Sunteți pe pagina 1din 13

DOMENIILE DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN SOLDUL

CADRULMĂSURII 3. GRANT PENTRU INVESTITII IN BALANȚEI


ACTIVITATI PRODUCTIVE COMERCIALE

10. INDUSTRIA ALIMENTARA


1011 Prelucrareaşiconservareacărnii negativ

1012 Prelucrareaşiconservareacărnii de pasăre pozitiv

1013 Fabricareaproduselor din carne (inclusiv din carne de pasăre) negativ

1020 Prelucrareaşiconservareapeştelui, crustaceelorşimoluştelor negativ

1031 Prelucrareaşiconservareacartofilor negativ


1032 Fabricareasucurilor de fructeşi legume pozitiv
1039 Prelucrareaşiconservareafructelorşilegumelor.c.a. negativ

1041 Fabricareauleiurilorşigrăsimilor pozitiv

1042 Fabricareamargarineişiaaltorprodusecomestibilesimilare negativ

1051 Fabricareaproduselor lactate şi a brânzeturilor negativ

1052 Fabricareaîngheţatei negativ

1061 Fabricareaproduselor de morărit negativ

1062 Fabricareaamidonuluişi a produselor din amidon pozitiv


Fabricareapâinii; fabricareaprăjiturilorşi a produselorproaspete negativ
1071 de patiserie
Fabricareabiscuiţilorşipişcoturilor; fabricareaprăjiturilorşi a pozitiv
1072 produselorconservate
Fabricareamacaroanelor, tăiţeilor, negativ
1073 cuşnegativcuşnegativuluişiaaltorprodusefăinoasesimilare
1081 Fabricareazahărului negativ
Fabricareaproduselor din cacao, a ciocolateişi a negativ
1082 produselorzaharoase
1083 Prelucrareaceaiuluişicafelei negativ

1084 Fabricareacondimentelorşiingredientelor negativ

1085 Fabricarea de mâncăruripreparate pozitiv


Fabricareapreparateloralimentareomogenizateşialimentelordiet negativ
1086 etice
1089 Fabricareaaltorprodusealimentaren.c.a. negativ

1091 Fabricareapreparatelorpentruhranaanimalelor de ferma negativ

1092 Fabricareapreparatelorpentruhranaanimalelor de companie pozitiv

11.FABRICAREA BAUTURILOR
Productia de bauturiracoritoarenealcoolice; productia de ape negativ
1107 mineralesialte ape imbuteliate
13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE
1310 Pregătireafibrelorşifilareafibrelor textile pozitiv

1320 Producţia de ţesături pozitiv

1330 Finisareamaterialelor textile pozitiv

1391 Fabricarea de metrajeprintricotaresaucroşetare pozitiv


Fabricarea de articoleconfecţionate din textile (cu pozitiv
1392 excepţiaîmbrăcăminteişilenjeriei de corp)
1393 Fabricarea de covoareşimochete pozitiv

1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sforişiplase pozitiv


Fabricarea de textile neţesuteşiarticole din acestea, cu negativ
1395 excepţiaconfecţiilor de îmbrăcăminte
1396 Fabricarea de articoletehniceşiindustriale din textile pozitiv

1399 Fabricareaaltorarticole textile n.c.a. pozitiv

14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE


1411 Fabricareaarticolelor de îmbrăcăminte din piele pozitiv

1412 Fabricareadearticole de îmbrăcămintepentrulucru pozitiv


Fabricareaaltorarticole de îmbrăcăminte (exclusivlenjeria de pozitiv
1413 corp)
1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp pozitiv

1419 Fabricareaaltorarticole de îmbrăcăminteşiaccesoriin.c.a pozitiv

1420 Fabricareaarticolelor din blană negativ


Fabricareaprintricotaresaucroşetare a ciorapilorşiarticolelor de pozitiv
1431 galanterie
Fabricareaprintricotaresaucroşetare a altorarticole de pozitiv
1439 îmbrăcăminte
15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA
ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINARIE,
HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI
VOPSIREA BLANURILOR
1511 Tăbăcireaşifinisareapieilor; preparareaşivopsireablănurilor pozitiv
Fabricareaarticolelor de voiajşimarochinărieşi a articolelor de pozitiv
1512 harnaşament
1520 Fabricareaîncălţămintei pozitiv

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR


DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA
ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE
IMPLETITE
1610 Tăiereaşirindeluirealemnului pozitiv

1621 Fabricarea de furnireşi a panourilor de lemn pozitiv

1622 Fabricareaparchetuluiasamblatînpanouri pozitiv


Fabricareaaltorelemente de dulgherieşitâmplărie, pozitiv
1623 pentruconstrucţii
1624 Fabricareaambalajelor din lemn pozitiv
Fabricareaaltorproduse din lemn; fabricareaarticolelor din pozitiv
1629 plută, paieşi din altematerial vegetaleîmpletite
17. FABRICAREA HARTIEI SI PRODUSELOR DIN HARTIE
1711 Fabricareacelulozei negativ

1712 Fabricareahârtieişicartonului pozitiv


Fabricareahârtieişicartonuluiondulatşi a ambalajelor din hârtieşi negativ
1721 carton
Fabricareaproduselor de uzgospodărescşisanitar, din hârtiesau negativ
1722 carton
1723 Fabricareaarticolelor de papetărie negativ

1724 Fabricareatapetului negativ

1729 Fabricareaaltorarticole din hârtieşi carton n.c.a. pozitiv


18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A
INREGISTRARILOR
1811 Tiparireaziarelor pozitiv

1812 Alte activităţi de tipăriren.c.a. negativ

1813 Serviciipregătitoarepentrupretipărire negativ

1814 Legătorieşiserviciiconexe pozitiv

1820 Reproducereaînregistrărilor pozitiv

20. FABRICAREA SUBSTANTELOR SI APRODUSELOR


CHIMICE
Fabricareasapunurilor, detergentilorsi a produselor de negativ
2041 intretinere
2042 Fabricareaparfumurilorsi a produselorcosmetice negativ

21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZA SI


A PREPARATELOR FARMACEUTICE
2110 Fabricareaproduselorfarmaceutice de bază pozitiv

2120 Fabricareapreparatelorfarmaceutice negativ

22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE


PLASTICE
Fabricareaanvelopelorşi a camerelor de aer; pozitiv
2211 reşapareaşirefacereaanvelopelor
2219 Fabricareaaltorproduse din cauciuc pozitiv
Fabricareaplăcilor, foliilor, tuburilorşiprofilelor din material negativ
2221 plastic
2222 Fabricareaarticolelor de ambalaj din material plastic negativ

2223 Fabricareaarticolelor din material plastic pentruconstrucţii negativ

2229 Fabricareaaltorproduse din material plastic pozitiv

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE


NEMETALICE
2311 Fabricareasticlei plate negativ

2312 Prelucrareaşifasonareasticlei plate negativ

2313 Fabricareaarticolelor din sticlă negativ

2314 Fabricareafibrelor din sticlă pozitiv

2319 Fabricarea de sticlărietehnică pozitiv

2320 Fabricarea de produserefractare negativ

2331 Fabricareaplăcilorşidalelor din ceramică negativ


Fabricareacărămizilor, ţiglelorşi a negativ
2332 altorprodusepentruconstrucţii, din argilăarsă
Fabricareaarticolelorceramicepentruuzgospodărescşi pozitiv
2341 ornamental
2342 Fabricarea de obiectesanitare din ceramică pozitiv

2343 Fabricareaizolatorilorşipieselorizolante din ceramică pozitiv

2344 Fabricareaaltorprodusetehnice din ceramică negativ

2349 Fabricareaaltorproduseceramicen.c.a. negativ


2351 Fabricareacimentului negativ

2352 Fabricareavaruluişiipsosului negativ

2361 Fabricareaproduselor din betonpentruconstrucţii negativ

2362 Fabricareaproduselor din ipsospentruconstrucţii negativ

2363 Fabricareabetonului negativ

2364 Fabricareamortarului negativ

2365 Fabricareaproduselor din azbociment negativ

2369 Fabricareaaltorarticole din beton, cimentşiipsos negativ

2370 Tăierea, fasonareaşifinisareapietrei negativ

2391 Fabricarea de produseabrazive negativ

2399 Fabricareaaltorproduse din mineralenemetalice, n.c.a. pozitiv

25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A


PRODUSELOR DIN METAL EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI
INTALATII
Fabricarea de construcţiimetaliceşipărţicomponente ale pozitiv
2511 structurilormetalice
2512 Fabricarea de uşişiferestre din metal negativ

2521 Producţia de radiatoareşicazanepentruîncălzirecentrală pozitiv

2529 Producţia de rezervoare, cisterneşicontaineremetalice pozitiv


Producţiageneratoarelor de aburi (cu pozitiv
2530 excepţiacazanelorpentruîncălzirecentrală
Fabricareaproduselormetaliceobţinuteprindeformareplastică; negativ
2550 metalurgiapulberilor
2561 Tratareaşiacoperireametalelor pozitiv

2562 Operaţiuni de mecanicăgenerală pozitiv

2571 Fabricareaproduselor de tăiat pozitiv

2572 Fabricareaarticolelor de feronerie pozitiv

2573 Fabricareauneltelor negativ


Fabricarea de recipienṭi,containereşialteprodusesimilare din pozitiv
2591 oţel
2592 Fabricareaambalajeloruşoare din metal negativ
Fabricareaarticolelor din fire metalice; fabricarea de negativ
2593 lanţurişiarcuri
Fabricarea de şuruburi, buloaneşialtearticolefiletate; fabricarea negativ
2594 de niturişişaibe
2599 Fabricareaaltorarticole din metal n.c.a. pozitiv

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR


ELECTRONICE SI OPTICE
2611 Fabricareasubansamblurilorelectronice (module) pozitiv

2612 Fabricareaaltorcomponenteelectronice pozitiv

2620 Fabricareacalculatoarelorşi a echipamentelorperiferice pozitiv

2630 Fabricareaechipamentelor de comunicaţii pozitiv

2640 Fabricareaproduselorelectronice de largconsum negativ


Fabricarea de instrumenteşidispozitivepentrumăsură, verificare, pozitiv
2651 control, navigaţie
2652 Productia de ceasuri negativ
Fabricarea de echipamentepentruradiologie, electrodiagnostic negativ
2660 şielectroterapie
2670 Fabricarea de instrumenteopticeşiechipamentefotografice pozitiv

2680 Fabricareasuporţilormagneticişiopticidestinaţiînregistrărilor ????

27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE


Fabricareamotoarelor, pozitiv
2711 generatoarelorşitransformatoarelorelectrice
2712 Fabricareaaparatelor de distribuţieṣi control a electricităţii pozitiv

2720 Fabricarea de acumulatorişibaterii negativ

2731 Fabricarea de cabluri cu fibrăoptică pozitiv

2732 Fabricareaaltor fire şicablurielectriceşielectronice pozitiv


Fabricareadispozitivelor de conexiunepentru fire pozitiv
2733 şicablurielectriceşielectronice
2740 Fabricarea de echipamenteelectrice de iluminat pozitiv

2751 Fabricarea de aparateelectrocasnice pozitiv

2752 Fabricarea de echipamentecasniceneelectrice negativ

2790 Fabricareaaltorechipamenteelectrice pozitiv

28. FABRICAREA DE MASINI, UTILAJE SI ECHIPAMENTE


n.c.a.
Fabricarea de motoareşi turbine (cu pozitiv
2811 excepţiacelorpentruavioane, autovehiculeşimotociclete)
2812 Fabricarea de motoarehidraulice pozitiv

2813 Fabricarea de pompeşicompresoare pozitiv

2814 Fabricarea de articole de robinetărie pozitiv


Fabricarealagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a pozitiv
2815 elementelormecanicedetransmisie
2821 Fabricareacuptoarelor, furnalelorşiarzătoarelor pozitiv

2822 Fabricareaechipamentelor de ridicatşimanipulat pozitiv


Fabricareamaşinilorşiechipamentelor de birou pozitiv
2823 (exclusivfabricareacalculatoarelorşi aechipamentelorperiferice)
2824 Fabricareamaşinilornegativunelteportabileacţionate electric pozitiv
Fabricareaechipamentelor de ventilaţieşifrigorifice, exclusiv a pozitiv
2825 echipamentelor de uzcasnic
2829 Fabricareaaltormaşinişiutilaje de utilizaregeneralăn.c.a. pozitiv
Fabricareamaşinilorşiutilajelorpentruagriculturăşiexploatărifore negativ
2830 stiere
Fabricareautilajelorşi a pozitiv
2841 maşinilornegativuneltepentruprelucrareametalului
2849 Fabricareaaltormaşininegativunelten.c.a. pozitiv

2891 Fabricareautilajelorpentrumetalurgie pozitiv

2892 Fabricareautilajelorpentruextracţieşiconstrucţii pozitiv


Fabricareautilajelorpentruprelucrareaproduseloralimentare, pozitiv
2893 băuturilorşitutunului
Fabricareautilajelorpentruindustriatextilă, a îmbrăcăminteişi a pozitiv
2894 pielăriei
2895 Fabricareautilajelorpentruindustriahârtieişicartonului negativ

2896 Fabricareautilajelorpentruprelucrareamaselorplasticeşi a pozitiv


cauciucului

2899 Fabricareaaltormaşinişiutilajespecificen.c.a. pozitiv

29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT


RUTIER, A REMORCILOR SI SEMIREMORCILOR
2910 Fabricareaautovehiculelor de transport rutier pozitiv
Producţia de caroseriipentruautovehicule; fabricarea de pozitiv
2920 remorcişisemiremorci
Fabricarea de pozitiv
echipamenteelectriceşielectronicepentruautovehiculeşipentrum
2931 otoare de autovehicule
Fabricareaaltorpieseşiaccesoriipentruautovehiculeşipentrumot pozitiv
2932 oare de autovehicule
30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT
3011 Construcţia de nave şistructuriplutitoare pozitiv

3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement pozitiv

3020 Fabricareamaterialuluirulant pozitiv

3091 Fabricarea de motociclete pozitiv

3092 Fabricarea de bicicleteşi de vehiculepentruinvalizi pozitiv

3099 Fabricareaaltormijloace de transport n.c.a. negativ

31. FABRICAREA DE MOBILA


3101 Fabricarea de mobilăpentrubirourişi magazine pozitiv

3102 Fabricarea de mobilăpentrubucătării pozitiv

3103 Fabricarea de salteleşisomiere negativ

3109 Fabricarea de mobilăn.c.a. pozitiv

32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.


Fabricareabijuteriilorşiarticolelorsimilare din pozitiv
3212 metaleşipietrepreţioase
3213 Fabricareaimitaţiilor de bijuteriişiarticolesimilare pozitiv

3220 Fabricareainstrumentelormuzicale pozitiv

3230 Fabricareaarticolelorpentru sport pozitiv

3240 Fabricareajocurilorşijucăriilor pozitiv


Fabricareade dispozitive, pozitiv
3250 aparateşiinstrumentemedicaleşistomatologice
3299 Fabricareaaltorprodusemanufacturieren.c.a. pozitiv

33. REPARAREA, INTRETINEREA SI INSTALAREA MASINILOR


SI ECHIPAMENTELOR
3311 Reparareaarticolelor fabricate din metal negativ

3312 Reparareamaşinilor negativ

3313 Reparareaechipamentelorelectroniceşioptice negativ

3314 Reparareaechipamentelorelectrice negativ

3315 Reparareaşiîntreţinereanavelorşibărcilor negativ

3316 Reparareaşiîntreţinereaaeronavelorşinavelorspaţiale negativ

3317 Reparareaşiîntreţinereaaltorechipamente de transport n.c.a. negativ


3319 Reparareaaltorechipamente negativ

3320 Instalareamaşinilorşiechipamentelorindustriale negativ

35. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI


TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT
3511 Producţia de energieelectrică negativ

3512 Transportulenergieielectrice negativ

3513 Distribuţiaenergieielectrice negativ

3514 Comercializareaenergieielectrice negativ

3521 Producţiagazelor pozitiv

3522 Distribuţiacombustibililorgazoşi, princonducte negativ

3523 Comercializareacombustibililorgazoşi, princonducte negativ

3530 Furnizarea de aburşiaercondiţionat negativ

36. CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEO


3600 Captarea, tratareaşidistribuţiaapei negativ

37.COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE


3700 Colectareaşiepurareaapeloruzate negativ

38. COLECTAREA, TRATAREA SI ELIMINAREA


DESEURILOR;ACTIVITATI DE RECUPERARE A METERIALELOR
RECICLABILE
3811 Colectareadeşeurilornepericuloase pozitiv

3821 Tratareaşieliminareadeşeurilornepericuloase negativ

3832 Recuperareamaterialelorreciclabilesortate pozitiv

41. CONSTRUCTII DE CLADIRI


4120 Lucrări de construcţii a clădirilorrezidenţialeşinerezidenţiale negativ

42. LUCRARI DE GENIU CIVIL


4211 Lucrări de construcţii a drumurilorşiautostrăzilor negativ

4212 Lucrări de construcţii a căilorferate de suprafaţăşisubterane negativ

4213 Construcţia de podurişituneluri negativ

4221 Lucrări de construcţii a proiectelorutilitarepentrufluide negativ


Lucrări de construcţii a negativ
4222 proiectelorutilitarepentruelectricitateşitelecomunicaţii
4291 Construcţiihidrotehnice negativ

4299 Lucrări de construcţii a altorproiecteinginereştin.c.a negativ

43. LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII


4311 Lucrări de demolare a construcţiilor negativ

4312 Lucrări de pregătire a terenului negativ

4313 Lucrări de forajşisondajpentruconstrucţii negativ

4321 Lucrări de instalaţiielectrice negativ

4322 Lucrări de instalaţiisanitare, de încălzireşi de aercondiţionat negativ

4329 Alte lucrări de instalaţiipentruconstrucţii negativ

4331 Lucrări de ipsoserie negativ


4332 Lucrări de tâmplărieşidulgherie negativ

4333 Lucrări de pardosireşiplacare a pereţilor negativ

4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăvelişimontări de geamuri negativ

4339 Alte lucrări de finisare negativ

4391 Lucrări de învelitori, şarpanteşiterase la construcţii negativ

4399 Alte lucrărispeciale de construcţiin.c.a. negativ

45.COMERT CU RIDICATA SI CU AMANUNTUL,


INTRETINEREA SI REPARAREA AUTOVEHICULELOR SI
MOTOCICLETELOR
4511 Comert cu autoturismesiautovehiculeusoare negativ

4519 Comert cu alteautovehicule negativ

4520 Intretinereasireparareaautovehiculelor negativ

4531 Comert cu ridicata de piesesiaccesoriipentruautovehicule negativ

4532 Comert cu ridicata de piesesiaccesoriipentru automobile negativ


Comert cu motociclete, piesesiaccesoriiaferente; negativ
4540 intretinereasireparareamotocicletelor
46. COMERT CU RIDICATA CU EXCEPTIA COMERTULUI CU
AUTOVEHICULE SI MOTCICLETE
Intermedieri in comertulspecializat in vanzareaproduselor cu negativ
4618 caracter specific
4641 Comert cu ridicata al produselor textile negativ

4642 Comert cu ridicata al imbracaminteisiincaltamintei negativ


Comert cu ridicata al produselor din ceramica, sticlarie, negativ
4644 siproduse de intretinere
4645 Comert cu ridicata al produselorcosmeticesi de prafumerie negativ
Comert cu ridicata al mobilei, covoarelorsi a articolelor de negativ
4647 iluminat
4649 Comert cu ridicata al altorbunuri de uzgospodaresc negativ

4669 Comert cu ridicata al altormasinisiechipamente negativ

4690 Comert cu ridicatanespecializat negativ

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA


AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR
Comert cu amănuntulîn magazine nespecializate cu negativ
4719 vânzarepredominantă de produsenealimentare
Comert cu amanuntul al altorprodusealimentare in magazine negativ
4729 specializate
Comert cu amanuntul al calculatoarelor, negativ
4741 unitatilorperifericesisoftwarenegativlui in magazine specializate
Comerț cu amanuntul al echipamentuluiaudionegativvideoîn negativ
4743 magazine specializate
Comert cu amanuntul al articolelor de iluminatsi al articole de negativ
4759 uzcasnicn.c.a., in magazine specializate
4761 Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate negativ
Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in negativ
4762 magazine specializate
Comert cu amanuntul al produselorexclusivsi de parfumerie, in negativ
4775 magazine specializate
Comert cu amanuntul al altorbunurinoi, in magazine negativ
4778 specializate
Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau negativ
4791 prin internet
49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN
CONDUCTE
4910 Transporturiinterurbane de călători pe caleaferată negativ

4920 Transporturi de marfă pe caleaferată negativ

4931 Transporturi urbane, suburbaneşimetropolitane de călători negativ

4932 Transporturi cu taxiuri negativ

4939 Alte transporturiterestre de călătorin.c.a negativ

4941 Transporturirutiere de mărfuri negativ

4942 Servicii de mutare negativ

4950 Transporturiprinconducte negativ

52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU


TRANSPORTURI
5210 Depozitări pozitiv

5221 Activităţi de serviciianexepentrutransporturiterestre negativ

5222 Activităţi de serviciianexetransporturilorpeapă pozitiv

5223 Activităţi de serviciianexetransporturiloraeriene negativ

5224 Manipulări negativ

5229 Alte activităţianexetransporturilor pozitiv

53. ACTIVITATI DE POSTA SI DE CURIER


Activităţipoştaledesfăşurate sub obligativitateaserviciului pozitiv
5310 universal
5320 Alte activităţipoştaleşi de curier negativ

55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE


5510 Hotelurişialtefacilităţi de cazaresimilare negativ

5520 Facilităţi de cazarepentruvacanţeşiperioade de scurtădurată negativ

5530 Parcuripentrurulote, campingurişitabere ????

5590 Alte servicii de cazare negativ

56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE


ALIMENTATIE
5610 Restaurante negativ

5621 Activităţi de alimentaţie (catering) pentruevenimente negativ

5629 Alte serviciide alimentaţien.c.a. negativ

5630 Barurişialteactivităţi de servire a băuturilor negativ

58. ACTIVITATI DE EDITARE


5811 Activităţi de editare a cărţilor negativ
Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de ?????
5812 adreseşisimilare
5813 Activităţi de editare a ziarelor negativ

5814 Activităţi de editare a revistelorşiperiodicelor negativ


5819 Alte activităţi de editare negativ

5821 Activităţi de editare a jocurilor de calculator negativ

5829 Activităţi de editare a altorproduse software negativ

59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO


SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI
ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA
Activităţi de producţiecinematografică, video şi de programe de negativ
5911 televiziune
Activităţipostnegativproducţiecinematografică, video şi de negativ
5912 programe de televiziune
Activităţi de distribuţie a filmelorcinematografice, video şi a pozitiv
5913 programelor deteleviziune
5914 Proiecţia de filmecinematografice negativ
Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şiactivităţi de negativ
5920 editaremuzicală
60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE
PROGRAME
6010 Activităţi de difuzare a programelor de radio negativ

6020 Activităţi de difuzare a programelor de televiziune negativ

61. TELECOMUNICATII
6110 Activităţi de telecomunicaţiiprinreţele cu cablu negativ
Activităţi de telecomunicaţiiprinreţelefărăcablu negativ
6120 (exclusivprinsatelit)
negativ
6130 Activităţi de telecomunicaţiiprinsatelit
negativ
6190 Alte activităţi de telecomunicaţii
62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI
Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software negativ
6201 orientat client)
Activităţi de management (gestiuneşiexploatare) a mijloacelor negativ
6203 de calcul
negativ
6209 Alte activităţi de serviciiprivindtehnologiainformaţiei
63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE
Prelucrareadatelor, administrareapaginilor web negativ
6311 şiactivităţiconexe
negativ
6312 Activităţi ale portalurilor web
negativ
6391 Activităţi ale agenţiilor de ştiri
negativ
6399 Alte activităţi de serviciiinformaţionalen.c.a
71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI
DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA
negativ
7111 Activităţi de arhitectură
negativ
7112 Activităţi de inginerieşiconsultanţătehnică legate de acestea
pozitiv
7120 Activităţi de testărişianalizetehnice
72. CERCETAREnegativDEZVOLTARE
negativ
7211 Cercetare-dezvoltareînbiotehnologie
negativ
7219 Cercetare-dezvoltareînalteştiinţenaturaleşiinginerie
negativ
7220 Cercetare-dezvoltareînştiinţesocialeşiumaniste
73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI
negativ
7311 Activităţi ale agenţiilor de publicitate
negativ
7312 Servicii de reprezentare media
74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI
TEHNICE
negativ
7410 Activităţi de design specializat
negativ
7420 Activităţifotografice
negativ
7430 Activităţi de traducerescrisăşiorală (interpreţi)
pozitiv
7490 Alte activităţiprofesionale, ştiinţificeşitehnicen.c.a.
75. ACTIVITATI VETERINARE
negativ
7500 Activitativeterinare
79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A
TURnegativOPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE
SI ASISTENTA TURISTICA
pozitiv
7911 Activităţi ale agenţiilor turistice
negativ
7912 Activităţi ale turnegativoperatorilor
negativ
7990 Alte servicii de rezervareşiasistenţăturistică
81. ACTIVITATI DE PEISAGISTICA SI SERVICII PENTRU
CLADIRI
negativ
8110 Activităţi de serviciisuport combinate
negativ
8121 Activităţigenerale de curăţenie a clădirilor
negativ
8122 Activităţispecializate de curăţenie
negativ
8129 Alte activităţi de curăţenie
negativ
8130 Activităţi de întreţinerepeisagistică
85. INVATAMANT
negativ
8510 Învăţământpreşcolar
negativ
8520 Învăţământprimar
negativ
8531 Învăţământsecundar general
negativ
8532 Învăţământsecundar, tehnicsauprofesional
negativ
8541 Învăţământ superior nonnegativuniversitar
negativ
8542 Învăţământ superior universitar
negativ
8551 Învăţământîndomeniulsportivşirecreaţional
Învăţământîndomeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, negativ
8552 dans, arteplastice,etc.)
pozitiv
8553 Şcoli de conducere (pilotaj)
negativ
8559 Alte forme de învăţământn.c.a.
negativ
8560 Activităţi de serviciisuportpentruînvăţământ
86.ACTIVITATI REFERITOARE LA SANATATEA UMANA
negativ
8610 Activităţi de asistenţăspitalicească
negativ
8621 Activităţi de asistenţămedicalăgenerală
negativ
8622 Activităţi de asistenţămedicalăspecializată
negativ
8623 Activităţi de asistenţăstomatologică
negativ
8690 Alte activităţireferitoare la sănătateaumană
87. SERVICII COMBINATE DE INGRIJIRE MEDICALA SI
ASISTENTA SOCIALA, CU CAZARE
negativ
8710 Activităţi ale centrelor de îngrijiremedicală
Activităţi ale căminelor de bătrânişi ale negativ
căminelorpentrupersoaneaflateîn incapacitate de a se
8730 ingrijisingure
negativ
8790 Alte activităţi de asistenţăsocială, cu cazaren.c.a.
88. ACTIVITATI DE ASISTENTA SOCIALA FARA CAZARE
negativ
8891 Activitati de ingrijirezilnicapentrucopii
90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA
negativ
9001 Activităţi de interpretareartistică (spectacole)
negativ
9002 Activităţisuportpentruinterpretareartistică (spectacole)
negativ
9003 Activităţi de creaţieartistică
negativ
9004 Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole
91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR
SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE
negativ
9101 Activităţi ale bibliotecilorşiarhivelor
negativ
9102 Activităţi ale muzeelor
Gestionareamonumentelor, clădiriloristoriceşiaaltorobiective de pozitiv
9103 interesturistic
93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE
negativ
9311 Activităţi ale bazelor sportive
negativ
9312 Activităţi ale cluburilor sportive
negativ
9313 Activităţi ale centrelor de fitness
negativ
9319 Alte activităţi sportive
negativ
9321 Bâlciurişiparcuri de distracţii
negativ
9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.
95. REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE
PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC
negativ
9511 Reparareacalculatoarelorşiaechipamentelorperiferice
negativ
9512 Reparareaechipamentelor de comunicaţii
negativ
9521 Reparareaaparatelorelectronice de uzcasnic
Reparareadispozitivelor de negativ
9522 uzgospodărescşiaechipamentelorpentrucasăşigrădină
negativ
9523 Reparareaîncălţăminteişiaarticolelor din piele
pozitiv
9524 Reparareamobileişi a furniturilorcasnice
negativ
9525 Reparareaceasurilorşi a bijuteriilor
negativ
9529 Reparareaarticolelor de uz personal şigospodărescn.c.a.
96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII
Spalareasicuratarea (uscata) articolelor textile si a produselor negativ
9601 din blana
negativ
9602 Coafurășialteactivități de înfrumusețare
negativ
9604 Activități de întreținerecorporală
negativ
9609 Alte activități de serviciin.c.a.

SURSA:Datele sunt furnizate de Institutul National de Statistica si


reprezinta soldul operatiunilor de comert pentru fiecare cod CAEN
pentru anul 2019.
NOTĂ: Informațiile statistice prezentate sunt prelucrate în funcție
de codul CAEN REV 2 aferent activității principale a firmei care a
derulat tranzacții comerciale externe în anul 2019.

Sold: –negativ (importuri mai mari decât exporturi)


Sold:+pozitiv (importuri mai mici decât exporturi)