047.49 34,813.45 2,634.26 768.00 100,263.20
Cheltuieli indirecte 10.000 % 6,204.75 3,481.35 263.43 76.80 10,026.32
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 68,252.24 38,294.80 2,897.69 844.80 110,289.52
Profit 5.000 % 3,412.61 1,914.74 144.88 42.24 5,514.48
Total Inclusiv Beneficiu: 71,664.85 40,209.54 3,042.57 887.04 115,804.00
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
1 IB01A01 [1] Montare radiatoare din fonta,apa calda cu buc 24.00 63.60 1,526.50
coloane libere sau coloane unite [1] material: 1.10 26.50
manopera: 62.50 1,500.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.L 5709072 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 5.00 132.21 661.05
400
1.L 5709073 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 1.00 159.74 159.74
500
1.L 5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 2.00 181.78 363.56
600
1.L 5709075 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 1.00 205.47 205.47
700
1.L 5709077 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 1.00 2,452.69 2,452.69
900
1.L 5709078 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 3.00 275.42 826.26
1000
1.L 5709082 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 1.00 369.07 369.07
1400
1.L 5709141 Radiator din otel tip panou 33- H = 300 si L = buc 10.00 496.63 4,966.30
1800
2 2455365 Set suport radiator buc 24.00 5.00 120.00
material: 5.00 120.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 24.00 4.81 115.49
Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2 material: 0.56 13.49
manopera: 4.25 102.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.L 2201027 Robinet tur termostatat 1/2" buc 24.00 65.00 1,560.00
4 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 24.00 4.81 115.49
Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2 material: 0.56 13.49
manopera: 4.25 102.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.L 3811354 Robinet reglaj retur (detentor) 1/2" buc 24.00 21.40 513.60
5 ID16A1 Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/8 buc 24.00 4.10 98.37
montat pe conducte de aerisire material: 0.35 8.37
manopera: 3.75 90.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.L 4203184 Ventil automat de aerisire 3/8" buc 24.00 48.00 1,152.00
Pag 28
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
6 4500011 Cap termostatic pentru radiatoare cod buc 24.00 52.68 1,264.32
4o250400 material: 52.68 1,264.32
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 RPSA21A# Montarea tevii din material plastic m 260.00 9.45 2,457.23
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 117.23
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.00 2,340.00
de:...20mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.L 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 260.00 4.14 1,076.40
7.L 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 80.00 0.45 36.00

7.L 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 22.00 0.77 16.94

7.L 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 buc 85.00 0.39 33.15
mm
7.L 2020481 Piesa mixta PPR-FC FI 20x1/2 buc 48.00 10.94 525.12
7.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 5.72 45.67 261.23

8 RPSA21B# Montarea tevii din material plastic m 50.00 10.20 510.04


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 22.54
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.75 487.50
de:...25mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 50.00 5.98 299.00
8.L 6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm buc 4.00 0.69 2.76

8.L 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm buc 12.00 1.19 14.28

8.L 6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x buc 20.00 0.41 8.20
20 mm
8.L 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 buc 18.00 0.49 8.82
mm
8.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.15 45.67 52.52

9 SA21C# Teava din material plastic( pp,pe,pp-r si m 80.00 5.96 476.75


similare) imbinata prin sud prin electrofuziune material: 0.46 36.75
in coloane, la cladiri de locuit si soc-cult. avand
diametrul d=32 mm manopera: 5.50 440.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.L 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 80.00 9.48 758.08
9.L 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm buc 20.00 1.37 27.40

9.L 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm buc 6.00 2.57 15.42

9.L 6719517 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 4.00 0.51 2.04
20 mm
9.L 6719518 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 4.00 0.67 2.68
25 mm
9.L 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 buc 20.00 0.89 17.80
mm
9.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.18 45.67 53.71
Pag 29
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
10 SA21D# Teava din material plastic( pp,pe,pp-r si m 120.00 6.72 806.14
similare) imbinata prin sud prin electrofuziune material: 0.47 56.14
in coloane, la cladiri de locuit si soc-cult. avand
diametrul d=40 mm manopera: 6.25 750.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.L 6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm m 120.00 14.35 1,722.00
10.L 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm buc 18.00 1.99 35.82

10.L 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm buc 6.00 4.60 27.60

10.L 6719521 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x buc 4.00 1.46 5.84
32 mm
10.L 6719480 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 buc 24.00 1.26 30.24
mm
10.L 2020592 Piesa mixta PPR-FC FI 40x1 1/4 buc 4.00 27.50 110.00
10.L 17000759472 Piesa mixta PPR-FC FI 63*2 buc 2.00 62.65 125.30
10.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 2.00 45.67 91.52

11 2605863 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 264.00 2.30 607.20


teava, D = 13x22 mm material: 2.30 607.20
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12 2605864 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 60.00 2.40 144.00
teava, D = 13x28 mm material: 2.40 144.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13 2605865 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 84.00 2.90 243.60
teava, D = 13x35 mm material: 2.90 243.60
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 2605866 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 132.00 3.30 435.60
teava, D = 13x42 mm material: 3.30 435.60
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15 2605868 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 15.00 6.00 90.00
teava, D = 13x64 mm material: 6.00 90.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16 IE03A1 Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru m 264.00 2.25 594.00
alim. aeroterme si baterii cu d: 3/8 la 1 toli material: 0.00 0.00
manopera: 2.25 594.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 IE03B1 Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru m 291.00 3.75 1,091.25
alim. aeroterme si baterii cu d: 1 1/4 la 2 toli material: 0.00 0.00
manopera: 3.75 1,091.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 30
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
18 IE04A1 Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a m 264.00 2.25 594.00
cond. de alim aeroterme si baterii cu d: 3/8 la material: 0.00 0.00
1
manopera: 2.25 594.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 IE04B1 Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a m 291.00 4.00 1,164.00
cond. de alim aeroterme si baterii cu d: 1 1/4 material: 0.00 0.00
la 2
manopera: 4.00 1,164.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 IE07C1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare mp 100.00 6.25 625.00
de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp. material: 0.00 0.00
manopera: 6.25 625.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21 RPCG17B_01+ Strapungeri man.in buc 50.00 40.56 2,027.98
zidarie-caramida,s.max.28x14cm,in material: 27.66 1,382.98
ved.mont.tirantilor
in:zidarie,grosime14-28cm - Pentru strapungeri manopera: 12.75 637.50
executate mecanizat ( cu burghiu hilti ) utilaj: 0.15 7.50
transport: 0.00 0.00
22 ATD37XB Astuparea cu mortar de ciment a gaurilor din buc 50.00 13.35 667.34
zida-rie, grosime pina la 20 cm material: 0.10 4.84
manopera: 13.25 662.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23 IC39B1#asim Distribuitor / Colector OL 2" cu-3 circuite buc 2.00 13.64 27.29
(1x1'''''''', 2x1''''''''1/2) material: 1.64 3.29
manopera: 11.25 22.50
utilaj: 0.75 1.50
transport: 0.00 0.00
23.L 46239226 Distribuitor/colector cu 3 circuite OL 2’’1/2; buc 2.00 750.00 1,500.00
L=1100mm;
24 SA01B1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 4.00 16.43 65.73
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 1.68 6.73
in...legaturi d= 1/2toli
manopera: 14.75 59.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24.L 3306041 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 15( m 4.04 7.85 31.71
1/2) OL 32 1 s 7656
25 SA01C1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 10.00 19.95 199.52
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 2.20 22.02
in...legaturi d= 3/4toli
manopera: 17.75 177.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 3306053 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 20( m 10.10 9.57 96.66
3/4) OL 32 1 s 7656
26 SA01D1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 4.00 24.17 96.67
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 3.17 12.67
in...legatura turi d=1 toli
manopera: 21.00 84.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.L 3306065 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 25(1 m 4.04 15.05 60.80
) OL 32 1 s 7656
Pag 31
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
27 SA01E1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 12.00 32.74 392.89
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 5.49 65.89
in...le aturi d=1 1/4toli
manopera: 27.25 327.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 3306077 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 32(1 m 12.12 17.93 217.31
1/4) OL 32 1 s 7656
28 SA01F1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 3.00 37.20 111.61
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 6.70 20.11
in...legaturi d=1 1/2toli
manopera: 30.50 91.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.L 3306089 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 40(1 m 3.03 25.43 77.05
1/2) OL 32 1 s 7656
29 SA01G1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 10.00 50.25 502.52
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 11.25 112.52
in...le aturi d=2 toli
manopera: 39.00 390.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.L 3306091 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2 m 10.10 35.32 356.73
) OL 32 1 s 7656
30 ID03XD Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de buc 38.00 21.80 828.49
incalzire centrala,diam.nominal 2" material: 3.05 115.99
manopera: 18.75 712.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30.L 46239227 Robineti sferici cu racord olandez 1/2 buc 9.00 21.63 194.67
30.L 46239228 Robineti sferici cu racord olandez 3/4 buc 7.00 30.15 211.05
30.L 46239229 Robineti sferici cu racord olandez 1 1/4 buc 8.00 75.02 600.16
30.L 46239230 Robineti sferici cu racord olandez 1 1/2 buc 2.00 110.64 221.28
30.L 46239231 Robineti sferici cu racord olandez 2 buc 12.00 173.91 2,086.92
31 ID06A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru buc 12.00 6.22 74.68
instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2 material: 0.72 8.68
manopera: 5.50 66.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.L 4202231 Robinet portfurtun alama dn1/2 cod 40734842 buc 10.00 28.30 283.00

31.L 4626372 Vana STAD15, de reglaj 2,93 buc 1.00 277.48 277.48
31.L 4626373 Vana STAD15, de reglaj 2,77 buc 1.00 207.93 207.93
32 SE56A-1# Filtru pentru apa potabila, cu...flanse pentru buc 1.00 63.38 63.38
montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) material: 5.88 5.88
manopera: 57.50 57.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32.L 2806231 Filtru Y 2" buc 1.00 235.19 235.19
33 5700047 Clapeta de sens unic cu arc 3/4" buc 1.00 21.00 21.00
material: 21.00 21.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34 5700048 Clapeta de sens unic cu arc 1 1/4" buc 2.00 42.00 84.00
material: 42.00 84.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 32
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
35 5700049 Clapeta de sens unic cu arc 2" buc 2.00 82.00 164.00
material: 82.00 164.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36 RPID12C# Montarea robinetului cu 3 cai, cu presgarnitura, buc 2.00 108.67 217.34
cu flanse,din fonta, avind diametrul 40 mm material: 85.92 171.84
manopera: 22.75 45.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36.L 4626374 Vana cu 3 cai cu servomotor 1 1/4 buc 2.00 1,718.39 3,436.78
37 RPID12D# Montarea robinetului cu 3 cai, cu presgarnitura, buc 1.00 116.82 116.82
cu flanse,din fonta, avind diametrul 50 mm material: 88.32 88.32
manopera: 28.50 28.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37.L 4626375 Vana cu 3 cai cu servomotor 2 " buc 1.00 2,208.05 2,208.05
38 RPID12D# Montarea robinetului cu 3 cai, cu presgarnitura, buc 1.00 136.82 136.82
cu flanse,din fonta, avind diametrul 50 mm material: 108.32 108.32
manopera: 28.50 28.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38.L 4626377 Vana cu 3 cai termostatata cu regim de reglaj buc 1.00 2,708.05 2,708.05
35-6o grd C 1 1/2
39 46239232 Supapa termostatata pentru bucla de racire buc 1.00 271.30 271.30
3/4" material: 271.30 271.30
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40 46239233 Supapa siguranta temperaturapresiune,dn. buc 1.00 322.00 322.00
1''''1/2-DE50 – 3bar Tr=90 grd material: 322.00 322.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41 IA20B1# Supapa de siguranta montata prin insurubare buc 2.00 11.85 23.70
avand diametrul nominal de...1 1/4 inci sau 1 material: 1.35 2.70
1/2"
manopera: 10.50 21.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41.L 4500518 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1 1/2 buc 2.00 180.00 360.00
42 IA20A1# Supapa de siguranta montata prin insurubare buc 1.00 6.95 6.95
avand diametrul nominal de...1/2 inci. . . 1" material: 0.70 0.70
manopera: 6.25 6.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42.L 4500519 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1/2 buc 1.00 36.77 36.77
43 3270405 Aerisitor automat 1/2 buc 8.00 51.95 415.60
material: 51.95 415.60
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 IA23A3 Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: buc 7.00 36.16 253.12
termometru cu scala rotunda material: 32.91 230.37
manopera: 3.25 22.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 33
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
45 IA23B2 Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: buc 6.00 71.06 426.35
manometru material: 61.56 369.35
manopera: 9.50 57.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46 7321221 Etilen glicol kg 350.00 9.73 3,405.50
material: 9.73 3,405.50
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47 CL20A1 Confectii metalice diverse, montate aparent kg 20.00 3.75 75.00
parapeti panouri despartitoare balcon material: 0.50 10.00
manopera: 3.25 65.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47.L 6306274 Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel kg 20.00 4.20 84.00
profil.
48 46239234 Cos de fum din elemente prefabricate cu buc 1.00 9,720.00 9,720.00
diametrul interior DN200 h= 11m material: 9,720.00 9,720.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49 IA20A1# Supapa de siguranta montata prin insurubare buc 1.00 6.95 6.95
avand diametrul nominal de...1/2 inci. . . 1" material: 0.70 0.70
manopera: 6.25 6.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49.L 4500519 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1/2 buc 1.00 36.77 36.77
50 3270405 Aerisitor automat 1/2 buc 2.00 51.95 103.90
material: 51.95 103.90
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
51 ID03XD Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de buc 2.00 19.81 39.61
incalzire centrala,diam.nominal 2" material: 1.06 2.11
manopera: 18.75 37.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
51.L 46239228 Robineti sferici cu racord olandez 3/4 buc 2.00 30.15 60.30
52 7321221 Etilen glicol kg 25.00 9.73 243.25
material: 9.73 243.25
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
53 IC32D1# Teava din cupru montata prin sudura la m 60.00 10.94 656.64
coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu material: 2.19 131.64
diametrul exterior de 28,0 mm
manopera: 8.75 525.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
53.L 3331112 Mufa cupru mm DN 28 cod 46270009 buc 20.00 4.24 84.80
53.L 2001495 Teava termoizolata din cupru 28mm m 60.00 61.50 3,690.00
54 2100868 Tub <kompactkit> pvc d.200x3,9mm cu mufa buc 1.00 37.40 37.40
sn2 l1m material: 37.40 37.40
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 34
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
55 2806436 Grila interioara Dn 200 buc 1.00 14.95 14.95
material: 14.95 14.95
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
56 2806437 Grila exteriaora prevazuta cu protec?ia la buc 1.00 139.88 139.88
intemperii ?i plasa anti insecte Dn200 material: 139.88 139.88
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
57 2806438 Grila de transfer montata în u?a buc 1.00 64.31 64.31
material: 64.31 64.31
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
58 YC01 Tubulatura ventilare 74m cu accesorii lei 12,420.00 1.00 12,420.00
material: 1.00 12,420.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59 TRA02A20 Transportul rutier al tona 20.00 12.00 240.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 240.00
60 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 20.00 89.38 1,787.50
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 1,787.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
61 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 100.00 25.36 2,536.00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 36.00
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 1,500.00
utilaj: 10.00 1,000.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 71,034.07 17,298.00 1,467.98 240.00 90,040.06
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 389.21 0.00 0.00 389.21
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 71,034.07 17,687.21 1,467.98 240.00 90,429.26
Cheltuieli indirecte 10.000 % 7,103.41 1,768.72 146.80 24.00 9,042.93
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 78,137.48 19,455.93 1,614.78 264.00 99,472.19
Profit 5.000 % 3,906.87 972.80 80.74 13.20 4,973.61
Total Inclusiv Beneficiu: 82,044.35 20,428.72 1,695.52 277.20 104,445.80
OBIECTUL: Montaj utilaje
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
1 IA04XF Cazan monobloc tip caiac,pt.instalatii incalzire buc 1.00 725.00 725.00
centrala avind debitul 80.000 kcal/h material: 0.00 0.00
manopera: 725.00 725.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 35
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Montaj utilaje
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
2 IA13XB Boiler orizontal cu serpentina,montat pe buc 1.00 300.50 300.50
suport,boilerul avind capacitatea de 1000-1600 material: 0.00 0.00
l
manopera: 300.00 300.00
utilaj: 0.50 0.50
transport: 0.00 0.00
3 RPIA51A1 Montare vas de expansiune pe poz. exist....de buc 2.00 257.91 515.82
100 l material: 7.41 14.82
manopera: 250.50 501.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 M1B08A1 Pompa centrifuga, monoetajata de uz general buc 4.00 134.70 538.79
(tip cris,cerna,lotru,similare)...50 mm. material: 54.70 218.79
manopera: 80.00 320.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5 NP Panouri solare buc 6.00 770.00 4,620.00
material: 0.00 0.00
manopera: 770.00 4,620.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6 M1B08A1 Pompa centrifuga, monoetajata de uz general buc 1.00 134.70 134.70
(tip cris,cerna,lotru,similare)...50 mm. material: 54.70 54.70
manopera: 80.00 80.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 RPIA51A1 Montare vas de expansiune pe poz. exist....de buc 2.00 257.91 515.82
100 l material: 7.41 14.82
manopera: 250.50 501.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8 VC01C1 Montarea ventilatorului...axial gr. totala buc 1.00 223.03 223.03
50-200kg material: 37.40 37.40
manopera: 185.62 185.62
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 IB08C1# Aeroterma de perete sau de tavan buc 1.00 84.82 84.82
...functionand cu apa calda racordata cu flansa material: 18.32 18.32
avand puterea calorica de 19,1 - 38,0 kw
manopera: 65.00 65.00
utilaj: 1.50 1.50
transport: 0.00 0.00
10 IB06XB [1] Destratificator aer buc 2.00 85.00 170.00
material: 0.00 0.00
manopera: 85.00 170.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.00 12.00 24.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 24.00
12 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 2.00 89.38 178.75
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 178.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 36
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Montaj utilaje
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
13 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 20.00 25.36 507.20
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 7.20
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 300.00
utilaj: 10.00 200.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 366.04 7,946.37 202.00 24.00 8,538.41
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 178.79 0.00 0.00 178.79
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 366.04 8,125.16 202.00 24.00 8,717.20
Cheltuieli indirecte 10.000 % 36.60 812.52 20.20 2.40 871.72
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 402.65 8,937.67 222.20 26.40 9,588.92
Profit 5.000 % 20.13 446.88 11.11 1.32 479.45
Total Inclusiv Beneficiu: 422.78 9,384.56 233.31 27.72 10,068.37
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare santier
1 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.40 405.00 162.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg manopera: 0.00 0.00
2 utilaj: 405.00 162.00
transport: 0.00 0.00
2 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 72.00 2.00 144.02
cu autobasculanta dist.= 1 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 2.00 144.00
3 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.40 151.20 60.48
teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer mc material: 0.00 0.00
pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm manopera: 0.00 0.00
utilaj: 151.20 60.48
transport: 0.00 0.00
4 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 1.50 396.74 595.11
asternerii unui strat izolator sau de reparatie mp material: 2.99 4.49
dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static manopera: 225.75 338.63
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv utilaj: 168.00 252.00
transport: 0.00 0.00
5 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 30.00 93.25 2,797.36
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material: 58.38 1,751.33
antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica; manopera: 9.25 277.50
utilaj: 25.62 768.53
transport: 0.00 0.00
6 TRA01A05 Transportul rutier tona 67.00 5.00 335.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 5 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 5.00 335.00
7 RPCS12E1 Înlocuirea partiala a împrejmuirilor executata m 30.00 52.07 1,562.18
cu ...bulumaci rotunzi din lemn brut de foioase material: 33.70 1,010.95
de circa 15 cm diametru asezati la 2 m distanta
si sârma ghimpata galvanizata, în fire manopera: 18.37 551.23
orizontale, la 20 cm distanta între ele având utilaj: 0.00 0.00
câte 2 diagonale fiecare panou, gardul având transport: 0.00 0.00
înaltimea de 2,00 m
Pag 37
STADIUL FIZIC: Organizare santier
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare santier
8 RPCT46B1 Desfacerea împrejmuirilor din elemente m 30.00 36.25 1,087.49
prefabricate de beton armat cu înaltimea de...2 material: 0.00 0.00
m
manopera: 36.25 1,087.49
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 20021452 @Container tip birou buc 1.00 4,500.00 4,500.00
material: 4,500.00 4,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10 20021450 @Container WC ecologic buc 1.00 3,500.00 3,500.00
material: 3,500.00 3,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11 20021453 @Container tip baraca materiale buc 1.00 2,500.00 2,500.00
material: 2,500.00 2,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 13,266.77 2,254.86 1,243.01 479.00 17,243.64
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 50.73 0.00 0.00 50.73
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 13,266.77 2,305.60 1,243.01 479.00 17,294.37
Cheltuieli indirecte 10.000 % 1,326.68 230.56 124.30 47.90 1,729.44
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 14,593.44 2,536.16 1,367.31 526.90 19,023.81
Profit 5.000 % 729.67 126.81 68.37 26.35 951.19
Total Inclusiv Beneficiu: 15,323.11 2,662.97 1,435.68 553.25 19,975.00
OBIECTUL: Amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 TSH04B1 Indepartare strat vegetal...teren mijlociu la mp 1,500.00 0.59 891.00
adancimea de 15-20cm material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.59 891.00
transport: 0.00 0.00
2 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 340.00 6.00 2,040.09
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 2,040.00
3 RCSA06A% Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. mc 170.00 28.30 4,810.83
20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, material: 0.30 50.83
incl.imprastiatul
manopera: 28.00 4,760.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 38
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
4 TSD11A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 1.70 308.45 524.37
compresor vibrant,tractat,de 3.1-6 t,neted,cu mc material: 0.00 0.00
picior de oaie,in straturi succesive de 40 cm
grosime dupa compactare,prin 6 treceri manopera: 25.25 42.93
suprapuse,exclusiv udarea fiecarui utilaj: 283.20 481.44
strat,umpluturile executandu-se cu pamant transport: 0.00 0.00
coeziv sau necoeziv...cu tractor de 81-150 CP

procent material manopera utilaj transport total


Total Cheltuieli directe: 50.83 4,803.01 1,372.44 2,040.00 8,266.28
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 108.07 0.00 0.00 108.07
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 50.83 4,911.08 1,372.44 2,040.00 8,374.35
Cheltuieli indirecte 10.000 % 5.08 491.11 137.24 204.00 837.43
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 55.91 5,402.19 1,509.68 2,244.00 9,211.78
Profit 5.000 % 2.80 270.11 75.48 112.20 460.59
Total Inclusiv Beneficiu: 58.71 5,672.29 1,585.17 2,356.20 9,672.37

Cheltuieli directe: 1,293,137.63 563,295.28 76,138.43 19,137.96 1,951,709.29


Recapitulatie: 200,436.33 101,949.40 11,801.46 2,966.38 317,153.58
TOTAL GENERAL (faraTVA): 1,493,573.96 665,244.68 87,939.88 22,104.34 2,268,862.87
TVA: 283,779.05 126,396.49 16,708.58 4,199.83 431,083.95
TOTAL GENERAL: 1,777,353.02 791,641.17 104,648.46 26,304.17 2,699,946.82

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
OBIECTUL: Constructii si instalatii
LISTA: Dotari
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
Executant: ________________________________________ Plansa: scoala Sf. Ilie loc. toplita
__________________ nr: 17
___
Faza: __________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale


la data de 28.07.17
- lei -
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. - lei/um - (exclusiv TVA) atasata
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 Banca de gimnastica buc 16,00 760,00 12.160,00 Banca de
gimnastica
2 Lada de gimnastica buc 1,00 1.370,00 1.370,00 Lada de
gimnastica
3 Capra de gimnastica buc 1,00 1.516,00 1.516,00 Capra de
gimnastica
4 Spalier buc 8,00 450,00 3.600,00 Spalier
5 Trambulina semielastica buc 1,00 642,00 642,00 Trambulina
semielastica
6 Saltea de gimnastica 6cm grosime buc 10,00 257,00 2.570,00 SALTEA 180 x
60 x 6cm
7 Panou baschet de perete buc 4,00 1.548,00 6.192,00 Panou baschet
de perete
8 Banca vestiar buc 11,00 650,00 7.150,00 Banca vestiar
9 Dulap cu 3 usi buc 29,00 450,00 13.050,00 Dulap cu 3 usi
10 Scaun cu spatar buc 4,00 226,00 904,00 Scaun cu spatar

11 Masa birou 1800x800x750mm buc 2,00 1.200,00 2.400,00 Masa birou


12 Panou baschet rabatabil buc 2,00 5.322,00 10.644,00 Panou baschet
rabatabil
13 Poarta handbal rabatabila buc 2,00 3.680,00 7.360,00 Poarta handbal
rabatabila

14 Sistem volei stalpi si fileu buc 1,00 3.220,00 3.220,00 Stalpi volei
mobil
Pag 2

LISTA Dotari
0 1 2 3 4 5=3x4 6
15 Tabela scor multifunctionala 120x70 cm buc 2,00 6.200,00 12.400,00 Tabela scor
lei 85.178,00
TOTAL:
euro 18.290,71
TVA: 19.00 % lei 16,183.82
TOTAL cu TVA: lei 101,361.82

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
OBIECTUL: Montaj utilaje
LISTA: Echipamente instalatii
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
Executant: ________________________________________ Plansa: scoala Sf. Ilie loc. toplita
__________________ nr: 17
___
Faza: __________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale


la data de 17.12.17
- lei -
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Pret unitar Valoarea Fisa tehnica
crt. - lei/um - (exclusiv TVA) atasata
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6
1 SURSA NEINTRERUPTIBILA DE PUTERE UPS 1kVA, are incorporat doi acumulatori 12V / buc 1,00 2.200,00 2.200,00 SURSA
7Ah piese de schimb 6 acumulatori si 3 cutii metalice acumulator NEINTRERUPT
IBILA DE
PUTERE UPS
1kVA, are
incorporat doi
acumulatori 12V
/ 7Ah

2 Cazan cu funcționare pe combustibil solid, cu gazeificare, cu o putere termica de 80 kW, buc 1,00 18.420,00 18.420,00 Cazan cu
prevăzut cu tubulatura pentru evacuarea gazelor arse funcționare pe
combustibil
solid, cu
gazeificare, cu o
putere termica
de 80 kW,
prevăzut cu
tubulatura
pentru
evacuarea
gazelor arse

3 Pompa circulatie circuit radiatoare, cu turatie variabila Dp=0,47 l/s; Hp=2.24 mCA. buc 1,00 2.000,00 2.000,00 Pompa de
circulatie - Circu
it radiatoare
Pag 2

LISTA Echipamente instalatii


0 1 2 3 4 5=3x4 6
4 Pompa circulatie circuit boiler, cu turatie variabila Dp=0,95 l/s; Hp=3,65 mCA. buc 1,00 3.000,00 3.000,00 Pompa de
circulatie - Circu
it boiler
5 Pompa circulatie cazan, cu turatie variabila Dp=0,95 l/s; Hp=0,67 mCA. buc 1,00 2.000,00 2.000,00 Pompa de
circulatie - Circu
it cazan
6 Pompa circulatie circuit aeroterma, cu turatie variabila Dp=0,4 l/s; Hp=3,95 mCA. buc 1,00 2.000,00 2.000,00 Pompa de
circulatie - Circu
it aeroterma

7 Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, cu o capacitate de 140l, pentru buc 1,00 450,00 450,00 Vas de
circuitul de încălzire expansiune
închis cu
membrana
circuit incalzire

8 Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, cu o capacitate de 12l, pentru buc 1,00 85,00 85,00 Vas de
circuitul sanitar expansiune
închis cu
membrana
circuit boiler

9 Boiler cu 2 serpentine una pentru circuitul solar și una pentru circuitul de la centrala termica și buc 1,00 7.200,00 7.200,00 Boiler cu 2
rezistenta electrică serpentine cu o
1000 l capacitate de
1000l
10 Vas de expansiune pentru sistem solar, cu o capacitate de 40l buc 1,00 240,00 240,00 Vas de
expansiune
închis cu
membrana
pentru circuitul
solar

11 "Panouri solare plane, cu o suprafata de captare de 2,32mp prevazute cu: buc 6,00 3.400,00 20.400,00 Fisa tehnica
- suport pentru montaj pe acoperis, cu unghi reglabil panou solar
- stuturi si piese de racod pentru legarea lor in paralel
- aeristor automat montat in punctul cel mai inalt"
12 Grup de pompare si automatizare circuit solar buc 1,00 1.400,00 1.400,00 Grup de
pompare solar
13 Ventilator de extractie axial buc 2,00 650,00 1.300,00 Ventilator de
extractie axial
14 Aeroterma buc 1,00 5.080,00 5.080,00 Aeroterma
Pag 3

LISTA Echipamente instalatii


0 1 2 3 4 5=3x4 6
15 Destratificator aer buc 2,00 2.700,00 5.400,00 Destratificator
aer
lei 71.175,00
TOTAL:
euro 15.283,77
TVA: 19.00 % lei 13,523.25
TOTAL cu TVA: lei 84,698.25

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________ Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


cumulat pe proiect
16.12.2017
Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-
crt. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 20021453 @Container tip baraca buc 1.00 2,500.00 2,500.00
materiale
2 20021452 @Container tip birou buc 1.00 4,500.00 4,500.00
3 20021450 @Container WC buc 1.00 3,500.00 3,500.00
ecologic
4 2600490 Adeziv ceresit cm11 kg 1,655.30 1.00 1,655.30
interior/exterior
5 20018649 Adeziv lipit polistiren kg 1,254.40 1.18 1,480.19
ARCOFIX - mortar
6 46239224 Aerator cu membrana buc 7.00 215.40 1,507.80
d.75
7 3270405 Aerisitor automat 1/2 buc 10.00 51.95 519.50
8 7301142 Alcool tehnic de 90 l 0.09 50.00 4.50
grd,mia-ni614-61
9 7800857 Amorsa pt. vopsea kg 68.70 3.00 206.10
lavabila
10 6202806 Apa industriala pentru mc 25.46 2.99 76.13
lucr.drumuri-terasamente in cisterne

11 6202818 Apa industriala pentru mc 106.99 2.31 247.15


mortare si betoane de la retea
12 62028A8 Apa industriala pentru l 176.00 2.31 406.56
mortare si betoane de la retea
13 6202820 Apa potabila mc 0.19 2.31 0.43
14 7302419 Apa stop kg 209.82 31.00 6,504.42
15 6111291 Aracet kg 131.40 5.00 657.00
16 6433560 Armatura in kg 558.00 3.10 1,729.80
prefabr.beton OB 37 peste 10mm
calmat barem
17 2200379 Balast sortat spalat de mc 39.33 44.00 1,730.52
mal 0-70 mm
18 3704841 Banda aluminiu M 1 kg 0.35 18.55 6.49
x 10 al99 s5681
19 20010003 Banda de etansare 50 m 139.50 12.00 1,674.00
mm
20 20010005 Banda de etansare 95 m 165.10 1.60 264.16
mm
21 7106636 Banda de marcaj m 37.80 0.80 30.24
22 20010006 Banda de protectie m 406.40 0.31 125.98
23 3700508 Banda din otel lam.cald kg 16.50 4.20 69.30
s908 3 x 40 OL 37-1k
24 3701411 Banda din otel lam.cald kg 104.00 4.20 436.80
s908 4 x 40 OL 37-1n
25 6621533 Banda izolatoare din m 32.20 1.00 32.20
pinza cauc.tip pc 10mx20mm s
3658
Pag 2
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
26 3519617 Bara filetata din otel buc 98.75 6.15 607.31
galvanizat pt fixarea colierelor la
distanta m8x1000mm
27 3519618 Bara filetata din otel buc 1.25 10.68 13.35
galvanizat pt fixarea colierelor la
distanta m8x2000mm
28 20027647 Baza camin inspectie buc 4.00 331.00 1,324.00
D.315 mm, 3 intr./1 ies. D.200 mm

29 20013470 Baza camin TEGRA buc 4.00 884.67 3,538.68


600mm 2intrari/1 iesire T D200mm

30 2205513 Bentonita macinata kg 675.00 0.79 533.25


31 6200585 Benzina auto neetilata tip kg 1.85 4.50 8.34
co/r 75 normala s 176
32 6200573 Benzina auto neetilata tip l 6.34 4.50 28.53
co/r 75 normala s 176
33 2100933 Beton de ciment B mc 47.18 194.00 9,153.79
100 stas 3622
34 20019267 Beton marfa C16/20 mc 39.27 227.00 8,914.67
T4 II/A-S 32,5 R 16 ( B250 )
35 20019285 Beton marfa C20/25 mc 158.22 247.00 39,079.27
T4/T5 II/A-S 32,5 R 16 P8/10 ( B350
)
36 20019288 Beton marfa C8/10 T3 mc 47.24 201.00 9,496.24
H II/A-S 32,5 R 31 ( B150 )
37 2100914 Beton marfa clasa C mc 4.10 247.00 1,012.70
25/20 ( BC25/B330)
38 17000754298 Beton marfa clasa mc 12.60 227.00 2,860.20
C20/16 (BC20 /B250)
39 2613019 Bitum kg 2.00 4.20 8.40
40 2600048 Bitum pentru kg 70.00 6.07 424.90
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 80/90
s7064
41 2600050 Bitum pentru kg 82.79 6.07 502.54
mat.+lucr.hidroizolatii tip h 82/92
n6618
42 2600036 Bitum pentru materiale si kg 46.50 6.07 282.26
lucrari pentru hidroizolatii tip h 68/75
s 7064
43 2600294 Bitum pentru prot kg 2.80 6.07 17.00
conductelor metal ingropate spp 70 s
2484
44 2612546 Bitum pt.hidroizolatii kg 1.12 6.07 6.80
45 20010053 Bolt de ancoraj in buc 120.90 0.43 51.99
tavane din beton-armat 6 x 35 mm

46 7306661 Bumbac de sters kg 0.25 2.09 0.52


47 6832352 Burghiu cu cap widia D = buc 0.20 8.48 1.70
8 mm
48 6311718 Burlan sror din tabla otel m 40.00 32.00 1,280.00
Zn la cald protejata cu plastic tip
lindab pt acoperis cu D= 87 mm si
L= 3 m
49 5500123 BUTON ANTIPANICA, buc 1.00 37.09 37.09
montaj pe tabloul TD-SP
50 5500124 Buton de incendiu buc 5.00 62.00 310.00
51 4700020 Cablu ACYABY 5X16 buc 30.00 13.48 404.40
52 4700014 Cablu cu intarziere la mc 650.00 4.54 2,951.00
propagarea flacarii si fara emisii de
halogen tip N2XH 3x1,5mmp
Pag 3
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
53 4700019 Cablu cu intarziere la m 400.00 6.32 2,528.00
propagarea flacarii si fara emisii de
halogen tip N2XH 3x2,5mmp
54 4700015 Cablu cu intarziere la m 300.00 5.61 1,683.00
propagarea flacarii si fara emisii de
halogen tip N2XH 4x1,5mmp
55 4700016 Cablu cu intarziere la m 40.00 6.06 242.40
propagarea flacarii si fara emisii de
halogen tip N2XH 5x1,5mmp
56 4700017 Cablu cu intarziere la m 45.00 13.23 595.35
propagarea flacarii si fara emisii de
halogen tip N2XH 5x4mmp
57 4700018 Cablu cu intarziere la buc 45.00 28.76 1,294.20
propagarea flacarii si fara emisii de
halogen tip N2XH 5x6mmp
58 4700019 Cablu electric H07RN-F buc 15.00 17.37 260.55
1x16
59 4700021 Cablu incendiuJ-Y(St)Y buc 360.50 1.55 558.78
2x2x0.8
60 2308532 Cada de dus (prevazuta buc 10.00 650.00 6,500.00
cu baterie ?i sifon)
61 7307055 Calafat din cilti de kg 0.39 3.83 1.47
cinepa, alb miu-nii 16463-65
62 7307067 Calafat din cilti de kg 0.60 3.83 2.30
cinepa, gudronat MIU-NII 16463-65

63 6426208 Camin apometru buc 1.00 1,250.00 1,250.00


64 4500011 Cap termostatic pentru buc 24.00 52.68 1,264.32
radiatoare cod 4o250400
65 20027621 Capac+rama buc 4.00 290.00 1,160.00
<kompactkit> fonta a15 pas liber
d315 tub telescop h=320
66 2300947 Caramida plina m100 buc 100.00 1.20 120.00
cal.1 c2 240x115x63
67 s457
2301484 Caramizi GVP 240 x 115 buc 23,805.60 1.30 30,947.28
x 88 mm, M 50 calitatea A, balot stas
5185
68 7308164 Carbura calciu tehnica kg 8.51 4.94 42.06
(carbid) stas 102-63
69 6311231 Carlig din otel zincate buc 132.02 5.00 660.10
pentru jgheaburi
70 7309326 Carpe de sters, din kg 1.92 2.58 4.95
bumbac de orice culoare
71 2600933 Carton bitumat strat acop mp 29.22 9.20 268.82
nisip ca 400 100cmx20m s 138

72 7308475 Carton triplex kg 0.01 3.66 0.03


70x100/355
73 6829070 Chinga metalice pentru kg 22.26 4.20 93.49
cofraje la stilpi din beton
74 6101674 Chit epoxid fol. lipiri kg 4.00 19.12 76.48
micm- ni 50-59
75 6102815 Chit siliconic kg 25.25 27.66 698.51
76 2100385 Ciment de furnal cu kg 200.00 0.46 92.00
adaosuri F 25 saci s 1500
77 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci kg 15.70 0.46 7.22

78 2100440 Ciment II A 32,5 (Pa 35) kg 1.65 0.46 0.76


saci
79 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) kg 5,742.11 0.44 2,514.05
saci
80 2100206 Ciment portland alb tip 1 kg 93.00 0.84 78.12
75% alb pa 25 saci s 7055
Pag 4
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
81 2100270 Ciment portland alb tip 2 kg 261.70 0.79 206.74
70% alb PA 35, saci, s 7055
82 5700048 Clapeta de sens unic cu buc 2.00 42.00 84.00
arc 1 1/4"
83 5700049 Clapeta de sens unic cu buc 2.00 82.00 164.00
arc 2"
84 5700047 Clapeta de sens unic cu buc 1.00 21.00 21.00
arc 3/4"
85 6311817 Clema (bratara) burlan buc 20.00 6.00 120.00
svha din tabla otel zincat pentru
burlane tip lindab
86 20010052 Cleme NONIUS buc 241.80 0.54 130.57
87 6110467 Codez 100 adeziv nii kg 8.83 18.09 159.73
4721-76
88 20013500 Coloana corugata buc 4.00 350.00 1,400.00
camin D600mm H = 1000mm (fara
mufa)
89 20011953 Colorant oxid kg 6.51 79.65 518.52
90 6200975 Combustibil lichid usor kg 19.48 4.20 81.82
tip 1, stas 54
91 5405491 COMUTATOR CU CAME buc 4.00 47.04 188.16
(0-1) 16A
92 5405489 Comutator ST buc 12.00 9.01 108.12
93 4828450 Conductor afy m 1.20 0.68 0.82
1x 6 s 6865
94 8000365 Conductor m 40.00 2.47 98.80
captare/coborare OLZN DN8mm
95 6304903 CONFECTII METALICE kg 4,250.00 5.80 24,650.00
APARENTE (COPERTINA + TOTEM

96 6306315 Confectii metalice kg 646.50 4.80 3,103.20


ingropate in beton
97 6305098 Consola din otel lat kg 385.50 4.80 1,850.40
50x5 mm
98 17000556489 CONTACTOR buc 4.00 36.22 144.88
MONOFAZAT DE 16A, 2NO
99 4625570 Contor lovituri buc 1.00 810.00 810.00
paratrasnet
100 2806388 Corp de iluminat cu LED buc 6.00 28.00 168.00
12W tip APLICA DE PERETE pentru
exterior, grad de protectie IP54,
montaj aparent – se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj

101 2806385 Corp de iluminat cu LED buc 3.00 28.00 84.00


12W, tip aplica de tavan, grad de
protectie IP54 - se vor livra aparatele
cu accesorii de montaj
102 2806386 Corp de iluminat cu LED buc 12.00 30.00 360.00
14W, tip aplica de tavan, grad de
protectie IP54 - se vor livra aparatele
cu accesorii de montaj
103 2806387 Corp de iluminat cu LED buc 17.00 33.00 561.00
18W, tip aplica de tavan, grad de
protectie IP54 - se vor livra aparatele
cu accesorii de montaj
104 2806380 Corp de iluminat cu LED buc 1.00 119.00 119.00
30W, tip proiector exterior, grad de
protec?ie IP54, montaj aparent pe
perete - se vor livra aparatele cu
accesorii de montaj
Pag 5
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
105 2806384 Corp de iluminat cu LED buc 11.00 21.00 231.00
6W, tip aplica de tavan, grad de
protectie IP54 - se vor livra aparatele
cu accesorii de montaj
106 2806390 Corp de iluminat cu led buc 13.00 148.00 1,924.00
pentru asigurarea iluminatului de
siguranta pentru marcarea cailor de
evacuare, echipate cu acumulatori
pentru a asigura o autonomie de 3h,
montaj aparent – se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj

107 2806381 Corp de iluminat cu buc 3.00 72.00 216.00


MODULE LED LINIARE 18W,
montaj aparent pe tavan - se vor
livra aparatele cu accesorii de montaj

108 2806382 Corp de iluminat cu buc 12.00 97.00 1,164.00


MODULE LED LINIARE 25W,
montaj aparent pe tavan - se vor
livra aparatele cu accesorii de montaj

109 2806383 Corp de iluminat cu buc 2.00 105.00 210.00


MODULE LED LINIARE 30W, grad
de protectie IP65, montaj aparent pe
tavan - se vor livra aparatele cu
accesorii de montaj

110 17000554125 Corp de iluminat cu buc 48.00 172.00 8,256.00


MODULE LED LINIARE 55W, grad
de protectie IP65, rezistenta
mecanica IK08, montaj
suspendat - se vor livra aparatele cu
accesorii de montaj

111 2806391 Corp de iluminat cu buc 16.00 463.00 7,408.00


MODULE LED LINIARE 55W, grad
de protectie IP65, rezistenta
mecanica IK08, montaj suspendat,
varianta cu kit de emergenta cu o
autonomie de minim 1 ora pentru
asigurarea iluminatului de siguranta
anitpanica - se vor livra aparatele cu
a

112 46239234 Cos de fum din buc 1.00 9,720.00 9,720.00


elemente prefabricate cu diametrul
interior DN200 h= 11m
113 6311818 Cot din tabla otel buc 20.00 12.00 240.00
zincat pentru burlane tip lindab
114 6311837 Cot de capat din tabla de buc 10.00 17.00 170.00
otel zincat pentru burlane tip lindab

115 6719485 Cot din polipropilena, buc 135.00 0.45 60.75


avind diametrul 20 mm
116 6719486 Cot din polipropilena, buc 4.00 0.69 2.76
avind diametrul 25 mm
117 6719487 Cot din polipropilena, buc 26.00 1.37 35.62
avind diametrul 32 mm
118 6719488 Cot din polipropilena, buc 43.00 1.99 85.57
avind diametrul 40 mm
119 6719489 Cot din polipropilena, buc 15.00 3.64 54.60
avind diametrul 50 mm
120 6719490 Cot din polipropilena, buc 10.00 7.15 71.50
avind diametrul 63 mm
Pag 6
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
121 4117899 Cot fonta maleabila a1 buc 1.20 2.00 2.40
s474 DN 15 1/2 zn
122 4117928 Cot fonta maleabila a1 buc 3.00 2.38 7.14
s474 DN 20 3/4 zn
123 4117954 Cot fonta maleabila a1 buc 1.20 3.68 4.42
s474 DN 25 1 zn
124 4117980 Cot fonta maleabila a1 buc 3.60 6.43 23.15
s474 DN 32 11/4 zn
125 4118013 Cot fonta maleabila a1 buc 0.90 7.86 7.07
s474 DN 40 11/2 zn
126 4118037 Cot fonta maleabila a1 buc 3.00 12.67 38.01
s474 DN 50 2 zn
127 7106376 Cot pe80 sdr11 90gr buc 3.00 68.00 204.00
63mm sr
128 2304329 Cot PVC KG la 45 grd, buc 9.00 8.20 73.80
DN = 110 mm
129 6712241 Cot PVC tip U la 45 buc 62.00 1.15 71.30
grade DN 50 nii 2167
130 6712253 Cot PVC tip U la 45 buc 13.00 2.05 26.65
grade DN 75 nii 2167
131 6712265 Cot PVC tip U la 45 buc 18.00 5.63 101.34
grade DN 110 nii 2167
132 6712227 Cot PVC tip U la 45 buc 40.00 0.94 37.60
grade DN 32 nii 2167
133 6715983 Covor PVC tip Teraflex mp 689.85 120.00 82,782.00
Gerflor 9 mm
134 5886760 Cuie cu cap conic kg 1.05 4.50 4.73
tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111
135 5886942 Cuie cu cap conic tip A kg 27.08 3.48 94.23
pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111

136 7312440 Cutie cu eclisa de buc 3.00 28.00 84.00


separatle simbol ces.
137 7312505 Cutie metalica,inclusiv buc 1.00 414.63 414.63
tamburul pentru furtunul de hidrant

138 20011907 Dale de piatra regulate mp 95.79 0.74 70.88

139 7315778 Decapant kg 5.98 8.48 50.71


140 8000337 Deseuri de lemn kg 46.50 0.14 6.51
141 7000546 Detector de fum cu soclu buc 42.00 142.00 5,964.00
inclus
142 6313344 Diblu cu expandare buc 4.00 1.72 6.88
marimea 8
143 2950716 Diblu din lemn buc 228.00 0.31 70.68
144 6720949 Diblu din PVC cu D = 8 buc 252.00 0.56 141.12
mm
145 20010008 Diblu DN6 cu surub buc 377.40 0.20 75.48
autofiletant
146 6313306 Diblu metalic cu buc 6.00 1.72 10.32
autofrezare pentru surub M 8
147 6719251 Diblu PVC marimea 1 buc 162.00 0.20 32.40
nii-1030-75
148 7317232 Dicloretan cs. 17/73 kg 3.85 6.53 25.13
149 YC01 Diferenta pret material lei 12,420.00 1.00 12,420.00
150 6109080 Diluant pentru prenadez kg 52.56 5.20 273.31
ntr 2830-75
151 6002775 Disc lamelare abrazive buc 8.80 12.00 105.60
200x 10 -25 gr 36-40
152 6719093 Distantier din m.plasti.pt buc 2,717.17 0.28 760.81
poz.arm.in beton pentru grinzi
Pag 7
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
153 46239226 Distribuitor/colector cu buc 2.00 750.00 1,500.00
3 circuite OL 2’’1/2; L=1100mm;
154 7319280 Doza pentru aparate buc 50.00 0.50 25.00
pentru tuburi izolante usor
protejate -aip
155 5537785 DOZA RAMIFICATIE buc 10.00 7.00 70.00
APARENTA, GRAD DE PROTECTIE
IP44
156 5537890 DOZA RAMIFICATIE buc 5.00 9.00 45.00
APARENTA, GRAD DE PROTECTIE
IP55, pentru montarea kiturilor de
emergenta exterioare

157 5500081 DOZA RAMIFICATIE buc 40.00 6.00 240.00


INGROPATA
158 2904406 Dulap rasinos tivit clasa mc 0.11 900.00 100.17
A gR = 48mm lun G = 3,50m s 942

159 2918677 Dulapi din fag tiviti, 6 cm mc 0.34 900.00 302.40


grosime, impregnati si balotati pentru
schela
160 5903105 Electrod pentru lipit kg 2.10 62.00 130.20
cupru l-cu p6 de 2x2x500 mm
161 5902497 Electrod sud.cf.stas kg 14.56 9.00 131.00
1125/5 fox sas 4a 1,5 austria
162 5902502 Electrod sud.cf.stas kg 9.84 9.00 88.56
1125/5 fox sas 4a 2 austria
163 5900712 Electrod sud.ol.nealiat s kg 3.20 7.39 23.65
1125/2 e44c 2,5
164 5900803 Electrod sud.ol.nealiat s kg 1.80 9.44 16.99
1125/2 e48t superextra 2
165 5900839 Electrod sud.ol.nealiat s kg 7.80 7.85 61.19
1125/2 e48t superextra 4
166 5901340 Electrod sud.ol.slab aliat kg 23.06 6.97 160.71
s 1125/2 e50b 4
167 5901235 Electrod sud.otel s kg 284.00 9.44 2,680.96
1125/2 e51.2r 2x350 inv.
168 7319486 Electrod zincat pentru buc 9.00 67.24 605.16
prize de pa-mint tc tip C1
169 6311902 Element de inchidere buc 18.86 12.00 226.32
jgheab din tabla otel Zn tip rgt
sistem lindab
170 6311819 Element de legatura din buc 10.00 12.00 120.00
tabla zincat pentru burlane tip lindab

171 20010054 Element de prindere in buc 213.90 0.39 83.42


cruce pentru CD
172 2300100 ELEMENT DE buc 94.00 6.20 582.80
SUSTINERE PENTRU TAVANE
TRAPEZOIDALE
173 20010057 Elemente inferioare de buc 120.90 0.40 48.36
suspendare tip NONIUS
174 20010058 Elemente superioare de buc 120.90 0.40 48.36
suspendare tip NONIUS
175 6203006 Energie electrica kwh 0.72 0.51 0.37
176 6202741 Energie electrica la kwh 1,307.30 0.51 666.72
contor pentru lucrari de
constructie-montaj
177 7321221 Etilen glicol kg 375.00 9.73 3,648.75
178 6302254 Europrofile si table kg 31,140.00 6.20 193,068.00
groase
179 2400256 Faianta mapisa mp 303.45 30.00 9,103.50
23.5x35.5 cm. isis-ga
Pag 8
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
180 6720345 Ferestre din aluminiu cu mp 101.00 901.00 91,001.00
geam termoizolant securizat, 6 mm

181 2100880 Filer de calcar tip 1,saci, kg 17.82 0.22 3.92


s 539
182 2806231 Filtru Y 2" buc 1.00 235.19 235.19
183 7106065 Fir trasor m 38.50 0.75 28.88
184 7106381 Fiting de tranzitie 63 mm buc 2.00 101.00 202.00
pe-60,3 mm ol
185 4400698 Flansa plata pn 6 buc 5.00 16.91 84.55
40- 48 OL 37-2k et pu s
186 8012
4400791 Flansa plata pn 6 buc 5.00 19.12 95.60
50- 60 OL 37-2 et pu s
187 8012
6716650 Folie polietilena 0,2 mm mp 2,096.64 2.00 4,193.28

188 7322940 Fuior cinepa kg 2.53 21.00 53.21


189 6619061 Furtun cauciucat pentru m 20.00 8.00 160.00
incendiu tip D 1 s 2164
190 20013404 Garnitura de cauciuc buc 8.00 45.00 360.00
D= 600mm
191 6607551 Garnitura de etansare buc 1.00 5.87 5.87
ans plan pn6/2,5 D = 50 M
100-500 g2x4 s1733
192 20027644 Garnitura tub gofrat D. buc 8.00 23.43 187.44
355/315 mm
193 2501667 Geam tras mat pentru buc 1.00 24.68 24.68
hidranti de incendiu
194 17000754432 Geotextile tesute mp 102.30 2.33 238.36
bidirectionale
195 2948050 Ghermele carbolinizate buc 218.40 1.18 257.71
196 20012738 Glet de ipsos superfin kg 315.00 1.54 485.10
Knauf Satengips
197 2806438 Grila de transfer montata buc 1.00 64.31 64.31
în u?a
198 2806437 Grila exteriaora buc 1.00 139.88 139.88
prevazuta cu protec?ia la intemperii
?i plasa anti insecte Dn200

199 2806436 Grila interioara Dn 200 buc 1.00 14.95 14.95


200 6306274 Grilaj pentru kg 20.00 4.20 84.00
scari,balcoane ornam.simpl. otel
profil.
201 20019446 Grund HASIT l 4.65 12.71 59.12
Putzgrund
202 6100034 Grund miniu anticoroziv kg 1.58 12.00 19.01
g.351-4 stas 3097-80
203 6100814 Grund miniu anticoroziv kg 0.15 12.00 1.80
g.355-6 ni 1703-80
204 7800800 Grund pentru amorsarea kg 158.40 12.00 1,900.80
suprafetei
205 20012740 Grund pentru suprafete kg 35.00 12.00 420.00
abosrbante - Geundiermittel

206 6101234 Grund prenadez tip M kg 19.71 7.31 144.08


ntr 2831-74
207 4203870 Gura scurg.fonta em buc 7.00 62.00 434.00
pentru evac. ape terase si
acop.150mm
208 7325046 Hartie absorbanta kg 17.73 20.00 354.50
209 6001472 Hartie slefuita uscata cu buc 67.10 1.00 67.10
en foi 23x30 gr 6 s1581
Pag 9
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
210 7324302 Hidrant de incendiu, buc 1.00 421.00 421.00
interior, avand diametrul de 2
211 6001666 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 343.50 1.00 343.50
23x30 gr 25 s1581
212 6001616 Hirtie slef.usc.sticla foi buc 88.20 1.00 88.20
23x30 gr 6 s1581
213 2601872 Impislitura fire mp 102.30 6.13 627.10
stic.bit.perf.ipb 1200 100cm 10m
s7916
214 20013553 Inel de beton TEGRA buc 4.00 213.07 852.28
600
215 5405488 Intrerupator simplu ST buc 19.00 6.50 123.50
216 2100830 Ipsos pentru constructii kg 69.95 1.10 76.95
tip A, saci, S 545/1
217 6311245 JGHEAB METALIC m 100.00 72.50 7,250.00
PERFORAT 200X50 mm (lxh) cu
DESPARTITOR CURENTI SLABI
218 17000842732 JGHEAB METALIC m 10.00 92.00 920.00
PERFORAT 300X50 mm (lxh) CU
CAPAC SI DESPARTIOR CURENTI
SLABI
219 631171F Jgheaburi tb.olzn m 94.30 32.00 3,017.60
prot.plast.lindab acoperis d=125 mm

220 46239220 Kit de emergenta buc 3.00 170.00 510.00


pentru aplica de perete cu led de
12W cu o autonomie de 3 ore,
pentru asigurarea iluminatului de
siguranta pentru evacuare

221 46239219 Kit de emergenta buc 1.00 175.00 175.00


pentru aplica de tavan cu led de
14W cu o autonomie de 3 ore,
pentru asigurarea iluminatului de
siguranta pentru evacuare

222 46239218 Kit de emergenta buc 3.00 216.00 648.00


pentru corpuri de iluminat cu led de
30W cu o autonomie de 3 ore,
pentru asigurarea iluminatului de
siguranta pentru continuarea lucrului
in centrala termica

223 20030468 Lavabila interior kg 206.10 4.20 865.62


224 2308551 Lavoar complet ( buc 20.00 422.49 8,449.80
prevazut cu baterie ?i sifon)
225 2901014 Lemn brut rotund din fag mc 0.84 900.00 756.00
jumatati bare orizontale DN 12cm

226 2958990 Lemn de foc foioase tari l kg 43.75 0.13 5.69


1m livrabil din depozit
227 2901052 Lemn foc rasinoase tona 0.03 120.00 3.15
deseuri
228 7327483 Lignolineum kg 5.55 3.53 19.58
229 2901167 Manele D = 7-11cm L mc 0.13 900.00 113.18
= 2-6m rasinoase s.1040
230 7328267 Manometru cu buc 6.06 60.67 367.66
rob.control
231 7106230 Mastic kg 0.53 0.34 0.18
232 17000753832 Material marunt pt lei 47.61 1.00 47.61
constructii
233 2600077 Membrana hidroizolatie mp 93.00 9.24 859.32
cu crampoane
234 2101354 Mortar adeziv kg 325.50 1.20 390.60
235 2101509 Mortar de ciment M100-T mc 53.28 242.00 12,892.65
Pag 10
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
236 2100252 Mortar fara contractii kg 4,600.00 2.80 12,880.00
237 2101195 Mortar tencuiala M 100 mc 4.50 242.00 1,089.00
(var hidrat) s 1030
238 7330399 Mucava tip1 pasta bruna kg 0.60 2.01 1.21
lemn 1400g/mp, satinata, coli

239 6719477 Mufa polipropilena buc 93.00 0.39 36.27


avind diametrul exterior 20 mm
240 6719478 Mufa polipropilena buc 18.00 0.49 8.82
avind diametrul exterior 25 mm
241 6719479 Mufa polipropilena buc 21.00 0.89 18.69
avind diametrul exterior 32 mm
242 6719480 Mufa polipropilena buc 26.00 1.26 32.76
avind diametrul exterior 40 mm
243 6719481 Mufa polipropilena buc 1.00 2.16 2.16
avind diametrul exterior 50 mm
244 6719482 Mufa polipropilena buc 2.00 4.05 8.10
avind diametrul exterior 63 mm
245 3331112 Mufa cupru mm DN 28 buc 20.00 4.24 84.80
cod 46270009
246 4120224 Mufa fonta maleabila m2 buc 0.30 10.58 3.17
s475 DN 50 2 zn
247 4120389 Mufa fonta maleabila m2 buc 0.12 1.78 0.21
ds s475 DN 15 1/2 sd zn
248 4120420 Mufa fonta maleabila m2 buc 0.30 2.23 0.67
ds s475 DN 20 3/4 sd zn
249 4120468 Mufa fonta maleabila m2 buc 0.12 3.24 0.39
ds s475 DN 25 1 sd zn
250 4120509 Mufa fonta maleabila m2 buc 0.36 4.91 1.77
ds s475 DN 32 11/4 sd zn
251 4120547 Mufa fonta maleabila m2 buc 0.09 6.43 0.58
ds s475 DN 40 11/2 sd zn
252 4123109 Niplu fonta maleabila n8 buc 0.44 1.29 0.57
s478 DN 15 1/2 zn
253 4123185 Niplu fonta maleabila n8 buc 1.10 2.01 2.21
s478 DN 20 3/4 Zn ds
254 4123238 Niplu fonta maleabila n8 buc 0.44 3.35 1.47
s478 DN 25 1 Zn ds
255 4123288 Niplu fonta maleabila n8 buc 1.32 5.63 7.43
s478 DN 32 11/4 Zn ds
256 4123329 Niplu fonta maleabila n8 buc 0.33 5.70 1.88
s478 DN 40 11/2 Zn ds
257 4123379 Niplu fonta maleabila n8 buc 1.10 8.22 9.04
s478 DN 50 2 ds
258 2200575 Nisip sortat spalat de mc 0.05 45.00 2.19
riu si lacuri 0,0-3,0 mm
259 2206220 Nisip sortat nespalat mc 0.01 209.56 1.17
260 2200496 Nisip sortat nespalat de mc 1.75 45.00 78.75
rau si lacuri 0,0-1,0 mm
261 2200513 Nisip sortat nespalat de mc 4.68 63.80 298.62
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
262 2200525 Nisip sortat nespalat de mc 117.63 45.00 5,293.33
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
263 2506709 Oglinda geam tras slefuit buc 20.20 71.29 1,440.06
5x400x600 mm s 9042

264 2000017 Otel beton marca kg 9,550.48 3.10 29,606.49


BTS500
265 3434290 Otel lat lam.cald s 395 kg 0.10 4.20 0.42
OL 32-1N lT = 20 x 5
266 3434587 Otel lat lam.cald s 395 kg 0.48 4.20 2.02
OL 37-1N lT = 20 x 8
Pag 11
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
267 3436169 Otel lat lam.cald s 395 kg 50.00 4.20 210.00
OL 37-1N lT = 40 x 10
268 3401114 Otel rotund laminat la kg 1.65 4.20 6.93
cald s 333 OL 37-1N D = 16
269 5904512 Oxigen tehnic gazos mc 12.27 13.67 167.71
imbuteliat stas 2031 clasa A
270 6311816 Palnie de curatire rt din buc 10.00 35.00 350.00
tabla otel zincat pentru burlane
271 20027834 Panou acoperis mp 667.00 135.00 90,045.00
KS1000 RW120 mm culoare
standard cantit min (mp)= 400
272 2928361 Panou cofraj astereala mp 31.95 21.83 697.48
scind. ras.scurte subscurte
273 20027846 Panou perete prindere mp 990.00 120.00 118,800.00
ascunsa KS1000 AW120 mm
culoare standard cantit min (mp)=
400
274 6109482 Pasta de lustruit 253 kg 0.24 6.01 1.44
d.002-30 ntr 4900-72
275 20010014 Pasta imbinare kg 142.20 6.16 875.95
276 46239222 PDA cu avansul buc 1.00 3,750.00 3,750.00
amorsarii de 25us
277 6200755 Petrol distilat tip 0/200 l 0.50 3.05 1.53
np-nid 767
278 2020483 PIESA CU ARTICULATIE buc 4.13 85.20 351.45
PENTRU JGHEAB METALIC
PERFORAT 300 X 50
279 6715504 Piesa curatire din PVC buc 7.00 18.60 130.20
cu capac D = 110 mm nii 2167
280 2020485 PIESA DE COBORARE buc 5.00 106.39 531.95
IN ARC 90 GRADE JGHEAB
METALIC 300 X 50
281 6311903 Piesa de imbinare buc 9.43 5.00 47.15
(element de legatura jgheab-jgheab)
din tabla de otel zincata tip rsk
sistem lindab
282 6311836 Piesa de legatura buc 10.00 5.15 51.50
(manson) din tabla de otel zincata
pentru burlane tip lindab
283 7110051 Piesa de legatura jgheab buc 18.86 11.82 222.93
PVC stabicor DN 125 maro

284 8000367 Piesa de racord din buc 10.00 7.98 79.80


banda de ol-zn tip lrc-01 (tiab)
285 2020484 PIESA DE RAMIFICATIE buc 2.00 114.00 228.00
TIP CRUCE IN ARC 90 GRADE
JGHEAB METALIC
286 2020481 Piesa mixta PPR-FC FI buc 130.00 10.94 1,422.20
20x1/2
287 2020592 Piesa mixta PPR-FC FI buc 4.00 27.50 110.00
40x1 1/4
288 2020560 piesa mixta PPR-FC FI buc 1.00 36.25 36.25
50x 1 1/2
289 17000759472 Piesa mixta buc 2.00 62.65 125.30
PPR-FC FI 63*2
290 17000759472 Piesa mixta buc 1.00 62.65 62.65
PPR-FC FI 63*2
291 20030201 Pietris ciuruit de 15-30 mc 252.29 40.00 10,091.40
mm
292 2200068 Pietris ciuruit nespalat de mc 3.72 46.57 173.24
riu 7-15 mm
Pag 12
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
293 2600658 Pinza bit fara str mp 945.00 7.27 6,870.15
acoperire pi 40 100cmx20m
s1046
294 7333925 Pinza de sac din fire de mp 0.56 12.83 7.18
cinepa de 0,70 M latime
295 2451245 Pisoar complet echipat buc 5.00 274.00 1,370.00
296 5840405 Piulita hexagonala buc 242.00 0.05 12.10
grosolana A M 6 gr. 5 s 922
297 5840651 Piulita hexagonala buc 380.00 1.18 448.40
grosolana A M 24 gr. 5 s 922
298 5840766 Piulita hexagonala buc 26.00 0.08 2.08
grosolana B M 8 gr. 5 s 922
299 5840558 Piulita hexagonala buc 864.00 0.34 293.76
grosolana A M 16 gr. 5, s 922
300 5840479 Piulita hexagonala buc 55.00 0.24 13.20
grosolana A M 12 gr. 5, s 922
301 5840601 Piulita hexagonala buc 545.00 0.64 348.80
grosolana A M 20 gr. 5, s 922
302 5842702 Piulita hexagonala buc 8.00 0.16 1.28
semiprecise M 10 gr. 5 s 4071
303 20010045 Placa GK 12,5 mp 432.57 9.70 4,195.93
hidrofugata
304 20010043 Placa GK 12,5 mm mp 179.52 15.15 2,719.73
305 6621959 Placa marsit M kg 0.40 9.00 3.60
10-300x2,0 mm s 3498
306 6622020 Placa marsit M kg 0.08 9.00 0.72
25-450x3,0 mm s 3498
307 6621844 Placa marsit M kg 0.85 9.00 7.65
5-250x1,5 mm s 3498
308 20012926 Placa polistiren mp 32.55 19.10 621.71
expandat 10 cm gros.
309 20012926 Placa polistiren mp 28.00 19.10 534.80
expandat Austrotherm EPS A150, 10
cm gros.
310 20014661 Placa Toplan din vata mp 93.00 9.35 869.55
minerala bazaltica PLU _50 mm
gros., 625x 1000mm, 40kg/mc
311 2422612 Placi ceramice gresie mp 262.50 30.90 8,111.25
antiderapante
312 7800027 Plasa din fibra de sticla mp 34.10 2.88 98.21
313 2000757 Plasa sudata Ø 6 x 150 kg 4,818.00 3.10 14,935.80
x 150
314 20028834 Polistiren extrudat mp 904.96 17.20 15,565.31
xps - 50mm 600 * 1250mm
315 4201171 Port - prosop alama cu buc 14.00 34.00 476.00
un brat de perete tip U 600mm
316 46239225 Portperie wc buc 17.00 26.00 442.00
317 2205733 Praf de creta macinat kg 25.00 0.26 6.50
318 2205748 Praf de piatra kg 558.00 0.08 44.64
319 20027643 Prelungire camin PVC m 4.00 92.06 368.24
gofrat D.355/315 mm
320 6110417 Prenadez 1500 r kg 394.20 15.40 6,070.68
nii 2829-74
321 11414610 Priza ST buc 19.00 8.03 152.57
322 20010023 Profil CW 100 x 0,6 mm m 254.00 6.23 1,582.42

323 2501451 PROFIL DE MONTAJ buc 47.00 12.00 564.00


JGHEAB METALIC
324 2501452 PROFIL DE MONTAJ PE buc 12.00 8.28 99.36
PERETE TIP Z 300mm JGHEAB
METALIC
Pag 13
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
325 20010059 Profil transversal CD60/ m 372.00 2.16 803.52
0,6 din otel galvanizat
326 20010032 Profil UW 100 x 0,6 mm m 101.60 3.04 308.86

327 20010060 Profile de fixare m 83.70 1.17 97.93


UD28*27 /2,0 din otel galvanizat
328 6301224 Profile zincate Z+C kg 8,460.00 6.20 52,452.00
329 6311901 Racord jgheab burlan buc 18.86 21.00 396.06
(element de legatura jgheab-burlan)
din tabla de otel zincat tip okp sistem
lindab
330 5709078 Radiator din otel tip buc 3.00 275.42 826.26
panou 22- H = 600 si L = 1000
331 5709082 Radiator din otel tip buc 1.00 369.07 369.07
panou 22- H = 600 si L = 1400
332 5709072 Radiator din otel tip buc 5.00 132.21 661.05
panou 22- H = 600 si L = 400
333 5709073 Radiator din otel tip buc 1.00 159.74 159.74
panou 22- H = 600 si L = 500
334 5709074 Radiator din otel tip buc 2.00 181.78 363.56
panou 22- H = 600 si L = 600
335 5709075 Radiator din otel tip buc 1.00 205.47 205.47
panou 22- H = 600 si L = 700
336 5709077 Radiator din otel tip buc 1.00 2,452.69 2,452.69
panou 22- H = 600 si L = 900
337 5709141 Radiator din otel tip buc 10.00 496.63 4,966.30
panou 33- H = 300 si L = 1800
338 2304866 Ramificatie PVC KG la buc 4.00 42.84 171.37
45 grd, DN = 110-110 mm
339 2304865 Ramificatie PVC KG la buc 17.00 12.50 212.50
45 grd, DN = 110-50-110 mm
340 6712807 Ramificatie PVC-u buc 14.00 4.20 58.80
simpla 45gr dn50x50 cod
kaea050/050x45
341 6712825 Ramificatie simpla buc 5.00 1.96 9.80
PVC-u 45 grd. 75- 50 nii
2167
342 6712863 Ramificatie simpla buc 13.00 6.39 83.07
PVC-u 45 grd. 110-110 nii
2167
343 6719515 Reductie din buc 46.00 0.41 18.86
polipropilena avind diametrul 25 x 20
mm
344 6719517 Reductie din buc 34.00 0.51 17.34
polipropilena avind diametrul 32 x 20
mm
345 6719518 Reductie din buc 13.00 0.67 8.71
polipropilena avind diametrul 32 x 25
mm
346 6719519 Reductie din buc 17.00 0.92 15.64
polipropilena avind diametrul 40 x 20
mm
347 6719520 Reductie din buc 1.00 1.07 1.07
polipropilena avind diametrul 40 x 25
mm
348 6719521 Reductie din buc 13.00 1.46 18.98
polipropilena avind diametrul 40 x 32
mm
349 6719522 Reductie din buc 9.00 1.30 11.70
polipropilena avind diametrul 50 x 20
mm
Pag 14
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
350 6719523 Reductie din buc 1.00 1.30 1.30
polipropilena avind diametrul 50 x 25
mm
351 6719524 Reductie din buc 2.00 1.45 2.90
polipropilena avind diametrul 50 x 32
mm
352 6719525 Reductie din buc 4.00 1.48 5.92
polipropilena avind diametrul 50 x 40
mm
353 6719528 Reductie din buc 1.00 2.47 2.47
polipropilena avind diametrul 63 x 40
mm
354 6719529 Reductie din buc 3.00 3.46 10.38
polipropilena avind diametrul 63 x 50
mm
355 4113764 Reductie fonta maleabila buc 0.24 1.27 0.30
n4 s 477 15x 8 Zn f2
356 4113843 Reductie fonta maleabila buc 0.60 1.85 1.11
n4 s 477 20x 15 Zn f1
357 4113908 Reductie fonta maleabila buc 0.24 2.36 0.57
n4 s 477 25x 15 Zn f2
358 4114005 Reductie fonta maleabila buc 0.72 3.33 2.40
n4 s 477 32x 25 Zn f1
359 4114122 Reductie fonta maleabila buc 0.18 4.30 0.77
n4 s 477 40x 32 Zn f2
360 4114184 Reductie fonta maleabila buc 0.60 7.84 4.70
n4 s 477 50x 32 Zn f2
361 2306299 Reductie PVC KG, DN = buc 2.00 6.20 12.40
110-75 mm
362 4201743 Robinet pisoar alama buc 5.00 25.78 128.90
cromat 3/8 clopot masc. s 261
363 4201779 Robinet colt reglaj alama buc 82.00 18.20 1,492.40
nich. 1/2 s 751/i
364 4202231 Robinet portfurtun alama buc 10.00 28.30 283.00
dn1/2 cod 40734842
365 3811354 Robinet reglaj retur buc 24.00 21.40 513.60
(detentor) 1/2"
366 2201027 Robinet tur termostatat buc 24.00 65.00 1,560.00
1/2"
367 46239231 Robineti sferici cu buc 12.00 173.91 2,086.92
racord olandez 2
368 46239230 Robineti sferici cu buc 2.00 110.64 221.28
racord olandez 1 1/2
369 46239229 Robineti sferici cu buc 8.00 75.02 600.16
racord olandez 1 1/4
370 46239227 Robineti sferici cu buc 9.00 21.63 194.67
racord olandez 1/2
371 46239228 Robineti sferici cu buc 9.00 30.15 271.35
racord olandez 3/4
372 7343982 Rumegus din lemn kg 9.30 0.84 7.81
373 6621337 Saiba de cauciuc m3r buc 80.00 0.93 74.40
mm nf 202-70
374 5881198 Saiba gros.plata pentru buc 100.00 0.01 1.00
met M 6 OL 34 s
1388
375 5881318 Saiba gros.plata pentru buc 848.00 0.15 127.20
met M 16 OL 34 s
1388
376 5881423 Saiba gros.plata pentru buc 380.00 0.44 167.20
met M 24 OL 34 s
377 1388
5881241 Saiba gros.plata pentru buc 4.00 0.05 0.20
metale M 10, OL 34, s1388
378 5881265 Saiba gros.plata pentru buc 8.00 0.09 0.72
metale M 12, OL 34, s 1388
Pag 15
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
379 5881370 Saiba grosima plata buc 564.00 0.23 129.72
pentru metalica M 20 OL 34
s 1388
380 5882025 Saiba prec.plata pentru kg 0.04 23.71 0.85
met A M 3 OL 34 s
5200
381 5882104 Saiba prec.plata pentru kg 0.14 23.71 3.37
met A M 6 OL 34 s
5200
382 5882257 Saiba prec.plata pentru kg 0.17 23.71 4.08
met A M 18 OL 34 s
5200
383 7800821 Sapa autonivelanta pe kg 950.40 1.48 1,406.59
baza de ipsos
384 2455338 Sapuniera din portelan buc 20.00 29.20 584.00
montata pe perete
385 3803142 Sarma moale obisnuita D kg 0.93 4.20 3.91
= 1,25 mm, OL 32 s 889
386 3803233 Sarma moale obisnuita D kg 12.58 4.20 52.82
= 2,5 mm, OL 32, s 889
387 2903995 Scindura rasin lunga mc 1.19 900.00 1,067.69
tiv cls D gR = 24mm L = 4,00m s
942
388 20019144 SENZOR DE MISCARE buc 6.00 442.41 2,654.43
EXTERIOR 180 GRADE, grad de
protectie IP44
389 20019143 SENZOR DE MISCARE buc 5.00 38.00 190.00
INTERIOR 360 GRADE
390 46239223 Senzor de temperatura buc 1.00 683.24 683.24
pt sisteme antiincendiu

391 2455365 Set suport radiator buc 24.00 5.00 120.00


392 2455146 SIFON <SafeKIT> CU IN buc 7.00 117.19 820.33
D.50 OUT D.50 VERTICALE
393 2455145 SIFON <SafeKIT> CU IN buc 8.00 132.09 1,056.72
D.50 OUT D.56 ORIZONTALE
394 4203155 Sifon pentru pisoar tip buc 5.00 63.76 318.80
butelie. alama ni.cr.1 tol.simb.448
395 2905955 Sipca rasinoase clasa I / mc 0.00 900.00 0.65
II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L =
1,50 - 2,75 m
396 7345163 Sirena exterior buc 1.00 887.32 887.32
397 17000886546 Sirena interioara buc 3.00 548.92 1,646.76
398 3808037 Sirma ghimpata Zn D kg 37.20 6.20 230.64
= 2,24 mm s 1179-80
399 3803128 Sirma moale obisnuita D kg 149.26 4.20 626.91
= 1,12 OL 32 s 889
400 3805293 Sirma moale zincata D kg 5.60 5.37 30.07
=1 OL 32 s 889
401 5900487 Sirma sudura aliat kg 0.12 6.90 0.83
s1126 s10mn1 D = 2,50
402 5900499 Sirma sudura obisnuit kg 0.63 6.90 4.35
s1126 s10 colaci D = 3,25
403 7361609 Soda calcinata kg 27.90 1.36 37.94
404 6100338 Solutie de etansare kg 0.18 12.00 2.16
405 20027641 Solutie unguenta kg 1.34 17.85 23.99
406 6101572 Spuma din poliuretan kg 71.95 29.96 2,155.47
407 4500518 Supapa de siguranta cu buc 2.00 180.00 360.00
mufa, DN = 1 1/2
408 4500519 Supapa de siguranta cu buc 2.00 36.77 73.54
mufa, DN = 1/2
409 46239233 Supapa siguranta buc 1.00 322.00 322.00
temperaturapresiune,dn.
1''''1/2-DE50 – 3bar Tr=90 grd
Pag 16
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
410 46239232 Supapa termostatata buc 1.00 271.30 271.30
pentru bucla de racire 3/4"
411 2455364 Suport sanitar din buc 17.00 35.40 601.80
portelan pt.hartie
412 20010041 Surub autofiletant 5 x buc 2,724.00 0.20 544.80
25 mm
413 20010042 Surub autofiletant 5 x buc 3,302.00 0.02 66.04
35 mm
414 5822017 Surub cap hexag.gros.m buc 50.00 2.90 145.00
24x98
415 5819963 Surub cap hexagonal buc 142.00 0.09 12.78
grosolan M 6x 25 gr. 4.8 s 920
416 5820015 Surub cap hexagonal buc 100.00 0.10 10.00
grosolan M 6x 40 gr. 4.8 s 920
417 5820285 Surub cap hexagonal buc 26.00 0.19 4.94
grosolan M 8x 60 gr. 4.8 s 920
418 5820807 Surub cap hexagonal buc 2.00 0.33 0.66
grosolan M 12x 40 gr. 4.6 s 920
419 5820869 Surub cap hexagonal buc 40.00 0.37 14.80
grosolan M 12x 50 gr. 4.8 s 920
420 5820376 Surub cap hexagonal buc 16.00 0.24 3.84
grosolan M 20x 75 g
421 5800780 Surub cap hexagonal buc 8.00 0.41 3.28
precis M 10 x 35 gr. 8.8 s4272
422 5817604 Surub cap hexagonal buc 943.00 0.34 320.62
semiprecis M 8x 80 gr. 5.8 s 6220

423 5807934 Surub cap hexagonal buc 256.00 2.43 622.08


semiprecis M 20x 45 gr. 5.6 s 4272

424 5829126 Surub cap inecat crestat buc 582.00 0.08 46.56
sprec.m 6x 30 gr. 4.8 s 2571

425 5821632 Surub cu cap hexagonal buc 432.00 0.92 397.44


m16x40 zn
426 5818453 Surub cu cap hexagonal buc 180.00 1.22 219.60
m20x50
427 5821682 Surub cu cap hexagonal buc 36.00 0.94 33.84
m20x80 zn
428 5822285 Surub cu cap hexagonal buc 140.00 2.35 329.00
m24x103.25 zn
429 5836777 Surub cu cap inecat buc 198.00 0.04 7.92
crestat l 3 x 40 f1 s 1452
430 5837161 Surub cu cap inecat buc 228.00 0.05 11.40
crestat pentru lemn 5x 50 mm, f1 s
1452
431 4201107 Surub fixare (buton) buc 80.00 1.29 103.20
pentru oglinda
432 5807134 Surub hexagonal buc 424.00 3.88 1,645.12
m16x35
433 20027863 Surub panou sandwich buc 2,657.50 1.70 4,517.75
mbs sps 5,5x115 capacitate
perforare: 12 mm 5,5 x 115 cutie 100
buc.
434 5827556 Surub pentru fund. buc 13.00 1.25 16.25
s.2350 f M 12 x 160 OL 37
435 5827623 Surub pentru fundatii buc 16.00 2.92 46.72
grosolan A M 12x 320 gr. 4.6 s
2350
436 5827776 Surub pentru fundatii buc 5.00 5.15 25.75
grosolan C M 20x 250 gr. 4.8 s
2350
Pag 17
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
437 3649687 Tabla de aluminiu s 428 kg 74.40 25.00 1,860.00
1,5x1000 mm al 99,7 stas 428

438 3647172 Tabla inox ntr341 1 kg 657.44 35.00 23,010.23


x1000x2000 10timonicr175(w4571)

439 5537969 TABLOU ELECTRIC buc 1.00 2,600.00 2,600.00


TCT, conform schema monofilara
440 5537970 TABLOU ELECTRIC buc 1.00 2,900.00 2,900.00
TD-SP, conform schema monofilara

441 5537968 TABLOU ELECTRIC TG, buc 1.00 3,026.55 3,026.55


conform schema monofilara
442 2205719 Talc macinat kg 0.03 1.41 0.04
s 11124
443 7106276 Teava din polietilena PE m 35.00 10.85 379.75
80 SDR11 dexT = 63mm, pn6
444 6700248 Teava din PVC rigid tip U m 20.70 1.47 30.43
32x1,6 stas 6675/2
445 6700262 Teava din PVC rigid tip U m 66.95 2.50 167.38
50x1,8 stas 6675/2
446 6700286 Teava din PVC rigid tip U m 30.90 4.39 135.65
75x1,8 stas 6675/2
447 6700303 Teava din PVC rigid tip U m 16.48 7.38 121.62
110x2,2 stas 6675/2
448 3306041 Teava pentru m 4.04 7.85 31.71
instalatii.zinc nefil.m - 15( 1/2)
OL 32 1 s 7656
449 3306053 Teava pentru m 10.10 9.57 96.66
instalatii.zinc nefil.m - 20( 3/4)
OL 32 1 s 7656
450 3306065 Teava pentru m 4.04 15.05 60.80
instalatii.zinc nefil.m - 25(1 )
OL 32 1 s 7656
451 3306077 Teava pentru m 12.12 17.93 217.31
instalatii.zinc nefil.m - 32(1 1/4)
OL 32 1 s 7656
452 3306089 Teava pentru m 3.03 25.43 77.05
instalatii.zinc nefil.m - 40(1 1/2)
OL 32 1 s 7656
453 3306091 Teava pentru m 10.10 35.32 356.73
instalatii.zinc nefil.m - 50(2 )
OL 32 1 s 7656
454 2001495 Teava termoizolata din m 60.00 61.50 3,690.00
cupru 28mm
455 20019452 Tencuiala HASIT kg 155.00 30.27 4,691.83
Bundsteinputz
456 2605863 Termoizolatie speciala m 264.00 2.30 607.20
(mansoane) pentru teava, D = 13x22
mm
457 2605864 Termoizolatie speciala m 60.00 2.40 144.00
(mansoane) pentru teava, D = 13x28
mm
458 2605865 Termoizolatie speciala m 84.00 2.90 243.60
(mansoane) pentru teava, D = 13x35
mm
459 2605866 Termoizolatie speciala m 132.00 3.30 435.60
(mansoane) pentru teava, D = 13x42
mm
460 2605868 Termoizolatie speciala m 15.00 6.00 90.00
(mansoane) pentru teava, D = 13x64
mm
Pag 18
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
461 2605851 Termoizolatie speciala m 150.00 1.50 225.00
(mansoane) pentru teava, D = 9 x 22
mm
462 2605852 Termoizolatie speciala m 15.00 1.70 25.50
(mansoane) pentru teava, D = 9 x 28
mm
463 2605853 Termoizolatie speciala m 50.00 1.90 95.00
(mansoane) pentru teava, D = 9 x 35
mm
464 2605854 Termoizolatie speciala m 55.00 2.20 121.00
(mansoane) pentru teava, D = 9 x 42
mm
465 2605855 Termoizolatie speciala m 85.00 3.70 314.50
(mansoane) pentru teava, D = 9 x 54
mm
466 7355090 Termometru inst.incalzire buc 7.07 32.17 227.44
cu scala rotunda
467 6719493 Teu din polipropilena buc 27.00 0.77 20.79
avind diametrul 20 mm
468 6719494 Teu din polipropilena buc 25.00 1.19 29.75
avind diametrul 25 mm
469 6719495 Teu din polipropilena buc 36.00 2.57 92.52
avind diametrul 32 mm
470 6719496 Teu din polipropilena buc 27.00 4.60 124.20
avind diametrul 40 mm
471 6719497 Teu din polipropilena buc 12.00 9.00 108.00
avind diametrul 50 mm
472 6719498 Teu din polipropilena buc 3.00 10.04 30.12
avind diametrul 63 mm
473 4115396 Teu fonta mal b1 s476 buc 0.84 2.03 1.71
DN = 15 1/2 zn
474 4115425 Teu fonta mal b1 s476 buc 2.10 2.77 5.82
DN = 20 3/4 zn
475 4115451 Teu fonta mal b1 s476 buc 0.84 3.82 3.21
DN = 25 1 zn
476 4115487 Teu fonta mal b1 s476 buc 2.52 8.17 20.59
DN = 32 11/4 zn
477 4115528 Teu fonta mal b1 s476 buc 0.63 10.79 6.80
DN = 40 11/2 zn
478 4115554 Teu fonta mal b1 s476 buc 2.10 21.21 44.54
DN = 50 2 zn
479 4114811 Teu fonta mal b1 s479 buc 4.00 6.73 26.92
32x 15x32 11/4x 1/2x11/4 f1
480 8000370 Tija captare paratraznet kg 20.60 6.54 134.72
tip pv-1 h=5 m (tiab)
481 5894626 Tija filetata m 6 x 250 zn buc 41.20 4.20 173.04

482 6704696 Tub izolat tip i.p. m 500.00 1.50 750.00


(bergman) 20
483 6704684 Tub izolat tip i.p. m 10.00 2.00 20.00
(bergman) 25
484 2100868 Tub <kompactkit> pvc buc 1.00 37.40 37.40
d.200x3,9mm cu mufa sn2 l1m
485 6717087 Tub din polipropilena, m 410.00 4.14 1,697.40
diametrul de 20 mm
486 6717088 Tub din polipropilena, m 65.00 5.98 388.70
diametrul de 25 mm
487 6717089 Tub din polipropilena, m 130.00 9.48 1,231.88
diametrul de 32 mm
488 6717090 Tub din polipropilena, m 175.00 14.35 2,511.25
diametrul de 40 mm
489 6717091 Tub din polipropilena, m 30.00 22.54 676.20
diametrul de 50 mm
Pag 19
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
490 6717092 Tub din polipropilena, m 55.00 35.70 1,963.50
diametrul de 63 mm
491 2100865 Tub flexibil (copex) m 1,340.00 0.97 1,299.80
ignifug gri d=20
492 2100866 Tub flexibil (copex) m 45.00 1.08 48.60
ignifug gri d=25
493 2100867 Tub flexibil (copex) m 45.00 1.38 62.10
ignifug gri d=32
494 2100864 Tub protectie cablu d.40 m 30.00 5.20 156.00
gofrat albastru dublu strat
495 20013935 Tub uPVC-KG cu mufa m 96.90 14.98 1,451.56
si garnitura D=110x3.0mm; L=3.0m

496 20013943 Tub uPVC-KG SN8 cu m 61.20 31.37 1,919.84


mufa si garnitura D=160x4.7mm;
L=6.0m
497 20013944 Tub uPVC-KG SN8 cu m 15.00 58.38 875.70
mufa si garnitura D=200x5.9mm;
L=1.0m
498 20013953 Tub uPVC-KG SN8 cu m 30.60 103.00 3,151.80
mufa si garnitura D=315x9.2mm;
L=6.0m
499 6108945 Ulei de in sicativat kg 0.55 13.77 7.50
u.001-13 stas 16-80
500 6201084 Ulei emulsionabil pentru kg 63.57 7.35 467.24
decofrare betoane stas 11382

501 6201527 Ulei motoare kg 0.60 7.64 4.58


aprind.scinteie nead. tip M 50 s
751
502 5720086 Unitate centrala buc 1.00 2,200.00 2,200.00
conventionala centrala proiectata
dupa standardul EN54-2, EN 54-4,
echipata cu microprocesor ,
recomandata pentru sisteme de
incendiu mici, prevazuta cu 4 zone a
cate 21 de detectori fiecare.

503 6306499 Usa pline, metalice, mp 5.02 901.00 4,518.52


etanse si rezistente la foc
504 6720287 Usa din profile PVC mp 9.50 640.00 6,080.00
exterioare
505 6720290 Usa din profile PVC mp 35.00 630.00 22,050.00
interioare
506 4626374 Vana cu 3 cai cu buc 2.00 1,718.39 3,436.78
servomotor 1 1/4
507 4626375 Vana cu 3 cai cu buc 1.00 2,208.05 2,208.05
servomotor 2 "
508 4626377 Vana cu 3 cai buc 1.00 2,708.05 2,708.05
termostatata cu regim de reglaj
35-6o grd C 1 1/2
509 4626373 Vana STAD15, de reglaj buc 1.00 207.93 207.93
2,77
510 4626372 Vana STAD15, de reglaj buc 1.00 277.48 277.48
2,93
511 2100737 Var hidratat pulbere kg 940.21 0.36 338.48
pentru constructii tip 1, saci, s 9201

512 2100713 Var pasta pentru mc 0.38 220.05 82.52


constructii tip 2
513 2308552 Vas WC cu rezervor la buc 17.00 320.00 5,440.00
semiinaltime (prevazut cu capac)
514 6202480 Vaselina naturala tehnica kg 0.20 16.08 3.22
stas 916
Pag 20
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
515 6200507 Vaselina tehnica kg 0.88 16.00 14.08
516 20010051 Vata minerala 100 mm mp 127.00 7.48 949.96

517 2605828 Vata minerala fara liant kg 3.00 2.98 8.94


vrac tip I 70 kg/mc
518 4203184 Ventil automat de buc 24.00 48.00 1,152.00
aerisire 3/8"
519 6104195 Vopsea anticoroziva pe kg 1.80 12.00 21.60
baza de bitum strat I v.903-65
520 6103294 Vopsea minium de plumb kg 132.31 12.91 1,708.70
V 351-3 ntr 90-80
521 6200676 White spirit rafinat tip A kg 9.03 7.88 71.16
stas 44
522 7358286 Zincarea la cald dmp 888.50 1.20 1,066.20
otel-bet.benzibare,profile,table ond.

523 20027890 Accesorii de tabla % 18,072.45


524 20027892 Accesorii de tabla si % 13,931.96
membrana hidroizolatoare
525 20010013 Material marunt % 102.80
526 7801035 Material marunt % 173.29
527 7803147 Material marunt % 9.05
528 7805102 Material marunt % 0.01
529 8000277 Material marunt % 1,092.53
530 8000277 Material marunt % 215.85
531 7801049 Material marunt ( % 76.05
Canepa fuior,ulei de in
sicativat,grund miniu pb,etc. )
532 7801051 Material marunt ( Codez % 195.00
100,dicloretan,canepa fuior,miniu
pb,etc. )
533 7801064 Material marunt ( Diblu % 36.35
lemn,ipsos,holtzsuruburi,codez,diclor
etan,etc. )
534 7801055 Material marunt ( Sirma % 20.85
din otel,hartie slefuit,etc. )
535 7801069 Material marunt ( Surub % 3.53
,piulite,saibe,placi marsit,etc. )
536 7801111 Material marunt (apa tare, % 193.35
carbuni)
537 7801034 Material marunt (ciment, % 112.39
nisip)
538 7360710 Material marunt (cuie, % 2,697.81
ceara, parchetin)
539 20019127 Material marunt (dibluri % 28.44
plastic, holsuruburi, suruburi cu
piulita etc.)
540 7360837 Material marunt % 1,603.13
(electrozi, energie el.,vopsea
minium)
541 20027891 Material marunt panouri % 640.09
sandwich
Pag 21
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Valoare directa lei 1,293,137.63
Recapitulatie lei 200,436.33
lei 1,493,573.96
TOTAL
euro 320,722.79

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________ Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


cumulat pe proiect
16.12.2017
Nr. Consumul cu Tariful mediu Valoarea
crt. Denumirea meseriei manopera - lei/ora - (exclusiv TVA) Procentul
- (om/ore) - - lei -

0 1 2 3 4=2x3 5
1 10251 Betonist 674.86 25.00 16,871.47
2 10741 Dulgher constructii 1,392.84 25.00 34,820.96
3 320556 Electrician 47.80 25.00 1,195.00
4 20351 Electrician post trafo 5.40 25.00 135.00
5 10941 Faiantar 1,275.25 25.00 31,881.25
6 11141 Fierar beton 349.33 25.00 8,733.34
7 26 Finisor mase plastice 759.71 25.00 18,992.63
8 11321 Finisor terasamente 39.72 25.00 992.95
9 320548 Instalator 135.69 25.00 3,392.25
10 12041 Instalator alimentare cu apa 13.26 25.00 331.40
11 30 Instalator electrician 2,906.17 25.00 72,654.25
12 11751 Instalator incalzire 280.40 25.00 7,010.00
13 31 Instalator incalzire centrala 77.80 25.00 1,945.00
14 11749 Instalator incalzire si gaze 29.94 25.00 748.50
15 32 Instalator sanitar 841.73 25.00 21,043.25
16 11951 Instalator ventilatorist 7.42 25.00 185.62
17 20000131 Ipsosar 70.00 25.00 1,750.00
18 36 Izolator hidrofug 217.81 25.00 5,445.14
19 37 Izolator termic 125.44 25.00 3,136.00
20 320542 Lacatus 4,297.21 25.00 107,430.27
21 221421 Lacatus constr. metal-b 61.06 25.00 1,526.57
22 221441 Lacatus constructii metalice 19.06 25.00 476.46
23 221451 Lacatus constructii metalice-b 4.40 25.00 110.00
24 21851 Lacatus mecanic intretinere-reparatii 179.60 25.00 4,490.00
25 25000 Montator conducte 1.26 25.00 31.50
26 46 Montator conducte,constructii 966.37 25.00 24,159.25
27 26851 Montator constructii metalice 222.13 25.00 5,553.19
28 26861 Montator c-tii metalice 397.85 25.00 9,946.17
29 175 Montator de placaje 77.50 25.00 1,937.50
30 12600 Mozaicar 616.00 25.00 15,400.00
31 12640 Mozaicar 4 264.00 25.00 6,600.00
32 100 Muncitor calificat 73.00 25.00 1,825.00
33 29900 Muncitor deserv.ctii masini 13.95 25.00 348.75
34 19900 Muncitor deserv.ctii montj. 173.60 25.00 4,340.00
35 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 324.98 25.00 8,124.38
36 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 504.08 25.00 12,601.88
37 78 Muncitor deservire 223.45 25.00 5,586.25
38 20000147 Muncitor deservire C.M. 0.63 25.00 15.75
39 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.01 25.00 0.32
40 19931 Muncitor deservire constructii montaj 146.84 25.00 3,670.93
41 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 569.28 25.00 14,231.96
42 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 15.44 25.00 385.90
43 49 Muncitor necalificat 427.64 25.00 10,690.95
Pag 2
LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
0 1 2 3 4=2x3 5
44 20000145 Pavator 11.38 25.00 284.48
45 12941 Pietrar 1,023.00 25.00 25,575.00
46 19621 Sapator 271.23 25.00 6,780.82
47 20000001 Specialist montare gips carton 177.70 25.00 4,442.50
48 56 Sudor 22.86 25.00 571.50
49 22761 Sudor electric 581.07 25.00 14,526.81
50 222721 Sudor electric-b 19.57 25.00 489.25
51 20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie 2.64 25.00 66.00
52 62 Timplar 36.50 25.00 912.50
53 61 Tinichigiu 81.60 25.00 2,040.00
54 13111 Tinichigiu sant. 30.75 25.00 768.75
55 13141 Tinichigiu santier 361.24 25.00 9,031.00
56 13231 Topograf 10.00 25.00 250.00
57 223021 Vopsitor industrial 20.21 25.00 505.25
58 13451 Zidar 633.14 25.00 15,828.50
59 20000117 Zidar tencuitor 17.67 25.00 441.75
60 1344C Zidar-rosar tencuitor 4 139.61 25.00 3,490.28
61 13331 Zugrav vopsitor 261.76 25.00 6,543.97
Total ore manopera: 22,531.81
Valoare directa lei 563,295.28
Recapitulatie lei 101,949.40
lei 665,244.68
TOTAL
euro 142,851.40

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________ Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


cumulat pe proiect
16.12.2017
Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea
crt. Denumirea utilajului de constructii functionare (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei / ora - - lei -

0 1 2 3 4=2x3
1 7913 Aparat de sudura sr (electrofuziune) 0.42 40.00 16.80
2 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w 19.53 45.67 891.71
3 3713 Aparat de torcretat, 0,8-1,5 mc/h 14.53 11.49 166.90
4 1320A Aparat de tractiune (tirfor) 1,5tf 0.10 5.00 0.50
5 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 0.69 89.90 62.03
6 3546 Autogreder pina la 175cp 1.44 140.00 201.60
7 4803 Autolaborator mobil pt.verificari electrice pe auto 3t 1.80 400.00 720.00
8 1300 Automacara 5 tf 4.40 120.00 528.00
9 7301 Bob elevator mobil cu electromotor de 4,5 kw 1.78 20.00 35.60
10 1434 Buldozer 4.95 180.00 891.00
11 3553 Buldozer pe senile 65-80CP 0.34 180.00 60.48
12 4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 2.10 120.00 252.00
13 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 4.59 110.00 504.90

14 3004 Convertizor sudura (inclus consum energie electrica) 29.30 30.00 878.85
1-14kw
15 2504 Electrocompresmobil de joasa presiune 4,0-5,9 mc/min 14.53 27.20 395.11

16 3303 Electropompa monoetaj de joasa presiune pentru apa 14.53 9.61 139.59
8,1-14,9kw
17 3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 22.84 120.00 2,740.90
0,21-0,39mc
18 1637 Excavator pe pneuri, mot.termic,comanda hidraulica 12.05 120.00 1,445.76
19 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.90 180.00 162.00
0,40-0,70mc
20 1691 Foreza rotopercutanta d=165 mm 72.00 5.00 360.00
21 2304 Grup electrogen mobil motor ardere interna 20-39 kva 0.42 25.00 10.50
22 1872 Incarcator frontal pe pneuri de 2,6-3,9 mc 8.87 120.00 1,064.66
23 1964 Macara de fereastra 0,15 tf (0,0015 mn) 0.20 16.17 3.31
24 6702 Macara de fereastra 0,15tf 31.13 10.00 311.25
25 1104 Macara pe pneuri cu brat cu zabrele 10,0-14,9 tf 1 schimb 352.00 120.00 42,240.00

26 4021 Mai mecanic cu motor termic de 6cp 150-200kgf 24.24 30.00 727.05
27 3817 Malaxor pentru mortar, actionat electric, 200 l 109.34 10.18 1,113.07
28 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 6.10 5.00 30.50
29 7687 Masina portabila de taiat, cu disc abraziv 12.80 5.00 64.00
30 2506 Motocompresor mobil joasa presiune 2,0-3,9 mc/min 9.95 20.00 199.00
31 2026 Motopompa de apa de 6,6 - 12 kw (9-16 cp) 50.00 20.00 1,000.00
32 7101 Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2k-1 cap 0,3-0,6 tf 60.00 80.00 4,800.00
33 7598 Pistol implintat bolturi 109.80 5.00 549.00
34 4019 Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 16.05 20.00 321.09
650-700kgf
35 3370 Rezervor tampon ptaer comprimat de 12 mc 14.53 2.52 36.61
Pag 2

LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


0 1 2 3 4=2x3
36 4009 Rulou compvibr.neted (picior oaie) tractat, fara tract.3,1-6tf 2.01 120.00 240.72

37 7606 Schela metalica tubulara de exterior G= 11-13,5 t, 8,400.00 1.00 8,400.00


S=640 mp
38 2298 Topitor de bitum cu capacitate de 0,500 mc 3.35 1.87 6.26
39 4029 Topitor de bitum tractat (exclus tractorul) pana la 500 l 3.87 5.00 19.33
40 5604 Tractor pe pneuri 65cp 1.40 70.00 98.00
41 5610 Tractor pe senile de 150 cp 2.01 120.00 240.72
42 2000036 Utilaj de intindere teava 1.40 15.00 21.00
43 6
2000000 Utilaj de ridicat 2.20 80.00 176.00
44 1
2351 Utilaj de ridicat pt. lucrari de finisaj 48.43 60.00 2,905.80
45 3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 221.37 5.00 1,106.83
kw
Total ore utilaje: 9,714.24
Valoare directa lei 76,138.43
Recapitulatie lei 11,801.46
lei 87,939.88
TOTAL
euro 18,883.78

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de sport si vestiare prin extinderea


Scolii Gimnaziale "Sfantu Ilie" Toplita
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________ Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
scoala Sf. Ilie loc. toplita 17
Plansa: __________________ nr: ___
Faza: __________________

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile


cumulat pe proiect
16.12.2017
Nr. Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea
tran- par- functio-
crt. Tipul de transport sportate cursi nare
(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei/tona/km - - lei -
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 TRA06A10 Transportul rutier al 724.61 10.00 0.20 0.80 5,796.88
betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.
=10km
2 TRA02A10 Transportul rutier al 11.28 10.00 0.20 0.60 67.68
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...10 km.
3 TRA02A20 Transportul rutier al 141.00 20.00 0.40 0.60 1,692.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...20 km.
4 TRA02A50 Transportul rutier al 40.30 50.00 1.00 0.60 1,209.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe
dist.= ...50 km.
5 TRA01A05 Transportul rutier 67.00 5.00 0.10 1.00 335.00
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
6 TRA01A10 Transportul rutier 458.00 10.00 0.20 0.60 2,748.00
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 10 km.
7 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului 72.00 1.00 0.02 2.00 144.00
sau molozului cu autobasculanta dist.= 1 km
8 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului 1,190.90 10.00 0.20 0.60 7,145.40
sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km
Valoare directa lei 19,137.96
Recapitulatie lei 2,966.38
lei 22,104.34
TOTAL
euro 4,746.58

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


e-mail: office@freead.ro

OFERTA DE PRET NR. 83 DIN 20.12.2017


CATRE: M35 ARHITECTS in atentia domnului Mihate Cosmin
In urma cereri dumneavoastra va prezentam oferta pentru utilajele si
dotarile solicitate pentru salile de sport!

Nr. PRODUS Cantitate UM Pret Unitar Total

1 Banca de gimnastica 32 buc 760.00 24,320.00


2 Lada de gimnastica 2 buc 1,370.00 2,740.00
3 Capra de gimnastica 2 buc 1,516.00 3,032.00
4 Spalier 16 buc 450.00 7,200.00
5 Trambulina semielastica 2 buc 642.00 1,284.00
6 Saltea de gimnastica 6cm grosime 20 buc 257.00 5,140.00
7 Panou baschet de perete 8 buc 1,548.00 12,384.00
8 Banca vestiar 22 buc 650.00 14,300.00
9 Dulap cu 3 usi 58 buc 450.00 26,100.00
10 Scaun cu spatar 8 buc 226.00 1,808.00
11 Masa birou 1800x800x750mm 4 buc 1,200.00 4,800.00
12 Panou baschet rabatabil 4 buc 5,322.00 21,288.00
13 Poarta handbal rabatabila 4 buc 3,680.00 14,720.00
14 Sistem volei stalpi si fileu 2 buc 3,220.00 6,440.00
15 Tabela scor multifunctionala 120x70 cm 4 buc 6,200.00 24,800.00
SURSA NEINTRERUPTIBILA DE PUTERE UPS 1kVA, are incorporat doi
16 acumulatori 12V / 7Ah piese de schimb 6 acumulatori si 3 cutii metalice 2 buc 2,200.00 4,400.00
acumulator
Cazan cu funcționare pe combustibil solid, cu gazeificare, cu o putere
17 termica de 80 kW, prevăzut cu tubulatura pentru evacuarea gazelor arse 2 buc 18,420.00 36,840.00
Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, cu o capacitate
18 de 140l, pentru circuitul de încălzire 2 buc 450.00 900.00
Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, cu o capacitate
19 de 12l, pentru circuitul sanitar 2 buc 85.00 170.00
Boiler cu 2 serpentine una pentru circuitul solar și una pentru circuitul de la
20 centrala termica și rezistenta electrică 1000 l 2 buc 7,200.00 14,400.00
21 Pompa circulatie cazan, cu turatie variabila Dp=0,96 l/s; Hp=0,67 mCA 2 buc 2,000.00 4,000.00
Pompa circulatie circuit radiatoare, cu turatie variabila Dp=0,45 l/s;
22 Hp=3,13 mCA. 2 buc 2,000.00 4,000.00
Pompa circulatie circuit aeroterma, cu turatie variabila Dp=0,4 l/s; Hp=3,94
23 mCA. 2 buc 2,000.00 4,000.00
Pompa circulatie circuit boiler, cu turatie variabila Dp=0,96 l/s; Hp=3,65
24 mCA 2 buc 3,000.00 6,000.00
"Panouri solare plane, cu o suprafata de captare de 2,32mp prevazute cu
25 suport, stuturi, aerisitoare 12 buc 3,400.00 40,800.00
26 Grup de pompare si automatizare circuit solar 2 buc 1,400.00 2,800.00
27 Vas de expansiune pentru sistem solar, cu o capacitate de 40l 2 buc 240.00 480.00
28 Ventilator de extractie axial 4 buc 650.00 2,600.00
29 Aeroterma 2 buc 5,080.00 10,160.00
30 Destratificator aer 4 buc 2,700.00 10,800.00
Pret total fara TVA 312,706.00
Pret total cu TVA 372,120.14
Data 20.12.2017
CONDITII COMERCIALE:
Preturi: Preturile exprimate in RON, nu includ TVA si sunt franco-beneficiar
Transportul este gratuit pentru comenzi ce depasesc 400 RON fara TVA.
Modalitati de plata:BO sau fila CEC. La 30zile
Termen de livrare: in 24-48 h pentru produsele disponibile din stoc.
In cazul in care, din vina exclusiva a beneficiarului, produsele comandate trebuie
inlocuite/returnate, cheltuielile de expeditie (tur-retur) vor fi in sarcina acestuia.
Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile cu posibilitati de prelungire sau cf contract
Termen de garantie: 12 luni de la data facturarii.
In speranta unei bune colaborari, asteptam cu interes raspunsul dumneavoastra.
ProgramulOperaţional Regional 2014-2020

GhidulSolicitantului – Condițíispecifice de accesare a fondurilorîncadrulapelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7


REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITIși POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Model_J

Notă
Privind încadrarea în standardele de cost

În cadrul studiului de fezabilitate nr. 99/2018 (nr.proiect),cutitlul Amenajare spatiu de joaca pentru
copii « , solicitant Primaria Municipiului Toplita, sunt propuse lucrări/achiziţia de
echipamente/dotări :

(se vor bifa și completa variantele aplicabile, după caz)

X care sunt cuprinse şi se încadrează în standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categorie de lucrări/achiziţia de
Standard de cost
echipamente/dotări
Obiect 1
Terasamente, sistematizare pe verticala si
Norme de deviz
amenajari exterioare Constructii
Obiect 3
Organizare de santier Norme de deviz

X care nu suntcuprinseînstandardele de cost, conformtabelului de mai jos:

Categorie de lucrări/achiziţia de Documente justificative care stau la


echipamente/dotări bazastabiliriicostuluiaferent
Obiect 2
Dotari Preturi de lista
Figurine cu arc - 6 buc Oferta de pret
Leagan doua locuri - 11 buc Oferta de pret
Topogan simplu - 5 buc Oferta de pret
Ansamblu de catarat - 7 buc Oferta de pret
Aparat fitnes exterior - 16 buc Oferta de pret

Documentelejustificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor/achiziţiei de


echipamente/dotări, pentru care nu există standard de cost fac parte integrantă din
aceastădeclarație.

Nota : Preturile folosite pentru evaluarea lucrarilor apartin bazei de date a proiectantului sau
corespund preturilor existente pe piata locala la principalii furnizori.

Arh. Mihalte Cosmin (denumireproiectant)certific corectitudinea datelor prezentate mai sus.

Semnătură proiectant Data:

Arh. Mihalte Cosmin 26.09.2018


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Proiectant: M35 Arhitects Faza: __________________
Executant: ________________________________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
1.2 Amenajarea terenului 19,344.74
1.2.1 [0096.4] Amenajarea terenului 19,344.74
1.2.1.1 [0096.4.1] Amenajarea terenului 19,344.74
4.1 Constructii si instalatii 533,223.47
4.1.1 [0096.1] Constructii 533,223.47
4.1.1.1 [0096.1.1] Constructii 533,223.47
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11,038.97
5.1.1.1 [0096.3] Organizare de santier 11,038.97
5.1.1.1.1 [0096.3.1] Organizare santier 11,038.97
TOTAL I 563,607.18
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 288,151.69
4.5.1 [0096.2] Dotari 288,151.69
4.5.1.1 [0096.2] Dotari 288,151.69
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 288,151.69
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 851,758.87


TVA 19%: 161,834.18
TOTAL VALOARE: 1,013,593.05

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
OBIECTUL: Constructii Plansa: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Faza: __________________
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii
Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 533,223.47
4.1.1 [0096.1.1] Constructii 533,223.47
TOTAL I 533,223.47
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 533,223.47


TVA 19%: 101,312.46
TOTAL VALOARE: 634,535.93

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
OBIECTUL: Dotari Plansa: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Faza: __________________
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Dotari
Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
TOTAL I 0.00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 288,151.69
4.5.1 [0096.2] Dotari 288,151.69
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 288,151.69
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 288,151.69


TVA 19%: 54,748.82
TOTAL VALOARE: 342,900.51

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
OBIECTUL: Organizare de santier Plansa: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Faza: __________________
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 11,038.97
5.1.1.1 [0096.3.1] Organizare santier 11,038.97
TOTAL I 11,038.97
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 11,038.97


TVA 19%: 2,097.40
TOTAL VALOARE: 13,136.37

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1
OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Proiectant: M35 Arhitects Faza: __________________
Executant: ________________________________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei -

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii
STADIUL FIZIC: Constructii
1 Terasamente
1.1 RPCXA01A Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. mc 340.00 156.50 53,210.00
sub...1. 5m. material: 0.00 0.00
manopera: 156.50 53,210.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.2 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 340.00 7.75 2,635.00
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. material: 0.00 0.00
teren...teren mijlociu
manopera: 7.75 2,635.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.3 TRB01A21 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 578.00 23.25 13,438.36
asezare desc asezare grupa...4 distanta 10m material: 0.00 0.00
manopera: 23.25 13,438.36
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 289.00 5.00 1,445.07
cu autobasculanta dist.= 5 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 5.00 1,445.00
2 Alei pietonale si spatii verzi
2.1 DA11A1 [2] Strat de fundatie sau reprofilare din pietris mc 37.26 155.06 5,777.71
ciuruit 3-16 mm cu asternere manuala material: 77.06 2,871.43
manopera: 45.00 1,676.70
utilaj: 33.00 1,229.58
transport: 0.00 0.00
2.2 DB01E% [3] Pavaje din calupuri, pavele normale: .pavele mp 421.00 27.94 11,764.29
piatra cubica [1] material: 9.82 4,136.27
manopera: 18.00 7,578.00
utilaj: 0.12 50.01
transport: 0.00 0.00
2.2.L 2100874 Pavaj , tip piatra cubica , finisaj gri deschis mp 425.21 140.00 59,529.40
2.3 DB01E% [3] Pavaje din calupuri, pavele normale: .pavele mp 200.00 27.94 5,588.74
piatra cubica [1] material: 9.82 1,964.98
manopera: 18.00 3,600.00
utilaj: 0.12 23.76
transport: 0.00 0.00
2.3.L 2100875 Pavaj , tip piatra cubica , finisaj gri inchis mp 202.00 140.00 28,280.00
Pag 2
STADIUL FIZIC: Constructii
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii
STADIUL FIZIC: Constructii
2.4 DB22A# [1] Borduri din travertin pt.trotuare, pe m 715.00 51.08 36,519.76
fundate-beton de 25x 5cm material: 31.33 22,398.51
manopera: 19.75 14,121.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.4.L 2100896 Beton de ciment clasa C 10/8 ( BC10/B150) cu mc 8.94 220.00 1,966.25
317 kg ciment
2.5 RLE2RC12A [1] Asternere pamant vegetal mp 544.00 12.50 6,800.00
material: 0.00 0.00
manopera: 12.50 6,800.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.6 TSH06XA Semanarea gazonului pe suprafetele 100 5.44 329.98 1,795.09
orizontale sau in panta sub 30% mp material: 191.40 1,041.24
manopera: 138.58 753.85
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.7 SPVC100A Udatul suprafetelor brazduite sau gazonate cu ar 5.44 10.00 54.40
furtunul la cisterna...exclusiv paratul de udat material: 0.00 0.00
manopera: 10.00 54.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.8 CG34A% [1] Gazon artificial pat de nisip mp 290.00 41.53 12,042.54
material: 4.03 1,167.54
manopera: 37.50 10,875.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.8.L 1765004760 Gazon artificial mp 298.70 75.20 22,462.24
2.9 TRB01A21 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 285.00 23.25 6,626.18
asezare desc asezare grupa...4 distanta 10m material: 0.00 0.00
manopera: 23.25 6,626.18
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.10 TRA01A20 Transportul rutier tona 40.00 20.00 800.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 800.00
3 Groapa de nisip
3.1 RPCXA01A Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. mc 25.00 156.50 3,912.50
sub...1. 5m. material: 0.00 0.00
manopera: 156.50 3,912.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.2 20017682 Nisip sortat spalat de râu 1 - 3 mm mc 25.00 46.20 1,155.00
material: 46.20 1,155.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.3 1765004761 Groapa nisip bordura din elemente elastice m 70.00 275.00 19,250.00
material: 275.00 19,250.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 Mobilier urban
Pag 3
STADIUL FIZIC: Constructii
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii
STADIUL FIZIC: Constructii
4.1 RMAB07A Demolare si spargere man.beton simplu, in mc 8.00 750.00 6,000.00
poz.incomode, sp. restranse,fara a degrada material: 0.00 0.00
elem.originale
manopera: 750.00 6,000.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.2 RPCXA01A Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. mc 128.00 156.50 20,032.00
sub...1. 5m. material: 0.00 0.00
manopera: 156.50 20,032.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.3 ACD21B-1% Turnarea betonului in straturi cu grosimea de mc 13.00 141.45 1,838.88
5-20 cm,pentru completari, egalizari, pante si material: 2.67 34.76
umpluturi in canale in executie prin interior cu
H 1,8-4 m si acoperire 1-5 mm pentru beton manopera: 130.00 1,690.00
procurat din statii centralizate utilaj: 8.78 114.11
transport: 0.00 0.00
4.3.L 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 13.39 240.00 3,213.60
4.4 W2A16A# Stâlp pentru iluminat public stradal din teava buc 26.00 37.07 963.82
de otel, montat cu automacaraua în fundatie material: 1.82 47.32
turnata...stâlp de 4m;
manopera: 35.25 916.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.4.L 1765004752 Stalpi Decorativi Iluminat Exterior cu sursa de buc 26.00 1,820.00 47,320.00
luminat tip LED
4.5 EC02A# Cablu cu sectiunea...pana la 10 mmp pentru m 320.00 13.83 4,426.83
energie electrica montat cu scoabe peste 4 material: 0.05 16.91
mmp, direct pe zid, pe dibluri din material
plastic manopera: 12.50 4,000.00
utilaj: 1.28 409.92
transport: 0.00 0.00
4.5.L 3270591 Cablu ACYABY 3 X 2.5 m 329.60 3.42 1,127.23
4.6 EF01B% Tablou electric pe schelet metalic, cu masca, buc 1.00 58.80 58.80
montat pe perete sau in nisa, tabloul avand material: 11.24 11.24
suprafata de...0,31 ... 0,90 mp
manopera: 45.00 45.00
utilaj: 2.56 2.56
transport: 0.00 0.00
4.6.L 7348564 Tablou electric iluminat parc buc 1.00 1,450.00 1,450.00
4.7 RPCXA01A Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. mc 2.00 156.50 313.00
sub...1. 5m. material: 0.00 0.00
manopera: 156.50 313.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.8 ACD21B-1% Turnarea betonului in straturi cu grosimea de mc 3.00 141.45 424.36
5-20 cm,pentru completari, egalizari, pante si material: 2.67 8.02
umpluturi in canale in executie prin interior cu
H 1,8-4 m si acoperire 1-5 mm pentru beton manopera: 130.00 390.00
procurat din statii centralizate utilaj: 8.78 26.33
transport: 0.00 0.00
4.8.L 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 3.09 240.00 741.60
4.9 1765004755 Cos de gunoi buc 13.00 950.00 12,350.00
material: 950.00 12,350.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.10 RPCXA01A Sapatura manuala pamant spatii limitate <1m. mc 1.00 156.50 156.50
sub...1. 5m. adinc la sant canale etc. material: 0.00 0.00
manopera: 156.50 156.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 4
STADIUL FIZIC: Constructii
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii
STADIUL FIZIC: Constructii
4.11 ACD21B-1% Turnarea betonului in straturi mc 10.00 141.45 1,414.52
material: 2.67 26.74
manopera: 130.00 1,300.00
utilaj: 8.78 87.78
transport: 0.00 0.00
4.11. 2100957 Beton de ciment B 200 stas 3622 mc 10.30 240.00 2,472.00
L
4.12 CD03I-3# Zidarie din caramida plina, pentru rond tip mc 10.00 1,000.29 10,002.90
jardiniere cu flori material: 789.04 7,890.40
manopera: 211.25 2,112.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.13 CD03I-3# Caramida plina,aparenta, pentru structura mc 12.00 1,000.29 12,003.48
banci, h 40 cm material: 789.04 9,468.48
manopera: 211.25 2,535.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.13. 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 l ora 0.90 25.00 22.50
L
4.14 CG43C02+ Sistem de lipire a pardoselilor din lemn, prin mp 50.00 9.50 475.00
aplicarea adezivului SIKA cu gletiera pe material: 0.00 0.00
intreaga suprafata, pentru lemn masiv, lamele
stratificate lungi, parchet industrial, pavaje, manopera: 9.50 475.00
dusumea, cu un consum unitar de 1,0 kg/mp utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.14. 20028070 Adeziv SikaBond T55 13,4 kg buc 6.50 343.69 2,233.99
L
4.15 2913328 Sezut banca mc 3.80 3,415.61 12,979.32
material: 3,415.61 12,979.32
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.16 RCSR18E% Vopsire cu carbolineum a lemnariei ext., bait mp 50.00 5.20 259.79
de apa 2 straturi, la constr.exist material: 0.45 22.29
manopera: 4.50 225.00
utilaj: 0.25 12.50
transport: 0.00 0.00
4.17 DA27A# Plantare puieti arbori-foioase-talie mare,pe buc 38.00 121.36 4,611.73
margine drum/str.fara balot de pamant la material: 97.38 3,700.30
radacina
manopera: 22.50 855.00
utilaj: 1.49 56.43
transport: 0.00 0.00
4.18 1765004762 Arbori ornamentali buc 38.00 98.00 3,724.00
material: 98.00 3,724.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.19 SPVB67C Plantarea plantelor florifere aduse din sera fara buc 126.00 31.50 3,969.00
ghivece...peste 20 cm distanta material: 0.00 0.00
manopera: 31.50 3,969.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.20 7204306 Plante florale perene buc 126.00 27.33 3,443.58
material: 27.33 3,443.58
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 5
STADIUL FIZIC: Constructii
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii
STADIUL FIZIC: Constructii
4.21 TRB01A21 Transportul materialelor cu roaba pe pneuri inc tona 120.00 23.25 2,789.97
asezare desc asezare grupa...4 distanta 10m material: 0.00 0.00
manopera: 23.25 2,789.97
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.22 TRA01A20 Transportul rutier tona 30.00 20.00 600.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 600.00
4.23 TRA06A20 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 65.00 20.00 1,300.00
autobetoniera de...5,5mc dist. =20km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 20.00 1,300.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 278,504.65 173,085.77 2,035.49 4,145.00 457,770.92
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 3,894.43 0.00 0.00 3,894.43
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 278,504.65 176,980.20 2,035.49 4,145.00 461,665.35
Cheltuieli indirecte 10.000 % 27,850.46 17,698.02 203.55 414.50 46,166.53
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 306,355.11 194,678.22 2,239.04 4,559.50 507,831.88
Profit 5.000 % 15,317.76 9,733.91 111.95 227.98 25,391.59
Total Inclusiv Beneficiu: 321,672.87 204,412.14 2,351.00 4,787.48 533,223.47
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare santier
1 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.20 405.00 81.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg manopera: 0.00 0.00
2 utilaj: 405.00 81.00
transport: 0.00 0.00
2 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.20 151.20 30.24
teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer mc material: 0.00 0.00
pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm manopera: 0.00 0.00
utilaj: 151.20 30.24
transport: 0.00 0.00
3 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 0.20 395.75 79.15
asternerii unui strat izolator sau de reparatie mp material: 2.00 0.40
dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static manopera: 225.75 45.15
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv utilaj: 168.00 33.60
transport: 0.00 0.00
4 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 5.00 93.02 465.08
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material: 58.15 290.74
antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica; manopera: 9.25 46.25
utilaj: 25.62 128.09
transport: 0.00 0.00
5 TRA01A05 Transportul rutier tona 5.00 5.00 25.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 5 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 5.00 25.00
Pag 6
STADIUL FIZIC: Organizare santier
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare santier
6 RPCS12E1 Înlocuirea partiala a împrejmuirilor executata m 20.00 56.27 1,125.45
cu ...bulumaci rotunzi din lemn brut de foioase material: 37.90 757.97
de circa 15 cm diametru asezati la 2 m distanta
si sârma ghimpata galvanizata, în fire manopera: 18.37 367.49
orizontale, la 20 cm distanta între ele având utilaj: 0.00 0.00
câte 2 diagonale fiecare panou, gardul având transport: 0.00 0.00
înaltimea de 2,00 m

7 RPCT46B1 Desfacerea împrejmuirilor din elemente m 20.00 36.25 725.00


prefabricate de beton armat cu înaltimea de...2 material: 0.00 0.00
m
manopera: 36.25 725.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8 20021450 @Container WC ecologic buc 1.00 3,500.00 3,500.00
material: 3,500.00 3,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 7125401 CONTAINER DEPOZIT SCULE SI buc 1.00 3,500.00 3,500.00
MATERIALE material: 3,500.00 3,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 8,049.11 1,183.88 272.93 25.00 9,530.91
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 26.64 0.00 0.00 26.64
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 8,049.11 1,210.52 272.93 25.00 9,557.55
Cheltuieli indirecte 10.000 % 804.91 121.05 27.29 2.50 955.76
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 8,854.02 1,331.57 300.22 27.50 10,513.31
Profit 5.000 % 442.70 66.58 15.01 1.38 525.67
Total Inclusiv Beneficiu: 9,296.72 1,398.15 315.23 28.88 11,038.97
OBIECTUL: Amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 TSH04B1 Indepartare strat vegetal...teren mijlociu la mp 3,000.00 0.59 1,782.00
adancimea de 15-20cm material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.59 1,782.00
transport: 0.00 0.00
2 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 680.00 6.00 4,080.17
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.17
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 4,080.00
3 RCSA06A% Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. mc 340.00 28.30 9,621.66
20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, material: 0.30 101.66
incl.imprastiatul
manopera: 28.00 9,520.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 7
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
4 TSD11A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 3.40 308.45 1,048.73
compresor vibrant,tractat,de 3.1-6 t,neted,cu mc material: 0.00 0.00
picior de oaie,in straturi succesive de 40 cm
grosime dupa compactare,prin 6 treceri manopera: 25.25 85.85
suprapuse,exclusiv udarea fiecarui utilaj: 283.20 962.88
strat,umpluturile executandu-se cu pamant transport: 0.00 0.00
coeziv sau necoeziv...cu tractor de 81-150 CP

procent material manopera utilaj transport total


Total Cheltuieli directe: 101.66 9,606.02 2,744.88 4,080.00 16,532.56
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 216.14 0.00 0.00 216.14
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 101.66 9,822.16 2,744.88 4,080.00 16,748.70
Cheltuieli indirecte 10.000 % 10.17 982.22 274.49 408.00 1,674.87
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 111.83 10,804.37 3,019.37 4,488.00 18,423.56
Profit 5.000 % 5.59 540.22 150.97 224.40 921.18
Total Inclusiv Beneficiu: 117.42 11,344.59 3,170.34 4,712.40 19,344.74

Cheltuieli directe: 286,655.41 183,875.67 5,053.30 8,250.00 483,834.39


Recapitulatie: 44,431.59 33,279.20 783.26 1,278.75 79,772.80
TOTAL GENERAL (faraTVA): 331,087.00 217,154.87 5,836.56 9,528.75 563,607.19
TVA: 62,906.53 41,259.43 1,108.95 1,810.46 107,085.37
TOTAL GENERAL: 393,993.53 258,414.30 6,945.51 11,339.21 670,692.56

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Proiectant: M35 Arhitects Faza: __________________
Executant: ________________________________________

F4cp - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

- lei -
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Pret unitar Valoarea Furnizorul Fisa tehnica
crt. - lei/um - (exclusiv TVA) atasata
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
Dotari
1 Figurine cu arc buc 6,00 2.880,00 17.280,00
2 Leagan doua locuri buc 11,00 3.912,00 43.032,00
3 Topogan simplu buc 5,00 6.287,94 31.439,69
4 Ansamblu de catarat buc 7,00 9.840,00 68.880,00
5 Aparat fitnes exterior buc 16,00 7.970,00 127.520,00
lei 288.151,69
TOTAL:
euro 61.876,29
TVA: 19.00 % lei 54,748.82
TOTAL cu TVA: lei 342,900.51

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Proiectant: M35 Arhitects Faza: __________________
Executant: ________________________________________

C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale


cumulat pe proiect

Nr. Consumul Pret unitar Valoarea Greu-


crt. Denumirea resursei materiale U.M. cuprins in (exclusiv TVA) (exclusiv TVA) Furnizorul tatea
oferta -lei- -lei- -tone-
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 20021450 @Container WC buc 1.00 3,500.00 3,500.00 Pret_Meu
ecologic
2 20028070 Adeziv SikaBond T55 buc 6.50 343.69 2,233.99 DataConstruct
13,4 kg
3 7301946 Amoniac solutie calitatea kg 0.05 14.98 0.75 DataConstruct
I cu continut minim 25%
4 6202894 Apa mc 10.56 2.80 29.56 DataConstruct
5 6202806 Apa industriala pentru mc 16.44 2.00 32.88 DataConstruct
lucr.drumuri-terasamente in cisterne

6 6202806 Apa industriala pentru mc 34.00 2.99 101.66 DataConstruct


lucr.drumuri-terasamente in cisterne

7 6202818 Apa industriala pentru mc 13.26 2.00 26.51 DataConstruct


mortare si betoane de la retea
8 1765004762 Arbori ornamentali buc 38.00 98.00 3,724.00 MICRITEO Ploiesti
9 7304303 Bait de nuc granulat kg 0.25 32.50 8.13 DataConstruct
10 2200379 Balast sortat spalat de mc 6.56 44.00 288.42 Elita Simex
mal 0-70 mm
11 2100957 Beton de ciment B mc 26.78 240.00 6,427.20 DataConstruct
200 stas 3622
12 2100896 Beton de ciment clasa C mc 8.94 220.00 1,966.25 DataConstruct
10/8 ( BC10/B150) cu 317 kg ciment

13 2206142 Borduri trotuar travertin m 715.00 28.50 20,377.50 WISE Ramnicu


Valcea
14 7306661 Bumbac de sters kg 1.50 2.09 3.14 DataConstruct
15 7344831 Burghiu cu cap widia d14 buc 0.18 10.46 1.88 DataConstruct
mm
16 3270591 Cablu ACYABY 3X m 329.60 3.42 1,127.23 Pret_Meu
2.5
17 2300648 Caramida arsa plina M buc 9,570.00 1.72 16,460.40 DataConstruct
50 calitatea A, C1 240x115x63 mm, s
457
18 7308669 Ceara de parchet forma kg 0.50 20.57 10.29 DataConstruct
vara, solida tip A, bidon 10 kg

19 2100024 Ciment I 32,5 (P 40) saci kg 2,974.40 0.46 1,368.22 DataConstruct

20 2100402 Ciment II B 32,5 (M 30) kg 1,075.36 0.46 494.67 DataConstruct


saci
21 7125401 CONTAINER DEPOZIT buc 1.00 3,500.00 3,500.00 Pret_Meu
SCULE SI MATERIALE
22 1765004755 Cos de gunoi buc 13.00 950.00 12,350.00 BLACK SEA
SUPPLIERS
Constanta
23 5886760 Cuie cu cap conic kg 0.70 4.50 3.15 Adimag
tip a1 1,8 x 35 OL 34 s 2111
24 6313356 Diblu cu expandare buc 4.00 2.34 9.36 DataConstruct
marimea 10
25 1765004760 Gazon artificial mp 298.70 75.20 22,462.24 Pret_Meu
Pag 2
LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
26 2948050 Ghermele carbolinizate buc 66.00 1.18 77.88 DataConstruct
27 1765004761 Groapa nisip bordura m 70.00 275.00 19,250.00 SCHNEIDER
din elemente elastice ELECTRIC
Bucuresti
28 2901014 Lemn brut rotund din fag mc 0.56 1,050.00 588.00 Lemnconfex
jumatati bare orizontale DN 12cm

29 7327483 Lignolineum kg 3.70 3.53 13.06 Adimag


30 7106013 Nisip 0-7 mm mc 74.52 69.00 5,141.88 DataConstruct
31 2200513 Nisip sortat nespalat de mc 17.28 46.80 808.70 DataConstruct
rau si lacuri 0,0-3,0 mm
32 2200525 Nisip sortat nespalat de mc 30.24 46.80 1,415.26 DataConstruct
rau si lacuri 0,0-7,0 mm
33 20017682 Nisip sortat spalat de mc 25.00 46.20 1,155.00 DataConstruct
râu 1 - 3 mm
34 2100874 Pavaj , tip piatra cubica , mp 425.21 140.00 59,529.40 Pret_Meu
finisaj gri deschis
35 2100875 Pavaj , tip piatra cubica , mp 202.00 140.00 28,280.00 Pret_Meu
finisaj gri inchis
36 8001530 Pietris ciuruit 3-16mm mc 51.42 46.80 2,406.40 DataConstruct
37 7204306 Plante florale perene buc 126.00 27.33 3,443.58 DataConstruct
38 7203039 Puiet buc 39.90 90.00 3,591.00 DataConstruct
arbust.foios.tamarix ramosissima
cal.1h = 120cm
39 7362225 Seminte de plante pentru kg 24.77 42.03 1,041.24 DataConstruct
gazon
40 2913328 Sezut banca mc 3.80 3,415.61 12,979.32 DataConstruct
41 3808037 Sirma ghimpata Zn D kg 24.80 6.20 153.76 Dedeman
= 2,24 mm s 1179-80
42 1765004752 Stalpi Decorativi buc 26.00 1,820.00 47,320.00 Pret_Meu
Iluminat Exterior cu sursa de luminat
tip LED
43 7348564 Tablou electric iluminat buc 1.00 1,450.00 1,450.00 DataConstruct
parc
44 2100737 Var hidratat pulbere kg 267.08 0.36 96.15 DataConstruct
pentru constructii tip 1, saci, s 9201

45 3064291 Material marunt % 929.81 DataConstruct


46 7801035 Material marunt % 16.91 DataConstruct
47 7819201 Material marunt % 64.32 DataConstruct
48 8000277 Material marunt % 349.01 DataConstruct
49 7815026 Material marunt % 47.32 DataConstruct
(bumbac,petrol,cherestea rasinoase)

Valoare directa lei 286,655.41


Recapitulatie lei 44,431.59
lei 331,087.00
TOTAL
euro 71,096.01

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Proiectant: M35 Arhitects Faza: __________________
Executant: ________________________________________

C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru


cumulat pe proiect

Nr. Consumul cu Tariful mediu Valoarea


crt. Denumirea meseriei manopera - lei/ora - (exclusiv TVA) Procentul
- (om/ore) - - lei -

0 1 2 3 4=2x3 5
1 10221 Betonist 249.67 25.00 6,241.67
2 10631 Drenor canalist 135.20 25.00 3,380.00
3 10731 Dulgher constructii 14.70 25.00 367.49
4 320564 Electrician 273.80 25.00 6,845.00
5 20131 Electrician linii electrice aeriene 36.66 25.00 916.50
6 11321 Finisor terasamente 1.09 25.00 27.20
7 11531 Instalator electrician 160.00 25.00 4,000.00
8 19900 Muncitor deserv.ctii montj. 101.50 25.00 2,537.50
9 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 778.75 25.00 19,468.75
10 29931 Muncitor deservire constructii masini 0.01 25.00 0.24
11 19931 Muncitor deservire constructii montaj 914.48 25.00 22,862.10
12 19921 Muncitor deservire constructii-montaj 3,290.85 25.00 82,271.20
13 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 9.67 25.00 241.67
14 320766 Muncitor peisagist 160.94 25.00 4,023.40
15 12711 Parchetar 19.00 25.00 475.00
16 12841 Pavator 700.50 25.00 17,512.45
17 12830 Pavator 3 185.90 25.00 4,647.50
18 53 Peisagist 30.15 25.00 753.85
19 19621 Sapator 115.07 25.00 2,876.67
20 19630 Sapator 3 15.20 25.00 380.00
21 13441 Zidar 152.90 25.00 3,822.50
22 13342 Zugrav vopsitor 42 9.00 25.00 225.00
Total ore manopera: 7,355.03
Valoare directa lei 183,875.67
Recapitulatie lei 33,279.20
lei 217,154.87
TOTAL
euro 46,630.78

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Proiectant: M35 Arhitects Faza: __________________
Executant: ________________________________________

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii


cumulat pe proiect

Nr. Ore de Tariful unitar Valoarea


crt. Denumirea utilajului de constructii functionare (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei / ora - - lei -

0 1 2 3 4=2x3
1 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 1.75 74.25 130.20
2 5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire 0.12 89.90 10.34
3 3546 Autogreder pina la 175cp 0.24 140.00 33.60
5 1434 Buldozer 9.90 180.00 1,782.00
6 3553 Buldozer pe senile 65-80CP 0.17 180.00 30.24
7 2000001 Cilindru compactor mixt 20.49 60.00 1,229.58
894004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf 0.28 120.00 33.60
9 4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf 0.77 110.00 84.15

10 3501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0.45 180.00 81.00


0,40-0,70mc
11 6702 Macara de fereastra 0,15tf 0.50 25.00 12.50
12 3816 Malaxor pt mortar,actionat electric,150 l 0.90 25.00 22.50
13 7609 Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm 48.30 8.54 412.48
14 4009 Rulou compvibr.neted (picior oaie) tractat, fara tract.3,1-6tf 4.01 120.00 481.44

15 2000000 Tirfor 1,5 Tf 5.20 9.54 49.61


16 9
5610 Tractor pe senile de 150 cp 4.01 120.00 481.44
17 2000001 Vibrator cu butelie 15.60 11.45 178.62
2
Total ore utilaje: 112.69
Valoare directa lei 5,053.30
Recapitulatie lei 783.26
lei 5,836.56
TOTAL
euro 1,253.32

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Amenajare spatiu de joaca pentru copii Proiect: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Proiectant: M35 Arhitects Faza: __________________
Executant: ________________________________________

C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile


cumulat pe proiect

Nr. Tone Km Ore de Tariful unitar Valoarea


tran- par- functio-
crt. Tipul de transport sportate cursi nare
(exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
- lei/tona/km - - lei -
0 1 2 3 4 5 6=2x3x5
Transport rutier
1 TRA06A20 Transportul rutier al 65.00 20.00 0.40 1.00 1,300.00
betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist.
=20km
2 TRA01A05 Transportul rutier 5.00 5.00 0.10 1.00 25.00
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 5 km.
3 TRA01A20 Transportul rutier 70.00 20.00 0.40 1.00 1,400.00
al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta
pe dist.= 20 km.
4 TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului 289.00 5.00 0.10 1.00 1,445.00
sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km
5 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului 680.00 10.00 0.20 0.60 4,080.00
sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km
Valoare directa lei 8,250.00
Recapitulatie lei 1,278.75
lei 9,528.75
TOTAL
euro 2,046.16

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


e-mail: office@freead.ro

OFERTA DE PRET NR. 52 DIN 27.07.2018


CATRE: M35 ARHITECTS in atentia domnului arh. Mihate Cosmin
In urma cereri dumneavoastra va prezentam oferta pentru dotarile solicitate
pentru locul de joaca!

Nr. PRODUS Cantitate UM Pret Unitar Total

1 Figurine cu arc inclusiv montaj 6 buc 2,880.00 17,280.00


2 Leagan doua locuri inclusiv montaj 11 buc 3,912.00 43,032.00
3 Topogan simplu inclusiv montaj 5 buc 6,287.94 31,439.69
4 Ansamblu de catarat inclusiv monatj 7 buc 9,840.00 68,880.00
5 Aparat de fitnes exterior inclusiv montaj 16 buc 7,970.00 127,520.00
Pret total fara TVA 288,151.69
Pret total cu TVA 342,900.51

Data 27.07.2018
CONDITII COMERCIALE:
Preturi: Preturile exprimate in RON, nu includ TVA si sunt franco-beneficiar
Transportul este gratuit pentru comenzi ce depasesc 400 RON fara TVA.
Modalitati de plata:BO sau fila CEC. La 30zile
Termen de livrare: in 24-48 h pentru produsele disponibile din stoc.
In cazul in care, din vina exclusiva a beneficiarului, produsele comandate trebuie
inlocuite/returnate, cheltuielile de expeditie (tur-retur) vor fi in sarcina acestuia.
Termen de valabilitate a ofertei: 30 zile cu posibilitati de prelungire sau cf contract
Termen de garantie: 12 luni de la data facturarii.

In speranta unei bune colaborari, asteptam cu interes raspunsul dumneavoastra.


ProgramulOperaţional Regional 2014-2020

GhidulSolicitantului – Condițíispecifice de accesare a fondurilorîncadrulapelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7


REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITIși POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Model_J

Notă
Privind încadrarea în standardele de cost

În cadrul proiectului nr. 62/2017 (nr.proiect),cutitlul « Construire sala de sport Scoala Gimnaziala
"Andrei Saguna" Municipiul Toplita « , solicitant Primaria Municipiului Toplita, sunt propuse
lucrări/achiziţia de echipamente/dotări :

(se vor bifa și completa variantele aplicabile, după caz)

X care sunt cuprinse şi se încadrează în standardele de cost, conform tabelului de mai jos:

Categorie de lucrări/achiziţia de
Standard de cost
echipamente/dotări
Obiect 1
Rezistenta Norme de deviz
Arhitectura Norme de deviz
Instalatii electrice Norme de deviz
Instalatii sanitare Norme de deviz
Instalatii termice Norme de deviz
Obiect 3
Organizare de santier Norme de deviz

X care nu suntcuprinseînstandardele de cost, conformtabelului de mai jos:

Categorie de lucrări/achiziţia de Documente justificative care stau la


echipamente/dotări bazastabiliriicostuluiaferent
Obiect 1
Dotari Preturi de lista
Banca de gimnastica - 16 buc Oferta de pret
Lada de gimnastica - 1 buc Oferta de pret
Capra de gimnastica - 1 buc Oferta de pret
Spalier - 8 buc Oferta de pret
Trambulina semielastica – 1 buc Oferta de pret
Saltea de gimnastica 6cm grosime - 10 buc Oferta de pret
Panou baschet de perete - 4 buc Oferta de pret
Banca vestiar - 11 buc Oferta de pret
Dulap cu 3 usi - 29 buc Oferta de pret
Scaun cu spatar - 4 buc Oferta de pret
Masa birou 1800x800x750mm - 2 buc Oferta de pret
Panou baschet rabatabil - 2 buc Oferta de pret
Poarta handbal rabatabila – 2 buc Oferta de pret
Sistem volei stalpi si fileu - 1 buc Oferta de pret
Tabela scor multifunctionala 120x70 cm - 2 buc Oferta de pret
Obiect 2
Utilaj tehnologic cu montaj Preturi de lista + Norme de deviz
SURSA NEINTRERUPTIBILA DE PUTERE UPS 1kVA, Oferta de pret
are incorporat doi acumulatori 12V / 7Ah piese de schimb
6 acumulatori si 3 cutii metalice acumulator - 1 buc
Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, Oferta de pret
cu o capacitate de 140l, pentru circuitul de încălzire -1 buc

Vas de expansiune închis cu membrana interschimbabila, Oferta de pret


cu o capacitate de 12l, pentru circuitul sanitar – 1 buc
Boiler cu 2 serpentine una pentru circuitul solar și una Oferta de pret
ProgramulOperaţional Regional 2014-2020

GhidulSolicitantului – Condițíispecifice de accesare a fondurilorîncadrulapelurilor de proiecte cu numărul POR/2018/13/13.1/1/7


REGIUNI, POR/2018/13/13.1/1/ITIși POR/2018/13/13.1/1/SUERD

Model_J

pentru circuitul de la centrala termica și rezistenta electrică


1000 l - 1 buc
Pompa circulatie cazan, cu turatie variabila Dp=0,96 l/s; Oferta de pret
Hp=0,67 mCA. – 1 buc
Pompa circulatie circuit radiatoare, cu turatie variabila Oferta de pret
Dp=0,45 l/s; Hp=3,13 mCA. – 1 buc
Pompa circulatie circuit aeroterma, cu turatie variabila Oferta de pret
Dp=0,4 l/s; Hp=3,94 mCA. – 1 buc
Pompa circulatie circuit boiler, cu turatie variabila Dp=0,96 Oferta de pret
l/s; Hp=3,65 mCA. – 1 buc
"Panouri solare plane, cu o suprafata de captare de Oferta de pret
2,32mp prevazute cu:
- suport pentru montaj pe acoperis, cu unghi reglabil
- stuturi si piese de racod pentru legarea lor in paralel
- aeristor automat montat in punctul cel mai inalt"
- 6 buc
Grup de pompare si automatizare circuit solar - 1 buc Oferta de pret
Vas de expansiune pentru sistem solar, cu o capacitate de Oferta de pret
40l - 1 buc
Ventilator de extractie axial - 2 buc Oferta de pret
Aeroterma - 1 buc Oferta de pret
Destratificator aer - 2 buc

Documentelejustificative care au stat la baza stabilirii costului aferent lucrărilor/achiziţiei de


echipamente/dotări, pentru care nu există standard de cost fac parte integrantă din
aceastădeclarație.

Nota : Preturile folosite pentru evaluarea lucrarilor apartin bazei de date a proiectantului sau
corespund preturilor existente pe piata locala la principalii furnizori.

Arh. Mihalte Cosmin (denumireproiectant)certific corectitudinea datelor prezentate maisus.

Semnătură proiectant Data:

Arh. Mihalte Cosmin 26.09.2018


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de spert Scoala Gimnaziala "Andrei Proiect: __________________ nr: ___
Saguna" Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Faza: __________________
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
1.2 Amenajarea terenului 9,672.37
1.2.1 [0057.4] Amenajarea terenului 9,672.37
1.2.1.1 [0057.4.1] Amenajarea terenului 9,672.37
4.1 Constructii si instalatii 1,837,599.89
4.1.1 [0057.1] Constructii si instalatii 1,837,599.89
4.1.1.1 [0057.1.1] Rezistenta 815,230.19
4.1.1.2 [0057.1.2] Arhitectura 685,331.91
4.1.1.3 [0057.1.3] Instalatii electrice 168,116.28
4.1.1.4 [0057.1.4] Instalatii sanitare 81,738.07
4.1.1.5 [0057.1.5] Instalatii termice 87,183.44
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 19,975.00
5.1.1.1 [0057.3] Organizare de santier 19,975.00
5.1.1.1.1 [0057.3.1] Organizare santier 19,975.00
TOTAL I 1,867,247.26
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,731.91
4.2.1 [0057.2] Montaj utilaje 8,731.91
4.2.1.1 [0057.2.1] Montaj utilaje 8,731.91
TOTAL II 8,731.91
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 71,175.00
4.3.1 [0057.2] Montaj utilaje 71,175.00
4.3.1.1 [0057.1] Echipamente instalatii 71,175.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 85,178.00
4.5.1 [0057.1] Constructii si instalatii 85,178.00
4.5.1.1 [0057.1] Dotari 85,178.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 156,353.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 2,032,332.17


TVA 19%: 386,143.10
TOTAL VALOARE: 2,418,475.27
Pag 2
1 2 3

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de spert Scoala Gimnaziala "Andrei Proiect: __________________ nr: ___
Saguna" Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
OBIECTUL: Constructii si instalatii Faza: __________________
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Constructii si instalatii


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
4.1 Constructii si instalatii 1,837,599.89
4.1.1 [0057.1.1] Rezistenta 815,230.19
4.1.2 [0057.1.2] Arhitectura 685,331.91
4.1.3 [0057.1.3] Instalatii electrice 168,116.28
4.1.4 [0057.1.4] Instalatii sanitare 81,738.07
4.1.5 [0057.1.5] Instalatii termice 87,183.44
TOTAL I 1,837,599.89
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 85,178.00
4.5.1 [0057.1] Dotari 85,178.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 85,178.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 1,922,777.89


TVA 19%: 365,327.79
TOTAL VALOARE: 2,288,105.68

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de spert Scoala Gimnaziala "Andrei Proiect: __________________ nr: ___
Saguna" Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
OBIECTUL: Montaj utilaje Faza: __________________
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Montaj utilaje


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
TOTAL I 0.00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 8,731.91
4.2.1 [0057.2.1] Montaj utilaje 8,731.91
TOTAL II 8,731.91
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 71,175.00
4.3.1 [0057.1] Echipamente instalatii 71,175.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 71,175.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 79,906.91


TVA 19%: 15,182.31
TOTAL VALOARE: 95,089.22

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de spert Scoala Gimnaziala "Andrei Proiect: Reabilitare Gradinita loc. nr:
Saguna" Municipiul Toplita Hoghilag jud. Sibiu
OBIECTUL: Organizare de santier Plansa: __________________ nr: ___
Beneficiar: Comuna Hoghilag Faza: __________________
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F2 - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari

Obiectul Organizare de santier


Nr. Valoare
cap./subcap. (exclusiv TVA)
deviz general Cheltuieli pe categoria de lucrari
lei

1 2 3
I. Lucrari de constructii si instalatii
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 19,975.00
5.1.1.1 [0057.3.1] Organizare santier 19,975.00
TOTAL I 19,975.00
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0.00
TOTAL II 0.00
III. Procurare
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si 0.00
echipamente de transport
4.5 Dotari 0.00
4.6 Active necorporale 0.00
TOTAL III 0.00
IV. Probe tehnologice si teste
6.2 Probe tehnologice si teste 0.00
TOTAL IV 0.00

TOTAL VALOARE (exclusiv TVA): 19,975.00


TVA 19%: 3,795.25
TOTAL VALOARE: 23,770.25

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1
OBIECTIV: Construire sala de spert Scoala Gimnaziala "Andrei Proiect: __________________ nr: ___
Saguna" Municipiul Toplita Plansa: __________________ nr: ___
Beneficiar: Municipiul Toplita Faza: __________________
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari


- lei - 16.12.2017

SECTIUNEA TEHNICA SECTIUNEA FINANCIARA

Pretul unitar TOTALUL


Nr. Capitolul de lucrari U.M. Cantitatea (exclusiv TVA) (exclusiv TVA)
-lei- -lei-
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
1 NMB013231 Topograf cat....3 ora 10.00 25.00 250.00
material: 0.00 0.00
manopera: 25.00 250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2 TSC02A1 Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 100 7.42 446.40 3,312.29
0.21-0.39 mc,cu comanda hidraulica,in mc material: 0.00 0.00
:...pamant cu umiditate naturala descarcare in
depozit teren catg 1 manopera: 0.00 0.00
utilaj: 446.40 3,312.29
transport: 0.00 0.00
3 TSE02B1 Finisarea manuala a terenurilor si 100 8.88 98.25 872.46
platformelor,cu denivelari de 10-20 mp material: 0.00 0.00
cm,in:...teren mijlociu
manopera: 98.25 872.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 TSA05A1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 25.32 27.00 683.64
limitate,avand peste 1 m latime,executata cu material: 0.00 0.00
taluz inclinat,fara sprijiniri,pana la 6 m
adancime,cu evacuare manuala,la manopera: 27.00 683.64
fundatii,subsoluri,canele etc...in pamant cu utilaj: 0.00 0.00
umiditate naturala adancimea sapaturii 0-2 transport: 0.00 0.00
teren usor

5 RCSA04A% Sprijiniri orizontale de maluri, in spatii inguste, mp 256.00 12.65 3,237.60


l=<1m <20mc, usoare(interspatii dulapi >20cm) material: 3.05 780.00
manopera: 9.50 2,432.00
utilaj: 0.10 25.60
transport: 0.00 0.00
6 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 137.00 7.75 1,061.75
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. material: 0.00 0.00
teren...teren mijlociu
manopera: 7.75 1,061.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg 100 1.37 679.80 931.33
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 mc material: 0.00 0.00
cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din :...pamant manopera: 396.90 543.75
coeziv utilaj: 282.90 387.57
transport: 0.00 0.00
8 TSC35XB9 Incarcat,transportat,cu incarcator frontal la 100 6.30 223.20 1,406.16
distde:inarc.front.pneuri 2,60-3,90mc mc material: 0.00 0.00
p.c.ii,dis.21-30
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 223.20 1,406.16
transport: 0.00 0.00
Pag 2
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
9 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 1,071.00 6.00 6,426.27
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.27
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 6,426.00
10 TSA16XA Epuizarea mec.apelor din straturi in ter.cu ora 120.00 20.00 2,400.00
infiltr.putern.cu motopompa de apa 9-16cp material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 20.00 2,400.00
transport: 0.00 0.00
11 CA01B1 Turnarea betonului simplu în fundatii mc 158.56 70.98 11,254.75
continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, material: 0.23 36.63
precum si în ziduri de sprijin
manopera: 68.25 10,821.72
utilaj: 2.50 396.40
transport: 0.00 0.00
11.L 20019288 Beton marfa C8/10 T3 H II/A-S 32,5 R 31 ( mc 159.83 201.00 32,125.52
B150 )
12 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 380.00 8.00 3,040.00
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 3,040.00
13 CB01A1 Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar mp 454.00 34.94 15,863.12
si fundatii de utilaje simple cu forme regulate material: 5.69 2,583.62
din panouri refolosibile cu astereala din
scinduri de rasinoase, cu astereala din manopera: 29.25 13,279.50
scânduri de rasinoase scurte si subscurte utilaj: 0.00 0.00
inclusiv sprijinirile transport: 0.00 0.00
14 CC01A1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 1,101.00 0.91 1,000.81
izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul material: 0.08 92.48
armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier
din mase plastice manopera: 0.83 908.33
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.L 2000017 Otel beton marca BTS500 kg 1,101.00 3.10 3,413.10
15 CC01C1 Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii kg 5,465.00 0.58 3,191.56
continue si radiere (placi), distantier din mase material: 0.08 459.06
plastice
manopera: 0.50 2,732.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.L 6433560 Armatura in prefabr.beton OB 37 peste 10mm kg 173.22 3.10 536.99
calmat barem
15.L 6433780 Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm kg 2,582.46 3.10 8,005.62
barem
15.L 2000017 Otel beton marca BTS500 kg 2,709.32 3.10 8,398.90
16 TRA02A10 Transportul rutier al tona 6.56 6.00 39.36
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 39.36
17 CA02A1 Turnarea betonului armat in elementele mc 36.36 101.98 3,708.03
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje material: 0.23 8.40
glisante in fundatii izolate cu volum pâna la 3
m3 inclusiv manopera: 98.00 3,563.28
utilaj: 3.75 136.35
transport: 0.00 0.00
17.L 20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 36.65 227.00 8,319.75
B250 )
Pag 3
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
18 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 87.26 8.00 698.08
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 698.08
19 CG32C1 [1] Umpluturi în straturi compactate cu balast, mc 34.28 79.93 2,740.03
compactate cu mijloace manuale material: 56.93 1,951.59
manopera: 23.00 788.44
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 CG32D1 [1] Umpluturi în straturi compactate cu pietris mc 95.45 68.38 6,526.97
16-32 si nisip, compactate cu mijloace material: 55.48 5,295.66
mecanice
manopera: 11.50 1,097.68
utilaj: 1.40 133.63
transport: 0.00 0.00
21 TRA01A10 Transportul rutier tona 220.00 6.00 1,320.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 1,320.00
22 CA01D1 Turnarea betonului simplu în straturi de 3—20 mc 40.12 94.21 3,779.79
cm grosime, pentru egalizari, pante, sape etc, material: 0.46 18.54
la constructii cu înaltimea pâna la 35 m inclusiv
manopera: 91.75 3,681.01
utilaj: 2.00 80.24
transport: 0.00 0.00
22.L 2100933 Beton de ciment B 100 stas 3622 mc 40.44 194.00 7,845.55
23 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 96.00 8.00 768.00
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 768.00
24 IZF04K2 Strat hidroizolant executat la cald la terase, mp 802.40 1.53 1,224.22
acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri material: 0.50 397.75
fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din
hidroizolatia curenta strat de separare aferent manopera: 1.00 802.40
lucrarilor de hidroizolatie executate cu carton utilaj: 0.03 24.07
bitumat tip * simplu asezat cu împaslitura din transport: 0.00 0.00
fibre de sticla bitumata tip * cu suprapunerile
lipite cu bitum tip H 80/90, STAS 7064-78

24.L 2600658 Pinza bit fara str acoperire pi 40 mp 866.59 7.27 6,300.12
100cmx20m s1046
25 IZF09XB [1] Strat termoiz.terase,acoperis.plansee cu placi mp 802.40 5.90 4,735.76
polist.expand.lipit.cu adeziv .pe supraf.oriz. material: 1.65 1,325.56
manopera: 4.25 3,410.20
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 20028834 Polistiren extrudat xps - 50mm 600 * 1250mm mp 810.42 17.20 13,939.29

26 CO19C% [1] Strat orizontal protectie cu FOLIE mp 802.40 6.34 5,087.22


POLIETILENA la turnarea betonului material: 2.34 1,877.62
manopera: 4.00 3,209.60
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 4
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
27 CC01C1 [1] Montarea armaturilor din plasa sudata kg 4,846.50 0.58 2,830.36
material: 0.08 407.11
manopera: 0.50 2,423.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 2000757 Plasa sudata Ø 6 x 150 x 150 kg 4,846.50 3.10 15,024.15
28 TRA02A10 Transportul rutier al tona 4.85 6.00 29.10
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 29.10
29 CA03B1 Turnarea betonului armat in elementele mc 42.80 93.21 3,989.47
constructiilor executate in cofraje glisante, la material: 0.46 19.77
constructii industriale la constructii cu înaltimea
pana la 35 m inclusiv in elementele (grinzi, manopera: 87.25 3,734.30
placi etc) din interiorul constructiilor executate utilaj: 5.50 235.40
cu cofraje glisante ; transport: 0.00 0.00

29.L 20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 43.14 227.00 9,793.32
B250 )
30 CA03B1 Turnarea betonului armat in elementele mc 129.72 93.21 12,091.46
constructiilor executate in cofraje glisante, la material: 0.46 59.93
constructii industriale la constructii cu înaltimea
pana la 35 m inclusiv in elementele (grinzi, manopera: 87.25 11,318.07
placi etc) din interiorul constructiilor executate utilaj: 5.50 713.46
cu cofraje glisante ; transport: 0.00 0.00

30.L 20019285 Beton marfa C20/25 T4/T5 II/A-S 32,5 R 16 mc 130.76 247.00 32,297.17
P8/10 ( B350 )
31 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 414.00 8.00 3,312.00
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 3,312.00
32 CF01E% [1] Mortar fara contractii mc 2.00 6,465.72 12,931.43
material: 6,440.72 12,881.43
manopera: 25.00 50.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33 CP29XB [1] Etansarea rosturilor polistiren expandat m 28.00 63.33 1,773.28
material: 19.58 548.28
manopera: 43.75 1,225.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34 CL12XC Confectii metalice diverse:piese inglobate total kg 894.74 5.69 5,092.86
sau partial in beton material: 0.19 171.79
manopera: 5.50 4,921.07
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34.L 6306315 Confectii metalice ingropate in beton kg 894.74 4.80 4,294.75
35 CL01A1 [1] Montarea stâlpilor din otel, pentru hale tona 28.05 459.62 12,890.41
industriale, livrati complet asamblati avand material: 8.87 248.72
pana la o tona -Exclusiv suruburi
manopera: 423.75 11,884.45
utilaj: 27.00 757.24
transport: 0.00 0.00
35.L 6302254 Europrofile si table groase kg 28,045.90 6.20 173,884.58
Pag 5
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
36 CL04A1 [1] Montarea grinzilor cu inima plina, din otel, tona 7.07 494.61 3,498.15
complet asamblate sub 1t - Exclusiv suruburi material: 2.61 18.43
manopera: 487.50 3,447.89
utilaj: 4.50 31.83
transport: 0.00 0.00
36.L 6301224 Profile zincate Z+C kg 7,072.60 6.20 43,850.12
37 CMI7836 [1] Asamblarea manuala, prin suruburi cu cheia buc 203.00 60.63 12,307.38
(strangere) a subasamblelor...cu greutatea material: 0.00 0.00
totala de peste 350 kg si diametrul suruburilor
de peste 22 mm pentru 10 buc suruburi [1] manopera: 60.63 12,307.38
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37.L 5840443 Piulita hexagonala grosolana A M 10 gr. 5 buc 160.00 0.16 25.60
s 922
37.L 5840479 Piulita hexagonala grosolana A M 12 gr. 5, s buc 1,200.00 0.24 288.00
922
37.L 5840558 Piulita hexagonala grosolana A M 16 gr. 5, buc 298.00 0.34 101.32
s 922
37.L 5840601 Piulita hexagonala grosolana A M 20 gr. 5, s buc 144.00 0.64 92.16
922
37.L 5840637 Piulita hexagonala grosolana A M 22 gr. 5 buc 230.00 1.17 269.10
s 922
37.L 5881241 Saiba gros.plata pentru metale M 10, OL 34, buc 160.00 0.05 8.00
s1388
37.L 5881265 Saiba gros.plata pentru metale M 12, OL 34, s buc 1,200.00 0.09 108.00
1388
37.L 5881318 Saiba gros.plata pentru met M 16 OL 34 buc 298.00 0.15 44.70
s 1388
37.L 5881370 Saiba grosima plata pentru metalica M 20 buc 144.00 0.23 33.12
OL 34 s 1388
37.L 5881411 Saiba gros.plata pentru met M 22 OL 34 buc 230.00 0.26 59.80
s 1388
37.L 5805482 Surub cu cap hexagonal m12x40 zn buc 584.00 0.32 186.88
37.L 5807134 Surub hexagonal m16x50 buc 22.00 3.88 85.36
37.L 5807934 Surub cap hexagonal semiprecis M 22x 70 gr. buc 230.00 2.43 558.90
5.6 s 4272
37.L 5817516 Surub cu cap hexagonal m12x60 zn buc 256.00 0.61 156.16
37.L 5818453 Surub cu cap hexagonal m16x65 zn buc 16.00 1.22 19.52
37.L 5820376 Surub cap hexagonal grosolan M 10x 30 buc 160.00 0.24 38.40
gr. 4.8 s 920
37.L 5820769 Surub hexagonal m12x35 buc 360.00 3.88 1,396.80
37.L 5821632 Surub cu cap hexagonal m16x40 zn buc 36.00 0.92 33.12
37.L 5821682 Surub cu cap hexagonal m16x55 zn buc 8.00 0.94 7.52
37.L 5822017 Surub cap hexag.gros.m 16x45 buc 216.00 2.90 626.40
37.L 5822285 Surub cu cap hexagonal m20x65 zn buc 144.00 2.35 338.40
38 PK50E1 Sudura el....man pentru imbin pieselor met m 200.00 75.47 15,093.73
asezare cap la cap avand grosimea de 10-25 material: 16.19 3,237.88
mm
manopera: 59.28 11,855.85
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39 TRA02A50 Transportul rutier al tona 36.00 30.00 1,080.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...50 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 30.00 1,080.00
Pag 6
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
40 AUT1104 Ora pr macara pe pneuri cu brat cu zabrele ora 140.00 120.00 16,800.00
10,0-14,9 tf 1 schimb material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 120.00 16,800.00
transport: 0.00 0.00
41 CL12XA Confectii metalice diverse parapeti si panouri kg 820.00 6.60 5,410.36
despartitoare material: 0.35 285.36
pt.balcoane,balustrazi,grile,chepenguri
manopera: 6.25 5,125.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41.L 6304903 Panou metal de inchidere cu ochiuri fixe si kg 820.00 5.80 4,756.00
mobile765
42 RPCXE02A Hidroizolatii...orizontale sau verticale cu un mp 27.50 50.73 1,395.08
strat carton bituminat lipit cu bitum material: 35.66 980.51
manopera: 15.00 412.50
utilaj: 0.08 2.06
transport: 0.00 0.00
43 CD04A# Zidarie din caramida cu goluri verticale tip mc 76.22 651.46 49,654.63
GVP, executata cu mortar marca M 25-Z, material: 460.21 35,077.56
preparat pe santier cu malaxorul...la
constructii cu inaltime pana la 35 m inclusiv, cu manopera: 191.25 14,577.08
caramizi format 240 x 115 x 88 mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 CP01D Montarea buiandrugilor POROTHERM 120x65 buc 12.00 39.35 472.16
mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare, material: 31.10 373.16
recompartimentare sau mansardare la golurile
usilor si ferestrelor cu deschiderea de:...1,25 m manopera: 8.25 99.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45 CP01E Montarea buiandrugilor POROTHERM 120x65 buc 6.00 45.85 275.08
mm, la cladiri noi, la lucrari de renovare, material: 37.10 222.58
recompartimentare sau mansardare la golurile
usilor si ferestrelor cu deschiderea de:...1,50 m manopera: 8.75 52.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46 CB04B1 Cofraje pentru beton armat în placi, grinzi si mp 155.31 32.01 4,971.56
stâlpi. din panouri refolosibile, cu astereala din material: 4.51 700.53
scânduri de rasinoase,scurte si
subscurte,exclusiv sustinerile, la constructii manopera: 27.50 4,271.03
având înaltimea pâna la 20 m inclusiv, la stalpi utilaj: 0.00 0.00
si cadre transport: 0.00 0.00
47 CC02C1 Montarea armaturilor din otel-beton în kg 2,450.00 0.95 2,316.23
elemente de constructii, exclusiv cele din material: 0.12 294.98
constructiile executate în cofraje glisante la
constructii executate la o înaltime pâna la 35 m manopera: 0.83 2,021.25
inclusiv, din bare fasonate având diametrul utilaj: 0.00 0.00
pâna la 18 mm inclusiv, in grinzi si stâlpi si transport: 0.00 0.00
pâna la 10 mm inclusiv, în placi (inclusiv scari
si podeste) cu distantier din plastic

47.L 2000017 Otel beton marca BTS500 kg 2,450.00 3.10 7,595.00


48 CA02J1 Turnarea betonului armat in elementele mc 19.40 79.69 1,546.04
constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje material: 0.69 13.44
glisante la constructii cu înaltimea pâna la 35
m inclusiv în plansee (grinzi, stâlpi, placi) cu manopera: 76.50 1,484.10
grosimea placii peste 10 cm ; utilaj: 2.50 48.50
transport: 0.00 0.00

48.L 20019267 Beton marfa C16/20 T4 II/A-S 32,5 R 16 ( mc 19.56 227.00 4,439.03
B250 )
Pag 7
STADIUL FIZIC: Rezistenta
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Rezistenta
49 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 46.56 8.00 372.48
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 372.48
50 RCSH05A# [2] Planseu lemn cu deschid.<4m,exec.din grinzi mp 153.00 136.57 20,895.21
ras/foioase incl.podina OSB 22mm material: 60.62 9,274.86
manopera: 75.00 11,475.00
utilaj: 0.95 145.35
transport: 0.00 0.00
51 IZF09XD Strat termoiz.terase,acoperis.plansee din placi mp 153.00 5.95 910.33
de stabilit sau vata min.1 strat lipit mastic bit. material: 0.22 33.51
manopera: 5.50 841.50
utilaj: 0.23 35.32
transport: 0.00 0.00
51.L 2607644 Vata mineral 50 mm mp 153.00 6.31 965.43
51.L 2607670 Vata minerala 150 mm mp 153.00 22.00 3,366.00
52 RCSH01B# Sarpanta acoperis exec.din lemn mp 192.00 125.61 24,117.12
ecarisat,cioplit.rasin material: 54.72 10,506.24
foios,deschid<14m,incl.fieraria de prindere
manopera: 61.75 11,856.00
utilaj: 9.14 1,754.88
transport: 0.00 0.00
53 CE31C% [1] Astereala din placi tipOSB 15 mm gros.la ctii mp 192.00 23.50 4,512.00
obisn.la invel. material: 14.70 2,822.40
manopera: 7.00 1,344.00
utilaj: 1.80 345.60
transport: 0.00 0.00
53.L 5886801 Cuie cu cap conic tip A 2,24x 50 kg 19.20 3.65 70.08
s 2111
54 TRA02A20 Transportul rutier al tona 35.00 12.00 420.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 420.00
55 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 20.00 89.38 1,787.50
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 1,787.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 486,703.12 168,652.24 29,171.95 17,505.02 702,032.33
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 3,794.68 0.00 0.00 3,794.68
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 486,703.12 172,446.91 29,171.95 17,505.02 705,827.00
Cheltuieli indirecte 10.000 % 48,670.31 17,244.69 2,917.20 1,750.50 70,582.70
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 535,373.43 189,691.60 32,089.15 19,255.52 776,409.70
Profit 5.000 % 26,768.67 9,484.58 1,604.46 962.78 38,820.49
Total Inclusiv Beneficiu: 562,142.10 199,176.18 33,693.60 20,218.30 815,230.19
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
Pag 8
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
1 IZD03E Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice tona 36.00 55.02 1,980.72
cu un strat de vopsea de din profile, cu grosimi material: 40.27 1,449.72
peste 12 mm, cu aparat cu aer comprimat
manopera: 11.75 423.00
utilaj: 3.00 108.00
transport: 0.00 0.00
2 CD43A08+ Sistem KINGSPAN pentru acoperisuri cu panta mp 722.00 26.23 18,938.24
> 7 % respectiv 10 % functie de lungimea material: 17.48 12,620.74
pantei, din panouri sandwich izolante montate
direct pe structura metalica , panou cu manopera: 8.75 6,317.50
grosimea de 120mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2.L 20027834 Panou acoperis KS1000 RW100 mm culoare mp 722.00 110.00 79,420.00
standard cantit min (mp)= 400
2.L 20027863 Surub panou sandwich mbs sps 5,5x115 buc 1,805.00 1.70 3,068.50
capacitate perforare: 12 mm 5,5 x 115 cutie
100 buc.
3 7101 Nacela autoridicatoare 21-6 sau 2k-1 cap ora 50.00 80.00 4,000.00
0,3-0,6 tf material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 80.00 4,000.00
transport: 0.00 0.00
4 CD42A04+ Sistem KINGSPAN pentru inchideri portante , mp 895.00 27.73 24,816.65
din panouri sandwich izolante cu imbinare material: 16.48 14,747.90
ascunsa, montate orizontal, avand grosimea
panoului de 100mm manopera: 11.25 10,068.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.L 20027846 Panou perete prindere ascunsa KS1000 mp 895.00 106.00 94,870.00
AW100 mm culoare standard cantit min (mp)=
400
4.L 20027863 Surub panou sandwich mbs sps 5,5x115 buc 895.00 1.70 1,521.50
capacitate perforare: 12 mm 5,5 x 115 cutie
100 buc.
5 CE34C# Taierea placilor tip eternity (cu fibre celulozice mp 80.00 7.05 564.00
sau cu fibre din azbest), a tablei profilate si a material: 0.00 0.00
panourilor portante termoizolante in vederea
realizarii dimensiunilor pentru montaj si a manopera: 6.25 500.00
golurilor pentru accesorii...pentru panourile utilaj: 0.80 64.00
portante termoizolante transport: 0.00 0.00

5.L 6002775 Disc lamelare abrazive 200x 10 -25 gr 36-40 buc 8.80 12.00 105.60

6 IZE05B Sorturi, glafuri si gulere din tabla de otel m 105.00 155.36 16,313.30
inoxidabil de 1 mm grosime cu latime material: 113.86 11,955.80
desfasurata între 30 cm si 50 cm inclusiv
manopera: 41.50 4,357.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 SB26A# Gura scurgere (receptor) fonta email,pentru buc 7.00 33.79 236.54
evacuare...ape de pe terase si material: 6.29 44.04
acoperisuri,d=100-150mm
manopera: 27.50 192.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.L 4203870 Gura scurg.fonta em pentru evac. ape terase buc 7.00 62.00 434.00
si acop.150mm
8 CE20A# Sisteme de jgheaburi tip...brass din tabla m 94.30 28.92 2,727.15
protejata anticorosiv material: 21.42 2,019.90
manopera: 7.50 707.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 9
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
8.L 631171F Jgheaburi tb.olzn prot.plast.lindab acoperis m 94.30 32.00 3,017.60
d=125 mm
9 CE22A# Sisteme de burlane tip brass...din tabla ( m 40.00 36.20 1,448.13
protejata anticorosiv) material: 27.45 1,098.13
manopera: 8.75 350.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.L 6311718 Burlan sror din tabla otel Zn la cald protejata m 40.00 32.00 1,280.00
cu plastic tip lindab pt acoperis cu D= 87 mm si
L= 3 m
10 CE06A# Invelitoare din tabla profilata protejata mp 192.00 43.10 8,274.37
anticoroziv *) ondulata sau cutata, montata pe material: 13.10 2,514.37
pane metalice, inclusiv executarea de dolii,
sorturi, racorduri la cosuri etc. executata pe manopera: 30.00 5,760.00
suprafete mai mari de 40 mp cu...foi de tabla utilaj: 0.00 0.00
profilata cu prindere cu agrafe speciale si transport: 0.00 0.00
suruburi mecanice, de talpa superioara

10.L 5802520 Surub cap hexagonal precis M 20 x 60 buc 960.00 2.35 2,256.00
gr. 8.8 s4272
10.L 3646094 Panou din tabla profilata longitudinal tip mp 220.80 26.80 5,917.44
lindab - profile pentru acoperis ltp 45 cu L= 6
m si L= 900 mm
10.L 7800781 Dolie pt invelitori tip lindab m 27.00 32.80 885.60
10.L 7800782 Pazie pt invelitori tip lindab m 20.00 33.73 674.60
11 IZF01C+ [1] Sistem termoizolant multistrat de fatada cu mp 145.00 91.36 13,246.56
termoizolatie din polistiren expandat gros 10 material: 21.26 3,082.06
cm exclusiv vopsea
manopera: 70.00 10,150.00
utilaj: 0.10 14.50
transport: 0.00 0.00
11.L 20012926 Placa polistiren expandat 10 cm gros. mp 152.25 19.10 2,907.98
12 CF47A01+ [1] Tencuiala decorativa mp 145.00 52.41 7,599.38
material: 32.91 4,771.88
manopera: 19.50 2,827.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13 CK25D# Usi profiluri mase...plastice,2 canaturi,supraf mp 44.24 46.00 2,034.88
toc <= 7 mp,inclusiv armaturi si material: 23.25 1,028.42
accesorii,montate in zid de orice fel la
constructii cu H <= 35 m manopera: 22.75 1,006.46
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.L 6720287 Usa din profile PVC tip schnicks intr-un canat mp 44.24 498.00 22,031.52

14 CK23B# Ferestre din mase plastice cu unul sau mai mp 78.88 38.02 2,999.26
multe canaturi, suprafata toc...intre 1,00 - 2,50 material: 19.77 1,559.70
mp,la constructii cu H <= 35 m
manopera: 18.25 1,439.56
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.L 6720345 Fereastra din profile PVC tip schnicks intr-un mp 78.88 490.00 38,651.20
canat
15 IZE01XA Sorturi glafuri si gulere din tabla al.1,5mm m 60.00 37.70 2,262.01
gros.cu latimea desfasurata pina la 30 cm material: 16.20 972.01
inclusiv
manopera: 21.50 1,290.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 10
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
16 CF01B1 Tencuieli interioare driscuite la pereti si stalpi la mp 640.00 20.66 13,225.36
pereti, executate manual, pe suprafete de material: 1.02 655.76
zidarie de caramida, cu mortar de var-ciment
marca M10-T în grosime medie de 2 cm, manopera: 19.50 12,480.00
exclusiv schela; utilaj: 0.14 89.60
transport: 0.00 0.00
16.L 2101195 Mortar tencuiala M 100 (var hidrat) s 1030 mc 11.52 242.00 2,787.84
17 CQ16A-1+ Tavane false executate din placi de mp 114.00 61.71 7,035.05
gips-carton, montat pe schelet metalic de material: 37.16 4,236.35
sustinere suspendat cu elemente de tip
NONIUS... Cu vata minerala manopera: 23.75 2,707.50
utilaj: 0.80 91.20
transport: 0.00 0.00
17.L 20014661 Placa Toplan din vata minerala bazaltica PLU mp 114.00 9.35 1,065.90
_50 mm gros., 625x 1000mm, 40kg/mc

17.L 20010045 Placa GK 12,5 hidrofugata mp 115.14 9.70 1,116.86


18 CG01A-01% [1] Sapa slab armata 5 cm grosime in pardoseala mp 755.00 37.90 28,615.68
material: 14.18 10,709.46
manopera: 20.50 15,477.50
utilaj: 3.22 2,428.72
transport: 0.00 0.00
19 RPCK44B% Strat suport pt. pardoseli cu sapa autonivelanta mp 623.00 15.31 9,539.75
material: 4.26 2,655.60
manopera: 10.75 6,697.25
utilaj: 0.30 186.90
transport: 0.00 0.00
20 CG03XA [1] Pardoseli din materiale plastice PVC tip mp 623.00 46.18 28,771.11
Teraflex Grflor 9 mm material: 14.98 9,333.51
manopera: 30.00 18,690.00
utilaj: 1.20 747.60
transport: 0.00 0.00
20.L 6715983 Covor PVC tip Teraflex Gerflor 9 mm mp 654.15 120.00 78,498.00
21 CI08C-04% Placaj gresie portel.pe supr.pl.incl.placare mp 130.00 71.58 9,305.18
glaf.supr<60cmp/buc fixate cu pasta mortar material: 1.33 172.68
adeziv - pentru placaj alcatuit din placi su
suprafata mai mare de 60 cmp/buc manopera: 68.75 8,937.50
utilaj: 1.50 195.00
transport: 0.00 0.00
21.L 2600490 Adeziv ceresit cm11 interior/exterior kg 455.00 1.00 455.00
21.L 2422612 Placi ceramice gresie antiderapante mp 136.50 30.90 4,217.85
22 CI06C# Placaj din faianta smaltuita, nesmaltuita, mata mp 120.00 61.68 7,401.67
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si material: 0.43 51.67
format, cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pana la
30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la manopera: 61.25 7,350.00
pereti si stalpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu utilaj: 0.00 0.00
rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai transport: 0.00 0.00
mare de 10 mp...fixate cu adeziv pentru
montarea placajelor

22.L 2400256 Faianta mapisa 23.5x35.5 cm. isis-ga mp 126.00 30.00 3,780.00
22.L 2600490 Adeziv ceresit cm11 interior/exterior kg 324.00 1.00 324.00
23 CF23B01+ Glet Knauf pentru interior aplicat pe,...pe mp 520.00 8.86 4,608.53
tencuieli var-ciment material: 2.61 1,358.53
manopera: 6.25 3,250.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 11
STADIUL FIZIC: Arhitectura
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Arhitectura
24 RPCR25A1 [1] Zugraveli lavabile la pereti si tavane, inclusiv mp 634.00 10.37 6,572.24
amorsa material: 0.86 543.53
manopera: 9.51 6,028.71
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24.L 20030468 Lavabila interior kg 190.20 4.20 798.84
25 CA02B01 [1] Turnat trotuar din beton pe perimetrul cladirii mc 12.00 395.85 4,750.20
cu grosimea de 15 cm si latimea de 70 cm material: 238.35 2,860.20
manopera: 157.50 1,890.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26 TRA06A10 Transportul rutier al betonului-mortarului cu tona 28.80 8.00 230.40
autobetoniera de...5,5mc dist. =10km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 8.00 230.40
27 TRA02A20 Transportul rutier al tona 50.00 12.00 600.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 600.00
28 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 50.00 89.38 4,468.75
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 4,468.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 300.00 25.36 7,608.00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 108.00
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 4,500.00
utilaj: 10.00 3,000.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 440,635.81 137,867.23 10,925.52 830.40 590,258.95
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 3,102.01 0.00 0.00 3,102.01
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 440,635.81 140,969.24 10,925.52 830.40 593,360.96
Cheltuieli indirecte 10.000 % 44,063.58 14,096.92 1,092.55 83.04 59,336.10
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 484,699.39 155,066.16 12,018.07 913.44 652,697.06
Profit 5.000 % 24,234.97 7,753.31 600.90 45.67 32,634.85
Total Inclusiv Beneficiu: 508,934.36 162,819.47 12,618.97 959.11 685,331.91
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
1 TSA02F1 Sapatura manuala de pamant in spatii mc 50.00 56.25 2,812.50
limitate,avand sub 1.00 m sau peste 1.00 m material: 0.00 0.00
latime,executata fara sprijini,cu taluz vertical,la
fundatii,canale,subsoluri,drenuri,trepte de manopera: 56.25 2,812.50
infratire etc....in pamant coeziv mijlociu sau utilaj: 0.00 0.00
foarte coeziv adancime <1.5 m teren tare transport: 0.00 0.00

2 EA10B% Tub de protectie flexibil, montat liber, avand m 125.00 7.75 968.75
diametrul interior de: 20-40 mm material: 0.00 0.00
manopera: 7.75 968.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 12
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
2.L 2100864 Tub protectie cablu d.40 gofrat albastru dublu m 125.00 5.20 650.00
strat
3 EC04D# Cablu pentru energie electrica cu m 125.00 5.27 658.57
sectiunea...95-120 mmp montat liber prin material: 0.02 2.32
asezare pe fundul canalelor
manopera: 5.25 656.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.L 4700013 Cablu ACYABY 5X25 m 125.00 18.41 2,301.25
4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 50.00 7.75 387.50
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. material: 0.00 0.00
teren...teren mijlociu
manopera: 7.75 387.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg 100 0.50 679.80 339.90
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 mc material: 0.00 0.00
cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din :...pamant manopera: 396.90 198.45
coeziv utilaj: 282.90 141.45
transport: 0.00 0.00
6 EA01XA Tub izolant pvc-metalic de orice diametru m 1,025.00 21.30 21,831.63
montat ingropat material: 0.05 50.38
manopera: 21.25 21,781.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6.L 2100865 Tub flexibil (copex) ignifug gri d=20 m 985.00 0.97 955.45
6.L 2100866 Tub flexibil (copex) ignifug gri d=25 m 10.00 1.08 10.80
6.L 2100867 Tub flexibil (copex) ignifug gri d=32 m 30.00 1.38 41.40
7 EA01XB Tub izolant pvc-metalic de orice diametru m 410.00 15.08 6,181.00
montat aparent,pe dibluri de orice fel,console material: 0.08 31.00
existente
manopera: 15.00 6,150.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.L 6704684 Tub izolat tip i.p. (bergman) 25 stas m 10.00 2.00 20.00
6990
7.L 6704696 Tub izolat tip i.p. (bergman) 18 stas m 400.00 1.50 600.00
6990
8 EI19F% [1] Constructii metalice prefabricate...jgheaburi m 80.00 8.75 700.00
pentru cabluri, zincate [1] material: 0.00 0.00
manopera: 8.75 700.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 17000842732 JGHEAB METALIC PERFORAT 300X50 mm m 80.00 92.00 7,360.00
(lxh) CU CAPAC SI DESPARTIOR CURENTI
SLABI
8.L 2020483 PIESA CU ARTICULATIE PENTRU JGHEAB buc 3.00 85.20 255.60
METALIC PERFORAT 300 X 50
8.L 2020484 PIESA DE RAMIFICATIE TIP CRUCE IN ARC buc 1.00 114.00 114.00
90 GRADE JGHEAB METALIC 300 X50
8.L 2020485 PIESA DE COBORARE IN ARC 90 GRADE buc 1.00 106.39 106.39
JGHEAB METALIC 300 X 50
8.L 2501451 PROFIL DE MONTAJ 400mm JGHEAB buc 35.00 12.00 420.00
METALIC
8.L 2501452 PROFIL DE MONTAJ PE PERETE TIP Z buc 6.00 8.28 49.68
300mm JGHEAB METALIC
8.L 2300100 ELEMENT DE SUSTINERE PENTRU TAVANE buc 70.00 6.20 434.00
TRAPEZOIDALE
8.L 3519617 Bara filetata din otel galvanizat pt fixarea buc 70.00 6.15 430.50
colierelor la distanta m8x1000mm
Pag 13
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
8.L 3519618 Bara filetata din otel galvanizat pt fixarea buc 10.00 10.68 106.80
colierelor la distanta m8x2000mm
9 EC03B# Cablu pentru energie electrica cu m 1,355.00 11.49 15,567.82
sectiunea...de 16 montat cu scoabe pe console material: 1.19 1,611.32
fixate cu bolturi implantate
manopera: 10.00 13,550.00
utilaj: 0.30 406.50
transport: 0.00 0.00
9.L 4700014 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si mc 465.00 4.54 2,111.10
fara emisii de halogen tip N2XH 3x1,5mmp
9.L 4700015 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 390.00 5.61 2,187.90
fara emisii de halogen tip N2XH 4x1,5mmp
9.L 4700016 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 40.00 6.06 242.40
fara emisii de halogen tip N2XH 5x1,5mmp
9.L 4700019 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 390.00 6.32 2,464.80
fara emisii de halogen tip N2XH 3x2,5mmp
9.L 4700017 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si m 40.00 13.23 529.20
fara emisii de halogen tip N2XH 5x4mmp
9.L 4700018 Cablu cu intarziere la propagarea flacarii si buc 30.00 28.76 862.80
fara emisii de halogen tip N2XH 5x6mmp
10 ED01A1 Intreruptor manual unipolar, constructie buc 21.00 8.57 179.93
normala sau impermeabila (flans), montat material: 0.57 11.93
îngropat
manopera: 8.00 168.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.L 5405488 Intrerupator simplu ST buc 10.00 6.50 65.00
10.L 5405489 Comutator ST buc 9.00 9.01 81.09
10.L 5405490 Intrerupator cap-scara ST buc 2.00 9.09 18.18
11 ED08A1 Priza bipolara, simpla sau dubla, constructie buc 17.00 8.57 145.65
normala sau constructie impermeabila (flans), material: 0.57 9.65
cu sau fara contact de protectie (nul), montata
îngropat manopera: 8.00 136.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.L 11414610 Priza ST buc 17.00 8.03 136.51
12 EN14A2+ Montare senzori tip contact, monitorizare stare, buc 17.00 15.85 269.44
pe fir/adresabil, radio,...montate aparent pe material: 0.85 14.44
suport metal
manopera: 15.00 255.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12.L 20019143 SENZOR DE MISCARE INTERIOR 360 buc 3.00 38.00 114.00
GRADE
12.L 20019144 SENZOR DE MISCARE EXTERIOR 180 buc 14.00 95.00 1,330.00
GRADE, grad de protectie IP44
13 EA16C# Doza de derivatie pentru cabluri sau tevi de buc 36.00 3.53 127.22
instalatie in mediu...normal tip nbu-pg16; nbu material: 0.03 1.22
pg21
manopera: 3.00 108.00
utilaj: 0.50 18.00
transport: 0.00 0.00
13.L 5500081 DOZA RAMIFICATIE INGROPATA buc 20.00 6.00 120.00
13.L 5537785 DOZA RAMIFICATIE APARENTA, GRAD DE buc 10.00 7.00 70.00
PROTECTIE IP44
13.L 5537890 DOZA RAMIFICATIE APARENTA, GRAD DE buc 6.00 9.00 54.00
PROTECTIE IP55, pentru montarea kiturilor
de emergenta exterioare
Pag 14
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
14 ED07A1 Contactor automat de 10 sau 25 A, racordat la buc 12.00 26.82 321.87
conducte de aluminiu sau de cupru, exclusiv material: 1.07 12.87
racordarea, montat pe dibluri de lemn
manopera: 25.75 309.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14.L 17000556489 CONTACTOR MONOFAZAT DE 16A, 2NO buc 4.00 36.22 144.88
14.L 5405491 COMUTATOR CU CAME (0-1) 16A buc 4.00 47.04 188.16
14.L 17000780836 COMUTATOR CU CAME (1-0-2) 16A buc 3.00 49.37 148.11
14.L 5500123 BUTON ANTIPANICA, montaj pe tabloul buc 1.00 37.09 37.09
TD-SP
15 EE12B1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 61.00 15.93 971.73
tubulare neetans, montat pe dibluri de material material: 0.68 41.48
plastic
manopera: 15.25 930.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15.L 2806380 Corp de iluminat cu LED 20W, tip proiector buc 10.00 119.00 1,190.00
exterior, grad de protec?ie IP54, montaj
aparent pe perete - se vor livra aparatele cu
accesorii de montaj
15.L 2806381 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 8.00 72.00 576.00
18W, montaj aparent pe tavan - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
15.L 2806382 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 8.00 97.00 776.00
25W, montaj aparent pe tavan - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
15.L 2806383 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 2.00 105.00 210.00
30W, grad de protectie IP65, montaj aparent
pe tavan - se vor livra aparatele cu accesorii
de montaj
15.L 2806384 Corp de iluminat cu LED 6W, tip aplica de buc 2.00 21.00 42.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
15.L 2806385 Corp de iluminat cu LED 12W, tip aplica de buc 5.00 28.00 140.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
15.L 2806386 Corp de iluminat cu LED 14W, tip aplica de buc 9.00 30.00 270.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
15.L 2806387 Corp de iluminat cu LED 18W, tip aplica de buc 2.00 33.00 66.00
tavan, grad de protectie IP54 - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
15.L 2806388 Corp de iluminat cu LED 12W tip APLICA DE buc 3.00 28.00 84.00
PERETE pentru exterior, grad de protectie
IP54, montaj aparent – se vor livra aparatele
cu accesorii de montaj
15.L 2806389 Corp de iluminat cu LED 18W tip APLICA DE buc 4.00 33.00 132.00
PERETE pentru exterior, grad de protectie
IP54, montaj aparent – se vor livra aparatele
cu accesorii de montaj
15.L 2806390 Corp de iluminat cu led pentru asigurarea buc 8.00 148.00 1,184.00
iluminatului de siguranta pentru marcarea
cailor de evacuare, echipate cu acumulatori
pentru a asigura o autonomie de 3h, montaj
aparent – se vor livra aparatele cu accesorii de
montaj
Pag 15
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
16 EE12E1 Corp de iluminat, pentru lampi fluorescente buc 64.00 18.03 1,153.75
tubulare neetans, montat pe constructii material: 0.53 33.75
(console) metalice
manopera: 17.50 1,120.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16.L 17000554125 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 48.00 172.00 8,256.00
55W, grad de protectie IP65, rezistenta
mecanica IK08, montaj suspendat - se vor livra
aparatele cu accesorii de montaj
16.L 2806391 Corp de iluminat cu MODULE LED LINIARE buc 16.00 463.00 7,408.00
55W, grad de protectie IP65, rezistenta
mecanica IK08, montaj suspendat, varianta cu
kit de emergenta cu o autonomie de minim 1
ora pentru asigurarea iluminatului de siguranta
anitpanica - se vor livra aparatele cu a

17 46239218 Kit de emergenta pentru corpuri de iluminat cu buc 2.00 216.00 432.00
led de 30W cu o autonomie de 3 ore, pentru material: 216.00 432.00
asigurarea iluminatului de siguranta pentru
continuarea lucrului in centrala termica manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 46239219 Kit de emergenta pentru aplica de tavan cu led buc 3.00 175.00 525.00
de 14W cu o autonomie de 3 ore, pentru material: 175.00 525.00
asigurarea iluminatului de siguranta pentru
evacuare manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 46239220 Kit de emergenta pentru aplica de perete cu buc 3.00 170.00 510.00
led de 12W cu o autonomie de 3 ore, pentru material: 170.00 510.00
asigurarea iluminatului de siguranta pentru
evacuare manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 EG01XA Tija de capare pt.paratraznete,din teava ol zn kg 20.00 38.32 766.47
sau prof.met.zn,mont.sup exis.la cladiri h pina material: 0.67 13.47
25m
manopera: 11.25 225.00
utilaj: 26.40 528.00
transport: 0.00 0.00
20.L 8000370 Tija captare paratraznet tip pv-1 h=5 m (tiab) kg 20.60 6.54 134.72

21 EG01A1 [1] PDA cu avansul amorsarii de 25us buc 1.00 3,840.96 3,840.96
material: 3,770.71 3,770.71
manopera: 70.25 70.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22 EG11B1 Piesa pentru racordarea conductei instalatiilor buc 50.00 17.30 864.80
de paratrasnet la diversele parti metalice ale material: 5.55 277.30
constructiei: la conducte de instalatii (tip C)
manopera: 11.75 587.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23 EG10A1 Cutie cu eclisa de legatura, pentru centura de buc 5.00 65.94 329.70
împamîntare material: 31.44 157.20
manopera: 34.50 172.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 16
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
24 4625570 Contor lovituri paratrasnet buc 1.00 810.00 810.00
material: 810.00 810.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25 EG02XD Conducta met.captare mont.acoperis sau de m 45.00 50.44 2,269.62
coborirezid pe acop.panta 15grad.,25m inal.cu material: 5.44 244.62
console,plac
manopera: 45.00 2,025.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 8000365 Conductor captare/coborare OLZN DN8mm m 45.00 2.47 111.15

25.L 8000367 Piesa de racord din banda de ol-zn tip lrc-01 buc 11.25 7.98 89.78
(tiab)
26 EG08A1 Conducta de legare la pamînt, a instalatiei de m 100.00 37.81 3,780.56
paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin material: 16.56 1,655.56
legarea la pamânt, montata în pamânt, inclusiv
saparea si umplerea santului, conducta fiind manopera: 21.25 2,125.00
din banda de otel zincata, de 40x4 mm, utilaj: 0.00 0.00
montata în teren usor sau mijlociu transport: 0.00 0.00

27 EG05XC Electrod pentru prize de pamint din teava de buc 8.00 337.26 2,698.06
otel 2 sau 2 1/2",forat in teren normal cu material: 67.26 538.06
imbun.cal.pr
manopera: 230.00 1,840.00
utilaj: 40.00 320.00
transport: 0.00 0.00
27.L 5900803 Electrod sud.ol.nealiat s 1125/2 e48t kg 1.60 9.44 15.10
superextra 2
27.L 7319486 Electrod zincat pentru prize de pa-mint tc tip buc 8.00 67.24 537.92
C1
28 EB01B# Conductor de al sau cu, izolat, introdus in m 25.00 1.02 25.57
tuburi sau tevi de protectie cu sectiunea...6-16 material: 0.02 0.57
mmp
manopera: 1.00 25.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.L 4700019 Cablu electric H07RN-F 1x16 buc 25.00 17.37 434.25
29 EF02C1 Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe buc 4.00 72.13 288.52
perete sau în nisa, tabloul având suprafata de material: 15.38 61.52
0,91-1,50 mp
manopera: 56.75 227.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.L 5537968 TABLOU ELECTRIC TG, conform schema buc 1.00 3,026.55 3,026.55
monofilara
29.L 5537969 TABLOU ELECTRIC TCT, conform schema buc 1.00 2,600.00 2,600.00
monofilara
29.L 5537970 TABLOU ELECTRIC TD-SP, conform schema buc 1.00 2,900.00 2,900.00
monofilara
29.L 5720086 Centrala detectie CO cu 3 zone buc 4.00 2,200.00 8,800.00
30 7000546 Detector de fum cu cablu inclus buc 25.00 142.00 3,550.00
material: 142.00 3,550.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 17
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
31 46239223 Senzor de temperatura pt sisteme antiincendiu buc 1.00 683.24 683.24
material: 683.24 683.24
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32 7345163 Sirena exterior buc 1.00 887.32 887.32
material: 887.32 887.32
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33 17000886546 Sirena interioara buc 1.00 548.92 548.92
material: 548.92 548.92
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34 5500124 Buton de incendiu buc 3.00 62.00 186.00
material: 62.00 186.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35 EF09A1 Racordarea conductelor din cupru, la borne buc 250.00 1.75 437.50
(aparate, motoare, tablouri electrice), conducta material: 0.00 0.00
având sectiunea de pîna la 10 mmp (exclusiv)
manopera: 1.75 437.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36 EI02G1 Etansarea spatiului dintre cablu si teava de buc 20.00 16.27 325.42
protectie la treceri prin ziduri material: 4.27 85.42
manopera: 12.00 240.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37 EH05B1 Încercarea tablourilor de distributie, de buc 4.00 276.25 1,105.00
comanda de protectie, de semnalizare, a material: 0.00 0.00
pupitrelor de comanda si a cutiilor metalice cu
cleme tablouri din cutii capsulate în numar de manopera: 96.25 385.00
maximum 10 utilaj: 180.00 720.00
transport: 0.00 0.00
38 W1P08A Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de buc 5.00 45.77 228.86
instalatii electrice la...constructii material: 0.77 3.86
manopera: 45.00 225.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39 TRA02A20 Transportul rutier al tona 2.00 12.00 24.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 24.00
40 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 2.00 89.38 178.75
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 178.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 100.00 25.36 2,536.00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 36.00
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 1,500.00
utilaj: 10.00 1,000.00
transport: 0.00 0.00
Pag 18
STADIUL FIZIC: Instalatii electrice
0 1 2 3 4 5=3x4
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 80,541.70 60,494.45 3,133.95 24.00 144,194.10
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 1,361.13 0.00 0.00 1,361.13
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 80,541.70 61,855.57 3,133.95 24.00 145,555.22
Cheltuieli indirecte 10.000 % 8,054.17 6,185.56 313.40 2.40 14,555.52
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 88,595.87 68,041.13 3,447.35 26.40 160,110.74
Profit 5.000 % 4,429.79 3,402.06 172.37 1.32 8,005.54
Total Inclusiv Beneficiu: 93,025.66 71,443.19 3,619.71 27.72 168,116.28
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
TSC02XA Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 2.40 903.60 2,168.64
0,21-0,39mc inpamint cu umid.nat.descarc.in mc material: 0.00 0.00
depoz.teren cat.i
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 903.60 2,168.64
transport: 0.00 0.00
2 ACE08A1 Umplutura in sant. la cond. de alim. cu apa si mc 40.00 61.38 2,455.00
canalizare cu: nisip material: 46.13 1,845.00
manopera: 15.25 610.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 TRA01A10 Transportul rutier tona 68.00 6.00 408.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 10 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 408.00
4 TSD01B1 Imprastierea cu lopata a pamant. afinat,strat mc 210.00 7.75 1,627.50
uniform 10-30cm. gros cu sfarim. bulg. material: 0.00 0.00
teren...teren mijlociu
manopera: 7.75 1,627.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5 TSD05B1 Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 Kg 100 2.10 679.80 1,427.58
a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 mc material: 0.00 0.00
cm grosime,exclusiv udarea fiecarui strat in
parte,umpluturile executandu-se din :...pamant manopera: 396.90 833.49
coeziv utilaj: 282.90 594.09
transport: 0.00 0.00
6 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 40.00 6.00 240.01
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.01
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 240.00
7 GD17A% Teava din polietilena pentru...conducte de m 110.00 10.12 1,113.67
distributie montata in sant cu dn=pana la material: 1.69 186.37
63mm
manopera: 2.25 247.50
utilaj: 6.18 679.80
transport: 0.00 0.00
7.L 7106276 Teava din polietilena PE 80 SDR11 dexT = m 110.00 10.85 1,193.50
63mm, pn6
7.L 7106372 Cot pe80 sdr11 45gr 63mm sr buc 2.00 65.00 130.00
7.L 7106376 Cot pe80 sdr11 90gr 63mm sr buc 6.00 68.00 408.00
7.L 7106381 Fiting de tranzitie 63 mm pe-60,3 mm ol buc 2.00 101.00 202.00
Pag 19
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
8 AcD27C4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m 75.00 24.75 1,856.25
garnituri, pentru instalatii de canalizare material: 0.00 0.00
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=300-400 mm , lungime tronson teava manopera: 24.75 1,856.25
6m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 20013953 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura m 76.50 103.00 7,879.50
D=315x9.2mm; L=6.0m
9 AcD27B4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m 105.00 19.00 1,995.00
garnituri, pentru instalatii de canalizare material: 0.00 0.00
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=150-200 mm , lungime tronson teava manopera: 19.00 1,995.00
6m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.L 20013943 Tub uPVC-KG SN8 cu mufa si garnitura m 107.10 31.37 3,359.73
D=160x4.7mm; L=6.0m
10 AcD27A4+ Tuburi Wavin PVC-KG imbinate prin mufe si m 110.00 15.00 1,650.00
garnituri, pentru instalatii de canalizare material: 0.00 0.00
exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=110-125 mm , lungime tronson teava manopera: 15.00 1,650.00
6m utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.L 20013935 Tub uPVC-KG cu mufa si garnitura m 112.20 14.98 1,680.76
D=110x3.0mm; L=3.0m
11 AcD28B3+ Piese de legatura Wavin PVC-KG imbinate buc 46.00 10.00 460.00
prin mufe si garnituri, pentru instalatii de material: 0.00 0.00
canalizare exterioara, cu diametrul nominal
de:...Dn=150-200 mm , cot, reductie, piesa de manopera: 10.00 460.00
curatire, utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11.L 2304329 Cot PVC KG la 45 grd, DN = 110 mm buc 26.00 8.20 213.20
11.L 2304865 Ramificatie PVC KG la 45 grd, DN = buc 14.00 12.50 175.00
110-50-110 mm
11.L 2304866 Ramificatie PVC KG la 45 grd, DN = 110-110 buc 2.00 9.20 18.40
mm
11.L 2306299 Reductie PVC KG, DN = 110-75 mm buc 4.00 6.20 24.80
12 ACE09A1 [2] Montare (inclus. procurare) camine de buc 1.00 1,375.00 1,375.00
apometru conform detaliului, inclusiv placa si material: 1,250.00 1,250.00
capac
manopera: 125.00 125.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13 AcE183B02+ Camin inspectie VALROM cu baza D.315 mm3 buc 6.00 538.82 3,232.91
intrari / 1 iesire, prelungire camin L=1 m, D.200 material: 475.92 2,855.51
mm
manopera: 62.90 377.40
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13.L 20027621 Capac+rama <kompactkit> fonta a15 pas liber buc 6.00 290.00 1,740.00
d315 tub telescop h=320
14 SB16A1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 15.00 19.98 299.64
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material: 2.23 33.39
pamant,suspend. planseu,cu d= 32mm
manopera: 17.75 266.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15 SB16C1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 47.00 21.90 1,029.46
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material: 3.65 171.71
pamant,suspend. planseu,cu d= 50mm
manopera: 18.25 857.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 20
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
16 SB16D1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 8.00 15.03 120.23
canalizare,Montare aparent in hisa,ingrop. material: 6.03 48.23
pamant,suspend. planseu,cu d= 75mm
manopera: 9.00 72.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 SB16E1 Teava pvc-u neplastifiata...pentru m 4.00 20.25 81.02
canalizare,Montare aparent in nisa,ingrop. material: 9.75 39.02
pamant,suspend. planseu,cu d=110 mm
manopera: 10.50 42.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 SB06A# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 16.00 9.82 157.10
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 0.57 9.10
lipire,dn= 40 mm
manopera: 9.25 148.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18.L 6712227 Cot PVC tip U la 45 grade DN 32 nii 2167 buc 16.00 0.94 15.04
19 SB06B# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 34.00 10.72 364.56
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 0.72 24.56
lipire,dn= 50 mm
manopera: 10.00 340.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19.L 6712241 Cot PVC tip U la 45 grade DN 50 nii buc 34.00 1.15 39.10
2167
20 SB06D# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 18.00 15.78 283.97
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 2.03 36.47
lipire,dn= 110 mm
manopera: 13.75 247.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20.L 6712265 Cot PVC tip U la 45 grade DN 110 nii buc 18.00 5.63 101.34
2167
21 SB06B# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 4.00 10.84 43.38
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 0.84 3.38
lipire,dn= 50 mm
manopera: 10.00 40.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21.L 6712807 Ramificatie PVC-u simpla 45gr dn50x50 cod buc 4.00 4.20 16.80
kaea050/050x45
22 SB06D# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 4.00 15.79 63.18
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 2.04 8.18
lipire,dn= 110 mm
manopera: 13.75 55.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
22.L 6712863 Ramificatie simpla PVC-u 45 grd. 110-110 buc 4.00 6.39 25.56
nii 2167
23 SB06D# Piese ...legatura (cot,piesa curat,mufa buc 4.00 16.10 64.40
dubl,comp dilat,red)din teava pvc (u) Montare material: 2.35 9.40
lipire,dn= 110 mm
manopera: 13.75 55.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23.L 6715504 Piesa curatire din PVC cu capac D = 110 mm buc 4.00 18.60 74.40
nii 2167
24 46239224 Aerator cu membrana d.75 buc 1.00 215.40 215.40
material: 215.40 215.40
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 21
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
25 SB24A# Sifon de pardoseala din fonta...emailata,avand buc 9.00 27.07 243.65
diametrul nominal de 50 mm, simplu material: 6.32 56.90
manopera: 20.75 186.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 2455145 SIFON <SafeKIT> CU IN D.50 OUT D.56 buc 3.00 132.09 396.27
ORIZONTALE
25.L 2455146 SIFON <SafeKIT> CU IN D.50 OUT D.50 buc 6.00 117.19 703.14
VERTICALE
26 RPSA21A# Montarea tevii din material plastic m 75.00 9.45 708.82
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 33.82
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.00 675.00
de:...20mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.L 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 75.00 4.14 310.50
26.L 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 22.00 0.45 9.90

26.L 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 1.00 0.77 0.77

26.L 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 buc 6.00 0.39 2.34
mm
26.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.65 45.67 75.36

27 RPSA21B# Montarea tevii din material plastic m 2.00 10.20 20.40


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 0.90
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.75 19.50
de:...25mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 2.00 5.98 11.96
27.L 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm buc 1.00 1.19 1.19

27.L 6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x buc 2.00 0.41 0.82
20 mm
27.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0.05 45.67 2.10

28 RPSA21C# Montarea tevii din material plastic m 15.00 11.71 175.64


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.46 6.89
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 11.25 168.75
de:...32mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.L 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 15.00 9.48 142.14
28.L 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm buc 1.00 1.37 1.37

28.L 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm buc 10.00 2.57 25.70

28.L 6719517 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 16.00 0.51 8.16
20 mm
29 RPSA21D# Montarea tevii din material plastic m 32.00 12.22 390.97
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.47 14.97
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 11.75 376.00
de:...40mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.L 6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm m 32.00 14.35 459.20
29.L 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm buc 12.00 1.99 23.88

29.L 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm buc 12.00 4.60 55.20
Pag 22
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
29.L 6719519 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x buc 12.00 0.92 11.04
20 mm
29.L 6719521 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x buc 1.00 1.46 1.46
32 mm
29.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0.93 45.67 42.38

30 RPSA21E# Montarea tevii din material plastic m 18.00 13.83 248.87


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.58 10.37
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 13.25 238.50
de:...50mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30.L 6717091 Tub din polipropilena, diametrul de 50 mm m 18.00 22.54 405.72
30.L 6719489 Cot din polipropilena, avind diametrul 50 mm buc 5.00 3.64 18.20

30.L 6719497 Teu din polipropilena avind diametrul 50 mm buc 10.00 9.00 90.00

30.L 6719522 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x buc 6.00 1.30 7.80
20 mm
30.L 6719524 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x buc 2.00 1.45 2.90
32 mm
30.L 6719525 Reductie din polipropilena avind diametrul 50 x buc 1.00 1.48 1.48
40 mm
31 RPSA21F# Montarea tevii din material plastic m 10.00 15.08 150.85
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.58 5.85
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 14.50 145.00
de:...63mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.L 6717092 Tub din polipropilena, diametrul de 63 mm m 10.00 35.70 357.00
31.L 6719490 Cot din polipropilena, avind diametrul 63 mm buc 4.00 7.15 28.60

31.L 6719526 Reductie din polipropilena avind diametrul 63 x buc 8.00 2.19 17.52
25 mm
31.L 6719529 Reductie din polipropilena avind diametrul 63 x buc 8.00 3.46 27.68
50 mm
31.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 0.35 45.67 15.98

32 2020481 Piesa mixta PPR-FC FI 20x1/2 buc 42.00 10.94 459.48


material: 10.94 459.48
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
33 2020560 piesa mixta PPR-FC FI 50x 1 1/2 buc 1.00 36.25 36.25
material: 36.25 36.25
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34 17000759472 Piesa mixta PPR-FC FI 63*2 buc 1.00 62.65 62.65
material: 62.65 62.65
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35 IZJ06A [1] Termoizolatie tip Kaiflex ST 9x22 buc 75.00 26.80 2,010.28
material: 1.55 116.53
manopera: 25.25 1,893.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 23
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
36 IZJ06B [1] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x28 buc 2.00 35.06 70.11
material: 1.81 3.61
manopera: 33.25 66.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37 IZJ06B [2] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x35 buc 15.00 35.26 528.86
material: 2.01 30.11
manopera: 33.25 498.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38 IZJ06B [3] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x42 buc 32.00 35.56 1,137.84
material: 2.31 73.84
manopera: 33.25 1,064.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
39 IZJ06B [4] Termoizolatie tip Kaiflex St 9x53 buc 28.00 37.06 1,037.61
material: 3.81 106.61
manopera: 33.25 931.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40 SC07A1 [1] Montare lavoar buc 8.00 213.14 1,705.10
material: 5.64 45.10
manopera: 207.50 1,660.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40.L 2308551 Lavoar complet ( prevazut cu baterie ?i sifon) buc 8.00 422.49 3,379.92

41 SC02A# Cada pentru dus din fonta...emailata, tabla buc 10.00 65.75 657.50
emailata, polimetacril etc. material: 19.50 195.00
manopera: 46.25 462.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41.L 2308532 Cada de dus (prevazuta cu baterie ?i sifon) buc 10.00 650.00 6,500.00
42 SC13A1 Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon buc 1.00 52.69 52.69
interior...s tip . . . material: 1.94 1.94
manopera: 50.75 50.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42.L 2308552 Vas WC cu rezervor la semiinaltime (prevazut buc 1.00 320.00 320.00
cu capac)
43 SC26A2 Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu buc 8.00 103.17 825.35
dimens....500x600mm material: 78.67 629.35
manopera: 24.50 196.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 SC20XA Suport din portelan pt. hirtie montat pe perete buc 6.00 47.92 287.52
material: 37.17 223.02
manopera: 10.75 64.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45 SC15XA Portprosop montat pe perete buc 8.00 12.95 103.60
material: 1.70 13.60
manopera: 11.25 90.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 24
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii sanitare
45.L 4201171 Port - prosop alama cu un brat de perete buc 8.00 34.00 272.00
tip U 600mm
46 SC18XA Sapuniera din portelan montata pe perete buc 8.00 40.29 322.29
material: 31.54 252.29
manopera: 8.75 70.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47 SD05A# Robinet reglaj, drepentru sau coltar,Montare buc 46.00 7.77 357.56
inaintea armaturilor de la...obiecte material: 0.27 12.56
sanit,d=3/8 -1/2
manopera: 7.50 345.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47.L 4201779 Robinet colt reglaj alama nich. 1/2 s buc 46.00 18.20 837.20
751/i
48 46239225 Portperie wc buc 6.00 26.00 156.00
material: 26.00 156.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49 RPSD31B# Montarea hidrantului interior, pentru cladiri, cu buc 2.00 1,037.49 2,074.98
diametrul de 2", montat:...pe perete (cu cutie si material: 917.49 1,834.98
rama)
manopera: 120.00 240.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49.L 6619061 Furtun cauciucat pentru incendiu tip D 1 m 40.00 8.00 320.00
s 2164
50 TRA02A20 Transportul rutier al tona 10.00 12.00 120.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 120.00
51 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 10.00 89.38 893.75
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 893.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 20.00 25.36 507.20
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 7.20
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 300.00
utilaj: 10.00 200.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 43,173.70 22,541.65 3,778.35 768.00 70,261.70
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 507.19 0.00 0.00 507.19
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 43,173.70 23,048.84 3,778.35 768.00 70,768.89
Cheltuieli indirecte 10.000 % 4,317.37 2,304.88 377.84 76.80 7,076.89
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 47,491.07 25,353.72 4,156.19 844.80 77,845.78
Profit 5.000 % 2,374.55 1,267.69 207.81 42.24 3,892.29
Total Inclusiv Beneficiu: 49,865.63 26,621.41 4,364.00 887.04 81,738.07
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
Pag 25
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
1 IB01A01 [1] Montare radiatoare din fonta,apa calda cu buc 25.00 63.60 1,590.10
coloane libere sau coloane unite [1] material: 1.10 27.60
manopera: 62.50 1,562.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
1.L 5709072 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 4.00 132.21 528.84
400
1.L 5709073 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 8.00 159.74 1,277.92
500
1.L 5709074 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 1.00 181.78 181.78
600
1.L 5709075 Radiator din otel tip panou 22- H = 600 si L = buc 3.00 205.47 616.41
700
1.L 5709141 Radiator din otel tip panou 33- H = 300 si L = buc 9.00 496.63 4,469.67
1800
2 2455365 Set suport radiator buc 25.00 5.00 125.00
material: 5.00 125.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3 ID01A2 Robinet ventil dublu reglaj de colt pentru buc 25.00 4.81 120.30
Instalatie incalzire centrala cu d: 1/2 material: 0.56 14.05
manopera: 4.25 106.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
3.L 2201027 Robinet tur termostatat 1/2" buc 25.00 65.00 1,625.00
4 ID02A2 Teu reglare pentru Instalatie incalzire centr. buc 25.00 5.09 127.32
cu d: 1/2 material: 0.84 21.07
manopera: 4.25 106.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4.L 3811354 Robinet reglaj retur (detentor) 1/2" buc 25.00 21.40 535.00
5 ID16A1 Robinet de trecere cu ventil si mufe,cu d 3/8 buc 25.00 4.10 102.47
montat pe conducte de aerisire material: 0.35 8.72
manopera: 3.75 93.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5.L 4203184 Ventil automat de aerisire 3/8" buc 25.00 48.00 1,200.00
6 4500011 Cap termostatic pentru radiatoare cod buc 25.00 52.68 1,317.00
4o250400 material: 52.68 1,317.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 RPSA21A# Montarea tevii din material plastic m 180.00 9.45 1,701.16
(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 81.16
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.00 1,620.00
de:...20mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7.L 6717087 Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm m 180.00 4.14 745.20
7.L 6719485 Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm buc 80.00 0.45 36.00

7.L 6719493 Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm buc 22.00 0.77 16.94

7.L 6719477 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 buc 16.00 0.39 6.24
mm
7.L 2020481 Piesa mixta PPR-FC FI 20x1/2 buc 50.00 10.94 547.00
Pag 26
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
7.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 3.96 45.67 180.85

8 RPSA21B# Montarea tevii din material plastic m 60.00 10.20 612.05


(PE,PP,PP-R si similare) imbinata prin sudura material: 0.45 27.05
prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit
si social-culturale, teava avand diametrul manopera: 9.75 585.00
de:...25mm utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
8.L 6717088 Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm m 60.00 5.98 358.80
8.L 6719486 Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm buc 20.00 0.69 13.80

8.L 6719494 Teu din polipropilena avind diametrul 25 mm buc 14.00 1.19 16.66

8.L 6719515 Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x buc 20.00 0.41 8.20
20 mm
8.L 6719478 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 buc 8.00 0.49 3.92
mm
8.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.38 45.67 63.02

9 SA21C# Teava din material plastic( pp,pe,pp-r si m 115.00 5.96 685.33


similare) imbinata prin sud prin electrofuziune material: 0.46 52.83
in coloane, la cladiri de locuit si soc-cult. avand
diametrul d=32 mm manopera: 5.50 632.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9.L 6717089 Tub din polipropilena, diametrul de 32 mm m 115.00 9.48 1,089.74
9.L 6719487 Cot din polipropilena, avind diametrul 32 mm buc 60.00 1.37 82.20

9.L 6719495 Teu din polipropilena avind diametrul 32 mm buc 10.00 2.57 25.70

9.L 6719517 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 12.00 0.51 6.12
20 mm
9.L 6719518 Reductie din polipropilena avind diametrul 32 x buc 6.00 0.67 4.02
25 mm
9.L 6719479 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 32 buc 20.00 0.89 17.80
mm
9.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.69 45.67 77.21

10 SA21D# Teava din material plastic( pp,pe,pp-r si m 80.00 6.72 537.43


similare) imbinata prin sud prin electrofuziune material: 0.47 37.43
in coloane, la cladiri de locuit si soc-cult. avand
diametrul d=40 mm manopera: 6.25 500.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10.L 6717090 Tub din polipropilena, diametrul de 40 mm m 80.00 14.35 1,148.00
10.L 6719488 Cot din polipropilena, avind diametrul 40 mm buc 32.00 1.99 63.68

10.L 6719496 Teu din polipropilena avind diametrul 40 mm buc 4.00 4.60 18.40

10.L 6719521 Reductie din polipropilena avind diametrul 40 x buc 6.00 1.46 8.76
32 mm
10.L 6719480 Mufa polipropilena avind diametrul exterior 40 buc 22.00 1.26 27.72
mm
10.L 2020592 Piesa mixta PPR-FC FI 40x1 1/4 buc 4.00 27.50 110.00
10.L 17000759472 Piesa mixta PPR-FC FI 63*2 buc 2.00 62.65 125.30
10.L 3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w ora 1.34 45.67 61.02
Pag 27
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
11 2605863 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 184.00 2.30 423.20
teava, D = 13x22 mm material: 2.30 423.20
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
12 2605864 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 70.00 2.40 168.00
teava, D = 13x28 mm material: 2.40 168.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
13 2605865 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 119.00 2.90 345.10
teava, D = 13x35 mm material: 2.90 345.10
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
14 2605866 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 92.00 3.30 303.60
teava, D = 13x42 mm material: 3.30 303.60
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
15 2605868 Termoizolatie speciala (mansoane) pentru m 15.00 6.00 90.00
teava, D = 13x64 mm material: 6.00 90.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
16 IE03A1 Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru m 240.00 2.25 540.00
alim. aeroterme si baterii cu d: 3/8 la 1 toli material: 0.00 0.00
manopera: 2.25 540.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
17 IE03B1 Efectuare proba etans. la pres. a cond. pentru m 195.00 3.75 731.25
alim. aeroterme si baterii cu d: 1 1/4 la 2 toli material: 0.00 0.00
manopera: 3.75 731.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
18 IE04A1 Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a m 240.00 2.25 540.00
cond. de alim aeroterme si baterii cu d: 3/8 la material: 0.00 0.00
1
manopera: 2.25 540.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
19 IE04B1 Efectuare proba dilat.-contract. si funct. a m 195.00 4.00 780.00
cond. de alim aeroterme si baterii cu d: 1 1/4 material: 0.00 0.00
la 2
manopera: 4.00 780.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
20 IE07C1 Spalarea cu apa potabila a instalatiei interioare mp 100.00 6.25 625.00
de incalzire centrala cu sup. corp 201-500 mp. material: 0.00 0.00
manopera: 6.25 625.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
21 RPCG17B_01+ Strapungeri man.in buc 10.00 40.56 405.60
zidarie-caramida,s.max.28x14cm,in material: 27.66 276.60
ved.mont.tirantilor
in:zidarie,grosime14-28cm - Pentru strapungeri manopera: 12.75 127.50
executate mecanizat ( cu burghiu hilti ) utilaj: 0.15 1.50
transport: 0.00 0.00
Pag 28
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
22 ATD37XB Astuparea cu mortar de ciment a gaurilor din buc 10.00 13.35 133.47
zida-rie, grosime pina la 20 cm material: 0.10 0.97
manopera: 13.25 132.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
23 IC39B1#asim Distribuitor / Colector OL 2" cu-3 circuite buc 2.00 13.64 27.29
(1x1'''''''', 2x1''''''''1/2) material: 1.64 3.29
manopera: 11.25 22.50
utilaj: 0.75 1.50
transport: 0.00 0.00
23.L 46239226 Distribuitor/colector cu 3 circuite OL 2’’1/2; buc 2.00 750.00 1,500.00
L=1100mm;
24 SA01B1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 4.00 16.43 65.73
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 1.68 6.73
in...legaturi d= 1/2toli
manopera: 14.75 59.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
24.L 3306041 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 15( m 4.04 7.85 31.71
1/2) OL 32 1 s 7656
25 SA01C1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 10.00 19.95 199.52
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 2.20 22.02
in...legaturi d= 3/4toli
manopera: 17.75 177.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
25.L 3306053 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 20( m 10.10 9.57 96.66
3/4) OL 32 1 s 7656
26 SA01D1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 4.00 24.17 96.67
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 3.17 12.67
in...legatura turi d=1 toli
manopera: 21.00 84.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
26.L 3306065 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 25(1 m 4.04 15.05 60.80
) OL 32 1 s 7656
27 SA01E1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 12.00 32.74 392.89
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 5.49 65.89
in...le aturi d=1 1/4toli
manopera: 27.25 327.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
27.L 3306077 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 32(1 m 12.12 17.93 217.31
1/4) OL 32 1 s 7656
28 SA01F1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 3.00 37.20 111.61
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 6.70 20.11
in...legaturi d=1 1/2toli
manopera: 30.50 91.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
28.L 3306089 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 40(1 m 3.03 25.43 77.05
1/2) OL 32 1 s 7656
29 SA01G1 Teava otel sudata longit. pentru Instalatie m 20.00 50.25 1,005.04
zincata cu filet+mufa Montare la constr. ind. material: 11.25 225.04
in...le aturi d=2 toli
manopera: 39.00 780.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
29.L 3306091 Teava pentru instalatii.zinc nefil.m - 50(2 m 20.20 35.32 713.46
) OL 32 1 s 7656
Pag 29
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
30 ID03XD Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de buc 38.00 21.80 828.49
incalzire centrala,diam.nominal 2" material: 3.05 115.99
manopera: 18.75 712.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
30.L 46239227 Robineti sferici cu racord olandez 1/2 buc 9.00 21.63 194.67
30.L 46239228 Robineti sferici cu racord olandez 3/4 buc 7.00 30.15 211.05
30.L 46239229 Robineti sferici cu racord olandez 1 1/4 buc 8.00 75.02 600.16
30.L 46239230 Robineti sferici cu racord olandez 1 1/2 buc 2.00 110.64 221.28
30.L 46239231 Robineti sferici cu racord olandez 2 buc 12.00 173.91 2,086.92
31 ID06A1 Robinet cu sertar pana , cu mufe , pentru buc 12.00 6.22 74.68
instalatie incalzire centrala , cu d: 1/2 material: 0.72 8.68
manopera: 5.50 66.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
31.L 4202231 Robinet portfurtun alama dn1/2 cod 40734842 buc 10.00 28.30 283.00

31.L 4626372 Vana STAD15, de reglaj 2,93 buc 1.00 277.48 277.48
31.L 4626373 Vana STAD15, de reglaj 2,77 buc 1.00 207.93 207.93
32 SE56A-1# Filtru pentru apa potabila, cu...flanse pentru buc 1.00 63.38 63.38
montaj pe conducta,dimensi 1 - 2 (corectie) material: 5.88 5.88
manopera: 57.50 57.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
32.L 2806231 Filtru Y 2" buc 1.00 235.19 235.19
33 5700047 Clapeta de sens unic cu arc 3/4" buc 1.00 21.00 21.00
material: 21.00 21.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
34 5700048 Clapeta de sens unic cu arc 1 1/4" buc 2.00 42.00 84.00
material: 42.00 84.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
35 5700049 Clapeta de sens unic cu arc 2" buc 2.00 82.00 164.00
material: 82.00 164.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36 RPID12C# Montarea robinetului cu 3 cai, cu presgarnitura, buc 2.00 108.67 217.34
cu flanse,din fonta, avind diametrul 40 mm material: 85.92 171.84
manopera: 22.75 45.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
36.L 4626374 Vana cu 3 cai cu servomotor 1 1/4 buc 2.00 1,718.39 3,436.78
37 RPID12D# Montarea robinetului cu 3 cai, cu presgarnitura, buc 1.00 116.82 116.82
cu flanse,din fonta, avind diametrul 50 mm material: 88.32 88.32
manopera: 28.50 28.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
37.L 4626375 Vana cu 3 cai cu servomotor 2 " buc 1.00 2,208.05 2,208.05
Pag 30
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
38 RPID12D# Montarea robinetului cu 3 cai, cu presgarnitura, buc 1.00 136.82 136.82
cu flanse,din fonta, avind diametrul 50 mm material: 108.32 108.32
manopera: 28.50 28.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
38.L 4626377 Vana cu 3 cai termostatata cu regim de reglaj buc 1.00 2,708.05 2,708.05
35-6o grd C 1 1/2
39 46239232 Supapa termostatata pentru bucla de racire buc 1.00 271.30 271.30
3/4" material: 271.30 271.30
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
40 46239233 Supapa siguranta temperaturapresiune,dn. buc 1.00 322.00 322.00
1''''1/2-DE50 – 3bar Tr=90 grd material: 322.00 322.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41 IA20B1# Supapa de siguranta montata prin insurubare buc 2.00 11.85 23.70
avand diametrul nominal de...1 1/4 inci sau 1 material: 1.35 2.70
1/2"
manopera: 10.50 21.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
41.L 4500518 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1 1/2 buc 2.00 180.00 360.00
42 IA20A1# Supapa de siguranta montata prin insurubare buc 1.00 6.95 6.95
avand diametrul nominal de...1/2 inci. . . 1" material: 0.70 0.70
manopera: 6.25 6.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
42.L 4500519 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1/2 buc 1.00 36.77 36.77
43 3270405 Aerisitor automat 1/2 buc 8.00 51.95 415.60
material: 51.95 415.60
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
44 IA23A3 Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: buc 7.00 36.16 253.12
termometru cu scala rotunda material: 32.91 230.37
manopera: 3.25 22.75
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
45 IA23B2 Armaturi fine pentru cazane incalzire centrala: buc 6.00 71.06 426.35
manometru material: 61.56 369.35
manopera: 9.50 57.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
46 7321221 Etilen glicol kg 350.00 9.73 3,405.50
material: 9.73 3,405.50
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47 CL20A1 Confectii metalice diverse, montate aparent kg 20.00 3.75 75.00
parapeti panouri despartitoare balcon material: 0.50 10.00
manopera: 3.25 65.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
47.L 6306274 Grilaj pentru scari,balcoane ornam.simpl. otel kg 20.00 4.20 84.00
profil.
Pag 31
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
48 46239234 Cos de fum din elemente prefabricate cu buc 1.00 9,720.00 9,720.00
diametrul interior DN300 h= 6m material: 9,720.00 9,720.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
49 M1B08A1 Pompa centrifuga, monoetajata de uz general buc 1.00 134.70 134.70
(tip cris,cerna,lotru,similare)...50 mm. material: 54.70 54.70
manopera: 80.00 80.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50 IA20A1# Supapa de siguranta montata prin insurubare buc 1.00 6.95 6.95
avand diametrul nominal de...1/2 inci. . . 1" material: 0.70 0.70
manopera: 6.25 6.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
50.L 4500519 Supapa de siguranta cu mufa, DN = 1/2 buc 1.00 36.77 36.77
51 3270405 Aerisitor automat 1/2 buc 2.00 51.95 103.90
material: 51.95 103.90
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52 ID03XD Robinet cu cep (cana),cu mufe pt.instalatiile de buc 2.00 19.81 39.61
incalzire centrala,diam.nominal 2" material: 1.06 2.11
manopera: 18.75 37.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
52.L 46239228 Robineti sferici cu racord olandez 3/4 buc 2.00 30.15 60.30
53 7321221 Etilen glicol kg 13.00 9.73 126.49
material: 9.73 126.49
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54 IC32D1# Teava din cupru montata prin sudura la m 55.00 10.94 601.92
coloane ...in instalatiile de incalzire centrala cu material: 2.19 120.67
diametrul exterior de 28,0 mm
manopera: 8.75 481.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
54.L 3331112 Mufa cupru mm DN 28 cod 46270009 buc 30.00 4.24 127.20
54.L 2001495 Teava termoizolata din cupru 28mm m 55.00 61.50 3,382.50
55 RPIA51A1 Montare vas de expansiune pe poz. exist....de buc 2.00 257.91 515.82
100 l material: 7.41 14.82
manopera: 250.50 501.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
56 2100868 Tub <kompactkit> pvc d.200x3,9mm cu mufa buc 1.00 37.40 37.40
sn2 l1m material: 37.40 37.40
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
57 2806436 Grila interioara Dn 200 buc 1.00 14.95 14.95
material: 14.95 14.95
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
Pag 32
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Constructii si instalatii
STADIUL FIZIC: Instalatii termice
58 2806437 Grila exteriaora prevazuta cu protec?ia la buc 1.00 139.88 139.88
intemperii ?i plasa anti insecte Dn200 material: 139.88 139.88
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
59 2806438 Grila de transfer montata în u?a buc 1.00 64.31 64.31
material: 64.31 64.31
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
60 YC01 Tubulatura ventilare 38m cu accesorii lei 3,500.00 1.00 3,500.00
material: 1.00 3,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
61 TRA02A20 Transportul rutier al tona 20.00 12.00 240.00
materialelor,semifabricatelor cu autocamionul material: 0.00 0.00
pe dist.= ...20 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 12.00 240.00
62 TRB05A1E_01# Transp.prin purtare directa al materiale tona 20.00 89.38 1,787.50
incomode avand sub 25 kg pe dist. de 50 m material: 0.00 0.00
manopera: 89.38 1,787.50
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
63 CB14C# Schela metalica tubulara pentru...lucrari de mp 100.00 25.36 2,536.00
finisaje la tavane pana la 7 m inaltime inclusiv, material: 0.36 36.00
cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120
zile) manopera: 15.00 1,500.00
utilaj: 10.00 1,000.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 57,776.53 15,728.00 1,385.10 240.00 75,129.62
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 353.88 0.00 0.00 353.88
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 57,776.53 16,081.88 1,385.10 240.00 75,483.50
Cheltuieli indirecte 10.000 % 5,777.65 1,608.19 138.51 24.00 7,548.35
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 63,554.18 17,690.06 1,523.61 264.00 83,031.85
Profit 5.000 % 3,177.71 884.50 76.18 13.20 4,151.59
Total Inclusiv Beneficiu: 66,731.89 18,574.57 1,599.79 277.20 87,183.44
OBIECTUL: Montaj utilaje
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
1 IA04XF Cazan monobloc tip caiac,pt.instalatii incalzire buc 1.00 725.00 725.00
centrala avind debitul 80.000 kcal/h material: 0.00 0.00
manopera: 725.00 725.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
2 IA13XB Boiler orizontal cu serpentina,montat pe buc 1.00 300.50 300.50
suport,boilerul avind capacitatea de 1000-1600 material: 0.00 0.00
l
manopera: 300.00 300.00
utilaj: 0.50 0.50
transport: 0.00 0.00
Pag 33
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Montaj utilaje
STADIUL FIZIC: Montaj utilaje
3 RPIA51A1 Montare vas de expansiune pe poz. exist....de buc 2.00 257.91 515.82
100 l material: 7.41 14.82
manopera: 250.50 501.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 M1B08A1 Pompa centrifuga, monoetajata de uz general buc 4.00 134.70 538.79
(tip cris,cerna,lotru,similare)...50 mm. material: 54.70 218.79
manopera: 80.00 320.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
5 NP Panouri solare buc 6.00 770.00 4,620.00
material: 0.00 0.00
manopera: 770.00 4,620.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
6 VC01C1 Montarea ventilatorului...axial gr. totala buc 2.00 223.03 446.05
50-200kg material: 37.40 74.80
manopera: 185.62 371.25
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
7 IB08C1# Aeroterma de perete sau de tavan buc 1.00 84.82 84.82
...functionand cu apa calda racordata cu flansa material: 18.32 18.32
avand puterea calorica de 19,1 - 38,0 kw
manopera: 65.00 65.00
utilaj: 1.50 1.50
transport: 0.00 0.00
8 IB06XB [1] Destratificator aer buc 2.00 85.00 170.00
material: 0.00 0.00
manopera: 85.00 170.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 326.73 7,072.24 2.00 0.00 7,400.97
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 159.13 0.00 0.00 159.13
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 326.73 7,231.37 2.00 0.00 7,560.10
Cheltuieli indirecte 10.000 % 32.67 723.14 0.20 0.00 756.01
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 359.40 7,954.50 2.20 0.00 8,316.11
Profit 5.000 % 17.97 397.73 0.11 0.00 415.81
Total Inclusiv Beneficiu: 377.37 8,352.23 2.31 0.00 8,731.91
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare santier
1 TSC03F1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 100 0.40 405.00 162.00
0.40-0.70 mc,cu motor cu ardere interna si mc material: 0.00 0.00
comanda hidraulica,in :...pamant cu umiditate
naturala,descarcare in autovehicule teren catg manopera: 0.00 0.00
2 utilaj: 405.00 162.00
transport: 0.00 0.00
2 TRA01A01P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 72.00 2.00 144.02
cu autobasculanta dist.= 1 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.02
utilaj: 0.00 0.00
transport: 2.00 144.00
Pag 34
STADIUL FIZIC: Organizare santier
0 1 2 3 4 5=3x4
OBIECTUL: Organizare de santier
STADIUL FIZIC: Organizare santier
3 TSD02B1 Imprastierea pamantului afanat provenit din 100 0.40 151.20 60.48
teren categoria 1 sau 2,executata cu buldozer mc material: 0.00 0.00
pe tractor cu senile de 65-80 CP,in straturi cu
grosimea de:...21-30 cm manopera: 0.00 0.00
utilaj: 151.20 60.48
transport: 0.00 0.00
4 TSE06B1 Pregatirea platformei de pamant in vederea 100 1.50 396.74 595.11
asternerii unui strat izolator sau de reparatie mp material: 2.99 4.49
dni nisip sau balast,prin nivelarea manuala si
compactarea cu rulou compresor static manopera: 225.75 338.63
autopropulsat,de 10-12 t,in:...pamant coeziv utilaj: 168.00 252.00
transport: 0.00 0.00
5 DA06B1 Strat de agregate naturale cilindrate (balast), mc 30.00 93.25 2,797.36
avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, material: 58.38 1,751.33
antigeliva si anticapilara, cu asternere
mecanica; manopera: 9.25 277.50
utilaj: 25.62 768.53
transport: 0.00 0.00
6 TRA01A05 Transportul rutier tona 67.00 5.00 335.00
al...materialelor,semifabricatelor cu material: 0.00 0.00
autobasculanta pe dist.= 5 km.
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 5.00 335.00
7 RPCS12E1 Înlocuirea partiala a împrejmuirilor executata m 30.00 52.07 1,562.18
cu ...bulumaci rotunzi din lemn brut de foioase material: 33.70 1,010.95
de circa 15 cm diametru asezati la 2 m distanta
si sârma ghimpata galvanizata, în fire manopera: 18.37 551.23
orizontale, la 20 cm distanta între ele având utilaj: 0.00 0.00
câte 2 diagonale fiecare panou, gardul având transport: 0.00 0.00
înaltimea de 2,00 m

8 RPCT46B1 Desfacerea împrejmuirilor din elemente m 30.00 36.25 1,087.49


prefabricate de beton armat cu înaltimea de...2 material: 0.00 0.00
m
manopera: 36.25 1,087.49
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
9 20021452 @Container tip birou buc 1.00 4,500.00 4,500.00
material: 4,500.00 4,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
10 20021450 @Container WC ecologic buc 1.00 3,500.00 3,500.00
material: 3,500.00 3,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
11 20021453 @Container tip baraca materiale buc 1.00 2,500.00 2,500.00
material: 2,500.00 2,500.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
procent material manopera utilaj transport total
Total Cheltuieli directe: 13,266.77 2,254.86 1,243.01 479.00 17,243.64
Pag 35
STADIUL FIZIC: Organizare santier
0 1 2 3 4 5=3x4
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 50.73 0.00 0.00 50.73
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli directe: 13,266.77 2,305.60 1,243.01 479.00 17,294.37
Cheltuieli indirecte 10.000 % 1,326.68 230.56 124.30 47.90 1,729.44
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 14,593.44 2,536.16 1,367.31 526.90 19,023.81
Profit 5.000 % 729.67 126.81 68.37 26.35 951.19
Total Inclusiv Beneficiu: 15,323.11 2,662.97 1,435.68 553.25 19,975.00
OBIECTUL: Amenajarea terenului
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
1 TSH04B1 Indepartare strat vegetal...teren mijlociu la mp 1,500.00 0.59 891.00
adancimea de 15-20cm material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.00
utilaj: 0.59 891.00
transport: 0.00 0.00
2 TRA01A10P Transportul rutier al...pamantului sau molozului tona 340.00 6.00 2,040.09
cu autobasculanta dist.=10 km material: 0.00 0.00
manopera: 0.00 0.09
utilaj: 0.00 0.00
transport: 6.00 2,040.00
3 RCSA06A% Umplutura de pamant, exec.in str.oriz. mc 170.00 28.30 4,810.83
20-30cm, udate si batute cu maiul de mana, material: 0.30 50.83
incl.imprastiatul
manopera: 28.00 4,760.00
utilaj: 0.00 0.00
transport: 0.00 0.00
4 TSD11A1 Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou 100 1.70 308.45 524.37
compresor vibrant,tractat,de 3.1-6 t,neted,cu mc material: 0.00 0.00
picior de oaie,in straturi succesive de 40 cm
grosime dupa compactare,prin 6 treceri manopera: 25.25 42.93
suprapuse,exclusiv udarea fiecarui utilaj: 283.20 481.44
strat,umpluturile executandu-se cu pamant transport: 0.00 0.00
coeziv sau necoeziv...cu tractor de 81-150 CP

procent material manopera utilaj transport total


Total Cheltuieli directe: 50.83 4,803.01 1,372.44 2,040.00 8,266.28
Recapitulatia: 2018 i10/p5
Contributie 2.250 % 0.00 108.07 0.00 0.00 108.07
asiguratorie pentru
munca (CAM)
Total Inclusiv Cheltuieli Directe: 50.83 4,911.08 1,372.44 2,040.00 8,374.35
Cheltuieli indirecte 10.000 % 5.08 491.11 137.24 204.00 837.43
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte: 55.91 5,402.19 1,509.68 2,244.00 9,211.78
Profit 5.000 % 2.80 270.11 75.48 112.20 460.59
Total Inclusiv Beneficiu: 58.71 5,672.29 1,585.17 2,356.20 9,672.37
Pag 36
STADIUL FIZIC: Amenajarea terenului
0 1 2 3 4 5=3x4

Cheltuieli directe: 1,122,475.18 419,413.67 51,012.32 21,886.42 1,614,787.59


Recapitulatie: 173,983.65 75,908.63 7,906.91 3,392.40 261,191.59
TOTAL GENERAL (faraTVA): 1,296,458.83 495,322.30 58,919.23 25,278.82 1,875,979.18
TVA: 246,327.18 94,111.24 11,194.65 4,802.97 356,436.04
TOTAL GENERAL: 1,542,786.01 589,433.54 70,113.88 30,081.79 2,232,415.22

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de spert Scoala Gimnaziala "Andrei Saguna" Municipiul Toplita Proiect: Sala de sport si vestiare nr: 61/20
OBIECTUL: Constructii si instalatii Plansa: scoala Sf. Ilie loc. toplita
__________________ nr: 17
___
LISTA: Dotari Faza: __________________
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale


la data de 28.07.17
- lei -
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Pret unitar Valoarea Furnizorul Fisa tehnica
crt. - lei/um - (exclusiv TVA) atasata
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 Banca de gimnastica buc 16,00 760,00 12.160,00 Banca de
gimnastica
2 Lada de gimnastica buc 1,00 1.370,00 1.370,00 Lada de
gimnastica
3 Capra de gimnastica buc 1,00 1.516,00 1.516,00 Capra de
gimnastica
4 Spalier buc 8,00 450,00 3.600,00 Spalier
5 Trambulina semielastica buc 1,00 642,00 642,00 Trambulina
semielastica
6 Saltea de gimnastica 6cm grosime buc 10,00 257,00 2.570,00 SALTEA 180 x
60 x 6cm
7 Panou baschet de perete buc 4,00 1.548,00 6.192,00 Panou baschet
de perete
8 Banca vestiar buc 11,00 650,00 7.150,00 Banca vestiar
9 Dulap cu 3 usi buc 29,00 450,00 13.050,00 Dulap cu 3 usi
10 Scaun cu spatar buc 4,00 226,00 904,00 Scaun cu spatar

11 Masa birou 1800x800x750mm buc 2,00 1.200,00 2.400,00 Masa birou


12 Panou baschet rabatabil buc 2,00 5.322,00 10.644,00 Panou baschet
rabatabil
13 Poarta handbal rabatabila buc 2,00 3.680,00 7.360,00 Poarta handbal
rabatabila

14 Sistem volei stalpi si fileu buc 1,00 3.220,00 3.220,00 Stalpi volei
mobil
15 Tabela scor multifunctionala 120x70 cm buc 2,00 6.200,00 12.400,00 Tabela scor
Pag 2

LISTA Dotari
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
lei 85.178,00
TOTAL:
euro 18.290,71
TVA: 19.00 % lei 16,183.82
TOTAL cu TVA: lei 101,361.82

1 euro = 4.66 lei, curs la data de 17.08.18

Executant,

Director General,

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236 477.007


Pag 1

OBIECTIV: Construire sala de spert Scoala Gimnaziala "Andrei Saguna" Municipiul Toplita Proiect: __________________ nr: ___
OBIECTUL: Montaj utilaje Plansa: __________________ nr: ___
LISTA: Echipamente instalatii Faza: __________________
Beneficiar: Municipiul Toplita
Proiectant: M35 Arhitects
Executant: ________________________________________

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale


la data de 17.12.17
- lei -
Nr. Denumirea U.M. Cantitatea Pret unitar Valoarea Furnizorul Fisa tehnica
crt. - lei/um - (exclusiv TVA) atasata
- lei -
0 1 2 3 4 5=3x4 6 7
1 SURSA NEINTRERUPTIBILA DE PUTERE UPS 1kVA, are buc 1,00 2.200,00 2.200,00 SURSA
incorporat doi acumulatori 12V / 7Ah piese de schimb 6 NEINTRERUPT
acumulatori si 3 cutii metalice acumulator IBILA DE
PUTERE UPS
1kVA, are
incorporat doi
acumulatori 12V