Sunteți pe pagina 1din 4

Școala……………………………………………………… EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE

Director, prof. ……………………………………………


Prof………………………………………………….
Clasa a II-a Semestrul I Responsabil Comisie Metodică
An școlar 2020-2021 prof. ……………………………………..

luna Septembrie Octombrie Noiembrie Decembrie Ianuarie


Unitatea de învăţare
săpt. 1 2 3 4 5 6 V 7 8 9 10 11 12 13 V 14 15 16
lecţia 1 2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 A 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 A 1-2 1-2 1-2

Formații de adunare, alinierea, pozițiile „drepți” și „pe loc C S C


Elemente de X X
repaus”, raportul complet
~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~
Ă
~ ~ ~ A ~ ~ ~
organizare a
N P N
activităților Întoarceri, variante de mers, deplasare în figuri;
~ ~ ~ ~ ~ ~ Ț ~ ~ ~
T
~ ~ ~ Ț ~ ~ ~
motrice
Ă Ă A
Pozițiile de bază și derivate ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Complexe de dezvoltare fizică armonioasă ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ M ~ X X X X ▲
D

Lecție teoretica, prezentarea normelor de protecție a muncii


Elemente ale Exerciții corective pentru atitudinile deficiente segmentare și N
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ A ~ ~ ~ E ~ ~ ~
dezvoltării posturale
fizice Exerciții pentru educarea actului respirator și reglarea I
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Ș ~ ~ ~ ~ ~ ~
armonioase respirației în efort A
Principalii indicatori morfologici și funcționali ai C
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ O ~ ~ ~ R ~ ~ ~
organismului N
A
Viteza X X X X
L Ă

Capacități coordinative/îndemânare A
Calitați
motrice Forța A
Rezistența L
T
Mobilitatea/stabilitatea articulară și elasticitate musculară ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
F ~ ~ ~ ~ ~ ~
Deprinderi De locomoție: mers, alergare, săritură,escaladare, cățărare E
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
motrice târâre L
fundamentale De manipulare: de tip propulsie, de tip absorție, transport ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
De stabilitate: de tip axial, posturi statice sau dinamice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Școala alergării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Alergarea de rezistență
Deprinderi
Alergarea de viteză cu start din picioare I X X X ▲
motrice
Școala săriturii ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
specifice Săritura în lungime de pe loc I X X X X ▲
atletismului Săritura în înălțime cu pășire
Școala aruncării ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Aruncarea mingii de oină de pe loc, la distanță
Deprinderi Acrobatice
motrice Ritmice
specifice
Aerobice
gimnasticii
Deprinderi
motrice Minihandbal x x x x x x x x x x x x x x x
specifice
jocurilor Minifotbal ~ ~ ~ ~ ~ ~
sportive
Igienă și
Pregătirea/ refacerea organismului pentru/după efort, călirea
protecție ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
organismului, acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului
individuală
Componente responsabilitatea față de propria stare de sănătate, atitudini și
ale comportamente acceptate, fairplay-ului în activitățile motrice ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
personalității competiționale și necompetiționale
Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
▲ : evaluare sumativă

I: evaluare inițială
Școala……………………………………………………… EȘALONAREA ANUALĂ A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚARE
Director, prof……………………………………………
Prof………………………………………………….
Clasa a II-a Semestrul II Responsabil Comisie Metodică
An școlar 2020-2021 prof. ……………………………………

luna Februarie Martie Aprilie Mai Iunie


Unitatea de învăţare săpt. 1 2 3 4 5 6 7 8 V 9 10 11 12 13 14 15 16 17
lecţia 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 A 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2 1-2
Formații de adunare, alinierea, pozițiile, C ~ ~ ~ ~ ~
Elemente de ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ A ~~ ~~ ~~ ~~
raportul complet
organizare a N
activităților Întoarceri, variante de formare și strângere a Ț ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
motrice coloanei de gimnastică Ă
~ ~ ~ ~ ~
Pozițiile de bază și derivate ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
~ ~ ~ ~ ~
Complexe de dezvoltare fizică armonioasă ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
Elemente ale
dezvoltării Exerciții corective pentru atitudinile ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
fizice deficiente segmentare și posturale
armonioase Exerciții pentru educarea actului respirator și ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
reglarea respirației în efort V
Principalii indicatori morfologici și A
funcționali ai organismului C
Viteza A
N
Capacități coordinative/îndemânare X X X Ț
Calitați Forța X X X X ▲ Ă
motrice Rezistența
X X X X

Mobilitatea/stabilitatea articulară și ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
elasticitate musculară
Deprinderi De locomoție: mers, alergare, ~~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
motrice săritură,escaladare, cățărare târâre
fundamentale De manipulare: de tip propulsie, de tip ~ ~ ~ ~ ~ ~
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~
absorție, transport
De stabilitate: de tip axial, posturi statice sau
~ ~ ~ ~ ~ ~
dinamice ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~ ~~

Deprinderi X X X ▲
Alergarea de rezistență
motrice
specifice Alergarea de viteză cu start din picioare
Săritura în lungime de pe loc
Săritura în înălțime cu pășire
atletismului
Aruncarea mingii de oină de pe loc, la X X X ▲
distanță
X X X X
Deprinderi Acrobatice ▲
motrice Ritmice
specifice
gimnasticii Aerobice
Deprinderi X X X X X X X X X X X X X X X X ▲
motrice Minihandbal
specifice
jocurilor Minifotbal
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
sportive
Igienă și Pregătirea/ refacerea organismului
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
protecție pentru/după efort, călirea organismului,
individuală acordare reciprocă a ajutorului/sprijinului
Responsabilitatea față de propria stare de
Componente
sănătate, atitudini și comportamente ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
ale
acceptate, fairplay-ului în activitățile motrice
personalității
competiționale și necompetiționale

Legenda:
X: temă principală
~ : temă cu caracter permanent
▲ : evaluare sumativă