Sunteți pe pagina 1din 2

PRETEXT PENTRU DISCUȚIE-FIȘĂ DE LUCRU

APTITUDINILE

APTITUDINILE- reprezintă potențialul unei persoane de a obține performanță într-un anumit


domeniu.

TIPURI DE APTITUDINI

a)După nivelul de generalitate ,aptitudinile pot fi:

 Aptitudini generale.
 Aptitudini speciale.

APTITUDINILE GENERALE –sunt acele aptitudini care permit obținerea de performanțe superioare în
mai multe domenii. De exemplu ,despre un elev care are o performanță superioară la fizică,la limbi
străine ,matematică etc, spunem că este inteligent sau că are o abilitate generală de învățare
.Inteligența este aptitudinea generală care asigură o performanță ridicată în toate domeniile ,mai
ales în cele care presupun achiziția de noi informații și operarea cu acestea.

APTITUDINI SPECIALE – sunt aptitudinile care permit obținerea de performanțe superioare într-un
număr mai restrâns de domenii. De exemplu ,despre elevul care este foarte bun la desen ,spunem că
are aptitudini speciale de desenator.

b)După domeniul în care se manifestă ,aptitudinile pot fi:

 Cognitive.
 Sociale.
 Profesionale.
 Academice.
 Artistice.
 Muzicale.
 Sportive etc.

I.APTITUDINILE COGNITIVE - reprezintă capacitățile individului implicate în prelucrarea informației.


Astfel,se pot identifica mai multe aptitudini cognitive:

 Abilitatea generală de învățare :capacitatea de a dobândi noi cunoștințe și de a opera cu ele.


 Aptitudinea verbală:capacitatea de a utiliza adecvat lexicul ,sintaxa și de a înțelege textele
scrise.
 Aptitudinea numerică:capacitatea de a înțelege și a opera cu conținuturi numerice.
 Aptitudinea spațială :capacitatea de a reține și de a opera cu reprezentări mintale spațiale.
 Aptitudinea de percepție a formei :capacitatea de percepție a constanței formei și a detaliilor
obiectelor și de discriminare figură/fond.
 Aptitudinea decizională :abilitatea de a lua decizii corecte și raționale.

1
Aceste aptitudini sunt măsurate de BTPAC(BATERIA DE TESTE PSIHOLOGICE DE APTITUDINI
COGNITIVE)și de CAS (COGNITROM ASSESSEMENT SYSTEM)

II.APTITUDINILE SOCIALE =se referă la capacitatea de a comunica ,a stabili contacte sociale și de a


utiliza reguli sociale pentru menținerea relațiilor.

III.APTITUDINILE ARTISTICE= se referă la aptitudinile necesare pentru reușita în activități de desen


,pictură ,grafică .

IV. APTITUDINILE MUZICALE=sensibilizarea la tonalitatea ,amplitudinea ,intensitatea ,timbrul


sunetelor și la pattern-urile muzicale.

V.APTITUDINILE FIZICE=se referă la capacitățile fizice care permit obținerea succesului în domenii ce
presupun forță,putere,rezistență fizică și flexibilitate.

Succesul în diverse domenii de activitate este garantat nu de o singură categorie de aptitudini ,ci de o
grupare a acestora. Astfel,de exemplu ,succesul în domeniul academic este determinat de o grupare
a abilităților de învățare ,sociale,fizice etc.(aptitudinea academică)

S-ar putea să vă placă și